Pagal
Kategorija: Uncategorized

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale paminėta Pasaulinė gyvūnų globos diena

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale paminėta Pasaulinė gyvūnų globos diena

Spalio mėnesį Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale, minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną bei poeto, eseisto, romanisto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus, docento Liutauro Degėsio 65-erių metų sukaktį, organizuotas literatūrinis-edukacinis rytmetis vaikams „Iškišę savo nosį smailią lydi jie Tave su meile“. Bibliotekoje svečiavosi Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir pedagogai: socialinės darbuotojos Irminos Ambrozevičienės lydimi priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai bei mokytojų Janetos Vidraitės-Marozienės, Olgos Otienės ir Eugenijos Būdvytienės lydimi 1-4 klasių mokiniai.

Daugiau Daugiau

Projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai iš Lietuvos dalyvavo jungtiniame kultūriniame renginyje Punske (Lenkijos Respublika)

Projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai iš Lietuvos dalyvavo jungtiniame kultūriniame renginyje Punske (Lenkijos Respublika)

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka su partneriais – Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika) vykdo bendrą projektą, kurio įgyvendinimui paraiška teikta Europos regioninės plėtros fondo programai Interreg VA Lietuva – Lenkija Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“. Vykdomo projekto tikslas – stiprinti Pagėgių krašto ir Punsko bibliotekininkų bei kitų kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, rengiant bendrus mokymus, organizuojant kultūrinę veiklą, dalijantis patirtimi. Įgyvendinamo projekto metu organizuojamų kultūrinių veiklų pagrindu gerinama lankytojų aptarnavimo kokybė, kuriant naujas kultūros paslaugas bei plečiant jau įgyvendinamų veiklų spektrą. Taipogi keliamos kultūros darbuotojų kompetencijos, puoselėjamos ir stiprinamos tautinio identiteto išsaugojimo vertybės, gyvenant skirtingose valstybėse.
2018 m. gegužės 15-18 dienomis Punsko parnerių kvietimu 10 projekto partnerių iš Lietuvos –Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų – ir 10 Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos jaunųjų ugdytinių, vadovaujamų bei lydimų mokytojos Reginos Pilkionienės, dalyvavo kultūrinėje-projektinėje išvykoje į Punską (Lenkijos Respublika). 21 dalyvio delegacija dalyvavo projektinėse veiklose, kurių metu bendram dialogui, paslaugų vartotojų poreikių ir lūkesčių aptarimui buvo pakviesti kultūros darbuotojai, jaunimas bei senjorai. Taipogi organizuoti bendri literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su lietuvių rašytojais bei kultūros veikėjais, lankytos istorinės vietos.
Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokiniai drauge su mokytoja Regina Pilkioniene Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje (vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba) atliko muzikinį pasirodymą lietuvių liaudies motyvais. Šios bendros jaunimo kūrybinės-sportinės-literatūrinės veiklos buvo puiki galimybė jauniesiems tautiečiams bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu, pabendrauti ir pasidžiaugti, kad mus visus vienija bendra kalba, daina ir meilė Lietuvai. Apsilankymo licėjaus bibliotekoje metu bibliotekininkė pagėgiškiams pristatė vaikų rankų darbo knygą bei ekspozicinį stendą, kuriame atsispindėjo užfiksuotos pirmųjų projekto Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ veiklų Pagėgiuose – bendrų nuotraukų apdirbimo bei parodų organizavimo mokymų Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus kultūros darbuotojams bei profesionalios meno darbų parodos pristatymo – akimirkos. Po viešnagės licėjuje, pagėgiškiai jaunuoliai ir lietuvių kilmės Punsko moksleiviai varžėsi tinklinio turnyre. Žinoma, laimėjo draugystė!
Aplankyta Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia, susipažinta su vikaru kunigu Mariumi, kuris svečius maloniai priėmė bei pasakojo Punsko parapijos istoriją, aprodė bažnyčią, aplankytas muziejus „Senoji klebonija“.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąją biblioteką su Punsku draugystės ryšiai sieja jau ne vienerius metus, 2008 m. Pagėgiuose viešėjo ir savo kūrybą pristatė „Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius, fotografas, poetas, knygų sudarytojas ir redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Sigitas Birgelis. Šįsyk ir vėl teko garbė susitikti su šiuo poetu, pasiklausyti jo kūrybos.
Aplankytas Punsko buities muziejus – skansena ir Pasakų kaimelis, kuriame Punsko mokiniai vaidino nuotaikingą spektaklį. Vėliau projekto partnerių iš Pagėgių delegacija su Punsko mokiniais dalyvavo kūrybinių edukacijų popietėje, kurioje pasirinktinai lavinti meniniai įgūdžiai dailės, molio, batikos ir poezijos kūrimo srityse.
Išvykos metu renginių organizavimo patirtimi dalintasi literatūriniame renginyje „Poezijos pavasaris 2018“, kuris vyko kunigo Simono Norkaus name. Renginio svečiai: poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos (2003) laureatas Antanas A. Jonynas, poetas ir bardas Domantas Razauskas, poetė, eseistė Agnė Žagrakalytė bei poetas Sigitas Birgelis.

