Kontaktai

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Darbuotojas

Pareigos

Darbo laikas

Kontaktai

Milda

Jašinskaitė-Jasevičienė

(nėštumo ir gimdymo atostogos)

Direktorė

8.00-17.00 val.

Pietūs: 12.00-12.45 val.

8 441 56 040

direktorepvb@gmail.com

Ramutė

Vaitkuvienė

Direktoriaus pavaduotoja

8.00-17.00 val.

Pietūs: 12.00-12.45 val.

8 441 68 042

ramutevpvb@gmail.com

Asta

Andrulienė

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

8.00-17.00 val.

Pietūs: 12.15-13.00 val.

8 441 57 328

astaapvb@gmail.com

Jolanta

Eidikaitienė

Fondo organizavimo skyriaus vedėja

8.00-17.00 val.

Pietūs: 12.00-12.45 val.

8 441 68 042

jolantaepvb@gmail.com

Sonata

Nognienė

Metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

8.00-17.00 val.

Pietūs: 13.00-13.45 val.

8 441 57 328

sonatavpvb@gmail.com

Liudmila

Fetingienė

Vaikų literatūros skyriaus vedėja

8.15-17.00 val.

Pietūs: 11.30-12.15 val.

8 441 57 328

liudmilafpvb@gmail.com

Informacinių technologijų specialistas

8 441 57 328

pagegiusvb@gmail.com

FILIALAI

Darbuotojas

Pareigos

Darbo laikas

Kontaktai

Nijolė

Šedienė

Lumpėnų filialo bibliotekininkė

I – V – 9.00-16.00 val.

Pietūs: 12.00–13.00 val.

8 441 42 714

nijole.sediene2@vipt.lt

Danutė

Jonelienė

Natkiškių filialo bibliotekininkė

I – V – 9.00-16.00 val.

Pietūs: 12.00-13.00 val.

8 441 42 175

danute.joneliene@vipt.lt

Nijolė

Jogienė

Piktupėnų filialo bibliotekininkė

I – V – 9.00-16.00 val.

Pietūs: 12.00-13.00 val.

8 441 42 541

nijole.jogiene2@vipt.lt

Zofija

Genutienė

Stoniškių filialo bibliotekininkė

I – V – 9.00-16.00 val.

Pietūs: 12.00-13.00 val.

8 441 41 867

zofija.genutiene2@vipt.lt

Tatjana

Biliūnienė

Šilgalių filialo bibliotekininkė

I – V – 10.00-16.30 val.

Pietūs: 12.00-12.30 val.

8 441 57 622

tatjana.biliuniene2@vipt.lt

Jūratė

Tūtoraitienė

Kentrių filialo bibliotekininkė

I – V – 10.00-16.30 val.

Pietūs: 12.00-12.30 val.

8 441 45 945

jurate.tutoraitiene@gmail.com

Laima

Norbutienė

Vilkyškiu filialo bibliotekininkė

I – V – 9.00-16.00 val.

Pietūs: 12.00-13.00 val.

8 441 55 474

laima.norbutiene2@vipt.lt

Virginija

Kanovienė

Žukų filialo bibliotekininkė

I – V – 9.30-16.00 val.

Pietūs: 12.00-12.30 val.

virginija.kanoviene@gmail.com

Mus galite rasti adresu:

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

el. p. pagegiusvb@gmail.com