Piktupėnų filialas

PIKTUPĖNŲ FILIALAS

Adresas

Darbo laikas

Darbuotoja

Kontaktai

 

Liepų g. 1, Piktupėnų k., Pagėgių seniūnija,

Pagėgių savivaldybė

LT-99241

 

Kasdien:   9.00 – 16.00 val.

Pietūs:  12.00 –13.00  val.

Poilsio dienos:

šeštadienis, sekmadienis.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.

 

 

NIJOLĖ JOGIENĖ

 

 

Tel.: 8 441 42 541

El. paštas:

nijole.jogiene2@vipt.lt

 

 

 

 

{gallery}StrukturaFilialaiPiktupenai{/gallery}

Bibliotekos renginiai ir parodos

Bibliotekos veiklą reglamentuoja:

Bibliotekos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi internetu taisyklės

Piktupėnų biblioteka įsteigta 1949 metais. Nuo 1976 m. Šilutės raj. centrinės bibliotekos filialas, 1992 m. bibliotekos filialas prijungtas prie Piktupėnų pagrindinės mokyklos bibliotekos.  Įkūrus Pagėgių savivaldybę, nuo 2000 m. rugpjūčio 10 dienos ‑ Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Bibliotekoje veikia nuolatinė paroda, kuri laikytina Piktupėnų kaimo kraštotyros muziejaus užuomazga. Čia eksponuojami  19 – 20 a. pr. piktupėniškių ūkio, buities, kultūros ir raštijos reliktai. Bibliotekos darbuotoja yra užrašiusi senųjų Piktupėnų gyventojų atsiminimus.

Daugiau apie bibliotekos istoriją, kolekciją ir veiklą teiraukitės bibliotekoje, telefonu, raštu, el. paštu!

Bibliotekos struktūra

 • Abonementas;
 • 10 darbo vietų skaitykla;
 • 3 darbo vietų Interneto prieigos skaitykla;
 • Žaisloteka mažiausiems lankytojams;
 • Kraštotyros fondas apie Piktupėnus, autografuotų knygų kolekcija bei dovanoti leidiniai.

Bibliotekos veikla

 • fonduose sukaupta daugiau kaip 10,5 tūkst. leidinių: knygos suaugusiems ir vaikams, informacinis fondas, enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodika;
 • Per metus biblioteką aplanko iki 7,1 tūkst. lankytojų;
 • Per metus biblioteka lankytojams paskolina apie 12,7 tūkst. spaudinių.
 • Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, menininkų parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, vaikų piešinių parodos.

Bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

 • Spaudinių skolinimas į namus;
 • Nemokamas internetas;
 • Galimybė naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
 • Galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Konsultacijos informacijos ieškos klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;
 • Knygnešių paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
 • Viešieji kultūriniai renginiai, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitos parodos.
 • Vaikų ir suaugusiųjų ekskursijos bibliotekoje.

 

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Kaina

(Eurais)

1.

Spaudinių kopijavimas

A4 formatas

 

1 puslapis

 

0,10

2.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas

1 puslapis

5,00

3.

Informacijos spausdinimas

A4 formatas

1 puslapis

0,10

4.

Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas)

A4 formatas

1 puslapis

1,50

5.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos)

1 vienetas

0,60

+ pašto išlaidos

6.

Prekyba leidybine produkcija

Pagal sutartį

Pagal sutartį

7.

Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose

1 savaitė

3,00

8.

Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose

1 savaitė

1,50

9.

Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas)

1 vienetas

0,30

10.

Fakso priėmimas

1 puslapis

0,15

11.

Fakso išsiuntimas: Lietuvoje

Į kitas šalis

1 puslapis

1 puslapis

0,50

1,00

12.

Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas:

CD

DVD

į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas

 

1 vienetas

1 vienetas

1 vienetas

 

0,60

1,20

+ laikmenos kaina

13.

Dokumento skenavimas

1 puslapis

1,20

14.

Darbo su kompiuteriu pamoka:

grupėje

individualiai

 

1 valanda

1 valanda

 

2,30

4,30

15.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas

1 valanda

10,00-15,00

Pagal susitarimą priklausomai nuo renginio apimties

16.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas

1 valanda

Pagal susitarimą

17.

Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas

1 valanda

Pagal susitarimą

18.

Leidybos paslaugos

1 vienetas

Pagal susitarimą

19.

Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla  ir suvenyrinės produkcijos su bibliotekos atributika platinimas

1 vienetas

Faktinė kaina

+ išlaidų kompensavimas

pagal susitarimą

Parašykite komentarą