Pagėgių krašto šimtmečio žmonės

1.

Aušra Jonas

2.

Bagdonas Bronius

3.

Caspersen Jūratė (Jablonskytė)

4.

Čepukienė-Čenkutė Anelė

5.

Daujotis Vytautas

6.

Fetingis Liudvikas

7.

Grigolaitytė-Kondratavičienė Elena

8.

Gustas Aldona

9.

Ilčiukas Antanas

10.

Jagomastas Enzys

11.

Jankutė Elzė

12.

Jankutė-Gerola Eva Milda

13.

Kiauka Viktoras

14.

Kybrancas Osvinas

15.

Leonova-Daujotaitė Rūta

16.

Masolas Aloyzas

17.

Nagys Henrikas

18.

Nasvytytė-Augustinavičienė Aldona Irena

19.

Purvinas Martynas

20.

Purvinienė Marija

21.

Roga Ernstas