Vydūno viešojoje bibliotekoje – ekskursijų gausa

Vydūno viešojoje bibliotekoje – ekskursijų gausa

2019 m. rugsėjo 10 d. – spalio 6 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje eksponuota Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus (Vilnius) parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945-1948“ sulaukė itin didelio kraštiečių susidomėjimo. Vienais pirmųjų parodos lankytojų tapo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojai bei dienos centro lankytojai, bibliotekon atlydėti socialinių darbuotojų Astos Rolandos Bietienės, Ievos Baškienės ir Genovaitės Viliušienės.

Parodos apžiūra bei ekskursijos po Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąją biblioteką organizuotos ne tik Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniams, bet ir moksleiviams iš Pamario krašto. Vydūno viešojoje bibliotekoje svečiavosi Šilutės rajono Katyčių pagrindinės mokyklos 8-9 kl. mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Rasa Jonaitiene ir dailės-technologijų mokytoja Brigita Vitkauskiene, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 5a kl. mokiniai su vyresniuoju istorijos mokytoju Robertu Maziliausku, Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos 8-9 klasių moksleiviai su vyresniąja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Klymantiene bei istorijos mokytoju Rimu Vitkausku, Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 8 ir 10 klasių mokiniai su istorijos mokytoja Nijole Mickeliūniene ir lietuvių kalbos mokytoja Audrone Norkaityte-Žiaubere bei Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5, 8 ir 10 klasių mokiniai su vyresniuoju istorijos mokytoju Žydrūnu Mickeliūnu. Aplankytos bibliotekos erdvės bei susipažinta su parodoje „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945-1948“ pristatoma Rytų Prūsijos istorine apžvalga, iliustruota archyvinėmis fotografijomis, žemėlapiais ir kitais dokumentais. Parodos pagrindą sudaro 1945-1948 m. iš sovietų okupuotos Rytų Prūsijos teritorijos į Lietuvą atklydusių našlaičių (kitaip vadinamų „vilko vaikais“) gyvenimo istorijos, apie kurias byloja ekspoziciniuose stenduose pateikta tekstinė informacija bei monitoriuose esantys video įrašai, atskleidžiantys „vilko vaiko“ dalią patyrusių žmonių išgyvenimus. Mokytojai apžvelgė bendruosius „vilko vaikų“ istorijos fragmentus.

Lankytojai akcentavo, jog paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945-1948“ turi didelę informacinę vertę tiek dabarties, tiek ateities kartoms. Ir nors joje atveriama tautos istorijos dalis yra skaudi, tačiau svarbi ir nemari.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Vilkyškių bibliotekoje – rytmetis vaikams „Įvairių kultūrų sūkury…“

Vilkyškių bibliotekoje – rytmetis vaikams „Įvairių kultūrų sūkury…“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vilkyškių filiale organizuotas edukacinis-kūrybinis rytmetis „Įvairių kultūrų sūkury…“, skirtas Europos kalbų dienai bei Pasaulio turizmo dienai paminėti. Bibliotekoje svečiavosi Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pirmos klasės mokiniai ir jų mokytoja Rita Valiukienė. Vilkyškių filialo bibliotekininkė Laima Norbutienė supažindino pirmokėlius su mažiesiems skaitytojams skirtais leidiniais ir jų išdėstymu bibliotekoje. Diskutuota, kokiomis kalbomis parašytų knygelių galima rasti bibliotekoje. Pirmokėliai su dideliu susidomėjimu apžiūrinėjo biblioteką ir vartė dar lig šiol nematytas spalvotąsias knygeles. Skleisdami knygų puslapius, smalsučiai „rado“ pabirusias popierines raideles, iš kurių sudėliojo žodį „BIBLIOTEKA“.

Laima Norbutienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo bibliotekininkė

Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose apdovanoti akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis 2019“ laureatai

Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose apdovanoti akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis 2019“ laureatai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai šiemet jau ketvirtąjį kartą pakvietė skaitytojus dalyvauti tradicinėse respublikinio masto skaitymo skatinimo varžytuvėse „Vasaros skaitymo iššūkis 2019“. Šioje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos inicijuotoje ir drauge su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, Kauno apskrities viešąja biblioteka, Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka bei Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija (AVBA) organizuotoje akcijoje dalyvavo beveik šimtas Pagėgių krašto gyventojų, iš kurių net 79 įvykdė visas užduotis: perskaitė penkias knygas nurodytomis temomis, registravosi artimiausioje bibliotekoje arba oficialiame šių literatūrinių varžytuvių tinklapyje www.vasarasuknyga.lt bei užpildė dalyvio kortelę. Šie akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis 2019“ laureatai apdovanoti  prizais: vardiniais diplomais, knygomis ir knygų skirtukais.

Sveikindama „Vasaros skaitymo iššūkį“ įveikusius kraštiečius, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę Ramutė Vaitkuvienė dėkojo jiems už meilę knygai, gražią bičiulystę su biblioteka bei linkėjo kasdien atrasti skaitymo džiaugsmą.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje paminėta Europos kalbų diena

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje paminėta Europos kalbų diena

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Tauragės Europe Direct informacijos centru, pakvietė vyresniųjų klasių moksleivius į Europos kalbų dienos minėjimo popietę. Renginyje dalyvavo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos II bg klasės moksleiviai su anglų kalbos mokytoja metodininke Aušra Zongailiene. Renginio tikslas – paskatinti jaunuolius domėtis Europos kalbomis.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė trumpai apžvelgė Europos kalbų dienos minėjimo tradicijas, akcentavo, kada pirmą kartą ši diena buvo paminėta Europos Taryboje, pabrėžė, kad per kalbas galima pažinti svetimas kultūras, o svarbiausia, jog kalbos vienija visas bendruomenes.

