Pagėgių krašto literatai

PAVARDĖ, Vardas

Gyvenamoji vieta

AMBARCUMIAN, Lina

Pagėgiai

BAGDONAS, Bronius

Stoniškiai

BARDAUSKIENĖ, Danutė

Stoniškiai

BLADAITIS, Airidas

Pagėgiai

GENYS, Zigmas

Pagėgiai

KAČIULIS, Gediminas

Šilgaliai

KAČIULYTĖ, Eglė

Šilgaliai

KARINAUSKAITĖ, Samanta

Pagėgiai

KULIKAUSKIENĖ, Sigutė

Pagėgiai

MICKEVIČIENĖ, Laima

Panemunė

MOCKIENĖ, Veronika

Pagėgiai

OZGIRDAITĖ (OZ), Salomėja

Mikytai

SAVICKIENĖ, Bronė

Pagėgiai

SKIPITIS, Eugenijus

Bitėnai

STANCIKIENĖ, Marija

Pagėgiai

STEPONAVIČIŪTĖ – GARMIENĖ, Agnietė

Pagėgiai

SŪDŽIENĖ, Marytė

Pagėgiai

VALUŽIENĖ, Stasė

Pagėgiai