Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo nuotoliniuose profesiniuose mokymuose

2020 m. liepos 30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotuose nuotoliniuose profesiniuose mokymuose apie tai, kaip tapti draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms. Pagrindinę šių mokymų temą „Susidraugaukime su autistiškais vaikais“ analizavo Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė Barbora Suisse.

Pristatyti pasaulio bibliotekų plėtojamo darbo su autistiškais lankytojais gerieji pavyzdžiai bei pasitelkiamų bendravimo priemonių įvairovė. Aptartos bibliotekų galimybės supažindinti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus su vizualinėmis ir sensorinėmis pagalbos priemonėmis.

Šių nuotolinių mokymų metu pasisemta naujų žinių, vertingų keliant bibliotekinio darbo su įvairiomis skaitytojų grupėmis kokybę.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos autorė Ligita Orlovienė