Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga – tai galimybė užsisakyti ir gauti Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje nesančius leidinius ar jų kopijas iš kitų Lietuvos bei užsienio šalių bibliotekų, apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas. Ši paslauga yra mokama: 2,00 Lt. / 0,60 Eur. (paslaugos teikimo mokestis) + pašto išlaidos.

Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo persiunčiamų dokumentų faktinio svorio).

Pašto korespondencijos siuntų tarifai Lietuvoje.

Pašto korespondencijos siuntų tarifai į užsienį.

Užsakymas dokumentui priimamas užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį, paštu, telefonu ir elektroniniu paštu. Išsiųsti užsakymai  neanuliuojami!

Lietuvos paštu siunčiami leidiniai užsakovą pasiekia 1-7 dienų laikotarpiu nuo užsakymo datos.

TBA keliu gauti leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis bibliotekos skaityklose. Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka (dažniausiai skolinama 30-ties dienų laikotarpiui, tačiau paklausiems spaudiniams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas).

Lietuvos bibliotekos  privalo sudaryti TBA sutartį su biblioteka.

Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai lediniai per TBA neskolinami.

Praradęs ar sužalojęs per TBA gautą dokumentą, asmuo/ar institucija/, kurio vardu buvo užsakytas dokumentas, atsiskaito už jį „Naudojimosi biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.

Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA) paslaugos

Užsienio bibliotekoms atsiskaitome:

pagal dokumentą atsiuntusios bibliotekos mokestinį reikalavimą.

už kopijas – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius (atsiskaitoma litais pagal oficialų valiutos kursą).

Išsamesnė informacija apie TBA ir TTBA:

Sonata Nognienė, metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Tel./faksas: (8-441) 57 328.

El. paštas:  pagegiusvb@gmail.com