Minėtinų datų kalendorius 2016

MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

2016-ieji metai

 

 

2016-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

a) Bibliotekų metais;

b) Vietos bendruomenių metais;

c) Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, Seimo nario, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus metais

(2016 m. gruodžio 17 d. sukanka 150 metų, kai gimė Kazys Grinius).

 

2016 m. bus minimi:

–       Laisvės gynėjų dienos (1991 m. Sausio 13-osios) 25-metis;

–       Didžiųjų trėmimų ir holokausto 75-metis;

–       Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pripažinimo ir diplomatinių santykių atkūrimo 25-metis.

 

–       480 m., kai gimė (1536 m.) Jonas BRETKŪNAS – vienas žymiausių lietuvių raštijos pradininkų, Biblijos vertėjas, kunigas. Mirė 1602 m.

 

 

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukaktys

Mirties data

SAUSIS

01-01

Lietuvos vėliavos diena

 

 

01-01

Naujieji metai

 

 

1941-01-01

g. Petras Bražėnas – literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras.

75

 

1946-01-01

g. Juozas Marcinkevičius – poetas, dramaturgas, prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

70

 

1926-01-03

g. Juozas Pikčilingis – kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas, habilituotas daktaras, profesorius.

90

1991

1931-01-05

g. Leonardas Sauka – tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas,  humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius.

85

 

01-06

Trijų Karalių šventė

 

 

1906-01-07

g. Antanas Venclova – poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas.

110

1971-06-28

1896-01-08

g. Steponas Darius (Jucevičius) – karo lakūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris.

120

1933

1776-01-09

g. Liudvikas Martynas Rėza – kritikas, folkloristas, vertėjas, poetas, prūsų lietuvių visuomenės veikėjas, lituanistas, teologas, profesorius, tautosakininkas.

240

1840-08-30

1856-01-10

g. Jonas Zembrickis – Mažosios Lietuvos istorikas, raštijos darbuotojas, tautosakos rinkėjas.

160

1919

1896-01-10

g. Michailas Iljinas (tikroji pavardė Uja Maršakas) – rusų rašytojas, pažintinės literatūros vaikams kūrėjas.

120

1953

1876-01-12

g. Džekas Londonas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

140

1916

1991-01-13

Laisvės gynėjų diena

25

 

1886-01-14

g. Hju Loftingas  – amerikiečių rašytojas,  vaikų literatūros kūrėjas, iliustruotojas.

130

1947

1906-01-14

g. Liudas Dovydėnas – prozininkas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas.

110

2000-07-04

1956-01-14

g. Selemonas Paltanavičius – prozininkas, gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas.

60

 

01-15

Klaipėdos diena

 

 

1831-01-15

g. Jurgis Zauerveinas – Mažosios Lietuvos poetas, poliglotas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

185

1904-12-16

1906-01-17

g. Agnija Barto – rusų poetė, prozininkė, portretinių eilėraščių jaunesniesiems vaikams autorė.

110

1981

1921-01-23

g. Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė – archeologė, antropologė, archeomitologijos pradininkė.

95

1994

1776-01-24

g. Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas –vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, kompozitorius, dailininkas.

240

1822

1851-01-25

g. Petras Vileišis – rašytojas, inžinierius, kultūros, visuomenės ir tautinio sąjūdžio veikėjas.

165

1926

01-26

Tarptautinė muitinių / muitininkų diena

 

 

1916-01-30

g. Zigfrydas Ludžuvaitis (Siegfried Ludszuweit) – kultūros tyrinėtojas, pedagogas.

100

1998

VASARIS

1896-02-02

g. Balys Sruoga – poetas, prozininkas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas.

120

1947-10-16

1931-02-08

g. Jonas Jakštas – poetas, vertėjas.

85

 

1876-02-10

g. Pranas Vaičaitis – poetas, vertėjas, teisininkas.

140

1901-09-21

02-11

Pasaulinė ligonių diena

 

 

1756-02-13

g. Kristupas Danielius Hasenšteinas – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, eiliuotojas, vertėjas, kunigas.

