Piešinių paroda „Kiek meilės širdyje gimtajam kraštui…“

Piešinių paroda „Kiek meilės širdyje gimtajam kraštui…“