Pradinis Jūratei Caspersen suteiktas Pagėgių savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“

Jūratei Caspersen suteiktas Pagėgių savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenės teikimu, 2017 m. vasario 16-ąją,  Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuoto iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu, pagėgiškė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė, Kultūros komisijos pirmininkė, Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos narė, Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje kuratorijos narė, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės narė, „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos steigėja Jūratė Caspersen apdovanota medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“. Šį garbingą apdovanojimą laureatei įteikė Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis.

Gimusios Mažeikiuose, tačiau vidurinį išsilavinimą įgijusios Pagėgiuose, Jūratės Caspersen (Jablonskytės) širdis, netgi išvykus studijuoti (o galiausiai – ir gyventi) į užsienį, vis tik liko suaugusi su Pagėgių kraštu, jo raštija, kultūra bei tradicijomis. Čia, anot J. Caspersen, tikrieji sielos namai, į kuriuos kaskart grįžtama ne tik mintimis, bet ir darbais. O jų nuveikta tiek daug, jog visus J. Caspersen gyvenimo nuopelnus Pagėgių kraštui bei Lietuvai, atsispindinčius jos plėtojamoje visuomeninėje bei iniciatyvinėje lituanistinėje veikloje, sunku ir nusakyti: nuo 2001 m. ji – Ciuricho Lietuviškos knygos klubo įkūrėja ir vadovė; 2005-2007 m. – lituanistinės savaitgalinės mokyklėlės „Lituanica“ Ciuriche vadovė ir viena iš įkūrėjų; 2007 m. – atminimo lentos Jonui Mačiuliui-Maironiui (ant St. Charles Hall vilos Megene, Šveicarijoje) atidengimo iniciatorė ir projekto vadovė; 2008 m. – tarptautinės lietuvių kalbos konferencijos „Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste“ trijuose Šveicarijos universitetuose (Fribūro, Berno ir Ciuricho) iniciatorė ir viena iš organizatorių; 2009 m. – Šveicarijos lietuvių bendruomenės narių parašytos apybraižų knygos „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ (lietuvių – vokiečių kalbomis), skirtos Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti, sudarytoja ir bendraautorė; 2010 m. – pagerbimo renginio bei atminimo lentos prof. dr. Juozui Eretui (Joseph Ehret) jo gimtajame Bazelio mieste (Šveicarijoje) atidengimo iniciatorė ir viena iš organizatorių; nuo 2013 m. – „Vasario 16-osios“ vardo vienkartinės stipendijos gerai besimokančiam Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje mokiniui už gimnazijos vardo garsinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą steigėja; 2015 m. – atminimo lentų filosofui Ramūnui Bytautui ir tapytojui Antanui Samuoliui atidengimo (Leysin, Šveicarijoje) iniciatorė ir projekto vadovė; nuo 2016 m. – Šveicarijos Lietuvių bendruomenės parengtos fotografijos darbų parodos „Lietuvių Šveicarija“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui, projekto iniciatorė, vadovė ir viešnagių Lietuvoje koordinatorė.

Jūratė Caspersen – kūrybingumo ir kraštotyrinių tradicijų puoselėjimui Pagėgių krašte skirtos veiklos organizatorė bei skatintoja: nuo 2008 m. – Jūratės Caspersen asmeninio fondo lėšomis įsteigta ir kasmet Pagėgių kraštą garsinančiam žmogui ar kolektyvui skiriama piniginė premija „Pagėgių krašto garsintojui“. Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką J. Caspersen pasirinko kaip tarpininkę „Pagėgių krašto garsintojo“ apdovanojimo suteikimui. Biblioteka premijos steigėjai išsamiai pristato kandidatūras ir jų veiklą, pateikia spausdintą viešą medžiagą, publikacijas, atsiliepimus, o nominantą išsirenka premijos steigėja. Garbingas „Pagėgių krašto garsintojo“ vardas suteikiamas ir piniginė premija įteikiama bibliotekos kasmet organizuojamo tradicinio Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ metu. 2017 m. „Pagėgių krašto garsintojui“ bus įteikta jubiliejinė – jau 10-oji – premija. Artimiausiuose Jūratės Caspersen planuose – Pagėgių krašto moksleivijos kūrybiškumo skatinimui skirtos nominacijos „Jaunoji viltis“ įsteigimas, laureatus išrenkant drauge su Pagėgių krašto bibliotekų ir mokyklų bendruomenėmis.

Jūratė Caspersen jau eilę metų rūpinasi Pagėgių krašto bibliotekomis ir teikia joms paramą periodiniais leidiniais, raštijos darbais, meno kūriniais, įvairiomis renginių organizavimui reikalingomis priemonėmis ir kt. Taipogi Jūratė Caspersen teikia paramą Pagėgių kraštui per 1948 m. įkurtą Šveicarijos-Baltijos šalių (Pagalbos) komitetą (šios organizacijos valdybos nare J. Caspersen yra nuo 2006 m.). Šią materialinę pagalbą sudaro indai, stalo įrankiai, sporto inventorius, namų apyvokos ir ligoninės reikmenys, apranga bei avalynė, kt.

Nenuilstamu Jūratės Caspersen rūpesčiu ir dėmesiu savam kraštui bei tautai nepaliaujamai tiesiami lietuvybės tiltai, bendrystės gijomis sujungiantys lietuvius visame pasaulyje.

 

 

Sonata Vitkutė

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė

2017-10-17
 
Biudžetinė įstaiga
Adresas:
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel.: 8 441 57 328
El. p.: pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Lankytojus aptarnaujame:
Darbo dienomis: 8:00 - 17:00
Šeštadieniais: 9:00 - 16:00
PASKUTINĖ MĖNESIO DARBO DIENA - ŠVAROS DIENA.
LANKYTOJAI
NEAPTARNAUJAMI.

Paieška

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 452450

Žodynas

Designed by Copyrights
Pagėgių biblioteka