Minėtinų datų kalendorius 2013

MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

2013-ieji metai

 

2013-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

 

a) Tarmių metais, tad šiais metais turėtų būti skatinama:

–         kalbėti ir kurti gimtąja tarme;

–         skleisti tradicijas ir papročius gimtąja tarme;

–         populiarinti tarmes dalyvaujant tarmių mokovams.

b) Klaipėdos krašto atgavimo metais;

c) Sveikatingumo metais;

d) Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną metais: 2013 m. liepos 17 d. sukanka 80 metų, kai šie lakūnai perskrido [1933 m. liepos 15-17 d.] Atlanto vandenyną.

e) 1863-iųjų metų sukilimo metais: 2013 m. sukanka 150 metų, kai Abiejų Tautų Respublika (Lietuvos ir Lenkijos bendra valstybė) sukilo prieš Rusijos imperijos valdžią.

f) Europos pilietiškumo metais.

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukak-

tys

SAUSIS

01-01

Lietuvos vėliavos diena

 

1928-01-01

g. Albertas Laurinčiukas – prozininkas, dramaturgas, publicistas

85

1958-01-02

g. Vaidotas Daunys – poetas, eseistas, literatūros kritikas, žurnalistas, kultūros veikėjas

55

01-06

Trijų Karalių šventė

 

1893-01-06

g. Vincas Mykolaitis-Putinas – rašytojas, poetas, prozininkas

120

1923-01-07

g. Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas

90

1628-01-12

g. Šarlis Pero – prancūzų rašytojas, poetas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas

385

01-13

Laisvės gynėjų diena

 

1903-01-13

g. Žoržas Simenonas – prancūzų rašytojas

110

01-15

Klaipėdos diena

 

1788-01-22

g. Džordžas Noelis Gordonas Baironas – anglų poetas, vienas iš žymiausių romantizmo atstovų

225

1783-01-23

g. Stendalis – prancūzų rašytojas

230

01-26

Tarptautinė muitinių / muitininkų diena

 

1888-01-26

g. Jonas Valaitis – rašytojas, spaudos darbuotojas, pedagogas

125

1933-01-26

g. Martynas Vainilaitis – poetas, rašytojas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

80

1928-01-28

g. Kostas Kaukas – rašytojas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas

85

VASARIS

1598-02-03

g. Kristupas Vilkas – Mažosios Lietuvos poetas, archyvaras, pedagogas

415

1943-02-04

g. Sigitas Geda – poetas, dramaturgas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas

70

1828-02-08

g. Žiulis Vernas – prancūzų rašytojas, mokslinės fantastikos žanro pradininkas

185

1938-02-09

g. Jurijus Kovalis – rusų prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas

75

1908-02-10

g. Kazys Jakubėnas – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

105

02-11

Pasaulinė ligonių diena

 

1928-02-13

g. Vytautas Rudokas – poetas, vertėjas

85

02-14

Švento Valentino diena

 

02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 

02-21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena ir Užgavėnių šventė

 

KOVAS

1888-03-02

g. Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė – poetė, prozininkė, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė, dailininkė

125

03-03

Tarptautinė rašytojų diena

 

1953-03-03

g. Juozas Erlickas – rašytojas, poetas, publicistas

60

03-04

Lietuvos globėjo švento Kazimiero diena

 

03-08

Tarptautinė moters diena

 

03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

 

1948-03-12

g. Sandra Brown – amerikiečių rašytoja, žurnalistė

65

03-16

Knygnešio diena

 

1948-03-17

g. Gediminas Griškevičius – poetas, vaikų literatūros kūrėjas

65

1883-03-19

g. Kazys Aleksandras Puida – rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas

130

03-20

Pasaulinė žemės diena

 

1828-03-20

g. Henrikas Johanas Ibsenas – norvegų dramaturgas, prozininkas, šiuolaikinės dramos pradininkas

185

03-21

Pasaulinė poezijos diena

 

1868-03-22

g. Vydūnas (tikr. Vilius Storosta) – Mažosios Lietuvos dramaturgas, publicistas, filosofas, kultūros veikėjas