260

1821-12-17

1906-02-13

g. Adolfas Šapoka – istorikas, pedagogas.

110

1961

02-14

Švento Valentino (Įsimylėjėlių) diena

 

 

1811-02-14

g. Georgas H. F. Neselmanas – vokiečių filologas, lietuvių ir prūsų raštijos tyrinėtojas, tautosakininkas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas, leidėjas.

205

1881

1891-02-15

g. Faustas Kirša – poetas.

125

1964-01-05

02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 

 

1916-02-16

g. Viktoras Miliūnas – dramaturgas, prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, aktorius.

100

1986-11-09

1821-02-19

g. Augustas Šleicheris – vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas, lituanistas.

195

1868

1966-02-19

g. Gintaras Grajauskas – poetas, eseistas, dramaturgas, prozininkas.

50

 

02-21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

 

 

1511-02-22

Šilutės miesto 505 metų jubiliejus

505

 

1786-02-24

g. Vilhelmas Grimas – jaunesnysis iš Brolių Grimų, vokiečių literatas ir folkloristas, vaikų literatūros kūrėjas.

230

1899

1931-02-25

g. Arnoldas Piročkinas – kalbininkas, vertėjas, profesorius.

85

 

1801-02-28

g. Motiejus Valančius – lietuvių beletristikos ir knygnešystės pradininkas, istorikas, švietėjas, visuomenės ir katalikų bažnyčios veikėjas.

215

1875-05-29

KOVAS

03-03

Tarptautinė rašytojų diena

 

 

03-04

Lietuvos globėjo švento Kazimiero (Kovarnių) diena

 

 

1906-03-04

g. Meindertas De Jongas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, H.K. Anderseno premijos laureatas.

110

1991-07-16

1936-03-04

g. Kęstutis Arlauskas – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

80

2009-09-12

1861-03-07

g. Jonas Šliūpas – sociologas, publicistas, aušrininkas, literatūros istorikas ir kritikas, gydytojas.

155

1944

03-08

Tarptautinė moters diena

 

 

03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

 

 

1786-03-11

g. Ernestas Vilhelmas Berbomas – Klaipėdos krašto lietuvių tautosakos rinkėjas, Mažosios Lietuvos lituanistinio sąjūdžio dalyvis.

230

1865

1886-03-13

g. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė – rašytoja, dramaturgė, poetė, vaikų literatūros kūrėja, vertėja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė.

130

1958-12-01

1936-03-14

g. Vilius Laužikas – poetas, vaikų literatūros kūrėjas.

80

2007

03-16

Knygnešio diena

 

 

1846-03-16

g. Jurgis Bielinis – knygnešys, rašytojas, publicistas.

170

1918

1936-03-19

g. Alfonsas Jonas Navickas – poetas, vertėjas, publicistas.

80

 

03-20

Pasaulinė Žemės diena

 

 

03-21

Pasaulinė poezijos diena

 

 

03-23

Pasaulinė meteorologijos diena

 

 

03-24

Tarptautinė tuberkuliozės diena

 

 

03-27

Tarptautinė teatro diena

 

 

1931-03-27

g. Vytautas Mizeras – prozininkas, muziejininkas, pedagogas.

85

 

03.27-28

Šv. Velykos

 

 

03-29

Lietuvos įstojimo į NATO diena

 

 

1861-03-30

g. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – prozininkė, publicistė, literatūros kritikė, visuomenės ir politikos veikėja.

155

1943-06-14

1941-03-30

75 metai, kai mirė Kristupas Lekšas – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių kūrėjas, giesmynų sudarytojas.

75

1872-08-31

BALANDIS

04-01

Juokų arba melagių diena

 

 

04-01

Pasaulinė paukščių diena

 

 

1916-04-01

g. Valerija Griciūtė-Lapinskienė – poetė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė.

100

1995

1936-04-01

g. Marcelijus Martinaitis – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, literatūros kritikas, dramaturgas, eseistas, vertėjas.

80

2013-04-05

04-02

Tarptautinė vaikų knygos diena

 

 

1896-04-04

g. Julius Janonis – poetas, prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, publicistas, vertėjas.

