Biblioteka spaudoje 2020

Sausis

Transliacijos „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/transliacijos-viesosios-paslaugos-internetu-kiekvienam/

PAGĖGIUOSE PAGERBTAS ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ ATMINIMAS

http://www.pagegiai.lt/index.php?3470423574

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos parengta paroda „Japonija gatvė ir žmonės“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/klaipedos-apskrities-viesosios-ievos-simonaitytes-bibliotekos-parengta-paroda-japonija-miestas-ir-zmones/

Dailininko Alfonso Čepausko jubiliejinė grafikos darbų paroda http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/dailininko-alfonso-cepausko-jubiliejine-grafikos-darbu-paroda/

Šilgalių filiale – šventinis vidudienis

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/silgaliu-filiale-sventinis-vidudienis/

Bibliotekoje pažintis su interaktyviomis knygomis http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/bibliotekoje-pazintis-su-interaktyviomis-knygomis/

Kviečiame dalyvauti mokslinio tyrimo projekto „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0170) darbo grupių veikloje http://www.pagegiai.lt/index.php?2199106571

PAGĖGIUOSE PAMINĖTA KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA

http://www.pagegiai.lt/index.php?3761353549

Gausios  „Knygų Kalėdos“ Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/gausios-knygu-kaledos-pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-ir-filialuose/

Kentrių bibliotekoje vyko skaitmeninio raštingumo mokymai http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/kentriu-bibliotekoje-vyko-skaitmeninio-rastingumo-mokymai/

Pagėgių krašto bibliotekose vyko mokymai „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekose-vyko-mokymai-viesosios-paslaugos-internetu-kiekvienam/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2361019218 https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-krasto-bibliotekose-vyko-mokymai-viesosios-paslaugos-internetu-kiekvienam/

http://bibliotekos.klavb.lt/pagegiu-krasto-bibliotekose-vyko-mokymai-viesosios-paslaugos-internetu-kiekvienam/

https://www.etaplius.lt/pagegiu-krasto-bibliotekose-vyko-mokymai-viesosios-paslaugos-internetu-kiekvienam

Padėka už indėlį ugdant regiono gyventojų skaitmeninį raštingumą ir sėkmingą 2019 m. dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/padeka-2/

Piktupėnų bibliotekoje – netradicinė istorijos pamoka http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/piktupenu-bibliotekoje-netradicine-istorijos-pamoka/

Vasaris

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje eksponuojama Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 5a klasės mokinės Miglės Blaževičiūtės kolekcionuojamų knygų skirtukų parodą  „Vaikystės svajonės apie knygas“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti-6/

Kentrių biblioteka kviečia aplankyti Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų parodą „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kentriu-biblioteka-kviecia-aplankyti-vyduno-viesosios-bibliotekos-organizuoto-pagegiu-krasto-fotografu-plenero-darbu-paroda-europa-vyduno-pasauleziuroje/

Dokumentinio filmo „Interneto valytojai“ peržiūra http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/dokumentinio-filmo-interneto-valytojai-perziura/

Vaikystės dienos su knyga

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vaikystes-dienos-su-knyga/

Vydūno viešojoje bibliotekoje – šilti pokalbiai apie meną, knygas ir… pasaulį!

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-silti-pokalbiai-apie-mena-knygas-ir-pasauli/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-silti-pokalbiai-apie-mena-knygas-ir-pasauli/

http://bibliotekos.klavb.lt/category/biblioteku-naujienos/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-silti-pokalbiai-apie-mena-knygas-ir-pasauli

https://www.regionunaujienos.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-silti-pokalbiai-apie-mena-knygas-ir-pasauli/

Vilkyškių filiale – šviečiamasis rytmetis

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vilkyskiu-filiale-svieciamasis-rytmetis/

Stoniškių bibliotekoje –popietė „Poezija ir džiugina, ir guodžia“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/stoniskiu-bibliotekoje-popiete-poezija-ir-dziugina-ir-guodzia/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/stoniskiu-bibliotekoje-popiete-nera-negydanciu-zolynu-ir-spalvu/

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – edukacinis rytmetis vaikams http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-vyduno-bibliotekoje-edukacinis-rytmetis-vaikams/

Kviečiame į tauragiškio poeto Jono Jakštaičio-Šapelio poezijos knygos vaikams pristatymą

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-i-tauragiskio-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-poezijos-knygos-vaikams-pristatyma/

Pagėgių krašto bibliotekose – praūžė „Saugesnio interneto savaitė“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekose-prauze-saugesnio-interneto-savaite/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1667934561

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-krasto-bibliotekose-%E2%80%93-prauze-%E2%80%9Esaugesnio-interneto-savaite%E2%80%9C http://bibliotekos.klavb.lt/pagegiu-krasto-bibliotekose-prauze-saugesnio-interneto-savaite/#more-6596

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-krasto-bibliotekose-prauze-saugesnio-interneto-savaite/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekose-prauze-saugesnio-interneto-savaite/

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – edukacinis rytmetis vaikams http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-vyduno-bibliotekoje-edukacinis-rytmetis-vaikams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?62955669