145

03-24

Tarptautinė tuberkuliozės diena

 

1973-03-26

g. Marius Ivaškevičius – prozininkas, dramaturgas, novelistas,  eseistas, kino scenaristas ir režisierius

40

03-27

Tarptautinė teatro diena

 

1868-03-28

g. Maksimas Gorkis (tikr. Aleksejus Peškovas) – rusų rašytojas, publicistas, socrealizmo literatūros žanro pradininkas

145

1948-03-28

g. Stasys Jonauskas – poetas, žurnalistas, redaktorius

65

03-31

Šventos Velykos

 

BALANDIS

04-01

Juokų arba melagių diena

 

04-01

Pasaulinė paukščių diena

 

1938-04-01

g. Laimonas Inis – rašytojas, eseistas, novelistas, poetas, žurnalistas, bibliotekininkas, vaikų literatūros kūrėjas

75

04-02

Tarptautinė vaikų knygos diena

 

1818-04-04

g. Tomas Main Ridas – airių-amerikiečių rašytojas

195

04-07

Pasaulinė sveikatos diena

 

04-11

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

 

04-12

Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

 

04-15

Kultūros diena

 

04-18

Tarptautinė paminklų apsaugos diena

 

04-23

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

 

04-24

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

 

04-27

Medicinos darbuotojų diena

 

GEGUŽĖ

05-01

Tarptautinė darbo diena

 

05-01

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena

 

05-03

Pasaulinė spaudos laisvės diena

 

05-05

Motinos diena

 

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

 

05-08

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

 

05-08

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena

 

05-08

Lietuvos muitinės įkūrimo diena

 

05-09

Europos diena

 

05-12

Tarptautinė slaugytojų diena

 

1943-05-13

g. Algimantas Mikuta – poetas, vertėjas

70

05-15

Tarptautinė šeimos diena

 

05-17

Pasaulio informacinės visuomenės diena

 

05-18

Tarptautinė muziejų diena

 

05-21

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena

 

05-31

Pasaulinė diena be tabako

 

BIRŽELIS

06-01

Tarptautinė vaikų gynimo diena

 

06-02

Tėvo diena

 

06-04

Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena

 

06-05

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

 

1918-06-06

g. Virdžinija Kleo Endrius – amerikiečių rašytoja, novelistė

95

1953-06-13

g. Donatas Kajokas – poetas, eseistas

60

06-14

Gedulo ir vilties diena

 

06-15

Okupacijos ir genocido diena

 

1898-06-22

g. Erichas Marija Remarkas – vokiečių rašytojas

115

06-24

Joninės (Rasos šventė)

 

06-26

Tarptautinė kovos su narkomanija diena

 

06-27

Tarptautinė žvejų diena

 

06-29

Lietuvos pasieniečių diena

 

LIEPA

07-01

Tarptautinė architektų diena

 

1883-07-03

g. Francas Kafka – austrų rašytojas, prozininkas

130

07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

 

1928-07-06

g. Janina Degutytė – poetė, vaikų literatūros kūrėja

85

1948-07-10

g. Vidmantė Jasukaitytė – rašytoja

65

1410-07-15

Žalgirio mūšio diena

 

07-17

Pasaulio lietuvių vienybės diena

 

1923-07-25

g. Marija Gripė – švedų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja

90

1928-07-27

g. Antanas Bieliauskas – dramaturgas, prozininkas, žurnalistas

85

1991-07-31

Medininkų tragedijos metinės

 

RUGPJŪTIS

08-09

Tarptautinė tautos diena

 

1943-08-10

g. Ona Baliukienė-Pranckevičiūtė – poetė

70

08-12

Tarptautinė jaunimo diena

 

1923-08-12

g. Birutė Pūkelevičiūtė – poetė, prozininkė, dramaturgė, režisierė, aktorė

90

08-15

Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)

 

08-19

Pasaulinė fotografijos diena

 

08-23

Baltijos kelio ir Juodojo kaspino diena

 

08-31

Laisvės diena

 

08-31

Interneto dienoraščių (blogų) diena

 

RUGSĖJIS

09-01

Mokslo ir žinių diena

 

09-08

Šilinė (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena).