120

1917-05-30

1886-04-05

g. Adomas Brakas – Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo organizatorius, dailininkas, architektas, pedagogas.

130

1952

1866-04-06

g. Linkolnas Stefensas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

150

1936

2006-04-06

Saugaus eismo diena

10

 

04-07

Pasaulinė sveikatos diena

 

 

1926-04-09

g. Marčelas Ardžilis – italų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

90

 

04-11

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

 

 

04-12

Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

 

 

1861-04-12

Šilutėje įsteigta pirmoji spaustuvė (A. Umlaufo spaustuvė).

155

 

1911-04-12

g. Vytautas Sirijos Gira – poetas, prozininkas, vertėjas.

105

1997-02-14

1851-04-14

g. Adalbertas Becenbergeris (Adalbert Bezzenberger) – vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas, baltų kalbų tyrinėtojas.

165

1922-10-31

04-15

Kultūros diena

 

 

1931-04-15

g. Vytautas Karalius – poetas, vertėjas.

85

 

04-18

Tarptautinė paminklų apsaugos diena

 

 

04-20

Tarptautinė kovos su triukšmu diena

 

 

1716-04-20

g. Gotfridas Ostermejeris – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kalbininkas, kultūros tyrėjas, giesmių kūrėjas, vertėjas.

300

1800-03-13

04-23

Jurginės (Šv. Jurgio diena)

 

 

04-23

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

 

 

1996-04-23

20-osios anglų rašytojos Pamelos Travers mirties metinės

20

1899-08-09

04-24

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

 

 

1806-04-24

g. Fridrichas Kuršaitis – Mažosios Lietuvos lietuvių kalbininkas, spaudos ir religijos veikėjas.

210

1884

04-26

Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena

 

 

04-27

Medicinos darbuotojų diena

 

 

04-27

Pasaulinė grafinio dizaino diena

 

 

04-28

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

 

 

04-29

Tarptautinė šokio diena

 

 

GEGUŽĖ

05-01

Motinos diena

 

 

05-01

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena

 

 

1886-05-01

Tarptautinė darbininkų diena

130

 

05-03

Pasaulinė spaudos laisvės diena

 

 

05-03

Saulės diena

 

 

1856-05-03

g. Liudvika Didžiulienė-Žmona – rašytoja, prozininkė, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėja, visuomenininkė, knygnešių talkininkė.

160

1925-10-25

05-04

Šv. Florijono – gaisrų sergėtojo diena

 

 

1846-05-05

g. Henrikas Senkevičius – lenkų rašytojas, istorinės prozos kūrėjas, vaikų literatūros kūrėjas, Nobelio premijos laureatas.

170

1916

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

 

 

05-08

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

 

 

05-08

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena

 

 

05-08

Lietuvos muitinės įkūrimo diena

 

 

05-09

Europos diena

 

 

05-12

Tarptautinė slaugytojų diena

 

 

05-13

Buhalterių diena

 

 

05-14

Pilietinio pasipriešinimo diena

 

 

05-15

Steigiamojo Seimo diena

 

 

05-15

Tarptautinė šeimos diena

 

 

1856-05-15

g. Lymanas Baumas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

160

1919

05-17

Pasaulio informacinės visuomenės diena

 

 

05-18

Tarptautinė muziejų diena

 

 

05-18

Tarptautinė žavėjimosi augalais diena

 

 

05-21

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena

 

 

1576-05-25

g. Jonas Rėza – Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjas, redaktorius, leidėjas.

440

1629-08-30

05-31

Pasaulinė diena be tabako

 

 

1926-05-31

g. Džeimsas Kriusas – vokiečių rašytojas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, iliustruotojas, vertėjas, dramaturgas, H.K. Anderseno premijos laureatas.

90

1997-08-02

BIRŽELIS

06-01

Tarptautinė vaikų gynimo diena

 

 

06-03

Sąjūdžio diena

 

 

06-04

Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena

 

 

06-05

Tėvo diena

 

 

06-05

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

 

 

1921-06-05

g. Vytautas Mačernis – poetas.

