Šilgalių filiale literatūrinis – edukacinis vidudienis

Gimtųjų žodžių apkabintas,

Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man kaip žibintas

Pasaulio tamsoje.

Kas moka žodį – randa kelią

Visur ir visada.

Sakau: lietuviška knygelė –

Kaip neregiui lazda.

Kalba gimtoji – kasdieninė

Tu duona mums esi,

Kai tariam: motina, gimtinė,

Dangus – ir mes visi.

                                                                                                     J. Marcinkevičius

Vasario mėnesį, minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną ir Lietuvių kalbos dienas, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filiale vykoliteratūrinis-edukacinis vidudienis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Pasakų namelyje raidelės sau gyvena…“.Renginio dalyviaiStoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinės grupės ugdytiniai lydimi auklėtojų Meilutės  Mišeikienės ir Simonos Gedgaudaitės. Mažieji lankytojai vidudienio metu turėjo išspręsti daugybę užduočių, kurias paruošė bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė: surasti savo vardą tarp išsibarsčiusiu abėcėlės raidžių, nuspalvinti frazę „Aš mylių Lietuvą“. Bibliotekininkė skaitė eilėraštukus iš  Anzelmo Matučio knygos „Girios abėcėlė“, o  Matas Nomgaudis padeklamavo A. Matučio eilėraštį „Apie gimtinę“.   

Linksmas vidudienis baigtas rateliu, šokiu ir daina.

Tatjana Biliūnienė

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos

Šilgalių filialo bibliotekininkė