Šilgalių filiale literatūrinis – edukacinis vidudienis http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/silgaliu-filiale-literaturinis-edukacinis-vidudienis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3147015989

Kentrių bibliotekoje paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kentriu-bibliotekoje-pamineta-tarptautine-gimtosios-kalbos-diena/

Stoniškių bibliotekoje – popietė „Nėra negydančių žolynų ir spalvų“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/stoniskiu-bibliotekoje-popiete-nera-negydanciu-zolynu-ir-spalvu/

http://www.siluteszinios.lt/stoniskiu-bibliotekoje-popiete-nera-negydanciu-zolynu-ir-spalvu/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/stoniskiu-bibliotekoje-popiete-nera-negydanciu-zolynu-ir-spalvu/

Vyko projekto priešgaisrinės saugos mokymai seniūnijose http://www.pagegiai.lt/index.php?1580569336

Pristatyta tauragiškio vaikų poeto Jono Jakštaičio-Šapelio aštuntoji knyga

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pristatyta-tauragiskio-vaiku-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-astuntoji-knyga/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2986298376

http://www.regionunaujienos.lt/pristatyta-tauragiskio-vaiku-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-astuntoji-knyga/

https://www.etaplius.lt/pristatyta-tauragiskio-vaiku-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-astuntoji-knyga?fbclid=IwAR3GjbLnDkAsTqgu6N4-zorh8us3GxoBOMTFZMnuFxs4safS4ONARTwdQPI

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/pristatyta-tauragiskio-vaiku-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-astuntoji-knyga

http://bibliotekos.klavb.lt/pristatyta-tauragiskio-vaiku-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-astuntoji-knyga/

http://www.pamarys.eu/astuntoji-tauragiskio-vaiku-poeto-jono-jakstaicio-sapelio-knyga/

https://kurjeris.lt/aktualijos/poeto-jono-jakstaicio-sapelio-knyga-pristatyta-ir-pagegiu-vaikams/

Pagėgių savivaldybės gyventojai rašė nacionalinį diktantą http://www.pagegiai.lt/index.php?482317735

https://www.etaplius.lt/pagegiu-savivaldybes-gyventojai-rase-nacionalini-diktanta?fbclid=IwAR0tnCB3PkMN8l_pHW4Y2drsAz7KYulZuRVcDemCYeaH1NTnlS_QChJAFCw

Kovas

Kviečiame aplankyti Nerijaus Naujoko dailės darbų parodą „Aš esu Lietuva“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kviecia-aplankyti-nerijaus-naujoko-dailes-darbu-paroda-as-esu-lietuva/

Neribotam laikui atšaukiama literatūrinė pavasario šventė http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/neribotam-laikui-atsaukiama-literaturine-pavasario-svente/

Vilkyškių bibliotekoje – rytmetis vaikams „Raidžių šokis nenuoramų šaly…“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vilkyskiu-bibliotekoje-rytmetis-vaikams-raidziu-sokis-nenuoramu-saly/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3309369285

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos, tautodailininkės Vidos Gečienės karpinių ir rankdarbių paroda

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/pagegiu-savivaldybes-stoniskiu-pagrindines-mokyklos-pradiniu-klasiu-mokytojos-tautodailininkes-vidos-gecienes-karpiniu-ir-rankdarbiu-paroda/

Paveikslų paroda „PAVASARIS“ iš kraštietės Ilonos Meirės asmeninio fondo http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/paveikslu-paroda-pavasaris-is-krastietes-ilonos-meires-asmeninio-fondo/

IN MEMORIAM doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius (1941.09.02-2020.03.22)

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/in-memoriam-doc-dr-vaclovas-bagdonavicius-1941-09-02-2020-03-22/

http://www.pamarys.eu/in-memoriam-doc-dr-vaclovas-bagdonavicius/ http://bibliotekos.klavb.lt/in-memoriam-2/#more-6708

http://www.pagegiai.lt/index.php?1779319116

Dalyvaukite akcijoje Skaitau-rekomenduoju

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/gm.563075747649150/1888037611332436

Balandis

Pagėgių bibliotekininkės dalyvauja projektų rengimo virtualių konsultacijų cikle

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-bibliotekininkes-dalyvauja-virtualiame-projektu-rengimo-konsultaciju-cikle/

https://www.facebook.com/Pag%C4%97gi%C5%B3-savivaldyb%C4%97s-Vyd%C5%ABno-vie%C5%A1oji-biblioteka-980840618718811/photos/?tab=album&album_id=1906564529479744&__xts__[0]=68.ARB6ejYC0Ojq7GKO-h5xQMRtxNizneFts1FEo_y52aKvUkW_3WWCRFhj8XpS-iW0EPd1Ppz9Oq7UnCAkX8_JBZZB1HuKbBniDePN-FmqJRh-YhYmG_iJheiasSzlIPfnflju7xmp6r93avy3ZeNQbUl2XARuz7zBv0xINmLQ3PHKgrfTwNJ0FJbfgmA3ceVArQ9r81JXAh4yEiqHpXIl- xwQmtrZWc4CT8q3G4s83YUvSvq_0n_mrVYXXw6rviYh8cc62dTwfLu1o2yYacLKxsH8JpuExPZ5KvPryCMhp9lXqlqQhsn_4vtrwXIqtLy8vOaHUkVC3roJIrZb2wd5iR7eUNvfRNrqR0eSdrWDTqWW8dzuATTXWAhYR6jXhwS5lfEkMO_6mc6qY8mto61jBernhkBYuTMtOSMzd_cgQPk9NQZjsCfVmre52OprejKg8pPsgJXE9_hS56P6axv9

