Pagal
Kategorija: Veikla

Veiklos sritys

Veiklos sritys

Bibliotekos veikla apima šias sritis: Bibliotekų prieinamumas; Dokumentų fondų formavimas; Bibliotekos lankytojų aptarnavimas; Darbo vietų lankytojams ir darbuotojams įrengimas; Renginių ir parodų organizavimas; Teikiamos mokamos ir nemokamos informacinės paslaugos lankytojams; Interneto prieigos plėtra ir efektyvus jos panaudojimas; Bibliotekos lankytojų mokymas naudotis informacinėmis technologijomis; Projektų rengimas ir vykdymas tobulinant bibliotekų veiklą; Pagėgių krašto kraštotyrinė veikla, kraštotyrinės informacijos sklaida; Publikacijų rengimas; Ryšiai su užsienio ir Lietuvos partneriais, žymiais žmonėmis; Metodinė veikla; Mokslinis tiriamasis darbas; Personalo saviugda ir neprofesionalių bibliotekininkų mokymas; Darbas su…

Daugiau Daugiau