Struktūra

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrą sudaro:

  • Centrinė biblioteka (Jaunimo g. 3., Pagėgiai), ji teikia įvairias informacines paslaugas lankytojams, aptarnauja visos Pagėgių savivaldybės gyventojus ir svečius. Centrinės bibliotekos struktūrą sudaro 6 skyriai, kiekvienas jų teikia paslaugas bibliotekos lankytojams, atlieka metodinę veiklą ir teikia pagalbą krašto bibliotekoms, vykdo bibliotekų veiklą;
  • Filialai – 8 filialai seniūnijose teikia informacines paslaugas savo mikrorajono gyventojams, vykdo bibliotekų veiklą;
  • Viešieji interneto prieigos taškai įrengti visose krašto bibliotekose.

 

Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklą sudaro:

Centrinė biblioteka (Jaunimo g. 3, Pagėgiai):

Filialai:

1. Skaitytojų aptarnavimo skyrius; 1 Lumpėnų biblioteka, Lumpėnų seniūnija;
2. Bibliografijos-informacijos skyrius; 2 Vilkyškių biblioteka, Vilkyškių seniūnija;
3. Fondo organizavimo skyrius; 3.Žukų biblioteka, Vilkyškių vidurinės mokyklos Žukų skyrius;
4. Interneto skaitykla; 4. Piktupėnų biblioteka, Piktupėnų k.;
5. Vaikų literatūros skyrius; 5. Kentrių biblioteka, Kentrių k.;
6. Kraštotyros fondas; 6. Natkiškių biblioteka, Natkiškių Z. Petraitienės pagrindinė mokykla;
7. Krašto raštijos fondas; 7. Stoniškių biblioteka, Stoniškių seniūnija;
8. Mainų rezervinis fondas (Šilgalių fil. patalpose). 8. Šilgalių biblioteka, Šilgalių pagrindinė mokykla.