Rėmėjai

Rėmėjas

Informacija apie rėmėją

Bibliotekos remiama veikla

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

Prof. Vytautas Juodkazis Vilnius Remia leidiniais
Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė Kaunas Remia leidiniais
Benjaminas Kondratas Vilnius Remia leidiniais
Dr. Vacys Bagdonavičius; Vilnius Remia leidiniais
Doc. dr. Vytenis Almonaitis Kaunas Remia leidiniais
Dr. Algirdas Matulevičius Vilnius Remia leidiniais
Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius Vilnius Remia leidiniais
Prof. habil. dr. Domas Kaunas Vilnius Remia leidiniais
Vytautas Kaltenis Vilnius Remia leidiniais
Doc. dr. Silva Pocytė Klaipėda Remia leidiniais
Sigitas Birgelis Punskas, Lenkija Remia leidiniais
Laikraštis Pamarys“ Red. Petras Skutulas Remia leidiniais
Laikraštis „Voruta“ Red. Juozas Vercinkevičius Remia leidiniais
Rambyno regioninio parko direkcija Direktorė Diana Milašauskienė Remia leidiniais

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Bronislovas Budvytis,

Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacijos pirmininkas

• Remia asmeninėmis lėšomis.

• Virginijos ir Bronislovo Budvyčių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos bibliotekai.

Rėmėjas nuo 2000 m.:

• Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas;

• Bibliotekos organizuojamų renginių vaikams ir suaugusiems rėmėjas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas;

• Nuolatinis Nacionalinės bibliotekų savaitės šventės rėmėjas ir bibliotekininkų pagerbimo švenčių mecenatas;

• Bibliotekos inicijuotų Gerumo akcijų rėmėjas;

Jūratė Jablonskytė – Caspersen (Šveicarija)

• Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkė;

• Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Rėmėja nuo 2006 m.:

• Piniginės premijos Pagėgių krašto veikėjui už raštijos gausinimą ir krašto garsinimą steigėja;

• Literatūrinio pavasario „Atidengsiu tau žodį it širdį…“ šventės globėja;

• Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ rėmėja;

• Remia leidiniais.

Remigijus Kelneris,

Lumpėnų ŽŪK „Rambynas“ vadovas

• Remia bibliotekos renginius asmeninėmis lėšomis;

• Remigijaus ir Dalios Kelnerių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos.

Rėmėjas nuo 2004 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ mecenatas;

• Bibliotekos organizuojamų Gerumo akcijų rėmėjas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas.

Kęstas Komskis,

LR Seimo pirmininko pavaduotojas

• Kęsto Komskio labdaros ir paramos fondas;

• Remia asmeninėmis lėšomis;

• Bibliotekos veiklos, įvairių akcijų, iniciatyvų, idėjų moderatorius, jų įgyvendinimo mecenatas.

Rėmėjas nuo 2000 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ mecenatas;

• Gerumo akcijų „Kalėdų sriuba“ sumanytojas ir mecenatas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas;

• Rėmė a.a. Pagėgių krašto šviesuolės B. Savickienės septynių knygų leidybą;

• Literatų kūrybos leidybos rėmėjas;

• Nuo 2000 m. remia bibliotekos organizuotus Pagėgių krašto menininkų plenerus;

• Vaikų bibliotekos šventes, renginius, jaunųjų dailininkų plenerus;

• Meno parodų ir jų atidarymų, pristatymo renginių globėjas ir rėmėjas;

• Biblioteką nuolat remia naujais leidiniais: knygomis, meno albumais;

Laimutė Komskienė,

UAB „Lavirga“ direktorė

• Remia bibliotekos renginius asmeninėmis lėšomis;

• Virginijaus ir Laimutės Komskių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos.

Rėmėja nuo 2004 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ rėmėja;

• Bibliotekos organizuojamų Gerumo akcijų rėmėja;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėja;

• Susitikimų su įžymiais žmonėmis (rašytojais, menininkais) ir bibliotekos renginių rėmėja.

