Pagal
Kategorija: Projektas „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka su partneriais – Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika) įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo programos Interreg VA Lietuva – Lenkija projektą Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialai kviečia aplankyti žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialai kviečia aplankyti žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“

Projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai iš Lietuvos dalyvavo jungtiniame kultūriniame renginyje Punske (Lenkijos Respublika)

Projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai iš Lietuvos dalyvavo jungtiniame kultūriniame renginyje Punske (Lenkijos Respublika)

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka su partneriais – Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika) vykdo bendrą projektą, kurio įgyvendinimui paraiška teikta Europos regioninės plėtros fondo programai Interreg VA Lietuva – Lenkija Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“. Vykdomo projekto tikslas – stiprinti Pagėgių krašto ir Punsko bibliotekininkų bei kitų kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, rengiant bendrus mokymus, organizuojant kultūrinę veiklą, dalijantis patirtimi. Įgyvendinamo projekto metu organizuojamų kultūrinių veiklų pagrindu gerinama lankytojų aptarnavimo kokybė, kuriant naujas kultūros paslaugas bei plečiant…

Daugiau Daugiau

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – Vydūno 150-osioms gimimo metinėms skirtų renginių ciklas

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – Vydūno 150-osioms gimimo metinėms skirtų renginių ciklas

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka su partneriais – Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika) dar 2017 m. pateikė paraišką Europos regioninės plėtros fondo programai Interreg VA Lietuva – Lenkija. Bendram Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir Punsko valsčiaus projektui NR. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ projektui finansavimas buvo skirtas. 2018 m. kovo 1 d. – gruodžio 31 d. vykdomo projekto tikslas – stiprinti Pagėgių krašto ir Punsko bibliotekininkų bei kitų kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, rengiant bendrus mokymus, organizuojant kultūrinę veiklą,…

Daugiau Daugiau