Viešosios bibliotekos renginiai birželio mėn

 

Patalpos Nr.

Skyrius

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

 

Biblioteka

Nuolat

Ekskursijos visiems

„Istorija, mokslas, kultūra it atversta knyga Jūsų laukia bibliotekoje!“

Bibliotekos erdvių bei teikiamų paslaugų spektro atskleidimui.

 

Nuolat

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta literatūrinė – meninė kompozicija „Metai“

Kristijono Donelaičio metams paminėti.

 

Birželio 22 d.

Fotografijos darbų paroda „Tarptautinio bendradarbiavimo su Lenkijos Respublikos Ilavos savivaldybe 10-mečio akimirkos“

Pagėgių (Lietuva) ir Ilavos (Lenkija) savivaldybių partnerystės 10-čio paminėjimui Joninių šventės „Tradicijų pynė pagal Vydūną“ proga.

 

Birželio 1 d. – rugsėjo 10 d.

Kraštiečio Valeriy Skripnikov (Panemunė, Pagėgių sav.) pieštų mandalų paroda „Kaleidoskopinė mozaika“

Pagėgių krašto gyventojų kūrybinių galių atskleidimui ir skatinimui.

 

Birželio 2 – rugsėjo 2 d.

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų tapybos darbų paroda ,,Pasiek vaivorykštę“

Pagėgių krašto jaunimo meninių gebėjimų ugdymui.

 

22-24 d.

(Valandos tikslinamos)

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavimas ir užimtumo programos šventės svečiams parengimas bei įgyvendinimas. Vieta – Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir Rambyno kalnas (Bitėnai, Pagėgių sav.)

Joninių šventei.

110

Informacijos skyrius

2-30 d.

Individualios konsultacijos informacijos paieškos elektroninėje erdvėje klausimais „Leisk pasveikint Tave, Tėve“

Tėvo, Senelio dienai paminėti.

 

5 d.

10.00 val.

Tiesioginė internetinė transliacija „Praktiniai euro įvedimo klausimai“. Su Jumis bendraus Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas (Vilnius).

Visuomenės informavimui apie euro valiutos įvedimo Lietuvoje procesą.

 

10-30 d.

Literatūros ir bibliotekos fotografijų paroda „Joninių šventė Pagėgių krašte: istorija ir nūdiena“

Joninių šventei.

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

Trečiadieniais

14.30 val.

„Metų“ skaitymo ciklas visiems – ir mažiems, ir dideliems „Arbatėlė su Donelaičiu“

Kristijono Donelaičio

300-osioms gimimo metinėms.

 

Birželio 2 – liepos 5 d.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 11-12 kl. moksleivių – Technologijų, taikomosios dailės, amatų, dizaino ir poligrafijos programos ugdytinių (vadovas – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos technologijų mokytojas Valdas Gečas) – kūrybinių darbų paroda

Pagėgių krašto jaunimo kūrybiškumo lavinimui.

 

5-30 d.

Literatūrinė paroda „Plunksnos apžavai“

 

Rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus 85-rių metų sukaktims paminėti.

102

Tylioji skaitykla

Nuolat

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda ,,Donelaitiškieji įspaudai Pagėgių krašte, Lietuvoje ir pasaulyje“

Kristijono Donelaičio metams paminėti.

 

Data ir valanda tikslinamos

Susitikimas su Vydūno draugijos (Vilnius) nariais.

M . Lietuvos rašytojo Vydūno šviesiam atminimui pagerbti.

 

4 d.

13.30 val.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ darbo grupės narių (Vilnius) ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų susitikimas

Projekto vykdymo galimybių aptarimui.

 

5 d.

15.00 val.

Moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ narių susitikimas „Vaizdu ir žodžiu“

Klubo narės Albinos Jokubauskienės kelionės po Turkiją įspūdžių pasidalinimui.

107

Vaikų literatūros skyrius

2-30 d.

