Leidiniai

Almonaitis, Vytenis

Šiaurės Skalva : keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas / Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. – Kaunas : Viešoji įstaiga „Keliautojo žinynas“, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 157, [3] p. : iliustr. ; 23 cm + 1 žml. : spalv. ; 36 x 45 cm, sulankst. į 18 x 12 cm. – Žml. antr.: Svarbiausios lankytinos vietos Šiaurės Skalvoje. – Taip pat vartojama antr.: Svarbiausios lankytinos vietos Šiaurės Skalvoje. – Geogr. r-klė: p. 158-159. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 9955-9625-0-X (įr.)

Almonaitis, Vytenis

Šiaurės Skalva : keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas / Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. – 2-asis atnauj. ir papild. leid. – Kaunas : Keliautojo žinynas, 2007 (Kaunas : Aušra). – 207, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 23 cm + 1 žml. (32 x 48 cm, sulankst. į 22 x 13 cm). – Žml. antr.: Svarbiausios lankytinos vietos Šiaurės Skalvoje. – Vietovardžių r-klė: p. 203-205. – Tiražas [1400] egz. – ISBN 978-9955-9625-4-0 (įr.)

Bagdonavičius, Vaclovas (1941-)

Spindulys esmi begalinės šviesos : etiudai apie Vydūną / Vacys Bagdonavičius ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 262, [1] p. : iliustr., faks. ; 22 cm. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-638-98-8 (įr.)

Bagdonavičius, Vaclovas (1941-)

Vydūnas : trumpa biografija / Vacys Bagdonavičius ; Kintų Vydūno kultūros centras, Vydūno draugija. – 2-asis leid. – [Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė] ; Kintai (Šilutės r.) : Kintų Vydūno kultūros centras, 2008 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 63, [1] p. : iliustr., portr. ; 20 cm. – Bibliogr.: p. 63. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-638-56-9

Baltrušaitytė, Birutė (1940-1996)

Po pietvakarių dangum : apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1981. – 139 p.

Bobrowski, Johannes (1917-1965) (Bobrovskis, Johanas)

Lietuviški fortepijonai : romanas / Johanesas Bobrovskis ; vertėjas E. Astramskas. – Vilnius : Vaga, 1968. – 163, [3] p. : iliustr.

Greičius, Rimantas (1938-)

Man nereikia likimo kito : prisiminimų ir apmąstymų labirintai / Rimantas Greičius. – 2-oji laida, patais. – Klaipėda : Refresh Design, 2012 ([Kaunas] : Indigo print). – 372, [3] p. ; 21 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95325-3-0

Juška, Albertas (1931-)

Mažosios Lietuvos mokykla / Albertas Juška ; Mažosios Lietuvos fondas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 846, [1] p. : iliustr., faks., žml. ; 22 cm. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 797-811 (606 pavad.). – Asmenvardžių r-klė: p. 812-836. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-585-23-4 (įr.)

Kaltenis, Vytautas (1937-)

Ak, gražus dangau! : klaipėdietiški pasakojimai / Vytautas Kaltenis ; Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 847, [1] p. : iliustr., portr., žml. ; 22 cm. – Pavardžių r-klė: p. 821-836. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01640-4 (įr.) : 36 Lt 51 ct

Kn. taip pat: Mielieji skaitytojai / Irena Seliukaitė, p. 7-8

Kibelka, Ruth (1958-)

Vilko vaikai : kelias per Nemuną / Ruth Kibelka ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Savickaitė. – Vilnius : Baltos lankos, [2000] (Vilnius : Vilspa). – 199, [1] p. : iliustr., faks. ; 22 cm. – Orig.: Wolfskinder. – Su aut. autogr. (LNB: 05/22221). – Bibliogr.: p. 189-193. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-00-014-7

Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos : Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti / Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija ; [sudarytojos Kristina Jokubavičienė, Silva Pocytė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 165, [1] p., 48 iliustr. p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Aut.: Bernardas Aleknavičius, Arūnė L. Arbušauskaitė, Vacys Bagdonavičius, Adomas Brakas, Tautvydas Brakas, Ema Buksnovičiūtė, Eugenijus Dargužas, Zita Genienė, Kristina Jokubavičienė, Vytautas Kaltenis, Daiva Kšanienė, Silva Pocytė, Jurgis Reisgys, Nijolė Strakauskaitė, Irena Tumavičiūtė, Vydūnas. – Santr. angl., vok. – Bibliogr. str. gale. – Adomo Brako bibliografija, 1908-2006 / sudarė A. Braukylienė, p. 152-162. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-18-263-4 (įr.)