Išvažiuojamosios ekskursijos po su Lietuva susijusius objektus metu aplankyti lietuvių bendruomenės įkurti etnografiniai muziejai, kitos kultūros įstaigos bei grožėtasi įstabiu gamtovaizdžiu. Įspūdį delegacijos dalyviams paliko vienas aukščiausių Suvalkų krašto kalnų Cisova Gora (Kukmedžių kalnas), kurio aukštis – 258 m. Abejingų nepaliko gražiausias ir turistų lankomiausias Suvalkų krašto architektūrinis objektas – Kamaldulių vienuolynas Vygriuose. Pastarasis žavėjo ne tik didinga architektūra, bet ir nuostabiais gamtos vaizdais – vienuolynas pastatytas prie Vygrių ežero.
Aplankyta Seinų kunigų seminarija. Gidė Rūta pasakojo, kad 1826 m. įkurtoje Seinų kunigų seminarijoje mokėsi daug iškilių Lietuvos asmenybių – daktaras Vincas Kudirka, rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas, vyskupas Justinas Staugaitis, prelatas Mykolas Krupavičius ir kt. Čia gyveno bei dirbo daugiau lietuvių – čia palaidotas poezijos klasikas, vyskupas Antanas Baranauskas. Pastarajam šalia Seinų kunigų seminarijos pastatytas paminklas.
Išvažiuojamosios kultūrinės-praktinės edukacijos dalyviai pasidalino įspūdžiais, įgytomis naujomis žiniomis bei aptarė, kaip šią patirtį projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai pritaikys planuodami tolimesnes kultūrines veiklas. Susitikimas tiek bibliotekininkams, tiek mokiniams paliko neišdildomą įspūdį, nes jo metu, per bendras kultūrines veiklas dalintasi mintimis, idėjomis, įžvalgomis apie partnerystę, kultūrinę bei tautinę bičiulystę, bibliotekų funkcijas aptarnaujamose bendruomenėse ir apskritai – visuomenėje.

Archyvas

Archyvas

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sausis

Sausis

Sausis

Sausis

Sausis

Sausis

Sausis

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Kovas

Kovas

Kovas

Kovas

Kovas

Kovas

Kovas

Balandis

Balandis

Balandis

Balandis

Balandis

Balandis

Balandis

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Birželis

Birželis

Birželis

Birželis

Birželis

Birželis

Birželis

Liepa

Liepa

Liepa

Liepa

Liepa

Liepa

Liepa

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Spalis

Spalis

Spalis

Spalis

Spalis

Spalis

Spalis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Struktūra

Struktūra

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrą sudaro:

  • Centrinė biblioteka (Jaunimo g. 3., Pagėgiai), ji teikia įvairias informacines paslaugas lankytojams, aptarnauja visos Pagėgių savivaldybės gyventojus ir svečius. Centrinės bibliotekos struktūrą sudaro 6 skyriai, kiekvienas jų teikia paslaugas bibliotekos lankytojams, atlieka metodinę veiklą ir teikia pagalbą krašto bibliotekoms, vykdo bibliotekų veiklą;
  • Filialai – 8 filialai seniūnijose teikia informacines paslaugas savo mikrorajono gyventojams, vykdo bibliotekų veiklą;
  • Viešieji interneto prieigos taškai įrengti visose krašto bibliotekose.

 

Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklą sudaro:

Centrinė biblioteka (Jaunimo g. 3, Pagėgiai):

Filialai:

1. Skaitytojų aptarnavimo skyrius;

1 Lumpėnų biblioteka, Lumpėnų seniūnija;

2. Bibliografijos-informacijos skyrius;

2 Vilkyškių biblioteka, Vilkyškių seniūnija;

3. Fondo organizavimo skyrius;

3.Žukų biblioteka, Vilkyškių vidurinės

mokyklos Žukų skyrius;

4. Interneto skaitykla;

4. Piktupėnų biblioteka, Piktupėnų k.;

5. Vaikų literatūros skyrius;

5. Vėlaičių biblioteka, Kentrių k.;

6. Kraštotyros fondas;

6. Natkiškių biblioteka, Natkiškių Z. Petraitienės pagrindinė mokykla;

7. Krašto raštijos fondas;

7. Stoniškių biblioteka, Stoniškių seniūnija;

8. Mainų rezervinis fondas (Šilgalių fil. patalpose).

8. Šilgalių biblioteka, Šilgalių pagrindinė mokykla.

 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius;
Paskirkite 2% pajamų mokesčio bibliotekai

Paskirkite 2% pajamų mokesčio bibliotekai

Būsime dėkingi visiems, skirsiantiems iki 2 procentų savo pajamų mokesčio

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos stiprinimui.

Jums tereikia iki gegužės 1-os dienos:

 

  • Užpildyti prašymo formą (FR0512) Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje;

 

Arba:

  • Prašymo formą užpildyti Pagėgių viešojoje bibliotekoje adresu: Jaunimo g. 3, Pagėgiai.

 

Arba:

  • Ranka užpildytą prašymo formą tiesiogiai pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Vilniaus g. 25, Pagėgiai

 

Bibliotekos rekvizitai:

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka

Įmonės kodas 188208799

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

 

Visą informaciją apie skiriamą 2% pajamų mokestį suteiksime tel.: (8-441) 57328, 56040 arba

el. paštu: : pagegiusvb@gmail.com