Šilgalių filiale literatūrinis – edukacinis vidudienis

Gimtųjų žodžių apkabintas,

Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man kaip žibintas

Pasaulio tamsoje.

Kas moka žodį – randa kelią

Visur ir visada.

Sakau: lietuviška knygelė –

Kaip neregiui lazda.

Kalba gimtoji – kasdieninė

Tu duona mums esi,

Kai tariam: motina, gimtinė,

Dangus – ir mes visi.

                                                                                                     J. Marcinkevičius

Vasario mėnesį, minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną ir Lietuvių kalbos dienas, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filiale vykoliteratūrinis-edukacinis vidudienis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Pasakų namelyje raidelės sau gyvena…“.Renginio dalyviaiStoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinės grupės ugdytiniai lydimi auklėtojų Meilutės  Mišeikienės ir Simonos Gedgaudaitės. Mažieji lankytojai vidudienio metu turėjo išspręsti daugybę užduočių, kurias paruošė bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė: surasti savo vardą tarp išsibarsčiusiu abėcėlės raidžių, nuspalvinti frazę „Aš mylių Lietuvą“. Bibliotekininkė skaitė eilėraštukus iš  Anzelmo Matučio knygos „Girios abėcėlė“, o  Matas Nomgaudis padeklamavo A. Matučio eilėraštį „Apie gimtinę“.   

Linksmas vidudienis baigtas rateliu, šokiu ir daina.

Tatjana Biliūnienė

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos

Šilgalių filialo bibliotekininkė

Kentrių bibliotekoje paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Vasario mėnesį Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filiale vyko  kraštotyrinė-edukacinė popietė 1-5 klasių mokiniams „Gimtosios kalbos šaltinėliai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Joje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos bei Pagėgių pagrindinės mokyklos įvairių klasių mokiniai.

Popietės metu diskutuota apie lietuvių kalbos sklaidą bei gimtosios kalbos puoselėjimą. Renginyje bibliotekininkė mokiniams pateikė galvosūkį kaip atpažinti bei pataisyti lietuvių kalboje nevartotinus žodžius. Džiugu, kad vaikai žinojo daug teisingų atsakymų. Popietės metu bibliotekos lankytojams pristatyta Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa  – Vydūno pasaulėžiūroje“, kuri keliauja kartu su dėlionėmis, kurias vaikai su dideliu entuziazmu rinko.

Jūratė Tūtoraitienė

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos

Kentrių filialo bibliotekininkė

Bibliotekoje – rytmetis vaikams „Ilgą ilgą pasaką seku“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka pakvietė į literatūrinį-edukacinį skaitymo skatinimo rytmetį ikimokyklinio amžiaus vaikams „Ilgą ilgą pasaką seku…“, skirtą vieno iš Brolių Grimų, vokiečių pasakų rinkėjo, tyrėjo bei kalbininko Jakobo Grimo 235-osioms gimimo metinėms paminėti. Rytmetyje dalyvavo Pagėgių lopšelio-darželio „Drugelių“ grupės ugdytiniai, lydimi auklėtojų Danutės Zakarienės ir Nijolės Jankuvienės.

Vaikai lankėsi edukaciniame kambaryje „Suopio paunksmė“, kuriame buvo sekama Brolių Grimų pasaka „Bičių motinėlė“. Išklausę pasakėlės mažieji svečiai žiūrėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos sukurtą filmuką apie, tai kaip bitės žvelgia į pasaulį. Vaikų apsilankymas bibliotekoje pratęstas žaislotekoje, kur kiekvienas vaikas rado sau įdomių užsiėmimų.

Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė

Asta Andrulienė

Pagėgių Vydūno bibliotekoje tęsiasi gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai

Televizijos laidų vedėjo ir režisieriaus Vytenio Pauliukaičio teigimu, mokytis – lengva, klausti – ne gėda. Mokėti dirbti kompiuteriu bei išmaniomis technologijomis šiais laikais yra nebe įgeidis, o būtinybė. Vasario 6-18 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko kompiuterinio raštingumo pradedančiųjų mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ ir pažengusiųjų mokymai „Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs pristatymas“, „E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir verslus!“, kuriuose dalyvavo Pagėgių krašto gyventojai. Grupė pasižymėjo darbštumu, dėmesingumu, žingeidumu ir pasiryžimu toliau mokytis.

Mokymai organizuojami vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.

Visus pageidaujančius įgyti skaitmeninio raštingumo pagrindus ar pagilinti turimas žinias, kviečiame registruotis į mokymus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukos iš Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos archyvo

Pagėgių krašto bibliotekose – praūžė „Saugesnio interneto savaitė“

2020 m. vasario 10-15 dienomis Lietuvoje buvo skelbiama „Saugesnio interneto savaitė“. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai prisijungė prie šios iniciatyvos, kviesdami Pagėgių krašto vaikus, jaunimą, paauglius ir suaugusiuosius atkreipti dėmesį į elektroninę erdvę, kuri tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi, kurioje turime galimybę bendrauti, mokytis, pažinti pasaulį bei nepamiršti internete tykančių pavojų, saugoti save bei artimuosius.

Pagėgių bibliotekinė bendruomenė gali pasidžiaugti, kad akcijai „Saugesnio interneto savaitė“ skirtose ir vykdytose edukacinėse veiklose: „E. detektyvas“, „Interneto tyrėjas“, „Apuoko pamokėlė“, „Mano duomenys internete“, tiesioginėse pokalbių transliacijose: „Influenceris“ – ar tikrai svajonių gyvenimo būdas?“, ,,Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“ bei dokumentinio filmo peržiūroje „Interneto valytojai“ apsilankė apie 500 Pagėgių krašto gyventojų.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė dėkoja visoms Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigoms, Pagėgių krašto gyventojams už gražų bendradarbiavimą, įsijungiant į bibliotekų organizuojamas įvairias edukacines veiklas.

