Gustavas Juozupaitis (1895-1954)

Juozupaitis GustavasJuozupaitis Gustavas gimė 1895 m. spalio 24 d. Berštininkuose, Pagėgių apskrityje. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, ekonomistas, poetas (slapyvardis Sėjus), kultūros veikėjas, finansininkas. Baigė gimnazijos šešias klases, galimas dalykas, mokėsi Tilžės vidurinėje mokykloje, kuri rengdavo vidutinius valdininkus ir tarnautojus. Baigė finansininkų kursus, mokėjo vokiečių, prancūzų, anglų kalbas. 1919  įstojo į Tilžės „Spaudos“ leidybinę d-ją, kartu su kitais įsteigė Plaškių (Pagėgių savivald.) jaunimo d-ją „Liepa“, Tilžės „Nemuną“. 1921 išrenkamas Klaipėdos d-jos „Donelaitis“ pirmininku, 1922 kartu su kitais įsteigė Klaipėdos d-ją „Aukuras“, organizavo Tautinį lietuvių banką, buvo jo direktoriumi. Daugiausia eilėraščių parašė ir spaudoje paskelbė 1914-1923: „Kilk, saulele“ (1914), „Paukšteliui“ (1914), „Tėvynės pabudimas“ (1914), „Mano vargstančiai tėvynei“ (1914), „Lietuvai“ (1919), „Išvaduotajam Mažosios Lietuvos kraštui“ (1919) ir kt. Pasirašinėjo Sėjaus slapyvardžiu.

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos Respublikos proga parašė eilėraščių, juos spausdino daugiausia Mažosios Lietuvos laikraščiuose „Prūsų lietuvių balse“, „Prūsų Lietuvos savaitraštyje“, „Rytojuje“ ir „Naujoj lietuviškoj ceitungoj“. Visi ∆ paskelbti eilėraščiai lyriški, patriotiški, kai kurie galėtų būti dainuojami. 1939 iš okupuoto Klaipėdos krašto persikėlė į Panevėžį, čia ir Biržuose dirbo įmonių buhalteriu.

Nepagydomai susirgęs 1954 m. balandžio 14 d. nusižudė, prieš tai sunaikinęs rankraščius, asmeninius dokumentus. Liko jo eilėraščių rankraštinis rinkinėlis.

Parašykite komentarą