Skaitmeninio raštingumo mokymai Šilgalių bibliotekoje

Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filiale gegužės 6-16 dienomis organizuoti suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos TAU: darbui ir pramogoms“. Mokymų programą sudarė teorinė ir praktinė dalys, apimančios tokias temas kaip pažintis su kompiuteriu (planšete), informacijos tvarkymas, interneto pagrindai, elektroninių paslaugų galimybės bei darbas su taikomosiomis programomis. Šį 18-os valandų trukmės kursą išklausiusiems šilgališkiams Liudmilai Merkelienei, Vytui Bagdonui, Alvyrai Lukoševičienei, Aleksandrui Lukoševičiui, Albinai Kaukienei, Rimantui Tamašauskui, Osvaldui Armonui, Janinai Ališkevičienei, Angelei Vaivadienei bei Kęstučiui Biliūnui įteikti pažymėjimai, kuriuos parengė projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovai. Pasibaigus mokymams, dalyviai jautėsi įgiję daug naudingų žinių apie informacines technologijas ir jų teikiamas galimybes.

Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė