Nemokamos paslaugos

 • Skoliname spaudinius į namus;
 • Suteikiame galimybę naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
 • Suteikiame galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu, internetu.
 • Konsultuojame ieškant informacijos.
 • Užsakome per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų spaudinius, kurių nėra savivaldybės bibliotekose.
 • Pristatome spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
 • Organizuojame literatūrinius, muzikinius ir kitus viešuosius kultūrinius renginius, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitas parodas.
 • Organizuojame vaikų, senjorų, moterų laisvalaikį:
 • vaikų laisvalaikį ir kūrybinius užsiėmimus vaikų bibliotekos „Knyguoliukė“ žaislotekoje ir klubuose;
 • senjorų ir moterų užsiėmimai – klube „Pagėgių vaivorykštė“;
 • Literatų ir kuriančių žmonių užsiėmimai – Pagėgių krašto literatų sambūryje;
 • Organizuojame ekskursijas po bibliotekas.