Literatūrinė paroda 2-5 kl. mokiniams „Trumpos istorijos apie braškių dieną“

Vaikų literatūros kūrėjo Kęstučio Kasparavičiaus 60-ties metų sukakčiai paminėti.

 

Balandžio 1 – rugsėjo 1 d.

Tauragės Moksleivių kūrybos centro Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano aplinka“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

208

Kraštotyros fondas

5-30 d.

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda „Tautosakos perlas

Lietuvos tautosakos pateikėjos, kraštietės Anelės Čepukienės 110-osioms gimimo metinėms.

Biblioteka spaudoje 2014

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti poetės, dailininkės, grafikės, kraštietės Aldonos Gustas (Vakarų Berlynas, Vokietija) grafikos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?3006419401

Pagėgių bibliotekoje – 12-asis literatūrinis pavasaris

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-bibliotekoje-12-asis-literaturinis-pavasaris

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-dvyliktasis-literaturinis-pavasaris/

Pagėgių bibliotekoje – šlovingas laikas gražiai kalbai

http://www.pagegiai.lt/index.php?1718266748

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-slovingas-laikas-graziai-kalbai/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/03/pagegiu-bibliotekoje-slovingas-laikas.html#more

Pagėgių bibliotekoje – naujo reprezentacinio leidinio sutiktuvės

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/633-reprezentacinio-leidinio-sutiktuves.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-naujo-reprezentacinio-leidinio-sutiktuves/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/03/pagegiu-bibliotekoje-naujo.html

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekoje-net-du-reprezentacinio-leidinio-pristatymai/

Susitikimas su Pagėgių krašto Garbės piliečiu Domu Kaunu

http://www.pamarys.eu/susitikimas-su-pagegiu-krasto-garbes-pilieciu-domu-kaunu/

Pristatyta nauja knyga apie Pagėgių kraštą

http://www.silokarcema.lt/naujiena/1410_pristatyta-nauja-knyga-apie-pagegiu-krasta.html

Knyga apie Pagėgių kraštą

http://www.pamarys.eu/knyga-apie-pagegiu-krasta/

Stoniškiečiai aktyviai domėjosi savivaldybės vadovų ataskaita

http://www.pamarys.eu/stoniskieciai-aktyviai-domejosi-savivaldybes-vadovu-ataskaita/

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų tarybos posėdis Kretingoje

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/klaipedos-regiono-viesuju-biblioteku-

tarybos-posedis-kretingoje-5445/

Nacionalinis diktantas Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?2048116615

Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Ar-turejo-Kristijonas-Donelaitis-asmenine-biblioteka

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su profesoriumi Domu Kaunu

http://www.pagegiai.lt/index.php?2983736385

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-profesoriumi-domu-kaunu/

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-profesoriumi-domu-kaunu/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/02/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su.html

Garbingoji Vasario 16 – oji Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3533052682

http://www.mazoji-lietuva.lt/garbingoji-vasario-16-oji-pagegiuose/

Prof. habil. dr. Domo Kauno pranešimas „Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3230316194

http://www.mazoji-lietuva.lt/paskaita/

http://www.voruta.lt/paskaita-3/

Sausio 13 – oji Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3142111301

http://www.mazoji-lietuva.lt/sausio-13-oji-pagegiuose/

Niekada neužmirškime savo laisvės kainos

http://www.pamarys.eu/niekada-neuzmirskime-savo-laisves-kainos/

Meras pagerbė kultūros darbuotojus

http://www.pagegiai.lt/index.php?2980480337

http://www.mazoji-lietuva.lt/meras-pagerbe-kulturos-darbuotojus/

„Prekybos žmonėmis problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas Pagėgių krašte”

http://www.pagegiai.lt/index.php?1342686716

Žodžio ir spalvos vidudienis Pagėgių bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1249317646

http://www.mazoji-lietuva.lt/zodzio-ir-spalvos-vidudienis-pagegiu-bibliotekoje/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/12/zodzio-ir-spalvos-vidudienis-pagegiu.html

http://www.siluteszinios.lt/zodzio-ir-spalvos-vidudienis-pagegiu-bibliotekoje/

Klaipėdoje vyko seminaras „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos galimybės ir teisiniai aspektai“

