Žukų filialas

ŽUKŲ FILIALAS

Adresas

Darbo laikas

Darbuotoja

Kontaktai

Viliaus Gaigalaičio g. 25,

Žukų  k.,

Vilkyškių seniūnija,

Pagėgių savivaldybė

LT-99247

 

Kasdien:   9.30 – 16.00 val.

Pietūs:  12.00 –12.30  val.

Poilsio dienos:

šeštadienis, sekmadienis.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.

 

 

VIRGINIJA KANOVIENĖ

 

El. paštas:

virginija.kanoviene@gmail.com

 

 

 

{gallery}StrukturaFilialaiZukai{/gallery}

Bibliotekos renginiai ir parodos

Bibliotekos veiklą reglamentuoja:

Bibliotekos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi internetu taisyklės

1948 m. atidaroma Pagėgių rajono Vilkyškių valsčiaus Žukų klubas – skaitykla. 1952 m. reorganizuojama iš klubo – skaityklos į Žukų biblioteką.  Nuo 1976 metų ji – Šilutės rajono centrinės bibliotekos filialas, o nuo 2000 m. ji – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 2007 m. biblioteka perkeliama į Žukų pagrindinės (dabar pradinės) mokyklos patalpas. Biblioteka kaupia medžiagą apie kraštietį, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją, literatą ir filosofą, rašytoją Vilhelmą Gaigalaitį (1870-1945).

Daugiau apie bibliotekos istoriją, kolekciją ir veiklą teiraukitės bibliotekoje, telefonu, raštu,

el. paštu!

Bibliotekos struktūra

• Abonementas;

• 6 darbo vietų skaitykla;

• 3 darbo vietų Interneto prieigos skaitykla;

• Žaisloteka mažiausiems lankytojams;

• Kraštotyros fondas apie Vilkyškių seniūniją, Žukų kaimą, autografuotų knygų kolekcija bei dovanoti leidiniai.

Bibliotekos veikla

• fonduose sukaupta daugiau kaip 8 tūkst. leidinių: knygos suaugusiems ir vaikams, informacinis fondas, enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodika;

• Per metus biblioteką aplanko apie 5 tūkst. lankytojų;

• Per metus biblioteka lankytojams paskolina apie 13 tūkst. spaudinių.

• Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, menininkų parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, vaikų piešinių parodos.

Bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

• Spaudinių skolinimas į namus;

• Nemokamas internetas;

• Galimybė naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;

• Galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais, internetu, duomenų bazėmis;

• Konsultacijos informacijos ieškos klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;

• Knygnešių paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).

• Viešieji kultūriniai renginiai, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitos parodos.

• Vaikų ir suaugusiųjų ekskursijos bibliotekoje.

 

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Kaina

(Eurais)

1.

Spaudinių kopijavimas

A4 formatas

 

1 puslapis

 

0,10

2.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas

1 puslapis

5,00

3.

Informacijos spausdinimas

A4 formatas

1 puslapis

0,10

4.

Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas)

A4 formatas

1 puslapis

1,50

5.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos)

1 vienetas

0,60

+ pašto išlaidos

6.

Prekyba leidybine produkcija

Pagal sutartį

Pagal sutartį

7.

Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose

1 savaitė

3,00

8.

Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose

1 savaitė

1,50

9.

Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas)

1 vienetas

0,30

10.

Fakso priėmimas

1 puslapis

0,15

11.

Fakso išsiuntimas: Lietuvoje

Į kitas šalis

1 puslapis

1 puslapis

0,50

1,00

12.

Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas:

CD

DVD

į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas

 

1 vienetas

1 vienetas

1 vienetas

 

0,60

1,20

+ laikmenos kaina

13.

Dokumento skenavimas

1 puslapis

1,20

14.

Darbo su kompiuteriu pamoka:

grupėje

individualiai

 

1 valanda

1 valanda

 

2,30

4,30

15.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas

1 valanda

10,00-15,00

Pagal susitarimą priklausomai nuo renginio apimties

16.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas

1 valanda

Pagal susitarimą

17.

Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas

1 valanda

Pagal susitarimą

18.

Leidybos paslaugos

1 vienetas

Pagal susitarimą

19.

Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla  ir suvenyrinės produkcijos su bibliotekos atributika platinimas

1 vienetas

Faktinė kaina

+ išlaidų kompensavimas

pagal susitarimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą