Minėtinų datų kalendorius 2011

MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

2011-ieji metai

–       2011-ieji – Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai.

–       2011 metais bus minimi:

–       Laisvės gynėjų dienos 20-metis;

–       Didžiųjų trėmimų ir holokausto 70-metis;

–       Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pripažinimo ir diplomatinių santykių atkūrimo 20-metis.

–       475 m., kai gimė (1536 m.) Jonas BRETKŪNAS – vienas žymiausių lietuvių raštijos pradininkų, Biblijos vertėjas, kunigas. Mirė 1602 m.

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukaktys

Mirties data

SAUSIS

01-01

Lietuvos vėliavos diena

 

 

1941-01-01

g. Petras Bražėnas – literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras.

70

 

1946-01-01

g. Juozas Marcinkevičius – poetas, dramaturgas, prozininkas.

65

 

1926-01-03

g. Juozas Pikčilingis – kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas, habilituotas daktaras, profesorius.

85

1991

1931-01-05

g. Leonardas Sauka – tautosakininkas,  humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius.

80

 

01-06

Trijų Karalių šventė

 

 

1906-01-07

g. Antanas Venclova – poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas.

105

1971-06-28

1896-01-08

g. Steponas Darius (Jucevičius) – karo lakūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris.

115

1933

1776-01-09

g. Liudvikas Martynas Rėza – kritikas, folkloristas, vertėjas, poetas, prūsų lietuvių visuomenės veikėjas, lituanistas, teologas, profesorius, tautosakininkas.

235

1840-08-30

1896-01-10

g. Michailas Iljinas (tikroji pavardė Uja Maršakas) – rusų rašytojas, pažintinės literatūros vaikams kūrėjas

115

1953

1856-01-10

g. Jonas Zembrickis – Mažosios Lietuvos istorikas, raštijos darbuotojas, tautosakos rinkėjas.

155

1919

1876-01-12

g. Džekas Londonas – amerikiečių rašytojas

135

1916

01-13

Laisvės gynėjų diena

20

 

1906-01-14

g. Liudas Dovydėnas – prozininkas, publicistas

105

2000-07-04

1886-01-14

g. Hju Loftingas – amerikiečių rašytojas ir iliustratorius

125

1947

01-15

Klaipėdos diena

 

 

1831-01-15

g. Jurgis Zauerveinas – Mažosios Lietuvos poetas, poliglotas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

180

1904-12-16

1906-01-17

g. Agnija Barto – rusų poetė, prozininkė, portretinių eilėraščių jaunesniesiems vaikams autorė

105

1981

1921-01-23

g. Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė – archeologė, antropologė, archeomitologijos pradininkė.

90

1994

1776-01-24

g. Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas -vokiečių rašytojas, kompozitorius, dailininkas

235

1822

1851-01-25

g. Petras Vileišis – rašytojas, inžinierius, kultūros, visuomenės ir tautinio sąjūdžio veikėjas.

160

1926

01-26

Tarptautinė muitininkų diena

 

 

1916-01-30

g. Zigfrydas Ludžuvaitis (Siegfried Ludszuweit) – kultūros tyrinėtojas, pedagogas.

95

1998

VASARIS

1896-02-02

g. Balys Sruoga – poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas.

115

1947-10-16

1931-02-08

g. Jonas Jakštas – poetas, vertėjas.

80

 

1876-02-10

g. Pranas Vaičaitis – poetas, vertėjas, teisininkas.

135

1901-09-21

02-11

Pasaulinė ligonių diena

 

 

1906-02-13

g. Adolfas Šapoka – istorikas, pedagogas.

105

1961

1756-02-13

g. Kristupas Danielius Hasenšteinas – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, eiliuotojas, vertėjas, kunigas.

255

1821-12-17

02-14

Švento Valentino diena

 

 

1811-02-14

g. Georgas H. F. Neselmanas – vokiečių filologas, lietuvių ir prūsų raštijos tyrinėtojas, tautosakininkas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas, leidėjas.

200

1881

1891-02-15

g. Faustas Kirša – poetas.

120

1964-01-05

1916-02-16

g. Viktoras Miliūnas – dramaturgas, prozininkas, vertėjas, aktorius

95

1986-11-09

02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

93

 

1966-02-19

g. Gintaras Grajauskas – poetas, eseistas, dramaturgas, prozininkas.

45

 

1821-02-19

g. Augustas Šleicheris – vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas, lituanistas.

190

1868

02-21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

 

 

1786-02-24

g. Vilhelmas Grimas – jaunesnysis iš Brolių Grimų, vokiečių literatas ir folkloristas.

225

1899

1931-02-25

g. Arnoldas Piročkinas – kalbininkas, vertėjas, profesorius.

80

 

1801-02-28

g. Motiejus Valančius – lietuvių beletristikos ir knygnešystės pradininkas, istorikas, švietėjas, visuomenės ir katalikų bažnyčios veikėjas.

210

1875-05-29

KOVAS

03-03

Tarptautinė rašytojų diena

 

 

1936-03-04

g. Kęstutis Arlauskas – prozininkas

75

2009-09-12

1906-03-04

g. Meindertas De Jongas –  amerikiečių rašytojas, H.K. Anderseno premijos laureatas

105

 

03-04

Lietuvos globėjo švento Kazimiero diena

 

 

1861-03-07

g. Jonas Šliūpas – sociologas, publicistas, aušrininkas, literatūros istorikas ir kritikas, gydytojas.

150

1944

03-08

Tarptautinė moters diena

 

 

03-08

Užgavėnių šventė

 

 

03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

21

 

1786-03-11

g. Ernestas Vilhelmas Berbomas – Klaipėdos krašto lietuvių tautosakos rinkėjas, Mažosios Lietuvos lituanistinio sąjūdžio dalyvis

225

1865

1886-03-13

g. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė – rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja.

125

1958-12-01

1936-03-14

g. Vilius Laužikas – poetas

75

 

03-16

Knygnešio diena

 

 

1846-03-16

g. Jurgis Bielinis – knygnešys, rašytojas, publicistas

165

1918

1936-03-19

g. Alfonsas Jonas Navickas –poetas, vertėjas, publicistas

75

 

03-20

Pasaulinė žemės diena

 

 

03-21

Pasaulinė meteorologijos diena

 

 

03-24

Pasaulinė tuberkuliozės diena

 

 

03-27

Tarptautinė teatro diena

 

 

1931-03-27

g. Vytautas Mizeras – prozininkas, muziejininkas, pedagogas.

80

 

1861-03-30

g. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – prozininkė, publicistė, literatūros kritikė, visuomenės ir politikos veikėja.

150

1943-06-14

1872-08-31

70 metų, kai mirė Kristupas Lekšas – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių kūrėjas, giesmynų sudarytojas.

70

1941-03-30

BALANDIS

04-01

Juokų arba melagių diena

 

 

1916-04-01

g. Valerija Griciūtė-Lapinskienė – poetė, pedagogė

95

 

1936-04-01

g. Marcelijus Martinaitis – poetas, literatūros kritikas, dramaturgas, eseistas, vertėjas.

75

 

04-02

Tarptautinė vaikų knygos diena

 

 

1896-04-04

g. Julius Janonis – poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas.

115

1917-05-30

1886-04-05

g. Adomas Brakas – Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo organizatorius, dailininkas, architektas, pedagogas.

125

1952

1866-04-06

g. Linkolnas Stefensas – amerikiečių rašytojas

145

1936

04-07

Pasaulinė sveikatos diena

 

 

04-09

Verbų sekmadienis

 

 

1926-04-09

g. Marčelas Ardžilis – italų rašytojas

85

 

04-11

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

 

 

04-12

Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

 

 

1911-04-12

g. Vytautas Sirijos Gira – poetas, prozininkas, vertėjas.

100

1997-02-14

1861-04-12

Šilutėje įsteigta pirmoji spaustuvė (A. Umlaufo spaustuvė).