http://www.pagegiai.lt/index.php?2671184408

Sveikinimas kultūros darbuotojų diena

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/9728/

„Nepažintas meras“ laidoje Pagėgių savivaldybės vadovas tapo LRT žurnalistu

http://www.pagegiai.lt/index.php?4069332399

Pagėgių krašto bibliotekininkų darbo ypatumai karantino metu

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekininku-darbo-ypatumai-karantino-metu/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2587701580

20-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę pasitinkant…

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/20-aja-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite-pasitinkant/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3022442902

http://www.pagegiai.lt/index.php?1523351171

Rasitos Liulienės fotografijos fotografijos darbų paroda „Pasikalbėjimai su gamta“

https://www.facebook.com/980840618718811/videos/220738579252061

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka maloniai kviečia apsilankyti virtualioje kraštietės Rasitos Liulienės fotografijos darbų parodoje „Pasikalbėjimai su gamta“, skirtoje Nacionalinei bibliotekų savaitei

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka-maloniai-kviecia-apsilankyti-virtualioje-krastietes-rasitos-liulienes-fotografijos-darbu-parodoje-pasikalbejimai-su-gamta-skirtoje-nac/

Liucijos Bungardienės tapybos darbų paroda „Jums…“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1924951427641054&id=980840618718811

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka maloniai kviečia apsilankyti virtualioje Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos Bungardienės tapybos darbų parodoje „Jums…“, skirtoje Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka-maloniai-kviecia-apsilankyti-virtualioje-pagegiu-savivaldybes-stoniskiu-pagrindines-mokyklos-dailes-mokytojos-metodininkes-liucijos-bungardienes-tapybos/

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka maloniai kviečia apsilankyti virtualioje Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui, poetės, dailininkės Linos Ambarcumian tapybos darbų parodoje „Kur dingsta laikas?“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1925993480870182&id=980840618718811

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka-maloniai-kviecia-apsilankyti-virtualioje-pagegiu-savivaldybes-meno-ir-sporto-mokyklos-direktores-pavaduotojos-ugdymui-poetes-dailininkes-linos-ambarcum/

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka maloniai kviečia apsilankyti virtualioje kraštiečio Gedimino Kačiulio grafikos darbų parodoje „Juoda – balta ir nedaug spalvos“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1939936559475874&id=980840618718811

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka-maloniai-kviecia-apsilankyti-virtualioje-krastiecio-gedimino-kaciulio-grafikos-darbu-parodoje-juoda-balta-ir-nedaug-spalvos/

Prasidedant antrajam karantino švelninimo etapui, biblioteka atnaujina skaitytojų aptarnavimą

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/prasidedant-antrajam-karantino-svelninimo-etapui-biblioteka-atnaujina-skaitytoju-aptarnavima/

Gegužė

Pagėgių krašto bibliotekininkės kėlė kvalifikaciją nuotoliniame seminare

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare/

https://www.facebook.com/pg/Pag%C4%97gi%C5%B3-savivaldyb%C4%97s-Vyd%C5%ABno-vie%C5%A1oji-biblioteka-980840618718811/photos/?tab=album&album_id=1937138933088970&__xts__%5B0%5D=68.ARCx2uk2a3pdbfFFhsRpSIQixlffwxP_i1XDovzhuc7nMjeexOWACIgfO-zJ_7J9WmbIizdrfyO2XAwBRcoXX0UNGbeSHrXi8haOi7epI_cEiR-yTon6H0Nsjdy0y-U9kbQ7bHPSKivYZfhShQsTaf154EATGyQwTDAk8XOnkZggaZVp8nnZspi_nH1z1GvxA0kOm0JXrYAZamrz2xJHswb4yi-kSZNS8l1q1NJqqpdrhM3yW4D3fjrO2Ky_tBeBpRw5EN0FxDUWunmjPqOrsmNz7vUBUGBQmv3eZZ5UcrLOSxsw8E9iOLPkJNi5P5vpm1mJTB-NfWAhUdLErPxzkN9ylw&__tn__=-UC-R

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare

https://www.zemaitija.lt/lt/item/5783/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare

http://bibliotekos.klavb.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare/ http://www.pagegiai.lt/index.php?198448730

https://www.etaplius.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-kele-kvalifikacija-nuotoliniame-seminare?fbclid=IwAR2SJxEe2lkHLlZVT8Q5gbVIEagzIouetHQvynK4D7P58n_cn2UlDoXrYVI

