Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale – skaitmeninio raštingumo mokymai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale – skaitmeninio raštingumo mokymai

2019 m. birželio 3-7 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale vyko skaitmeninio raštingumo pradžiamokslio mokymai gyventojams „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“. Mokymų organizatoriai – projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka.

 Mokymuose dalyvavo įvairaus amžiaus Lumpėnų kaimo gyventojai, norintys įgyti ar pagerinti savo įgūdžius informacinių technologijų naudojimo srityje. Gyventojai mokėsi naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete, rengti tekstinius dokumentus, saugiai naršyti internete bei rasti aktualios informacijos, naudotis elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis, dalintis informacija bei bendrauti internetu su artimaisiais ir draugais. Po 18 val. trukusių mokymų ir sėkmingai išlaikyto žinių patikrinimo testo mokymų lektorė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę Ramutė Vaitkuvienė mokymų dalyviams: Stasei   Eizienei, Danutei Januškevičienei, Irenai Klimavičienei, Stasei Masedunskienei, Brigitai  Motiekienei, Danguolei   Oberauskienei, Jadvygai   Oberauskienei, Gintarui   Stakvilevičiui, Birutei   Stankevičienei, Zitai Žaliauskienei įteikė projekto „Prisijungusi Lietuva“ parengtus pažymėjimus.

Po pažymėjimų įteikimo dalyviai neskubėjo skirstytis, kupini gražių emocijų vaišinosi arbata, džiaugėsi pasiektais rezultatais ir suteikta nemokama galimybe mokytis bei kūrė planus  toliau tęsti mokymus.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. #PrisijungusiLietuva

Mieli Pagėgių krašto gyventojai, kviečiame aktyviai registruotis į mokymus visuose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose, nes skaitmeninės technologijos mūsų ateitis!

Ramutė Vaitkuvienė,
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę.

Pagėgių bibliotekininkės profesinius įgūdžius ir žinias tobulino mokymuose „Media 2“

Pagėgių bibliotekininkės profesinius įgūdžius ir žinias tobulino mokymuose „Media 2“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotuose profesiniuose mokymuose, vykdant projektą „Media 2“. Šio projekto tikslas – siekti apmokyti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis ir paskatinti Klaipėdos regiono bibliotekas aktyviai viešinti teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

Mokymus vedė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus vyresnysis metodininkas elektroninių paslaugų administravimui Marius Apulskis, padedamas vyresniosios bibliotekininkės Linos Bimbirytės.

Bibliotekos darbuotojos mokėsi dirbti su video redagavimo programa „Shotcut“ bei naudotis nuotolinių mokymų platforma „Moodle“ teikiamomis galimybėmis.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti  direktorę Ramutė Vaitkuvienė pasidžiaugė galimybe kelti kvalifikaciją neišvykstant iš Vydūno viešosios bibliotekos ir atsidėkodama už mokymus lektoriams įteikė po bijūno žiedą.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena

Paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena

Birželio 3 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko žaidybinis vidudienis „Vaikystės žydinčios pievos“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Renginyje svečiavosi Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio „Bitučių“ ir „Peledžiukų“ grupių ugdytiniai, lydimi auklėtojų Renatos Kudirkienės, Dainos Chockevičienės ir Gitanos Jonikienės. Žaidybinio vidudienio metu mažieji gudruoliai lavino vaizduotę, minties aštrumą bei reakcijos greitumą spręsdami linksmuosius galvosūkius ir žaisdami įvairius lavinamuosius žaidimus. Dėliojo spalvotas medines, įvairiais personažai išdabintas dėliones, taipogi dėliojo dėliones su Pagėgių krašto atvaizdais, gamtos peizažais, statė kaladėlių bokštus, narpliojo galvosūkius bei piešė įvairius piešinukus. Norintieji galėjo pažaisti su išmaniajame ekrane įdiegtais žaidimais, savo jėgas bei sumanumą išbandyti renkant interaktyvias dėliones su įvairiausias atvaizdais. Susipažinę su Vaikų literatūros skyriaus žaisloteka ir vaikiškomis knygelėmis vaikai pavaišinti saldainiais.