150

 

1851-04-14

g. Adalbertas Becenbergeris (Adalbert Bezzenberger) – vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas, baltų kalbų tyrinėtojas.

160

1922-10-31

1931-04-15

g. Vytautas Karalius – poetas, vertėjas.

80

 

04-18

Tarptautinė paminklų apsaugos diena

 

 

1716-04-20

g. Gotfridas Ostermejeris – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kalbininkas, kultūros tyrėjas, giesmių kūrėjas, vertėjas.

295

1800-03-13

04-20

Pasaulinė Žemės diena

 

 

04-23

Jurginės (Šv. Jurgio diena)

 

 

1996-04-23

15-osios anglų rašytojos Pamelos Travers mirties metinės

15

1899-08-09

04-24-25

Šventos Velykos

 

 

04-24

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

 

 

1806-04-24

g. Fridrichas Kuršaitis – Mažosios Lietuvos lietuvių kalbininkas, spaudos ir religijos veikėjas.

205

1884

04-27

Medicinos darbuotojų diena

 

 

GEGUŽĖ

05-01

Motinos diena

 

 

05-01

Tarptautinė darbo diena

 

 

05-01

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena

 

 

1856-05-03

g. Liudvika Didžiulienė-Žmona – rašytoja prozininkė, dramaturgė, visuomenininkė, knygnešių talkininkė.

155

1925-10-25

1846-05-05

g. Henrikas Senkevičius – lenkų rašytojas, istorinės prozos kūrėjas, Nobelio premijos laureatas.

165

1916

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

 

 

05-08

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

 

 

05-09

Europos diena

 

 

05-12

Tarptautinė slaugytojų diena

 

 

05-15

Tarptautinė šeimos diena

 

 

1856-05-15

g. Lymanas Baumas – amerikiečių rašytojas

155

1919

05-16

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

 

 

05-18

Tarptautinė muziejų diena

 

 

1576-05-25

g. Jonas Rėza – Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjas, redaktorius, leidėjas.

435

1629-08-30

1926-05-31

g. Džeimsas Kriusas – vokiečių rašytojas, H.K. Anderseno premijos laureatas

85

 

05-31

Pasaulinė diena be tabako

 

 

BIRŽELIS

06-01

Tarptautinė vaikų gynimo diena

 

 

06-04

Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena

 

 

06-05

Tėvo diena

 

 

06-05

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

 

 

1921-06-05

g. Vytautas Mačernis – poetas

90

1944-10-07

1901-06-06

g. Adomas Goberis – tautosakos ir liaudies dainų pateikėjas.

110

1988-05-01

1936-06-08

g. Juozas Aputis – prozininkas, novelistas, publicistas, vertėjas.

75

2010-02-28

1801-06-10

g. Johanas Ferdinandas Kelkis –Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, pedagogas.

210

1877

06-12

Sekminės

 

 

06-14

Gedulo ir vilties diena

 

 

06-15

Lietuvos okupacijos ir genocido diena

 

 

1856-06-22

g. Henris Raideris Hagardas – anglų rašytojas

155

1818

1906-06-23

g. Antanas Vaičiulaitis – prozininkas, poetas, literatūros kritikas, vertėjas.

105

1992-07-22

1941-06-23

g. Audronė Kaukienė-Jakulienė – kalbininkė, habilituotos humanitarinių mokslų daktarė, Klaipėdos krašto tyrinėtoja,  visuomenės veikėja.

70

 

06-24

Joninės (Rasos šventė)

 

 

06-26

Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena

 

 

06-27

Žvejų diena

 

 

1941-06-28

g. Edita Barauskienė – rašytoja, kraštotyrininkė, pedagogė, visuomenininkė.

70

 

1746-06-29

g. Joachimas Kampe – vokiečių rašytojas, švietėjas

265

1818

06-29

Lietuvos pasieniečių diena

 

 

LIEPA

1911-07-02

g. Vladas Nausėdas – žurnalistas, poetas, vertėjas, pedagogas, literatas, kraštotyrininkas.

100

1983-06-06

1956-07-04

g. Dalia Kudžmaitė-Balsienė – poetė, bibliotekininkė, pedagogė.