95

1944-10-07

1901-06-06

g. Adomas Goberis – tautosakos ir liaudies dainų pateikėjas.

115

1988-05-01

06-08

Pasaulinė vandenynų diena

 

 

1936-06-08

g. Juozas Aputis – prozininkas, novelistas, publicistas, vertėjas.

80

2010-02-28

1801-06-10

g. Johanas Ferdinandas Kelkis – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, pedagogas.

215

1877

1941-06-14

Gedulo ir vilties diena

75

 

06-15

Okupacijos ir genocido diena

 

 

1856-06-22

g. Henris Raideris Hagardas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

160

1818

06-23

Tarptautinė olimpinė diena

 

 

1941-06-23

Birželio sukilimo diena

75

 

1906-06-23

g. Antanas Vaičiulaitis – prozininkas, poetas, literatūros kritikas, vertėjas.

110

1992-07-22

1941-06-23

g. Audronė Kaukienė – kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Klaipėdos krašto tyrinėtoja,  visuomenės veikėja.

75

 

06-24

Joninės (Rasos)

 

 

06-26

Tarptautinė kovos su narkomanija diena

 

 

06-26

Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti

 

 

06-27

Tarptautinė žvejų diena

 

 

1941-06-28

g. Edita Barauskienė – rašytoja, kraštotyrininkė, pedagogė, visuomenininkė.

75

 

06-29

Lietuvos pasieniečių diena

 

 

1746-06-29

g. Joachimas Kampe – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, švietėjas.

270

1818

LIEPA

07-01

Tarptautinė architektų diena

 

 

1911-07-02

g. Vladas Nausėdas – žurnalistas, poetas, vertėjas, pedagogas, literatas, kraštotyrininkas.

105

1983-06-06

1956-07-04

g. Dalia Kudžmaitė-Balsienė – poetė, bibliotekininkė, pedagogė.

60

 

07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

 

 

1866-07-06

g. Beatričė Poter – anglų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, iliustruotoja.

150

1943

07-11

Pasaulio gyventojų diena

 

 

1931-07-13

g. Algimantas Polis – prozininkas.

85

 

07-15

Žalgirio mūšio diena

 

 

07-17

Dariaus ir Girėno žuvimo diena

 

 

07-17

Pasaulio lietuvių vienybės diena

 

 

1951-07-18

g. Gintaras Patackas – poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas.

65

 

1966-07-20

Tarptautinė šachmatų diena

50

 

1871-07-25

g. Jokūbas Stikliorius – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliotekininkas, spaustuvininkas, pedagogas.

145

1942

07-30

Jūros diena

 

 

1991-07-31

Medininkų tragedijos metinės

25

 

RUGPJŪTIS

1921-08-03

g. Vacys Reimeris – poetas, vertėjas.

95

 

1896-08-08

g. Mardžori Kinan Rolings – amerikiečių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja.

120

1953

08-09

Tarptautinė tautos diena

 

 

1906-08-09

g. Jurgis Jankus – prozininkas, dramaturgas, eseistas, vaikų literatūros kūrėjas.

110

2002-06-12

08-12

Tarptautinė jaunimo diena

 

 

1636-08-14

Šventojo Kazimiero paskelbimo Lietuvos globėju metinės

380

 

08-15

Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)

 

 

08-19

Pasaulinė fotografijos diena

 

 

08-23

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena

 

 

1836-08-25

g. Fransis Bret Hartas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

180

1902

08-31

Laisvės diena

 

 

08-31

Interneto dienoraščių (blogų) diena

 

 

RUGSĖJIS

09-01

Mokslo ir žinių diena

 

 

1941-09-02

g. Vaclovas Bagdonavičius – filosofas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras.

75

 

09-03

Baltijos jūros diena

 

 

09-08

Šilinės (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena)

 

 

09-08

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

 

 

09-08

Tarptautinė raštingumo diena

 

 

09-10

Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

 

 

1931-09-10

g. Albertas Juška – pedagogas, kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos istorikas, socialinių mokslų daktaras.

85

2014-12-21

1911-09-12

g. Alfonsas Keliuotis – poetas, spaudos darbuotojas, pedagogas.

105

1944-12-29

09-15

Tarptautinė demokratijos diena

 

 

1991-09-17

Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją metinės

25

 

1981-09-21

Tarptautinė taikos diena

35

 

1866-09-21

g. Herbertas Džordžas Velsas – anglų rašytojas, pasaulinio garso mokslinės fantastinės literatūros kūrėjas, vaikų literatūros kūrėjas.

150

1946

09-22

Baltų vienybės diena

 

 

09-22

Tarptautinė diena be automobilio

 

 

1236-09-22

Saulės (Šiaulių) mūšio metinės

780

 

1941-09-23

Lietuvos žydų genocido diena

75

 

09-26

Europos kalbų diena

 

 

1841-09-26

g. Antanas Vienažindys – poetas, kunigas.

175

1892-08-29

1921-09-26

g. Ansas Lymantas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, žurnalistas, dailininkas.

95

2002

09-27

Pasaulinė turizmo diena

 

 

09-27

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

 

 

1911-09-27

g. Pranas Alšėnas (Ališauskas) – rašytojas, publicistas.

105

1986-09-29

09-28

Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena

 

 

1751-09-28

g. Kristijonas Dovydas Vitichas – Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas.

265

1824

1991-09-30

Tarptautinė vertėjų diena

25

 

SPALIS

10-01

Tarptautinė muzikos diena

 

 

10-01

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

 

 

10-01

Pasaulinė vegetarų diena

 

 

10-02

Angelų sargų arba Policijos diena

 

 

10-03

Tarptautinė veltinio diena

 

 

10-04

Pasaulinė gyvūnų globos diena

 

 

10-05

Tarptautinė mokytojų diena

 

 

1886-10-06

g. Jonas Elijošaitis – Mažosios Lietuvos rašytojas ir visuomenės veikėjas.

130

1915-06-12

10-07

Krašto apsaugos diena

 

 

10-07

Diena už orų darbą

 

 

10-07

Tarptautinė šypsenos diena

 

 

1896-10-07

g. Stasys Kapnys – rašytojas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas.

120

1958

1991-10-07

Lietuvos įstojimo į UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją) metinės.

25

 

1906-10-08

g. Kazys Inčiūra – poetas, prozininkas, vertėjas dramaturgas, aktorius.

110

1974-11-30

10-09

Pasaulinė pašto diena

 

 

10-10

Vietos savivaldos diena

 

 

2001-10-10

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

15

 

10-13

Europos saugaus eismo diena

 

 

1936-10-13

g. Kristina Nestlinger – austrų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, H.K. Anderseno premijos laureatė.

80

 

10-14

Karaliaus Mindaugo vardo diena

 

 

10-14

Pasaulinė standartizacijos diena

 

 

1936-10-15

g. Vladas Šimkus – poetas, literatūros kritikas, vertėjas.

80

2004-09-06

10-16

Boso diena

 

 

10-16

Pasaulinė maisto diena

 

 

2006-10-16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

10

 

10-17

Tarptautinė kovos su skurdu diena

 

 

10-20

Pasaulinė statistikos diena

 

 

1876-10-20

g. Juozapas Albinas Herbačiauskas – prozininkas, eseistas, literatūros kritikas.

140

1944-12-03

10-24

Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena

 

 

10-24

Tarptautinė klimato kaitos diena

 

 

1971-10-24

Jungtinių tautų organizacijos diena

45

 

10-25

Konstitucijos diena

 

 

1756-10-25

g. Karolis Gotardas Keberis – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kunigas.

260

1853

10-27

Lietuvos saugumo darbuotojų diena

 

 

10-27

Vytauto Didžiojo mirties diena

 

 

1931-10-27

Kriminalinės policijos diena

85

 

1931-10-27

g. Ramutė Skučaitė – poetė, dramaturgė, vertėja.

85

 

1916-10-29

g. Algirdas Gustaitis – prozininkas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas.

100

2002-12-24

1926-10-29

g. Diana Glemžaitė – poetė.

