Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2018 m. liepos mėn.

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

* Liepos mėnesį atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių,  Piktupėnų ir Stoniškių filialų darbuotojos.

* Iki liepos mėnesio antrosios pusės atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo darbuotoja.

* Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vilkyškių ir Žukų filialo darbuotojos atostogauja nuo liepos  mėnesio vidurio.