Šilgalių filialas

ŠILGALIŲ FILIALAS

Adresas

Darbo laikas

Darbuotoja

Kontaktai

 

Mokyklos g. 1, Šilgalių  k., Stoniškių seniūnija,

Pagėgių savivaldybė

LT-99307

 

Kasdien:   10.00 – 16.30 val.

Pietūs:  12.00 –12.30  val.

Poilsio dienos:

šeštadienis, sekmadienis.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.

 

 

TATJANA BILIŪNIENĖ

 

Tel.: 8 441 57 622

El. paštas:

tatjana.biliuniene2@vipt.lt

 

 

 

 

{gallery}StrukturaFilialaiSilgaliai{/gallery}

Bibliotekos renginiai ir parodos

Bibliotekos veiklą reglamentuoja:

Bibliotekos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi internetu taisyklės

Šilgalių biblioteka įkurta 1964 metais. Nuo 1976 m. Šilutės raj. centrinės bibliotekos filialas. Įkūrus Pagėgių savivaldybę, nuo 2000 m. rugpjūčio 10 dienos ‑ Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 2008 metais spalio mėn. biblioteka perkelta į naujas, bibliotekai pritaikytas patalpas Šilgalių pagrindinės mokyklos pastate. Bibliotekos kraštotyros fonduose sukaupta medžiaga apie Šilgalius: kaimo ir Žirgyno istoriją, čia dirbusius žmones, iškilias asmenybes.

Daugiau apie bibliotekos istoriją, kolekciją ir veiklą teiraukitės bibliotekoje, telefonu, raštu, el. paštu!

Bibliotekos struktūra

 • Abonementas;
 • 4 darbo vietų skaitykla;
 • 3 darbo vietų Interneto prieigos skaitykla;
 • Žaisloteka mažiausiems lankytojams;
 • Kraštotyros fondas apie Šilgalius, Žirgyną, autografuotų knygų kolekcija bei dovanoti leidiniai.

Bibliotekos veikla

 • fonduose sukaupta daugiau kaip 6 tūkst. leidinių: knygos suaugusiems ir vaikams, informacinis fondas, enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodika;
 • Per metus biblioteką aplanko iki 7 tūkst. lankytojų;
 • Per metus biblioteka lankytojams paskolina apie 8,2 tūkst. spaudinių.
 • Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, menininkų parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, vaikų piešinių parodos.

Bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

 • Spaudinių skolinimas į namus;
 • Nemokamas internetas;
 • Galimybė naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
 • Galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Konsultacijos informacijos ieškos klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;
 • Knygnešių paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
 • Viešieji kultūriniai renginiai, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitos parodos.
 • Vaikų ir suaugusiųjų ekskursijos bibliotekoje.

 

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Kaina

(Eurais)

1.

Spaudinių kopijavimas

A4 formatas

 

1 puslapis

 

0,10

2.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas

1 puslapis

5,00

3.

Informacijos spausdinimas

A4 formatas

1 puslapis

0,10

4.

Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas)

A4 formatas

1 puslapis

1,50

5.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos)

1 vienetas

0,60

+ pašto išlaidos

6.

Prekyba leidybine produkcija

Pagal sutartį

Pagal sutartį

7.

Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose

1 savaitė

3,00

8.

Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose

1 savaitė

1,50

9.

Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas)

1 vienetas

0,30

10.

Fakso priėmimas

1 puslapis

0,15

11.

Fakso išsiuntimas: Lietuvoje

Į kitas šalis

1 puslapis

1 puslapis

0,50

1,00

12.

Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas:

CD

DVD

į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas

 

1 vienetas

1 vienetas

1 vienetas

 

0,60

1,20

+ laikmenos kaina

13.

Dokumento skenavimas

1 puslapis

1,20

14.

Darbo su kompiuteriu pamoka:

grupėje

individualiai

 

1 valanda

1 valanda

 

2,30

4,30

15.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas

1 valanda

10,00-15,00

Pagal susitarimą priklausomai nuo renginio apimties

16.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas

1 valanda

Pagal susitarimą

17.

Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas

1 valanda

Pagal susitarimą

18.

Leidybos paslaugos

1 vienetas

Pagal susitarimą

19.

Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla  ir suvenyrinės produkcijos su bibliotekos atributika platinimas

1 vienetas

Faktinė kaina

+ išlaidų kompensavimas

pagal susitarimą

Parašykite komentarą