Pagal
Kategorija: Paslaugos

Teisės aktai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga – tai galimybė užsisakyti ir gauti Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje nesančius leidinius ar jų kopijas iš kitų Lietuvos bei užsienio šalių bibliotekų, apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas. Ši paslauga yra mokama: 2,00 Lt. / 0,60 Eur. (paslaugos teikimo mokestis) + pašto išlaidos. Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo persiunčiamų dokumentų faktinio svorio). Pašto korespondencijos siuntų tarifai Lietuvoje. Pašto korespondencijos siuntų tarifai į…

Daugiau Daugiau

Bibliotekos teikiamos nemokamos paslaugos

Bibliotekos teikiamos nemokamos paslaugos

Skoliname spaudinius į namus; Suteikiame galimybę naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais; Suteikiame galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis; Atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu, internetu. Konsultuojame ieškant informacijos. Užsakome per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų spaudinius, kurių nėra savivaldybės bibliotekose. Pristatome spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant). Organizuojame literatūrinius, muzikinius ir kitus viešuosius kultūrinius renginius, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitas parodas. Organizuojame vaikų, senjorų, moterų laisvalaikį: vaikų laisvalaikį ir kūrybinius užsiėmimus vaikų…

Daugiau Daugiau

Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS   Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kiekis Kaina (Eurais) 1. Spaudinių kopijavimas A3 formatas A4 formatas   1 puslapis 1 puslapis   0,20 0,10 2. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas 1 puslapis 1,50 3. Informacijos spausdinimas A4 formatas 1 puslapis 0,10 4. Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas) A4 formatas 1 puslapis 1,50 5. Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formatas 1 puslapis 1,20 6. Teksto su grafiniu…

Daugiau Daugiau