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Asta Andrulienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Stoniškių bibliotekoje – popietė „Poezija ir džiugina, ir guodžia“

Vasario 11 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialas pakvietė kraštiečius į literatūrinę popietę „Poezija ir džiugina, ir guodžia“, skirtą vieno iškiliausių Lietuvos poetų, prozininko, vertėjo, publicisto Antano Miškinio 115-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginio pradžioje nuskambėjo įrašas su aktorės Linos Rastokaitės atliekama daina „Nuogas ruduo“, kuriai žodžius parašė Antanas Miškinis, o muziką sukūrė  Kazimieras Jakutis.

Bibliotekininkė Zofija Genutienė pristatė poeto A. Miškinio biografiją, supažindino su bibliotekoje esančiomis šio rašytojo knygomis. Kalbėta, jog poetas nebuvo linkęs viešinti savo kūrybos ar gyvenimo, todėl apie jį išlikę nedaug liudijimų. Be to, beveik dešimtmetis, praleistas Sibiro tremtyje, iš poeto atėmė daug galimybių.

Prie arbatos puodelio buvo skaitoma nuoširdi, lyriška A. Miškinio poezija.

Zofija Genutienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Stoniškių filialo bibliotekininkė

Vilkyškių filiale – šviečiamasis rytmetis

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vilkyškių filiale buvo organizuotas informacinis – edukacinis rytmetis ,,Apuoko pamokėlės‘‘, skirtas 3-6 klasių mokiniams.  Projekto „Prisijungusi Lietuva: kurkime geresnį internetą kartu“ saugesnio interneto savaitės tikslas – skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Prie šios akcijos prisijungė Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 4-os klasės mokiniai.

Po trumpos diskusijos apie saugų elgesį internete, dalyviai pasiskirstę į 3 komandas – kiškio, lapės ir apuoko, sudalyvavo žaidime, kuriame kiškio komanda papasakoja, kaip neatsargiai pasielgė internete, lapės komanda apibūdina, kaip pasinaudojo neatsargiu kiškių poelgiu panaudodami jų duomenis savo naudai, o apuoko komanda pamoko, kaip konkrečioje situacijoje kiškiai saugiai turėjo pasinaudoti internetu.

Žaisdami ir atlikę užduotis vaikai vieningai pritarė, kad ir žaidžiant kompiuterinius žaidimus reikia būti budriems ir atsargiems, o kad nekiltų pavojų internete, būtina pasitarti su vyresniaisiais.

Teksto ir nuotraukų autorė
Laima Norbutienė
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
Vilkyškių filialo bibliotekininkė

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – edukacinis rytmetis vaikams

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas edukacinis-šviečiamasis rytmetis pradinių klasių mokiniams „Dešimt ačiū drauge!“, skirtas vaiko emocinės gerovės metams bei Saugaus interneto savaitei paminėti.

Renginio dalyviai – Pagėgių pradinės mokyklos 1a klasės mokiniai lydimi mokytojos Dalios Kuisienės. Edukacinio rytmečio metu vaikai aplankė edukacinį kambarį „Suopio paunksmė, kuriame vyko skaitymai pagal Stanislovo Abromavičiaus knygą „Dešimt ačiū“. Taipogi vaikus aplankė ir Pagėgių policijos pareigūnė Rima Buinauskienė, kuri vaikus supažindino su įvairias pavojais, gresiančiais naudojantis internetu.

Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė

Sonata Nognienė

Vydūno viešojoje bibliotekoje – šilti pokalbiai apie meną, knygas ir… pasaulį!

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kiekvieną mėnesį pasitinka lankytojus skirtingas tematikas apimančiomis įvairaus žanro parodomis, atspindinčiomis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių savitumą. Viena iš tokių ekspozicijų – bibliotekos Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje eksponuojama Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos parengta mini instaliacija „Japonija: gatvė ir žmonės“, kuri buvo pristatyta Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų bei Dienos centro bendruomenei. Apžvelgiant parodoje pateiktų Japonijos kultūrinį gyvenimą atskleidžiančių eksponatų – fotografijų, knygų, suvenyrų, aprangos bei avalynės detalių – paletę, susipažinta su japonų senosiomis ir šiuolaikinėmis tradicijomis.

Antrąja susitikimo dalimi tapo jaunosios kraštietės – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 5a kl. mokinės Miglės Blaževičiūtės – kolekcionuojamų knygų skirtukų parodos „Vaikystės svajonės apie knygas“ aplankymas. Ši Vaikų literatūros skyriaus erdves puošianti spalvinga paroda stebina tiek skirtukams pagaminti naudotų medžiagų įvairove (karoliukai, siūlai, oda, popierius, įvairūs metalai ir kt.), tiek eksponatų geografine aprėptimi: daugiau negu pusę tūkstančio knygų skirtukų aprėpiančios mergaitės kolekcijos ribos siekia ne tik Lietuvos miestus bei miestelius, bet ir įvairias pasaulio šalis, tokias kaip JAV, Rusija, Vokietija, Turkija, Kinija, Kroatija.

Popietė palydėta šiltais pokalbiais prie arbatos puodelio, interaktyviajame ekrane demonstruojant video bei foto medžiagą apie Japoniją ir diskutuojant apie šios Tekančios Saulės šalies gyventojų kasdienio gyvenimo būdo ypatumus, architektūrinius sprendimus.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė