Pagal
Kategorija: Teisinė informacija

Teisės aktai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas; Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“   Lietuvos Kultūros ministro įsakymai Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 11 22 įsakymas Nr. ĮV-603…

Daugiau Daugiau