Liudmila Fetingienė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė

Bibliotekoje – edukaciniai skaitymo skatinimo užsiėmimai

Bibliotekoje – edukaciniai skaitymo skatinimo užsiėmimai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka pakvietė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 9 klasės mokinius lydimus mokytojo Valdo Gečo į edukacinę-žaidybinę popietę, skirtą skaitymo skatinimui. Popietės metu gimnazistai susipažino su Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos sukurtu pirmuoju Lietuvoje literatūriniu stalo žaidimu „Knygosūkis“. Šio projekto tikslas – jaunimo skaitymo skatinimas, pasitelkiant tokias patrauklias priemones kaip literatūrinis stalo žaidimas ar literatūrinis protų mūšis. Prie žaidimo kūrimo prisidėjo tokie žymūs Lietuvos literatūros ir meno kūrėjai kaip Andrius Mamontovas, Nijolė Narmontaitė, Aistė Smilgevičiūtė ir kt. Pasiskirstę į berniukų ir mergaičių komandas. Mokiniai, atsakinėdami į įvairius literatūrinius klausimus, varžėsi kuri komanda išmintingiausia ir greičiausia. Susumavus rezultatus laimėjo merginų komanda. Taipogi vaikams suorganizuotos varžytuvės – kuri komanda greičiausiai išmaniajame ekrane, sudėlios dėliones su Pagėgių savivaldybės atvaizdais bei įžymiais žmonėmis. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kviečia visus literatūros mėgėjus ateiti į biblioteką ir pažaisti stalo žaidimą „Knygosūkis“.

Liudmila Fetingienė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Sonata Nognienė

Mažieji piktupėniškiai paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną

Mažieji piktupėniškiai paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale buvo organizuojama meninė edukacija įvairaus amžiaus vaikams „Vaikų valanda su lėlėmis“, skirta Tėvo ir Senelio dienai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai bei Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti. Renginio metu buvo pristatyta Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro sukurtų lėlių paroda „Išgirsk ir pamatyk mane“ (vadovės- vyr. spec. pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Dijana Alsienė). Bibliotekininkė Nijolė Jogienė kompiuterio pagalba parodė Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro jau suvaidintą ir filmuotą pasaką „Kiškio trobelė“. Trumpai papasakojo kaip kuriami ir siuvami rankų darbo žaislai. Skambant muzikos grupės „Džimba“ atliekamai dainelei apie kirmėliuką, vaikai noriai įsijungė į žaidimą apie graužiamą obuoliuką. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė gražino vaikų veidelius įvairiais spalvotais piešiniais. Visi dalyviai, pasivaišinę saldumynais, patraukė į šventę, skirtą Tėvo, Senelio dienai paminėti.

Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė

Nuotraukų autorė  Astos Andrulienės

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“

2019 m. gegužės 27-31 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ skaitmeninio raštingumo pradžiamokslio suaugusiems gyventojams mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“.

Kodėl, Jūsų nuomone, verta mokytis skaitmeninio raštingumo visą gyvenimą? Todėl, kad skaitmeninio raštingumo įgūdžiai palengvina kasdienybę bei atveria naujas galimybes pasaulyje.

Šiuose mokymuose dalyvavo smalsuoliai pagėgiškiai, kurie mokėsi naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu bei planšete, rengti tekstinius dokumentus, saugiai naršyti internete, rasti aktualios informacijos, naudotis elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis, dalintis informacija bei bendrauti internetu su artimaisiais ir draugais.

Šį 18-os valandų trukmės kursą išklausiusiems pagėgiškiams: Virginijai Budvytienei, Danutei Kasnauskienei, Vaclovui Kasnauskui, Zigmui Kasnauskui, Elenai Kontaravičienei, Marijai Kožačenko, Vidai Martišauskienei, Giedriui Nomgaudui, Veronikai Nomgaudienei ir Irenai Šapalienei bibliotekininkė Asta Andrulienė įteikė specialius tai patvirtinančius pažymėjimus, kuriuos parengė projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovai.

Po pažymėjimų įteikimo, mokymuose dalyvavę pagėgiškiai, pasiektais rezultatais pasidžiaugė prie arbatos puodelio. Senjorų teigimu, mokytis niekada nevėlu, ir tai jie puikiai įrodė.

Projektas #PrisijungusiLietuva finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Visus, pageidaujančius įgyti skaitmeninio raštingumo pagrindų ar pagilinti jau turimas žinias, kviečiame registruotis į mokymus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukų autorės Asta Andrulienė ir  Liudmila Fetingienė