Europos dienos minėjimas Pagėgių krašte „Kai gimtinės žavesy Europą atrandi…“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/europos-dienos-minejimas-pagegiu-kraste-kai-gimtines-zavesy-europa-atrandi/

https://www.facebook.com/pg/Pag%C4%97gi%C5%B3-savivaldyb%C4%97s-Vyd%C5%ABno-vie%C5%A1oji-biblioteka-980840618718811/photos/?tab=album&album_id=1938212679648262&__xts__%5B0%5D=68.ARAJi5zHgnNj6fDcQtul9uk-kyUkbdN552FflIGqd9kM0AH_m5Qmnu-6t_-vbCf7kHwPp9G9Z9ELAqRy41PqsGRd1WNo_BoaQNUV3wJ0iT90yuE1mawdmcwcvpP8M8DnFZ–3MDkKEXNImh42kaImwJTCcX1p7h6ykK3WAcZ9d9atwzK6Ig1lHLETELGFdX641_oLMNAFtYk76d3U0TwY_VBvOm-KFTo1Dpj_X-rG5v1LCn5Yg4-bq991DyJsuw26oOkq7tqgh7goKuvXjvsFeuLHI7aFuAGVl5uqbx12K9LwCJ5-8BUtdyLYWIrUe6XWjDbfDekampBwmvkTHpE2bogciyFlihk-cQ-YQZvEPivUio8-oQRodOpK-PFO76URdmhwrRR5Ldi28Gxy4jJ0JtpSbJ-YjQMzIQQPvSDVi9GdPUMRPIaNf-RJ9cEkU-gc1pAG_dvoxeyidvp_JNz&__tn__=-UC-R

http://www.siluteszinios.lt/europos-dienos-minejimas-pagegiu-kraste-kai-gimtines-zavesy-europa-atrandi/

http://www.regionunaujienos.lt/europos-dienos-minejimas-pagegiu-kraste-kai-gimtines-zavesy-europa-atrandi/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/europos-dienos-minejimas-pagegiu-kraste-%E2%80%9Ekai-gimtines-zavesy-europa-atrandi%E2%80%9C

http://bibliotekos.klavb.lt/europos-dienos-minejimas-pagegiu-kraste-kai-gimtines-zavesy-europa-atrandi/#more-6839

https://www.zemaitija.lt/lt/item/5787/europos-dienos-minejimas-pagegiu-kraste-kai-gimtines-zavesy-europa-atrandi

http://www.pagegiai.lt/index.php?2394386140

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji maloniai kviečia apsilankyti virtualioje Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos dailės mokytojos-metodininkės ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos dailės skyriaus mokytojos Virginijos Kariniauskienės tapybos darbų parodoje „Atokvėpio valandėlė…“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1944006372402226&id=980840618718811

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-maloniai-kviecia-apsilankyti-virtualioje-pagegiu-algimanto-mackaus-gimnazijos-dailes-mokytojos-metodininkes-ir-pagegiu-savivaldybes-meno-ir-sporto-mokyklos-dailes-s/

Birželis

Priimk Vasaros skaitymo iššūkį ir laimėk puikių prizų!

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-2/

http://www.pagegiai.lt/index.php?288629297

Milisentos Misevičiūtės fotografijų paroda „Bolivija ir jos žmonės“

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.981789605290579/1965679683568228/?type=3&theater

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/naujienos-naujienos/kvieciame-aplankyti-paroda/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2766574057

Žaislų šventė Žukų bibliotekoje

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=143427043977780&set=a.143427100644441&type=3&theater

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai paskirtas finansavimas projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“ įgyvendinimui

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesajai-bibliotekai-paskirtas-finansavimas-projekto-vydunas-atminties-zenklai-pagegiuose-igyvendinimui/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1980438272092369&type=3&__tn__=-UC-R

http://www.pagegiai.lt/index.php?4215102965

Vyks pleneras „Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyks-pleneras-kulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1099698233

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985866371549559&type=3&__tn__=-UC-R

Pagėgiuose vyko pleneras „Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiuose-vyko-pleneras-kulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1990487214420808&type=3&__tn__=-UC-R

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiuose-vyko-pleneras-%E2%80%9Ekulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje%E2%80%9C

https://zemaitija.lt/lt/item/24685

https://www.facebook.com/zemaitija.lt/posts/2635090490040142

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiuose-vyko-pleneras-kulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiuose-vyko-pleneras-kulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiuose-vyko-pleneras-kulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje/

http://www.voruta.lt/mazosios-lietuvos-kulturos-kryzkeleje-pagegiuose-sukurti-vydunui-skirti-zenklai/

http://bibliotekos.klavb.lt/pagegiuose-vyko-pleneras-kulturos-zenklai-mazojoje-skulpturoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?401013509

Kūrybinė-edukacinė popietė „Kur veda mintys svajoklės…?“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-renginyje/

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.1990428147760048/1990428564426673/?type=3&theater

Liepa

„Šviesos kampelis“, sužibęs Lumpėnuose

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/sviesos-kampelis-suzibes-lumpenuose/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1997201357082727&type=3&__tn__=-UC-R

http://www.pagegiai.lt/index.php?2388071754

http://www.siluteszinios.lt/sviesos-kampelis-suzibes-lumpenuose/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/%E2%80%9Esviesos-kampelis%E2%80%9C-suzibes-lumpenuose

