Kentrių bibliotekoje paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Vasario mėnesį Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filiale vyko  kraštotyrinė-edukacinė popietė 1-5 klasių mokiniams „Gimtosios kalbos šaltinėliai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Joje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos bei Pagėgių pagrindinės mokyklos įvairių klasių mokiniai.

Popietės metu diskutuota apie lietuvių kalbos sklaidą bei gimtosios kalbos puoselėjimą. Renginyje bibliotekininkė mokiniams pateikė galvosūkį kaip atpažinti bei pataisyti lietuvių kalboje nevartotinus žodžius. Džiugu, kad vaikai žinojo daug teisingų atsakymų. Popietės metu bibliotekos lankytojams pristatyta Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa  – Vydūno pasaulėžiūroje“, kuri keliauja kartu su dėlionėmis, kurias vaikai su dideliu entuziazmu rinko.

Jūratė Tūtoraitienė

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos

Kentrių filialo bibliotekininkė