Kraštotyra

Bibliotekos kraštotyrinė veikla:

  • Centrinė biblioteka formuoja dokumentų fondą apie visą Pagėgių savivaldybės teritoriją, jos istoriją čia vykstančius įvykius, renginius, žymius žmones ir kt.;
  • Filialai formuoja dokumentų fondą apie savo mikrorajoną;
  • Centrinė biblioteka fiksuoja Pagėgiuose vykstančius renginius, kultūros įvykius, kaupia medžiagą kraštotyros segtuvuose;
  • Visose krašto bibliotekose yra kraštotyros kartotekos;
  • Apie Pagėgių krašto bibliotekų veiklą skelbiamos publikacijos Lietuvos ir vietinėje spaudoje, internetiniuose tinklalapiuose;
  • Biblioteka leidžia leidinius kraštotyrine tematika;
  • Bibliotekos darbuotojai patys rengia ir talkina krašto literatams publikuojant jų darbus;
  • Bibliotekoje sukaupti ir nuolat pildomi segtuvai su medžiaga apie žymius krašto veikėjus: Martyną Jankų, Vydūną, Algimantą Mackų, Vytautą Juodkazį, Adomą Braką ir kt.
  • Kraštotyros fonduose saugojami žymių žmonių dovanoti leidiniai;
  • Bibliotekoje yra didelė kolekcija kraštiečių laiškų, sveikinimų ir kt. dokumentų.