90

1949-11-14

1846-10-31

g. Edmundas De Amičis – italų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

170

1908

1941-10-31

g. Elena Mezginaitė – poetė.

75

2005-02-09

LAPKRITIS

11-01

Visų šventųjų diena

 

 

11-02

Vėlinės

 

 

11-03

Medžiotojų diena

 

 

1946-11-04

Įkurta UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija

70

 

1856-11-04

g. Jurgis Lapinas – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

160

1932

1946-11-04

g. Bronius Bušma – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

70

 

1906-11-06

Vilniuje pastatyta pirmoji lietuviška opera – Miko Petrausko „Birutė“

110

 

11-08

Europos sveikos mitybos diena

 

 

11-10

Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

 

 

1876-11-10

g. Ansas Bruožis – rašytojas, tautosakininkas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos politinis veikėjas, kultūros istorikas, poligrafininkas ir bibliografas.

140

1928

1806-11-13

g. Emilija Pliaterytė – 1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvė.

210

1831-12-23

1991-11-14

Pasaulinė diabeto diena

25

 

11-14

Karaliaus Mindaugo žūties diena

 

 

1961-11-14

g. Jurga Ivanauskaitė – prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė.

55

2007-02-17

11-16

Tarptautinė tolerancijos diena

 

 

11-17

Tarptautinė nerūkymo diena

 

 

1941-11-17

Tarptautinė studentų diena

75

 

11-21

Pasaulinė sveikinimosi diena

 

 

11-21

Pasaulinė televizijos diena

 

 

11-23

Lietuvos karių diena

 

 

1851-11-23

g. Jonas Basanavičius – Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, etnologas, tautosakos rinkėjas, gydytojas.

165

1927

1826-11-24

g. Karlas Lorencijus Kolodis – italų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

190

1890

1906-11-24

g. Kazys Jankauskas – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, bibliotekininkas.

110

1996-05-01

1981-11-25

Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena

35

 

1936-11-26

g. Galina Dauguvietytė – TV režisierė, scenaristė, aktorė.

80

2015-10-08

1901-11-29

g. Juozas Grušas – rašytojas, prozininkas, dramaturgas.

115

1986

1911-11-29

g. Antanas Škėma – JAV lietuvių rašytojas, prozininkas, dramaturgas.

105

1961

11-30

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

 

 

11-30

Advento pradžia

 

 

GRUODIS

12-01

Pasaulinė kovos su AIDS diena

 

 

1926-12-02

g. Milošas Macourekas – garsus čekų pasakų kūrėjas, prozininkas, scenaristas.

90

 

12-03

Tarptautinė žmonių su negalia diena

 

 

12-05

Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą

 

 

1901-12-05

g. Voltas Disnėjus – Jungtinių Amerikos Valstijų kino filmų prodiuseris, režisierius, scenarijų rašytojas, įgarsintojas bei animatorius.

115

1966-12-15

1866-12-06

g. Martynas Benjaminas Laužemis – vertėjas, publicistas.

150

1924-01-09

1891-12-06

g. Mikelis Ašmys – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas.

125

1918

1996-12-07

Tarptautinė civilinės aviacijos diena

20

 

1976-12-08

g. Laura Sintija Černiauskaitė – rašytoja, dramaturgė, žurnalistė.

40

 

12-10

Tarptautinė žmogaus teisių diena

 

 

12-10

Nobelio diena

 

 

12-11

Tarptautinė kalnų diena

 

 

1886-12-11

g. Martynas Reizgys – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

130

1942-04-02

1891-12-12

g. Jonas Užpurvis – Mažosios Lietuvos istorikas, kalbininkas, kraštotyrininkas, Tilžės akto signataras.

125

1992

1866-12-17

g. Kazys Grinius – Prezidentas, visuomenės ir kultūros veikėjas, publicistas.

150

1950

12-18

Tarptautinė migrantų diena

 

 

1641-12-19

g. Mykolas Merlinas – Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjas, kunigas.

375

1708

1861-12-21

g. Kristupas Voska – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

155

1905

12-24

Šv. Kūčios

 

 

12-25,26

Šv. Kalėdos

 

 

Parašykite komentarą