Gimnazistams suskirsčius į dvi komandas „Euregos“ ir „Gildija“, vyko interaktyvusis žinių konkursas-protų mūšis „Europa – kalbų ženkluose“. Mokiniai entuziastingai varžėsi tarpusavyje, siekdami teisingai atsakyti į virtualios viktorinos klausimus ir tokiu būdu papildyti savo žinias. Konkursą laimėjo draugystė. Kiekvienam moksleiviui ir mokytojai buvo įteikta po atminimo dovanėlę bei po raudonskruostį obuolį.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė dėkoja Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui ir visai pedagogų bendruomenei už gražų bendradarbiavimą organizuojant įvairias edukacines veiklas.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų II ciklo mokymai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų II ciklo mokymai

2019 m. spalio 1 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai, parengti įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“.

Mokymus vedė Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Martynas Senkus. Mokymų metu lektorius supažindino su ateities technologijomis (kaip skaitmeninės technologijos pakeis pasaulį bei kiekvieno žmogaus gyvenimą, kokia yra skaitmeninių iniciatyvų sklaidos svarba ir poveikis) bei su skaitmeninėmis technologijomis kasdieniniame gyvenime ir darbe.

Lektorius Martynas palinkėjo stiprinti bibliotekininkų, lyderių, konsultantų bendradarbiavimą naudojantis naujomis technologijomis.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Vydūno viešojoje bibliotekoje – garbingi svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų

Vydūno viešojoje bibliotekoje – garbingi svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje lankėsi garbingi svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų – šviesios atminties Pagėgių krašto garbės piliečio Romo Šležo šeima: žmona Birutė Šležienė, dukra Danutė, sūnus Saulius ir pusseserė Marytė Kavaliauskaitė-Murphy ir Lietuvoje gyvenantys giminaičiai bei savivaldybės vadovai – meras Vaidas Bendaravičius ir administracijos direktorė Jūratė Mažutienė. Bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė ir direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė svečiams aprodė biblioteką, Romo ir Birutės Šležų tėvų – kapitono Albino ir Onos Šležų bei jaunesnio leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių – dovanotas asmenines bibliotekas. Ponia Birutė Šležienė pasidžiaugė fondo išdėstymu ir galimybE juo naudotis lankytojams mokslo ir kitais tikslais. Susitikimas pratęstas šiltais pokalbiais prie kavos puodelio.

Ramutė Vaitkuvienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę

Karališkoji puota „Juodojo katino kieme“

Karališkoji puota „Juodojo katino kieme“

Vykstant Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose 2019“, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka pakvietė visus vaikučius, tėvelius bei miesto svečius laiką praleisti „Juodojo katino kieme“. Šias pramogas vaikams dovanojo Pagėgių savivaldybės administracija bei savo produkcija rėmė AB Vilkyškių pieninė. Šių metų šventės tema – pasaulio tautos, tad Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai, įkūniję įvairiausių laikmečių karalienes, karalius, sultonus, princeses, bei kitus personažus, kvietė vaikučius prisijungti prie įvairių „Juodojo katino kiemo“ edukacinių veiklų. Jaunieji šventės svečiai galėjo pasimėgauti masažo malonumais – basomis kojytėmis pereiti masažuojantį sveikatingumo takelį. Mažajame grožio salone kartu su princesėmis pasigražinti veidukus bei nusidažyti plaukučius. Šventės dalyviai ir svečiai klausėsi bei patys grojo bibliotekos kolektyvo sukurtu, įvairiomis vaivorykštės spalvomis nudabintu muzikos instrumentu. Linksmasis klounas kvietė pasigaminti įvairių dydžių bei formų muilo burbulus, suteikdamas vaikams daug juoko bei džiaugsmingų akimirkų. Karaokė „Juodojo katino garsai“ taip pat nepaliko abejingų – tiek berniukai, tiek mergaitės drąsiai dainavo įvairiausias daineles kartu su sultonu ir princesėmis. Taip pat mažiausiųjų šventės dalyvių laukė kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose buvo piešiama ir spalvinama. Didelio susidomėjimo sulaukė rankdarbių iš karoliukų kūrimas: kiekvienas „Juodojo katino kiemo“ svečias galėjo susiverti sau širdžiai mielą apyrankėlę, kaklo papuošalą su savo vardu arba vardo inicialais. Mažėji sporto mėgėjai galėjo savo jėgas išbandyti paspirtukų varžybose. Pagėgių krašto šventės svečiai turėjo galimybę pasėdėti karališkajame „soste“ ir nusifotografuoti su juoduoju katinu bei visais karališkosios puotos dalyviais. Kaip ir dera, karališkoje puotoje visi dalyviai, rungčių nugalėtojai bei vaikučiai, pasidabinę karališkais kostiumais, buvo vaišinami AB Vilkyškių pieninė gaminamais skanėstais. „Juodojo katino kiemo“ karalystę vainikavo karališkas suktinis – šoka princai ir princesės…

Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Jolanta Eidikaitienė