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/turininga-vyduno-vardo-pagegiu-bibliotekos-vasara/

http://bibliotekos.klavb.lt/sviesos-kampelis-suzibes-lumpenuose/

Piktupėniškiai mokėsi kūrybos ir meno paslapčių

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/piktupeniskiai-mokesi-kurybos-ir-meno-paslapciu/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1997277777075085&type=3&__tn__=-UC-R

http://www.pagegiai.lt/index.php?596466056

http://www.siluteszinios.lt/piktupeniskiai-mokesi-kurybos-ir-meno-paslapciu/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/turininga-vyduno-vardo-pagegiu-bibliotekos-vasara/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/piktupeniskiai-mokesi-kurybos-ir-meno-paslapciu

http://bibliotekos.klavb.lt/piktupeniskiai-mokesi-kurybos-ir-meno-paslapciu/

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro parodos pristatymas

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vilniaus-kurciuju-reabilitacijos-centro-parodos-pristatymas/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3345330226

Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta paroda „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kurciuju-meno-pasaulis-pamatykime-ir-susipazinkime/

http://www.regionunaujienos.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kurciuju-meno-pasaulis-pamatykime-ir-susipazinkime/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-%E2%80%9Ekurciuju-meno-pasaulis-%E2%80%93-pamatykime-ir-susipazinkime%E2%80%9C

http://www.pagegiai.lt/index.php?3377254905

http://www.siluteszinios.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kurciuju-meno-pasaulis-pamatykime-ir-susipazinkime/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kurciuju-meno-pasaulis-pamatykime-ir-susipazinkime/

http://bibliotekos.klavb.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kurciuju-meno-pasaulis-pamatykime-ir-susipazinkime/#more-7079

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro dailės darbų paroda http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vilniaus-kurciuju-reabilitacijos-centro-dailes-darbu-paroda/

Kviečiame jus į sueigą ,,Po Vydūno ženklu“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-jus-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1293637666

https://www.silaineskrastas.lt/r/wp-content/uploads/2020/07/Skelbimas.jpg

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-jus-i-sueiga-po-vyduno-zenklu-2/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2031643480305181

Įvyko 2-asis projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“ įgyvendinimo aptarimui skirtas darbo grupės susirinkimas

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/ivyko-2-asis-projekto-vydunas-atminties-zenklai-pagegiuose-igyvendinimo-aptarimui-skirtas-darbo-grupes-susirinkimas/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2025250037611192&type=3&__tn__=-UC-R

http://www.pagegiai.lt/index.php?2938622446

https://www.silokarcema.lt/naujiena/12592_ivyko-2-asis-projekto-vydunas-atminties-zenklai-pagegiuose-igyvendinimo-aptarimui-skirtas-darbo-grupes-susirinkimas.html

Rugpjūtis

Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko įvairios skaitmeninio raštingumo veiklos http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-vyko-ivairios-skaitmeninio-rastingumo-veiklos/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2038006366335559

APTARTA SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA

http://www.pagegiai.lt/index.php?186431146

Vydūno viešoji biblioteka kvietė į sueigą  „Po Vydūno ženklu“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2041355979333931

http://bibliotekos.klavb.lt/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/#more-7138

http://www.pagegiai.lt/index.php?750532870

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga–%E2%80%9Epo-vyduno-zenklu%E2%80%9C

https://www.zemaitija.lt/lt/item/24825/pagegiu-vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu

http://www.regionunaujienos.lt/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/

http://www.siluteszinios.lt/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/

http://www.voruta.lt/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/

Vyko sveikos gyvensenos skatinimo renginiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?1571098995

,,Atminties skveras“ sulaukė kraštiečių dėmesio

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/atminties-skveras-sulauke-krastieciu-demesio/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2047024948767034 http://bibliotekos.klavb.lt/atminties-skveras-sulauke-krastieciu-demesio/#more-7174

http://www.pagegiai.lt/index.php?2889819636

Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Petro Balsio personalinė drožinių paroda

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/lietuvos-tautodailininku-sajungos-nario-petro-balsio-personaline-droziniu-paroda/

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.2057092527760276/2057092141093648/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2769137967

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-8 klasių mokinių piešinių ir tapybos darbų paroda

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti-7/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3056591215

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/sveikiname-su-mokslo-ir-ziniu-diena-2/

Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Petro Balsio personalinė drožinių paroda

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/lietuvos-tautodailininku-sajungos-nario-petro-balsio-personaline-droziniu-paroda/

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.2057092527760276/2057092141093648/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2769137967

Pagėgių krašto bibliotekininkės dalyvavo Vakarų Lietuvos bibliotekininkų  suvažiavime

„Bibliotekų spiečius 2020“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-dalyvavo-vakaru-lietuvos-bibliotekininku-suvaziavime-biblioteku-spiecius-2020/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2064520529

https://www.facebook.com/media/set?vanity=980840618718811&set=a.2069296606539868

Lumpėnų bibliotekos skaitytojų išvažiuojamoji kultūrinė edukacija po Pagėgių kraštą