55

 

1866-07-06

g. Beatričė Poter – anglų rašytoja ir iliustratorė.

145

1943

07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

 

 

1931-07-13

g. Algimantas Polis – prozininkas

80

 

1410-07-15

Žalgirio mūšio diena

601

 

07-17

Pasaulio lietuvių vienybės diena

 

 

1951-07-18

g. Gintaras Patackas – poetas, vertėjas.

60

 

1871-07-25

g. Jokūbas Stikliorius – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliotekininkas, spaustuvininkas, pedagogas.

140

1942

1991-07-31

Medininkų tragedijos metinės

20

 

RUGPJŪTIS

1921-08-03

g.  Vacys Reimeris – poetas, vertėjas

90

 

1896-08-08

g. Mardžori Kinan Rolings – amerikiečių rašytoja

115

1953

1906-08-09

g. Jurgis Jankus – prozininkas, dramaturgas, eseistas.

105

2002-06-12

08-12

Tarptautinė jaunimo diena

 

 

1636-08-14

Šventojo Kazimiero paskelbimo Lietuvos globėju metinės

375

 

08-15

Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)

 

 

08-23

Baltijos kelio ir Juodojo kaspino diena

 

 

1836-08-25

g. Fransis Bret Hartas – amerikiečių rašytojas

175

1902

08-31

Laisvės diena

 

 

RUGSĖJIS

09-01

Mokslo ir žinių diena

 

 

09-03

Baltijos jūros diena

 

 

1941-09-02

g. Vaclovas Bagdonavičius – filosofas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras.

70

 

09-08

Šilinė (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena).

 

 

1931-09-10

g. Albertas Juška – pedagogas, kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos istorikas, socialinių mokslų daktaras..

80

 

1911-09-12

g. Alfonsas Keliuotis – poetas, spaudos darbuotojas, pedagogas.

100

1944-12-29

1991-09-17

Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją metinės

20

 

1866-09-21

g. Herbertas Džordžas Velsas – anglų rašytojas, pasaulinio garso mokslinės fantastinės literatūros kūrėjas

145

1946

09-21

Tarptautinė taikos diena

 

 

1236-09-22

Saulės (Šiaulių) mūšio metinės

775

 

09-22

Baltų vienybės diena

 

 

09-23

Lietuvos žydų genocido diena

 

 

09-24

Pasaulinė kurčiųjų diena

 

 

1841-09-26

g. Antanas Vienažindys – poetas, kunigas

170

1892-08-29

1921-09-26

g. Ansas Lymantas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, žurnalistas, dailininkas.

90

2002

09-27

Pasaulinė turizmo diena

 

 

09-27

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

 

 

1911-09-27

g. Pranas Alšėnas (Ališauskas) – rašytojas, publicistas

100

1986-09-29

1751-09-28

g. Kristijonas Dovydas Vitichas – Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas

260

1824

09-30

Pasaulinė širdies diena

 

 

SPALIS

10-01

Tarptautinė muzikos diena

 

 

10-01

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

 

 

10-02

Šv. Angelų sargų diena.  Policijos šventė

 

 

10-04

Tarptautinė gyvūnų globos diena

 

 

10-05

Tarptautinė mokytojų diena

 

 

1886-10-06

g. Jonas Elijošaitis – Mažosios Lietuvos rašytojas ir visuomenės veikėjas.

125

1915-06-12

1896-10-07

g. Stasys Kapnys – lietuvių rašytojas, dramaturgas

115

1958

1906-10-08

g. Kazys Inčiūra – poetas, prozininkas, vertėjas dramaturgas, aktorius.

105

1974-11-30

10-09

Pasaulinė pašto diena

 

 

10-10

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

 

 

1936-10-13

g. Kristina Nestlinger – austrų rašytoja, H.K. Anderseno premijos laureatė

75

 

10-15

Pasaulinė baltosios lazdelės diena

 

 

1936-10-15

g. Vladas Šimkus – poetas, literatūros kritikas, vertėjas

75

2004-09-06

10-16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

 

 

10-17

Tarptautinė kovos su skurdu diena

 

 

1876-10-20

g. Juozapas Albinas Herbačiauskas – prozininkas, eseistas, literatūros kritikas.