Kondratas, Benjaminas (1933-)

Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – kn. : iliustr. ; 25 cm. – ISBN 9986-09-261-2

Kn. 7 : Pagėgių kraštas. – Vilnius : Karminas, 2011 (Vilnius : Karminas). – 312, [1] p., [4] iliustr. lap. : žml. – Asmenvardžių r-klė: p. 311-312. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8031-13-3

Lachauer, Ulla (1951-)

Rojaus kelias : Rytprūsių ūkininkės Lėnės Grigolaitytės prisiminimai / Ulla Lachauer ; iš vokiečių kalbos vertė Eugenijus Lukašovas. – Vilnius : UAB „Baltų lankų“ leidyba“, [2001] (Vilnius : Vilspa). – 146, [1] p., [2] žml. lap. ; 21 cm. – Versta iš: Paradiesstrasse. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-429-48-8 (įr.)

 

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie / Mažosios Lietuvos fondas ; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.] ; vyriausiasis redaktorius Zigmas Zinkevičius]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-2009. – 4 t. : iliustr., žml. ; 25 cm. – ISBN 5-420-01470-X (įr.)

T. 1 : A – Kar. – 2000 (Kaunas : Spindulys). – 775, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 5-420-01471-8

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie / Mažosios Lietuvos fondas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-. – 4 t. : iliustr., žml. ; 25 cm. – ISBN 5-420-01470-X (įr.)

T. 2 : Kas-Maž. – 2003 (Vilnius : Sapnų sala). – 843, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 5-420-01525-0

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie / Mažosios Lietuvos fondas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-. – 4 t. : iliustr., žml. ; 25 cm. – ISBN 5-420-01470-X (įr.)

T. 3 : Mec-Rag. – 2006 (Kaunas : Spindulys). – 856, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 5-420-01612-5

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie / Mažosios Lietuvos fondas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-. – 4 t. : iliustr., žml. ; 25 cm. – ISBN 5-420-01470-X (įr.)

T. 4 : Rahn – Žvižežeris / [tomo redakcinė kolegija: pirmininkė Silva Pocytė … [et al.] ; vyriausiasis redaktorius Vaclovas Bagdonavičius]. – 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 919, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-5-420-01658-9

Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas ( konferencija) (2005; Vilnius)

 

Mažosios Lietuvos kultūros paveldas : [konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 m. rugsėjo 22-24 d.) medžiaga] / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija ; [redaktorių kolegija: Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 396, [1] p. : iliustr., faks. ; 25 cm. – Aut.: Vytenis Almonaitis, Vaclovas Bagdonavičius, Darius Barasa, Arūnas Baublys, Jonas Genys, Arthur Hermann, Arvydas Jakas, Kristina Jokubavičienė, Domas Kaunas, Manfred Klein, Nerutė Kligienė, Kęstas Komskis, Daiva Kšanienė, Janīna Kursīte, Algirdas Matulevičius, Guido Michelini, Diana Našutinskaitė, Silva Pocytė, Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, Silva Pocytė, Irena Seliukaitė, Žavinta Sidabraitė, Eugenijus Skipitis, Rimantas Sliužinskas, Vladas Stauskas, Remigijus Šemeklis, Roza Šikšnienė, Reda Švelniūtė, Petras Vaišvilas, Владимир Иванович Кулаков. – Str. liet., rus. – Dalis gretut. teksto liet., angl., vok. – Santr. liet., angl., vok. – Bibliogr. str. gale. – Asmenvardžių r-klė: p. 383-396. – Tiražas [80] egz. – ISBN 9986-19-956-5 (įr.)

Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika… = Pagėgiai. Dieses Land ist wie Musik… = Пагегяй. Этот край – как музыка… = Pagėgiai. This land is like music… : [fotoalbumas / sudarytojai Elena Stankevičienė ir Sigitas Stonys ; vertėjai Liucija Balkevičiūtė, Emilija Golovanova, Jeffrey Andrew Clarke]. – Kaunas : V3 studija, 2011. – 100 p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 31 cm. – Turinyje aut.: Domas Kaunas, Silva Pocytė. – Gretut. tekstas liet., angl., rus., vok. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-737-94-0 (įr.)

Petraitytė, Astrida (1952-)

Minjotų donkichotas : biografinė apybraiža [apie aktyvų Klaipėdos krašto veikėją, lietuvybės puoselėtoją Joną Aušrą (1890-1960)] / Astrida Petraitytė. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Kaunas : Aušra). – 277, [3] p. : iliustr., faks. ; 22 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-34-156-7 (įr.)