 

09-08

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

 

09-08

Tarptautinė raštingumo diena

 

1818-09-09

g. Levas Nikolajevičius Tolstojus – rusų rašytojas, narys – korespondentas, Peterburgo MA garbės akademikas, grafas

195

09-15

Tarptautinė demokratijos diena

 

1991-09-17

Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją metinės

 

09-21

Tarptautinė taikos diena

 

1236-09-22

Saulės (Šiaulių) mūšio metinės

 

09-22

Baltų vienybės diena

 

09-23

Lietuvos žydų genocido diena

 

09-26

Europos kalbų diena

 

09-27

Pasaulinė turizmo diena

 

09-27

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

 

09-29

Pasaulinė širdies diena

 

1918-09-29

g. Tėvas Stanislovas (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) – kunigas, žymus kultūros ir visuomenės veikėjas

95

SPALIS

10-01

Tarptautinė muzikos diena

 

10-01

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

 

10-02

Angelų sargų arba Policijos diena

 

10-04

Tarptautinė gyvūnų globos diena

 

10-05

Tarptautinė mokytojų diena

 

10-09

Pasaulinė pašto diena

 

10-10

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

 

10-10

Vietos savivaldos diena

 

10-10

Pasaulinė regėjimo diena

 

10-16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

 

10-17

Tarptautinė kovos su skurdu diena

 

1948-10-19

g. Vydas Astas (tikr. Tautvydas Galinis) – rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas

65

1928-10-20

g. Mykolas Sluckis – prozininkas

85

10-24

Jungtinių tautų organizacijos diena

 

10-24

Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena

 

10-25

Konstitucijos diena

 

1938-10-25

g. Kostas Fedaravičius – poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas, žurnalistas, redaktorius

75

1793-10-28

g. Simonas Daukantas – rašytojas, istorikas, švietėjas, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autorius

220

LAPKRITIS

11-01

Visų šventųjų diena

 

11-02

Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena

 

11-03

Medžiotojų diena

 

1938-11-06

g. Leonardas Gutauskas – rašytojas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas

75

1913-11-07

g. Albertas Kamiu – prancūzų rašytojas, filosofas, Nobelio premijos laureatas

100

11-08

Europos sveikos mitybos diena

 

1818-11-09

g. Ivanas Sergejevičius Turgenevas – rusų rašytojas, romanistas, novelistas, poetas, kritikas, dramaturgas, vertėjas

195

11-10

Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

 

11-14

Karaliaus Mindaugo žūties diena

 

11-14

Pasaulinė diabeto diena

 

11-16

Tarptautinė tolerancijos diena

 

1893-11-16

g. Kazys Binkis – poetas, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas

120

1858-11-20

g. Selma Lagerliof – švedų rašytoja, novelistė, romanistė

155

1943-11-20

g. Violeta Palčinskaitė – poetė, dramaturgė, scenaristė, vaikų literatūros kūrėja

70

11-21

Pasaulinė sveikinimosi diena

 

11-23

Lietuvos kariuomenės diena

 

1953-11-26

g. Antanas A. Jonynas – poetas, vertėjas

60

11-30

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

 

11-30

Advento pradžia

 

GRUODIS

12-01

Pasaulinė kovos su AIDS diena

 

12-03

Tarptautinė žmonių su negalia diena

 

12-10

Tarptautinė žmogaus teisių diena

 

12-18

Tarptautinė migrantų diena

 

1863-12-19

g. Pranas Mašiotas – vaikų rašytojas, publicistas, pedagogas, kultūros veikėjas

150

12-24

Šv. Kūčios

 

1798-12-24

g. Adomas Mickevičius – lenkų-lietuvių poetas, rašytojas

215

12-25-26

Šv. Kalėdos

 

1858-12-31

g. Vincas Kudirka – rašytojas, poetas, Lietuvos valstybės himno autorius, publicistas, vertėjas, knygnešys, laikraščio „Varpas“ redaktorius

155

Parašykite komentarą