Pagėgių bibliotekininkės dalyvauja projektų rengimo virtualių konsultacijų cikle

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę Ramutė Vaitkuvienė, metodininkė-Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Nognienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė kelia profesinę kvalifikaciją nuotoliniu būdu, dalyvaudamos Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Pagėgių bibliotekininkams organizuojamame projektų rengimo virtualių konsultacijų cikle, kurį veda šios bibliotekos vyr. metodininkė projektinei veiklai Algina Vainilavičienė.

Konsultacijų metu įsisavinama teorinė ir praktinė projektinių paraiškų rengimo metodikos, generuojamas idėjas pritaikant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės planuojamai projektinei veiklai. Bibliotekos projektų teikimo ir įgyvendinimo pagrindu siekiama gerinti įvairaus amžiaus gyventojams teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę bei plėsti jų įvairovę, sukuriant naujų, patrauklių ir prasmingų veiklų.

Sonata Nognienė, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos metodininkė-Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Ramutė Vaitkuvienė

a