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/lumpenu-bibliotekos-skaitytoju-isvaziuojamoji-kulturine-edukacija-po-pagegiu-krasta/

http://www.pagegiai.lt/index.php?921452683

Fotografijos darbų parodos „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“ atidarymas

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/fotografijos-darbu-parodos-kroatijos-nematerialus-kulturos-paveldas-itrauktas-i-unesco-sarasa-atidarymas/

http://www.pagegiai.lt/index.php?4059232225

Pagėgių bibliotekoje – kūrybiniai užsiėmimai vaikams

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-kurybiniai-uzsiemimai-vaikams/ http://pagegiai.lt/index.php?973688398

http://bibliotekos.klavb.lt/pagegiu-bibliotekoje-kurybiniai-uzsiemimai-vaikams/

https://www.etaplius.lt/pagegiu-bibliotekoje-kurybiniai-uzsiemimai-vaikams

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-kurybiniai-uzsiemimai-vaikams/

Asmens indentifikavimas internetas

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/tiesiogine-transliacija/

Pagėgiuose lankėsi projektas „Aktuali kultūra“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/2020-m-rugsejo-21-diena-pagegiuose-lankesi-projektas-aktuali-kultura-pagegiskiams-apsilankiusiems-furgone-buvo-pristatyti-ivairus-garsiu-menininku-darbai-bei-didziausio-vaiku-ir-suaugus/

https://www.facebook.com/Pag%C4%97gi%C5%B3-savivaldyb%C4%97s-Vyd%C5%ABno-vie%C5%A1oji-biblioteka-980840618718811/photos/pcb.2085158104953718/2085156668287195/

http://bibliotekos.klavb.lt/aktuali-kultura-pagegiuose/

Apdovanota Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/apdovanota-pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka/

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=hYSUs5y3k3ryPwSp&v=378688866474052&ref=watch_permalink

Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta paroda

„Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kroatijos-nematerialus-kulturos-paveldas-itrauktas-i-unesco-sarasa

/https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2085491398253722

http://www.pagegiai.lt/index.php?300825617

http://www.siluteszinios.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kroatijos-nematerialus-kulturos-paveldas-itrauktas-i-unesco-sarasa/

http://bibliotekos.klavb.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kroatijos-nematerialus-kulturos-paveldas-itrauktas-i-unesco-sarasa/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/bibliotekoje-%E2%80%93-paroda-skirta–kroatijos-nematerialus-kulturos-paveldui-

https://www.zemaitija.lt/lt/item/24978/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-paroda-kroatijos-nematerialus-kulturos-paveldas-itrauktas-i-unesco-sarasa https://www.silaineskrastas.lt/kultura/paroda-apie-kroatijos-nematerialuji-kulturos-pavelda/

Draudimo paslaugos internetu

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/draudimo-paslaugos-internetu/

Kviečiame dalyvauti piešinių konkurse „Akimirka su augintiniu“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-piesiniu-konkurse/

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.981789605290579/2087562538046608/

Vyko susitikimai dėl rengiamo Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano http://www.pagegiai.lt/index.php?1403173348

Vydūno bibliotekoje tęsiasi skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-bibliotekoje-tesiasi-skaitmeninio-rastingumo-mokymai-gyventojams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?181896707

https://www.etaplius.lt/vyduno-bibliotekoje-tesiasi-skaitmeninio-rastingumo-mokymai-gyventojams

Vydūno viešojoje bibliotekoje – tradicinis interaktyvus Europos kalbų dienos minėjimo renginys

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-tradicinis-interaktyvus-europos-kalbu-dienos-minejimo-renginys/

http://www.siluteszinios.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-tradicinis-interaktyvus-europos-kalbu-dienos-minejimo-renginys/

http://www.regionunaujienos.lt/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-tradicinis-interaktyvus-europos-kalbu-dienos-minejimo-renginys/

https://www.zemaitija.lt/lt/item/25010/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-tradicinis-interaktyvus-europos-kalbu-dienos-minejimo-renginys

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-tradicinis-interaktyvus-europos-kalbu-dienos-minejimo-renginys

Spalis

Kviečiame aplankyti dailininkės Ivetos Vasiliauskaitės dailės darbų parodą „IV20“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti-dailininkes-ivetos-vasiliauskaites-dailes-darbu-paroda-iv20/

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.981789605290579/2095078403961688

Vasara su knyga https://www.facebook.com/vasarasuknyga/photos/a.949415675171751/3303506836429278/

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IIag klasės gimnazistų piešinių paroda „Europa – kalbų ženkluose“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti-9/

https://www.facebook.com/980840618718811/photos/a.981789605290579/2095265957276266/

Vydūno žinių skaitymą nuotoliniu būdu

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/sveiki-mieli-biciuliai/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2100605663408962

„Swedbank“ banko dienos

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/swedbank-banko-dienos-pagegiu-vyduno-bibliotekoje/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2101545989981596

Kviečiame aplankyti kraštietės Irenos Dapkuvienės fotografijos darbų parodą

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti-krastietes-irenos-dapkuvienes-fotografijos-darbu-paroda/

ttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2102661809870014

Pagėgių bibliotekoje – skaitymo skatinimo popietė

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-skaitymo-skatinimo-popiete/