135

1944-12-03

10-24

Jungtinių tautų organizacijos diena

 

 

10-25

Konstitucijos diena

 

 

1756-10-25

g. Karolis Gotardas Keberis – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kunigas.

255

1853

1931-10-27

g. Ramutė Skučaitė – poetė, dramaturgė, vertėja.

80

 

1916-10-29

g. Algirdas Gustaitis – lietuvių prozininkas, publicistas.

95

2002-12-24

1926-10-29

g. Diana Glemžaitė – poetė

85

1949-11-14

1846-10-31

g. Edmundas De Amičis – italų rašytojas

165

1908

1941-10-31

g. Elena Mezginaitė – poetė

70

2005-02-09

LAPKRITIS

11-01

Visų šventųjų diena

 

 

11-02

Vėlinės

 

 

1946-11-04

Įkurta UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija

65

 

1946-11-04

g. Bronius Bušma – prozininkas

65

 

1856-11-04

g. Jurgis Lapinas – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

155

1932

1906-11-06

Vilniuje pastatyta pirmoji lietuviška opera – Miko Petrausko „Birutė“

105

 

11-10

Pasaulinė jaunimo diena

 

 

1876-11-10

g. Ansas Bruožis – rašytojas, tautosakininkas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos politinis veikėjas, kultūros istorikas, poligrafininkas ir bibliografas

135

1928

1806-11-13

g. Emilija Pliaterytė – 1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvė

205

1831-12-23

1961-11-14

g. Jurga Ivanauskaitė – prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė.

50

2007-02-17

1851-11-23

g. Jonas Basanavičius – Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, etnologas, tautosakos rinkėjas, gydytojas.

160

1927

1906-11-24

g. Kazys Jankauskas  – rašytojas, bibliotekininkas

105

1996-05-01

1826-11-24

g. Karlas Lorencijus Kolodis – italų rašytojas

185

1890

1936-11-26

g. Galina Dauguvietytė – TV režisierė, scenaristė, aktorė

75

 

11-27

Advento pradžia

 

 

1911-11-29

g. Antanas Škėma – JAV lietuvių rašytojas, prozininkas, dramaturgas.

100

1961

1901-11-29

g. Juozas Grušas – rašytojas, prozininkas, dramaturgas.

110

1986

11-30

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

 

 

GRUODIS

12-01

Pasaulinė kovos su AIDS diena

 

 

1926-12-02

g. Milošas Macourekas – garsus čekų pasakų kūrėjas, prozininkas, scenaristas.

85

 

12-03

Tarptautinė žmonių su negalia diena

 

 

1901 -12-05

Voltas Disnėjus  – Jungtinių Amerikos Valstijų kino filmų prodiuseris, režisierius, scenarijų rašytojas, įgarsintojas bei animatorius.

110

1966-12-15

1891-12-06

g. Mikelis Ašmys – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas

120

1918

1866-12-06

g. Martynas Benjaminas Laužemis – vertėjas, publicistas

145

1924-01-09

1976-12-08

g. Laura Sintija Černiauskaitė – rašytoja, dramaturgė, žurnalistė.

35

 

12-10

Tarptautinė žmogaus teisių diena

 

 

1886-12-11

g. Martynas Reizgys – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas

125

1942-04-02

1891-12-12

g. Jonas Užpurvis – Mažosios Lietuvos istorikas, kalbininkas, kraštotyrininkas, Tilžės akto signataras.

120

1992

1866-12-17

g. Kazys Grinius – Lietuvos Respublikos prezidentas, visuomenės ir kultūros veikėjas, publicistas.

145

1950

1641-12-19

g. Mykolas Merlinas – Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjas, kunigas.

370

1708

1861-12-21

g. Kristupas Voska – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas

150

1905

12-24

Šv. Kūčios

 

 

12-25

Šv. Kalėdos

 

 

Parašykite komentarą