Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013-05-13 Įsakymu Nr. 6-2.6 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos respublikos Kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 10 d. Įsakymu Nr. ĮV – 442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. Įsakymu Nr. B-164 „Lietuvos integralios bibliotekos informacijos sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės“ ir nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje…

Daugiau Daugiau

Bibliotekos teikiamos nemokamos paslaugos

Bibliotekos teikiamos nemokamos paslaugos

Skoliname spaudinius į namus; Suteikiame galimybę naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais; Suteikiame galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis; Atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu, internetu. Konsultuojame ieškant informacijos. Užsakome per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų spaudinius, kurių nėra savivaldybės bibliotekose. Pristatome spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant). Organizuojame literatūrinius, muzikinius ir kitus viešuosius kultūrinius renginius, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitas parodas. Organizuojame vaikų, senjorų, moterų laisvalaikį: vaikų laisvalaikį ir kūrybinius užsiėmimus vaikų…

Daugiau Daugiau

Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS   Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kiekis Kaina (Eurais) 1. Spaudinių kopijavimas A3 formatas A4 formatas   1 puslapis 1 puslapis   0,20 0,10 2. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas 1 puslapis 1,50 3. Informacijos spausdinimas A4 formatas 1 puslapis 0,10 4. Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas) A4 formatas 1 puslapis 1,50 5. Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formatas 1 puslapis 1,20 6. Teksto su grafiniu…

Daugiau Daugiau

Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos nuostatai

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T- 120 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja tikslus, veiklos sritis ir rūšis, funkcijas, teises ir pareigas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymą, struktūrą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, reorganizavimą, likvidavimą bei nuostatų keitimo tvarką. 2. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga,…

Daugiau Daugiau

Kontaktai

Kontaktai

VIEŠOJI BIBLIOTEKA Darbuotojas Pareigos Darbo laikas Kontaktai Milda Jašinskaitė-Jasevičienė Direktorė 8.00-17.00 val. Pietūs: 12.00-12.45 val. 8 441 56 040 direktorepvb@gmail.com Ramutė Vaitkuvienė Direktoriaus pavaduotoja 8.00-17.00 val. Pietūs: 12.00-12.45 val. 8 441 68 042 ramutevpvb@gmail.com Asta Andrulienė Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja 8.00-17.00 val. Pietūs: 12.15-13.00 val. 8 441 57 328 astaapvb@gmail.com Jolanta Eidikaitienė Fondo organizavimo skyriaus vedėja 8.00-17.00 val. Pietūs: 12.00-12.45 val. 8 441 68 042 jolantaepvb@gmail.com Sonata Vitkutė Metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 8.00-17.00 val. Pietūs: 13.00-13.45 val. 8 441 57 328…

Daugiau Daugiau