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kviečia dalyvauti respublikinėje literatūrinėje akcijoje

„Metų knygos rinkimai 2020“ ir balsuoti, rinkti Metų knygą http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka-kviecia-dalyvauti-respublikineje-literaturineje-akcijoje-metu-knygos-rinkimai-2020-ir-balsuoti-rinkti-metu-knyga/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2106825529453642&type=3&__tn__=-UC-R

Senjorų dienos internete 2020

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/senjorudienosinternete2020/

https://www.facebook.com/hashtag/pag%C4%97gi%C5%B3savivaldyb%C4%97svyd%C5%ABnovie%C5%A1ojibiblioteka

Medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/mediju-edukacijos-ir-tyrimu-centras-meno-avilys/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2106965422772986

Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai penktąjį kartą

dalyvavo akcijoje „Vasaros skaitymo iššūkis“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesosios-bibliotekos-ir-filialu-skaitytojai-penktaji-karta-dalyvavo-akcijoje-vasaros-skaitymo-issukis/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2110097749126420

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai iš medijų edukacijų ir tyrimų centro „Meno avilys“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-lankesi-sveciai-is-mediju-edukaciju-ir-tyrimu-centro-meno-avilys/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2115856465217215

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/bibliotekoje-lankesi-sveciai-is-mediju-edukaciju-ir-tyrimu-centro-%E2%80%9Emeno-avilys%E2%80%9C

https://www.zemaitija.lt/lt/item/25085/pagegiu-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-lankesi-sveciai-is-mediju-edukaciju-ir-tyrimu-centro-meno-avilys

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-lankesi-sveciai-is-mediju-edukaciju-ir-tyrimu-centro-meno-avilys/

http://bibliotekos.klavb.lt/pagegiu-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-lankesi-sveciai-is-mediju-edukaciju-ir-tyrimu-centro-meno-avilys/

http://www.voruta.lt/pagegiu-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-lankesi-sveciai-is-mediju-edukaciju-ir-tyrimu-centro-meno-avilys/

Piešinių konkurso „Akimirka su augintiniu“ darbų paroda

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2116099458526249

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose vyko tradicine tapusi akcija

„Senjorų dienos internete“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-ir-filialuose-vyko-tradicine-tapusi-akcija-senjoru-dienos-internete/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2119295871539941

2020 m. spalio 23 d. bibliotekos darbuotojų darbas organizuojamas nuotoliniu būdu

http://www.pagegiusvb.lt/uncategorized/mieli-skaitytojai/

Dovanos bibliotekos skaitytojams

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2123733331096195&id=980840618718811

Fotografijos darbų paroda „Degantis žmogus“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/fotografijos-darbu-paroda-degantis-zmogus/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2124894644313397

Kas laimės „Nufilmuok ir sumontuok“ konkursą

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKaXbm93By32_ZZ2yi0KlFipfNBv6jS1d

E. skautų TV konkursas „Nufilmuok ir sumontuok“ „Aš mokau kitus“, Nojus Šeputis [interaktyvus]. Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  konkursas, 2020 [žiūrėta 2020 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą:

https://www.youtube.com/watch?v=IkuD6qwbNSc&list=PLKaXbm93By32_ZZ2yi0KlFipfNBv6jS1d&index=3.

E. skautų TV konkursas „Nufilmuok ir sumontuok“ „Aš mokau kitus“, Agnetė Bergner [interaktyvus]. Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  konkursas, 2020 [žiūrėta 2020 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą:

https://www.youtube.com/watch?v=ICNX_kEWA3c&list=PLKaXbm93By32_ZZ2yi0KlFipfNBv6jS1d&index=2.

E. skautų TV konkursas „Nufilmuok ir sumontuok“ „Aš mokau kitus“, Monika Inciutė [interaktyvus]. Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  konkursas, 2020 [žiūrėta 2020 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą:

https://www.youtube.com/watch?v=hdOeNBTPUkQ&list=PLKaXbm93By32_ZZ2yi0KlFipfNBv6jS1d&index=4&t=24s.

E. skautų TV konkursas „Nufilmuok ir sumontuok“ „Mokomasis video“, Monika Inciutė [interaktyvus]. Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  konkursas, 2020 [žiūrėta 2020 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą:

https://www.youtube.com/watch?v=-Ua9eJjjzFU&list=PLKaXbm93By32_ZZ2yi0KlFipfNBv6jS1d&index=8&t=1s.

Ką turėtumėte žinoti atvykdami į biblioteką?

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/ka-turetumete-zinoti-atvykdami-i-biblioteka/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2124817190987809

Lapkritis

Štai ir penktadienis – diena, kai skelbiame „Youtube“ platformoje vykusio konkurso „Nufilmuok ir sumontuok“ nugalėtojus! https://www.facebook.com/prisijungusi/photos/a.729119193876109/3647192465402086

Šiaurės šalių literatūros savaitė

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/siaures-saliu-literaturos-savaite/

Mieli bibliotekos skaitytojai,

siūlome nuotoliniu būdu naudotis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje prenumeruojamomis duomenų bazėmis

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/mieli-bibliotekos-skaitytojai-siulome-nuotoliniu-budu-naudotis-pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-prenumeruojamomis-duomenu-bazemis/

Kviečiame į Virtualų susitikimą su UAB „Ignitis“ ekspertais http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/lapkricio-17-d-11-00-val-kvieciame-i-virtualu-susitikima-su-uab-ignitis-ekspertais/

Vydūno viešoji biblioteka ir filialai laimėjo penkis akcijoje „Metų knygos rinkimai 2020“ dalyvaujančių knygų komplektus

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesoji-biblioteka-ir-filialai-laimejo-penkis-akcijoje-metu-knygos-rinkimai-2020-dalyvaujanciu-knygu-komplektus/

https://www.facebook.com/media/set?vanity=980840618718811&set=a.2155702727899255

Liūdna žinia: netekome žymaus fotožurnalisto, kraštotyrininko,

Klaipėdos krašto šviesuolio Bernardo Aleknavičiaus http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/liudna-zinia-netekome-zymaus-fotozurnalisto-krastotyrininko-klaipedos-krasto-sviesuolio-bernardo-aleknaviciaus/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2160640287405499&id=980840618718811

Gruodis

Kviečiame dalyvauti jubiliejinėje – 10-ojoje – Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje ir globojamoje akcijoje „Knygų Kalėdos“

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-jubiliejineje-10-ojoje-prezidentes-dalios-grybauskaites-inicijuojamoje-ir-globojamoje-akcijoje-knygu-kaledos/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=980840618718811&set=a.2161378320665029

Vaizdo įrašų konkurso nugalėtojas 18-metis Nojus: „Karjerą norėčiau sieti su vaizdo grafikos sritimi“

https://www.prisijungusi.lt/naujienos/vaizdo-irasu-konkurso-nugaletojus-18-metis-nojus-karjera-noreciau-sieti-su-vaizdo-grafikos-sritimi/

Bibliotekoje gyvenančios pasakos...

https://www.facebook.com/media/set?vanity=980840618718811&set=a.2168712409931620

Reiškiame užuojautą dėl Kroatijos respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvos respublikoje J. E. Krešimir Kedmenec mirties

http://www.pagegiai.lt/index.php?1990480106

https://www.facebook.com/pagegiusavivaldybe/posts/3454378411343175

Liūdna žinia: netekome Kroatijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje J. E. p. Krešimir Kedmenec

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/liudna-zinia-netekome-kroatijos-respublikos-nepaprastojo-ir-igaliotojo-ambasadoriaus-lietuvoje-j-e-p-kresimir-kedmenec/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2169810266488501&id=980840618718811

Švenčių lauk su bibliotekininko staigmena

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/svenciu-lauk-su-bibliotekininko-staigmena/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2169772679825593&id=980840618718811

Pasikalbėkime apie psichikos sveikatą. Pokalbis su psichiatru Dainiumi Pūru https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2177570679045793&id=980840618718811

Apkabink Lietuvą. Rytprūsių ūkininkės palikimo pėdsakai ir Senovinės technikos muziejus

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2182059411930253&id=980840618718811

Video įrašą LRT mediatekoje rasite paspaudę nuorodą:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000133573/apkabink-lietuva-rojaus-kelias-pagegiuose-rytprusiu-ukininkes-palikimas-ir-senovines-technikos-muziejus?fbclid=IwAR0vWuiuzU0j8YNt65P2XO_qXojd-XLvrX9svq88nzbBIWyezIyVUFWiak8

Akcija-konkursas „Papuošk savo langą baltu žibintu“ puošniausio lango rinkimai https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=209067907368358&id=111353390473144

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka maloniai kviečia apsilankyti virtualioje kraštietės Viktorijos Valužytės grafikos darbų parodoje „Grafikos darbai“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesoji-biblioteka-maloniai-kviecia-apsilankyti-virtualioje-krastietes-viktorijos-valuzytes-grafikos-darbu-parodoje-grafikos-darbai/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2187881738014687&id=980840618718811

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos kalėdinis sveikinimas http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/sviesiu-sv-kaledu-ir-laimingu-artejanciu-naujuju-2021-uju-metu/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2190111681125026&id=980840618718811

Kviečiame apsilankyti virtualioje pagėgiškio, šiuo metu gyvenančio Šilutėje, Sergėjaus Gvildžio fotografijos darbų parodoje „Lyg berželis prie kelio“ http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/kvieciame-apsilankyti-virtualioje-pagegiskio-siuo-metu-gyvenancio-siluteje-sergejaus-gvildzio-fotografijos-darbu-parodoje-lyg-berzelis-prie-kelio/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2195332770602917&id=980840618718811

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2195337223935805&id=980840618718811

Kalėdinis sveikinimas. Šviesių Šv. Kalėdų ir laimingų artėjančių Naujųjų 2021-ųjų metų

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2190111681125026&id=980840618718811

http://www.pagegiusvb.lt/naujienos/sviesiu-sv-kaledu-ir-laimingu-artejanciu-naujuju-2021-uju-metu/