Baniulis Vytautas (1930)

Vytautas BaniulisVytautas Baniulis gimė 1930 07 26  Pagėgiuose Pagėgių apskr. – kinotyrininkas, filologijos kandidatas (1964 m.). 1950 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1956 m. baigė Vilniaus Valstybinį Pedagoginį institutą. 1961 m. Visuomeninių mokslų akademiją prie TSKP CK. 1963-1974 m. – Lietuvos  valstybinio kinematografijos komiteto pirmininkas, nuo 1978 m. Vilniaus Universiteto dėstytojas, docentas. Nuo 1965 m. renkamas Lietuvos kino mėgėjų draugijos valdybos pirmininku. Paskelbė nemažai straipsnių kino meno klausimais, išleido brošiūras „Idėjų kova pasauliniame kare“ (1976 m.), „Kinas ir moralė“ (1978 m.), „Jaunimas ir kinas“.

Parašykite komentarą