KITI RĖMĖJAI:

VVG „Pagėgių kraštas“

Lumpėnų seniūnija Seniūnė Danguolė Mikelienė
Natkiškių seniūnija Seniūnė Vilyta Sirtautienė
Pagėgių seniūnija Seniūnas Dainius Maciukevičius
Stoniškių seniūnija Seniūnas Ričardas Bartkevičius
Vilkyškių seniūnija Seniūnas Darius Jurkšaitis
UAB „Vilkyškių pieninė“ Direktorius Gintaras Bertašius
Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai — Tikėjimas, Viltis, Meilė“ Vadovė Kerstin Lindgvist (Kerstin Lindquist) ir atstovas Lietuvoje Tadas Girčius
Restoranas „Peronas“ Direktorė Kristina Žilytė-Komskienė
Pagėgių Kredito Unija Vadovė Raimonda Tutlienė
UAB „Veižas“ Direktorius Romas Jarusevičius
Fotografų klubas „Fotojūra“ (Tauragė) Vadovas Romualdas Vaitkus
Laikraštis „Tauragės kurjeris“ Direktorius Renaldas Malychas
Kavinė „Sena Giria“ Direktorė Dalia Sinkevičienė
I. Jurkūnienės individuali įmonė Direktorė Irena Jurkūnienė
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ Direktorius Saugintas Vaičiūnas
Pagėgių „Sandora“ Petras ir Erna Vaišvilai

Rėmėjas

Informacija apie rėmėją

Bibliotekos remiama veikla

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

Prof. Vytautas Černius

Mažosios Lietuvos fondas, Čikaga, JAV

Remia leidiniais

Prof. Vytautas Juodkazis

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė

Kaunas

Remia leidiniais

Benjaminas Kondrotas

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Vacys Bagdonavičius;

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Vytenis Almonaitis

Kaunas

Remia leidiniais

Dr. Algirdas Matulevičius

Vilnius

Remia leidiniais

Prof. Zigmas Zinkevičius

Vilnius

Remia leidiniais

Prof. Domas Kaunas

Vilnius

Remia leidiniais

Albertas Juška

Klaipėda

Remia leidiniais

Vytautas Kaltenis

Vilnius

Remia leidiniais

Dr Silva Pocytė

Klaipėda

Remia leidiniais

Sigitas Birgelis

Punskas, Lenkija

Remia leidiniais

Laikraštis ‚Pamarys“

Red. Petras Skutulas

Remia leidiniais

Laikraštis „Voruta“

Red. J.uozas Vercinkevičius

Remia leidiniais

Rambyno regioninis parkas

Direktorė Diana Milašauskienė

Remia leidiniais

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Bronislovas Būdvytis,

UAB „Meliovesta“ direktorius,

Rėmėjas nuo 2000 m.:

Jūratė Jablonskytė – Caspersen (Šveicarija)

Remigijus Kelneris,

Lumpėnų ŽŪK „Rambynas“

Rėmėja nuo 2004 m.:

Kęstas Komskis,

LR Seimo narys

Rėmėjas nuo 2000 m.:

rėmėjas;

Laimutė Komskienė,

UAB „Lavirga“ direktorė

Rėmėja nuo 2004 m.:

KITI RĖMĖJAI:

VVG „Pagėgių kraštas“

Vadovas Edmundas Incius

Natkiškių seniūnija

Seniūnė Vilyta Sirtautienė

Stoniškių seniūnija

Seniūnas Stanislovas Bagdonas

UAB „Vilkyškių pieninė“

Direktorius Gintaras Bertašius

UAB „Agrūnė“

Direktorė Snieguolė Stonienė

Organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“

Tadas Girčius, Kirsten Lingvist

UAB „Riklaiva“,

Direktorius Kęstutis Komskis

Pagėgių Kredito Unija

a.a. vadovas Steponas Kuskys

UAB „Veižas“

Direktorius Romas Jarusevičius

Fotografų klubas „Fotojūra“ (Tauragė)

Vadovas Romualdas Vaitkus

Laikraštis „Tauragės kurjeris“

Direktorius Renaldas Malychas

Parduotuvė „Nora“

Direktorius Saulius Martinaitis

Kavinė „Sena Giria“

Dalia ir Arūnas Sinkevičiai

Restoranas „Peronas“

Direktorius Kęstutis Komskis

Vaistinė „Gelsvė“

Direktorė Bronislava Laurinaitienė

I. Jurkūnienės individuali įmonė

p. Irena Jurkūnienė

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“

Direktorius Ričardas Bartkevičius

„Sandora“

Petras ir Erna Vaišvilai