Nasvytytė-Augustinavičienė Aldona Irena (g. 1920 m.)

Gimė 1920 m. birželio 10 d. Šiauliuose. Poetė, literatūros dėstytoja. Prieškariu mokėsi Pagėgių gimnazijoje. Po 1939 m. kovo 23 d. persikėlusi į Tauragę, Aldona Irena Nasvytytė mokėsi šio miesto gimnazijoje ir mokslus baigė 1940 m. 1941-1943 m. laikotarpiu studijavo Vytauto Didžiojo universitete (Kaune).Vokiečiams uždarius šį universitetą, Aldona Irena Nasvytytė emigravo į Austriją. 1943-1945 m. studijavo Graco ir Vienos universitetuose (Austrija) bei Gėtingeno universitete (Vokietija). 1950 m. Aldona Irena Nasvytytė persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas (trump. – JAV).

Nuo 1953 m. spausdino savo kūrybos eilėraščius leidiniuose „Aidai“, „Draugas“, „Lietuvių dienos“. 1955 m. Aldona Irena Nasvytytė Čikagoje išleido savo pirmąją lyrikos rinktinę „Vėjo dainos“. Tačiau poetės kūryba neapsiribojo vien tik gimtąja lietuvių kalba: anglų kalba ji išleido poezijos knygą „Shalima – Lovesong“.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. N-Ž. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 615, [1] p. ISBN 5-420-01513-7.

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

MAČIULIS, Algimantas. Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, [2007]. 311, [1] p. ISBN 978-9955-624-86-8.

Suvestinis katalogas [Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema] [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [s. a.]. Prieiga per internetą: <http://libis.lt/>.

Nuotrauka iš biografijų žinyno „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai“. T. 2 (2002 m.).

Parašykite komentarą