Petraitytė, Astrida (1952-)

Šaktarpio metas : [fragmentų romanas] / Astrida Petraitytė. – Vilnius : Versus aureus, 2005. – kn. : iliustr., faks. ; 22 cm. – ISBN 9955-601-58-2

Kn. 1 : Mažoji Martukė. – 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 180, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955-601-58-2

Petraitytė, Astrida (1952-)

Šaktarpio metas : [fragmentų romanas] / Astrida Petraitytė. – Vilnius : Versus aureus, 2005. – kn. : iliustr., faks. ; 22 cm. – ISBN 9955-601-58-2

Kn. 2 : Tirškalius Liepa. – 2006 (Kaunas : Aušra). – 263, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955-699-45-0 : 10 Lt 37 ct

Prisiminimai ir pamąstymai apie Vydūną [Vaizdo įrašas] : dokumentinis filmas, skirtas Vydūno 140 m. amžiaus sukakčiai paminėti, Šiauliai, 2008 m. : [pažintinė publicistika] / RX kūrybinė grupė Gin-Dia. – Šiauliai : [N. Rericho v. klubo studija Gin-Dia], 2009. – 1 vaizdo diskas (DVD) (33 min.) : stereo, gars. + 1 įdėt. broš. (4 p.)

Rambynas : monografija / A. Basalykas … [et al.] ; LTSR MA Botanikos inst. ; redkol.: ats. red. A. Lekavičius … [et al.] ; nuotr. aut. K. Verbickas … [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1987. – 78, [2] p., [8] iliustr. lap. – Aut.: A. Basalykas, Z. Venckus, A. Lekavičius … [et al.]. – Bibliogr.: p. 77-[79]

Rambynas : Pagėgių krašto kultūros draugijos „Sandūra“ leidinys / redakcinė kolegija: Diana Milašauskienė – vyriausioji redaktorė … [et al.]. – 2008, Nr. 1 (rugpjūtis)-. – Rūkai (Pagėgių sav.) : Pagėgių krašto draugija „Sandūra“, 2008-. – 30 cm. – Kasmetinis. – ISSN 2029-0756

Rambyno regioninis parkas = Rambynas Regional Park / [tekstai Dianos Milašauskienės, Eugenijaus Skipičio ; nuotraukos Eugenijaus Skipičio, Jorano Bružinsko, Ingos Būdvytienės]. – [Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003] (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 30 p., įsk. virš. : iliustr., žml. ; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-31-094-6

Rukų ir Stoniškių kaimų mokyklos : istorija nuo įkūrimo iki šiandien / [sudarytojas Viktoras Milašauskas]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 82, [1] p. : iliustr., portr. ; 24 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-31-149-7

 

Skipitienė, Giedrė

Martyno Jankaus muziejus Bitėnuose : skiriama Martyno Jankaus muziejaus veiklos 25-mečiui / Giedrė Skipitienė, Eugenijus Skipitis. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 58, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 57. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-31-172-1

Šilainės istorijos : [istorinės apybaižos / sudarytojas Saulius Sodonis]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2009 ([Klaipėda] : S. Jokužio sp.). – 183, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. – Turinyje aut.: Bernardas Aleknavičius, Bronius Antanaitis, Vacys Bagdonavičius, Julius Balčiauskas, Darius Barasa, Agnė Barkauskaitė, Rubenas Bukavickas, Liuda Burzdžiuvienė, Edda Fricke, Kazys Gaigalas, Vytautas Gocentas, Danutė Junutienė, Wilhelm Kakies, Arthur Kausch, Jolanta Mačiulienė, Vaidotas Mačiulis, J. Martijonaitis, Regina Meškauskienė, Ona Norkutė, Andrius Norvaišas, Jūratė Pancerova, Birutė Servienė, Giedrė Skipitienė, Saulius Sodonis, Vaidas Subačius, Roza Šikšnienė, Matas Velička, Vydūnas, Anatolijus Žibaitis. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-544-80-7

Šilutės kraštas : enciklopedinis žodynas / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ; [sudarytojai Nijolė Budreckienė … et al. ; redakcinė kolegija: Laima Dumšienė … et al.]. – Šilutė : Prūsija, 2000 (Kaunas : Spindulys). – 489, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. – sudarytojai Nijolė Budreckienė, Virginija Degutienė, Laima Dumšienė, Vita Gerulienė, Liuda Krompalcienė, Jolanta Locaitytė, Aldona Norbutienė, Olga Panasenko, Genovaitė Širvaitienė, Dalia Vladislava Užpelkienė, Valentina Vasiliauskienė, Virginija Veiverienė. – Dalis teksto gretut. liet., angl., rus., vok. – Su dedikacija Vl. Bulavui (LNB:LAK3092//01/15885). – Su A. Balčyčio autogr. V. Landsbergiui (LNB:LAK3244//01/28439). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9986-798-05-1 (įr.)

Vilkyškiai / [į anglų kalbą išvertė Marius Jankevičius ; nuotraukos Sigito Stonio]. – [Kaunas] : Adaksita, [2007]. – [24] p. : iliustr. ; 30 cm. – Antr. iš virš. – Turinyje aut.: Silva Pocytė, Sigitas Stonys. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-631-17-0