Veikla

Lietuvos bibliotekų veiklą reglamentuoja LR įstatymai. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka vykdo viešosioms bibliotekoms numatytą veiklą ir rūpinasi Pagėgių krašto gyventojų informacinių poreikių tenkinimu.

Bibliotekos veikla apima šias sritis:

 • Bibliotekų prieinamumas;
 • Dokumentų fondų formavimas;
 • Bibliotekos lankytojų aptarnavimas;
 • Darbo vietų lankytojams ir darbuotojams įrengimas;
 • Renginių ir parodų organizavimas;
 • Teikiamos mokamos ir nemokamos informacinės paslaugos lankytojams;
 • Interneto prieigos plėtra ir efektyvus jos panaudojimas;
 • Bibliotekos lankytojų mokymas naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Projektų rengimas ir vykdymas tobulinant bibliotekų veiklą;
 • Pagėgių krašto kraštotyrinė veikla, kraštotyrinės informacijos sklaida;
 • Publikacijų rengimas;
 • Ryšiai su užsienio ir Lietuvos partneriais, žymiais žmonėmis;
 • Metodinė veikla;
 • Mokslinis tiriamasis darbas;
 • Personalo saviugda ir neprofesionalių bibliotekininkų mokymas;
 • Darbas su skaitytojais vaikais;
 • Materialinės bibliotekų bazės stiprinimas;
 • Bibliotekų finansavimo klausimai.

Išsami bibliotekų veikla pateikiama Veiklos ataskaitose.