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/klaipedoje-vyko-seminaras-skaitmeninto.html#more

Pagėgius jau puošia šventinė viešnia – eglutė

http://www.pagegiai.lt/index.php?3525609956

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegius-jau-puosia-sventine-viesnia-eglute/

Pagėgiuose įžiebta eglė

http://www.silokarcema.lt/naujiena/717_pagegiuose-iziebta-egle.html

Kalba, pasakyta 2014 m. lapkričio 20 d. priimant valstybinę Jono Basanavičiaus premiją

http://silaine.lt/kulturos-zenklai/kalba-pasakyta-2014-m-lapkricio-20-d-priimant-

valstybine-jono-basanaviciaus-premija/

Vacio Bagdonavičiaus darbas įvertintas Valstybine Jono Basanavičiaus premija

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/vacio-bagdonaviciaus-darbas-ivertintas-

valstybine-jono-basanaviciaus-premija/

Įvertinta Pagėgių krašto Garbės piliečio, filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus gyvenimo veikla

http://www.pagegiai.lt/index.php?620952485

Vyko seminaras „Sveika gyvensena kasdieniame gyvenime“ Pagėgių savivaldybėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3652106482

Klaipėdoje vyko seminaras „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos

galimybės ir teisiniai aspektai“

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/klaipedoje-vyko-seminaras-skaitmeninto.html#more

Dovana Pagėgių bibliotekai – geriausios 2014-ųjų metų knygos

http://www.mazoji-lietuva.lt/dovana-pagegiu-bibliotekai-geriausios-2014-uju-metu-knygos/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/dovana-pagegiu-bibliotekai-geriausios.html

Paminklas kraštui – knyga

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/paminklas-krastui-knyga.html

http://www.siluteszinios.lt/paminklas-krastui-knyga/

Su knyga „Tolminkiemio istorijos“ prisiminė rašytoją Rimantą Černiauską

http://www.pamarys.eu/su-knyga-tolminkiemio-istorijos-prisimine-rasytoja-rimanta-cerniauska/

Rašytojo Rimanto Černiausko paminėjimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2299469042

http://www.mazoji-lietuva.lt/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

http://www.voruta.lt/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

http://www.siluteszinios.lt/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas.html#more

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

Pagėgius puoš fontanas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2182098590

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegius-puos-fontanas/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/424_pagegius-puos-fontanas.html

Pagėgiuose paminėta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?3870766246

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-pamineta-mazosios-lietuvos-gyventoju-genocido-diena/

Labas, Rudenėli

http://www.pamarys.eu/ir-kaip-to-rudenelio-nemyleti/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/10/pagegiai-laiko-labirintuose.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?356651898

„Pasimatymas su Donelaičiu“

http://www.pamarys.eu/i-rudeni-izengeme-su-donelaiciu/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3084533285

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pasimatymas-su-donelaiciu/

Mero padėka

http://www.pagegiai.lt/index.php?500606161

Lietuvos gyventojai aštuntą kartą kviečiami pasitikrinti Konstitucijos žinias

http://www.pagegiai.lt/index.php?2851726346

Pagėgiai liudijo meilę Kristijonui Donelaičiui

http://www.pagegiai.lt/index.php?2020577977

Pagėgių bibliotekoje – seminarų lyčių lygybės tema ciklas

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-seminarai-vyru-ir-moteru-lygybes-temomis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?132611202

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/09/pagegiu-bibliotekoje-seminaru-lyciu.html

Jaukiojoje Pagėgių bibliotekoje apsilankius

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/3881/#more-3881

Baltijos kelyje neįgalieji nusilenkė Lietuvai

http://www.biciulyste.lt/articles_item.php?pid=1&id=885

Pagėgiškiai – Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje

http://www.pamarys.eu/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio-sasaukoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3646324920

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio-sasaukoje/

http://www.voruta.lt/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio-sasaukoje/

http://www.biciulyste.lt/articles_item.php?pid=1&id=885

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/09/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio.html

Mano miestas – Pagėgiai žali

http://www.pamarys.eu/mano-miestas-pagegiai-zali/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/08/mano-miestas-pagegiai-zali.html#more

Su meile apkabinom Pagėgius

http://www.pagegiai.lt/index.php?640465821

http://www.voruta.lt/su-meile-apkabinom-pagegius/

Ir vėl sueiga pas Martyną Jankų

http://www.pagegiai.lt/index.php?3568697207

http://www.mazoji-lietuva.lt/ir-vel-sueiga-pas-martyna-janku-2/

Kentriuose įrengtas parkas, „Akmenų mandala“, pagerbti žmonės

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/49044

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su Jurbarko krašto bibliotekininkais

http://www.pagegiai.lt/index.php?2637205477

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-viesejo-kolegos-is-jurbarko/

Pagėgiškiai tarptautinio projekto dalyviai

http://www.pagegiai.lt/index.php?1299227983

Pagėgių bibliotekoje – elektroninių bibliotekinių paslaugų teikimo seminaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?3549142441

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-elektroninio-skaitytoju-aptarnavimo-mokymai/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3635506251

Pagėgių bibliotekoje – Kristijono Donelaičio gimnazijos 1954 m. absolventų viešnagė

http://www.pagegiai.lt/index.php?2525155870

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-kristijono-donelaicio-gimnazijos-1954-m-absolventu-viesnage/

Pagėgių bibliotekoje – Kristijono Donelaičio gimnazijos 1954 m. absolventų viešnagė

http://www.pagegiai.lt/index.php?2525155870

Iškilmingai paminėta konstruktyvi 10 – metė partnerystė su Ilavos savivaldybe

http://www.pagegiai.lt/index.php?1660822851

Šilutės miškų urėdo viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.pamarys.eu/silutes-uredo-viesnage-pagegiu-bibliotekoje/

http://www.smu.lt/

http://www.pagegiai.lt/index.php?592890318

Šilutiškiai bibliotekininkai jau rengiasi projektui „Bibliotekos pažangai 2“

http://www.siluteszinios.lt/silutiskiai-bibliotekininkai-jau-rengiasi-projektui-bibliotekos-pazangai-2/

Pasitarimas dėl Miesto šventės

http://www.pagegiai.lt/index.php?2632513772

Knyga apie K. Donelaičio memorialą Tolminkiemyje

http://www.pamarys.eu/knyga-apie-k-donelaicio-memoriala-tolminkiemyje/

Knygos ,,Kristijono Donelaičio memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo istorija“ sutiktuvės Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?195252301

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6924

http://www.voruta.lt/knygos-kristijono-donelaicio-memorialas-cistyje-prudy-sukurimo-

istorija-sutiktuves-pagegiuose/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/05/knygos-kristijono-donelaicio-memorialas.html

http://www.siluteszinios.lt/knygos-kristijono-donelaicio-memorialas-cistyje-prudy-

sukurimo-istorija-sutiktuves-pagegiuose/

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su vaikų poetu Jonu Jakštaičiu

http://www.pagegiai.lt/index.php?1641509974

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/05/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su_16.html#more

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6925

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-vaiku-poetu-jonu-jakstaiciu/

Ruošiamasi garsiajai Joninių šventei

http://www.pagegiai.lt/index.php?126937120

„Apkabinu eilėraštį kaip draugą“

https://www.facebook.com/lina.astrauskiene/media_set?set=a.797162036960640.

1073741855.100000005547081&type=1

Pagėgių biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…

http://www.pagegiai.lt/index.php?2010265450

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/05/pagegiu-biblioteka-vienas-pasaulis-daug.html#more

Tarptautinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?2872543720

Paminėtas Lietuvos įstojimo į ES dešimtmetis

http://www.pamarys.eu/paminetas-lietuvos-istojimo-i-es-desimtmetis/

Pagėgių biblioteka: Lietuvos įstojimo į ES dešimtmetį pasitinkant

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/04/pagegiu-biblioteka-lietuvos-istojimo-i.html

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-biblioteka-lietuvos-istojimo-

i-es-desimtmeti-pasitinkant-4955/

Daugiau apie Lietuvos pirmininkavimą ES ir fotografijų parodoje

http://www.tvk.lt/index.php?m=24&tid=644

Parodos atidarymas Pagėgiuose

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643652375689068.1073741879.471799832874324&type=1

„Laikas Tėvynei“

http://www.pagegiai.lt/index.php?20847323

2014 m. balandžio 23-29 dienomis Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…“

http://www.voruta.lt/pagegiu-viesosios-bibliotekos-ir-filialu-renginiai-skirti-nacionalinei-lietuvos-

biblioteku-savaitei-biblioteka-vienas-pasaulis-daug-istoriju/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2791912704

Ministras pagyrė Pagėgius ir dėkojo policijai

http://www.pamarys.eu/ministras-pagyre-pagegius-ir-dekojo-policijai/

Velykinė mugė ir margučių paroda Pagėgiuose

http://www.pamarys.eu/velykine-muge-ir-marguciu-paroda-pagegiuose/

Skuodiškiai džiaugėsi Pagėgiais

http://www.pagegiai.lt/index.php?965083100

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/04/pagegiu-bibliotekoje-kolegos-is-skuodo.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6891

Ketvirtadienį į Pagėgių viešąją biblioteką rinkosi Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus nariai ir svečiai – čia pašventinta šio skyriaus vėliava

http://www.pamarys.eu/draugija-turi-pasventinta-veliava/

Literatūrinio pavasario šventė Pagėgiuose

http://silaine.lt/kulturos-zenklai/literaturinio-pavasario-svente-pagegiuose/

Pagėgiuose – 11-asis literatūrinis pavasaris

http://www.pagegiai.lt/index.php?2840812913

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6874

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Vienuolikta-karta-Pagegiu-literatai-atidenge-zodi-it-sirdi

Vienuoliktoji krašto literatų šventė

http://www.pamarys.eu/vienuoliktoji-krasto-literatu-svente/

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai padės deklaruoti pajamas elektroniniu būdu

http://www.pagegiai.lt/index.php?952477897

Pagėgiuose – 11-asis literatūrinis pavasaris

http://www.pagegiai.lt/index.php?2840812913

Tarptautinė vaikiškos knygos diena vaikų globos namų globotiniams

http://www.pagegiai.lt/index.php?372236794

Piktupėnai – ne tuštėjantis užkampis

http://www.pamarys.eu/piktupenai-ne-tustejantis-uzkampis/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tautodailininkės, smuikininkės Brigitos Maroščikienės (Tauragė) siuvinėtų darbų parodą „Gyvenimo metamorfozės“

Publikuota informacija: http://www.pagegiai.lt/index.php?3091697041

Darbas – vaistai ir nuo senatvės

http://www.pamarys.eu/darbas-vaistai-ir-nuo-senatves/

Daug nuveikusi, dar daugiau planuoja nuveikti vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“

http://www.pamarys.eu/daug-nuveikusi-dar-daugiau-planuoja-nuveikti-vietos-veiklos-grupe-pagegiu-krastas/

Šachmatų turnyro naujienos

http://www.pagegiai.lt/index.php?3332025968

Ypatinga kalbos diena Pagėgiuose

http://silaine.lt/kulturos-zenklai/ypatinga-kalbos-diena-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybėje įvyko respublikinis renginys − Nacionalinio diktanto konkursas

http://www.pagegiai.lt/index.php?772515840

Susitikimas Kaune pas Maironį

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/02/susitikimas-kaune-pas-maironi.html#more

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/susitikimas-kaune-pas-maironi-4677/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6793

http://www.pamarys.eu/susitikimas-kaune-pas-maironi/

Kviečiame į skaitymų ciklą „Arbatėlė su Donelaičiu“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1419467568

http://www.voruta.lt/kvietimas-3/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/skaitymu-ciklas-arbatele-su-donelaiciu-72/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tarptautinę ekslibrisų parodą „Kristijonui Donelaičiui – 300“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3477124564

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6770

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/paroda–kristijonui-donelaiciui–300-83/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tarptautinę tapybos darbų parodą „Šimtmečio portretas“, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms

http://www.pagegiai.lt/index.php?2491259945

Pagėgių krašto ūkininkai, seniūnai, savivaldybės Tarybos nariai ir gyventojai, užsiimantys gyvulininkyste buvo informuoti su afrikinio kiaulių maro (AKM) priežastimis ir galimomis pasekmėmis

http://www.pagegiai.lt/index.php?3609220348

Didžiausia mokytojos dovana – Sausio 13-osios „Respublika“

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/didziausia_mokytojos_

dovana__sausio_13osios_respublika/

Dialogas gyvenime ir tapyboje

http://www.pamarys.eu/dialogas-gyvenime-ir-tapyboje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3984334349

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/dialogas-gyvenime-ir-tapyboje-72/

http://www.voruta.lt/dialogas-gyvenime-ir-tapyboje/

Norų šulinį įrengusi bibliotekos direktorė turi vieną norą – kad vaikai imtų skaityti

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Noru-sulini-irengusi-bibliotekos-direktore-

turi-viena-nora-kad-vaikai-imtu-skaityti

Sausio 13-osios minėjimas Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?2653139782

Pagėgių savivaldybė planuoja 2014 metų renginius

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybe-planuoja-2014-

metu-renginius-72/

Sausio įvykių liudininkė tautos kovą įamžino sukauptame laikraščių archyve

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Sausio-ivykiu-liudininke-tautos-

kova-iamzino-sukauptame-laikrasciu-archyve

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti asociacijos „Pagėgių krašto liaudies meno draugija“ narių, tautodailininkių, kraštiečių Irenos Ramanauskienės ir Irenos Jurgaitienės (Pagėgiai) tapybos darbų parodą „Irena. Dialogas.“

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6702

http://www.pagegiai.lt/index.php?1254987494

Pagėgių bibliotekai – tautos kovas už laisvę menanti dovana

http://www.litera.lt/daugiau/4444

http://www.pagegiai.lt/index.php?1274972482

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekai-tautos-kovas-uz-laisve-menanti-dovana/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekai-tautos-kovas-

uz-laisve-menanti-dovana-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6683

Iš prakartėlės nužengė Trys karaliai

http://www.litera.lt/daugiau/4433

Trijų karalių vaikštynės

http://www.pagegiai.lt/index.php?2501172289

Pagėgiškių šventiniai džiaugsmai: Birutės gatvė ir gerus darbus užsienyje gavę vaikai

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiskiu-sventiniai-dziaugsmai

-Birutes-gatve-ir-gerus-darbus-uzsienyje-gave-vaikai

Biblioteka spaudoje 2013

Spalvų ir žodžių darna

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6652

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalvu-ir-zodziu-darna-72/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/12/spalvu-ir-zodziu-darna-pagegiu.html

„Septyni deimantėliai Pagėgių vaikams“

http://www.litera.lt/daugiau/4382

http://www.pagegiai.lt/index.php?2365652450

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/septyni-deimanteliai-pagegiu-vaikams-72/

Mokėsi Pagėgių krašto bibliotekininkės

http://www.pagegiai.lt/index.php?4203208743

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/mokesi-pagegiu-krasto-bibliotekininkes-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6576

Viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.tauragevb.lt/lt/naujienos/370-viesnage-pagegiu-bibliotekoje

Pagėgių bibliotekoje – sugrįžimai apmąstymų labirintais

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/10/pagegiu-bibliotekoje-sugrizimai.html

Tauragės ir Pagėgių bibliotekininkų susitikimas

http://www.litera.lt/daugiau/4339

Pagėgiuose susitiko kolegos

http://www.pagegiai.lt/index.php?358130621

http://www.siluteszinios.lt/pagegiuose-susitiko-kolegos/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6546

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiuose-susitiko-kolegos-72/

Pagėgių bibliotekoje – kraštiečių kūrybos vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?1366197771

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-vakaras-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6489

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-vakaras/

Jaunųjų Šilutės bibliotekininkų studijinė-pažintinė kelionė

http://www.siluteszinios.lt/jaunuju-silutes-bibliotekininku-studijine-pazintine-kelione/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6435

Pagėgių bibliotekoje – sugrįžimai apmąstymų labirintais

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-sugrizimai-apmastymu-labirintais-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6423

http://www.pagegiai.lt/index.php?2239331450

Kaimynų viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3847667029

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6421

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kaimynu-viesnage-pagegiu-bibliotekoje-72/

http://www.siluteszinios.lt/kaimynu-viesnage-pagegiu-bibliotekoje/

„Iš vargų ir dejonių graudžiųjų mus išvesk į palaimintą šalį…“

http://www.litera.lt/daugiau/4241

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6402

Pagėgių bibliotekoje – mažoji Aurelija ir „Lietuvos ryto“ televizija

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-mazoji-aurelija-ir-lietuvos-ryto-televizija-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6363

http://www.pagegiai.lt/index.php?475812843

Pagėgiškės – Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjime

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskes-pasaulio-lietuviu-vienybes-dienos-minejime-3594/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6268

„Tautiška giesmė“ skambėjo Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/4086

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6232

„Vardan vienos Lietuvos… 2013 m.“

http://www.litera.lt/daugiau/4081

Gražiname ir garsiname Pagėgius

http://www.litera.lt/daugiau/4082

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6228

,,Suopio paunksmę“ aplankė 1000-asis svečias

http://www.litera.lt/daugiau/4066

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?1185038386

Pagėgiuose paminėta pasaulinė diena be tabako

http://www.pagegiai.lt/index.php?3863880236

Vieneri bibliotekos metai: susipažinkime iš naujo

http://www.litera.lt/daugiau/3967

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6123

Gimnazistės paroda „Pažvelk“

http://www.litera.lt/daugiau/3947

F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – du apdovanojimai

http://www.siluteszinios.lt/f-bajoraicio-viesajai-bibliotekai-du-apdovanojimai

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6087

Pagėgių bibliotekai – „Išminties marės“ apdovanojimas

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekai-isminties-mares-apdovanojimas/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/04/bus-pagerbti-geriausi-klaipedos-krasto.html

Pagerbs geriausius bibliotekininkus ir bibliotekas

http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/pagerbs-geriausius-bibliotekininkus-ir-bibliotekas-964288/

Konferencija „Sveika mityba ir gera fizinė sveikata“

Publikuota informacija: http://www.pagegiai.lt/index.php?736314741

Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.pagegiai.lt/index.php?562323456

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti „Lietuvai pagražinti“ draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių parodą „Žalią ranką Tau tiesia Velykos…“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3754291218

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/biblioteka-kviecia-i-paroda-2887/

Pagėgiuose prisiminė Vydūno išmintį

http://www.litera.lt/daugiau/3856

Vydūno būties takai Pagėgių krašte

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vyduno-buties-takai-pagegiu-kraste-2885/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3340312001

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5965

http://www.zinios1.lt/naujiena/1491_vyduno-buties-takai-pagegiu-kraste.html

Pagėgiuose – Vydūno būties takais

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiuose-%e2%80%93-vyduno-buties-takais/

Pagėgių bibliotekoje – literatūros ir dailės talentais sužibęs vakaras

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-literaturos-ir-dailes-talentais-suzibes-vakaras-2756/

http://www.zinios1.lt/naujiena/1334_pagegiu-bibliotekoje–literaturos-ir-dailes-talentais-suzibes-vakaras.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5878

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

Gaivi kalbos versmė Piktupėnų bibliotekoje

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/gaivi-kalbos-versme-piktupenu-bibliotekoje-2733/

Įvyko mokymai ūkininkams tema „Žemės ūkio verslo sutarčių teisiniai pagrindai ir rizikų valdymas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?788390688

Istorinių likimų prisiminimų popietė bibliotekoje

http://www.litera.lt/daugiau/3754

Pagėgių bibliotekoje – istorinių likimų atgimimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?116965250

http://www.zinios1.lt/naujiena/1006_pagegiu-bibliotekoje-istoriniu-likimu-atgimimas-(nuotraukos).html

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/susitikimas-su-arvydu-juozaiciu-pagegiuose-2548/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5683

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/01/pagegiu-bibliotekoje-istoriniu-likimu.html

Didžiojo žygio metinės Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/3724

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5672

„Spalvų šokis“ Pagėgių Vaikų bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1402136285

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalvu-sokis-pagegiu-vaiku-bibliotekoje-2417/

http://www.zinios1.lt/naujiena/854_spalvu-sokis-pagegiu-vaiku-bibliotekoje.html

Stoniškių bibliotekoje – kūrybinių atsivėrimų vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?3462141776

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/stoniskiu-bibliotekoje—kurybiniu-atsiverimu-vakaras-2399/

http://www.zinios1.lt/naujiena/828_stoniskiu-bibliotekoje-kurybiniu-atsiverimu-vakaras.html

Pamąstymų vakaras Dekalogo tema

http://www.litera.lt/daugiau/3666

Pagėgių bibliotekoje – sielos monologų vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?274420280

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5544

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje–sielos-monologu-vakaras-2389/

http://www.zinios1.lt/naujiena/824_pagegiu-bibliotekoje–sielos-monologu-vakaras.html

Pagėgių bibliotekoje netrūksta svečių

http://www.litera.lt/daugiau/3653

Biblioteka spaudoje 2012

Pagėgių bibliotekoje – garbūs svečiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?2401433777

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje–garbus-sveciai-2366/

http://www.zinios1.lt/naujiena/776_pagegiu-bibliotekoje–garbus-sveciai.html

Pagėgių bibliotekoje pražydo alavijas

http://www.litera.lt/daugiau/3617

Pristatė fotografijų parodą

http://www.litera.lt/daugiau/3605

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5480

Bibliotekos ruduo

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ruduo-2278/

http://www.zinios1.lt/naujiena/708_bibliotekos-ruduo.html

Spalio mėnuo bibliotekoje – gausių ekskursijų metas

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalio-menuo-bibliotekoje–gausiu-ekskursiju-metas-2283/

http://www.pagegiai.lt/index.php?979570123

http://www.zinios1.lt/naujiena/711_spalio-menuo-bibliotekoje–gausiu-ekskursiju-metas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?912232811

Paskaita „Konfliktiško elgesio priežastys“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2514330754

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/organizuota-paskaita-konfliktisko-elgesio-priezastys/

Konferencija „Sveika gyvensena pilnaverčiam rytojui“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2179309124

Tarptautinė nerūkymo diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?3287579702

Aš tolerantiškas… Būk ir tu!

http://www.pagegiai.lt/index.php?133481178

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/as-tolerantiskas…-buk-ir-tu–2253/

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema–2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Literatūrinė premija Maironio šešėlyje

http://www.pagegiai.lt/index.php?4054464712

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/literaturine-premija-maironio-seselyje-2095/

http://www.zinios1.lt/naujiena/548_maironio-metus-palydint.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5301

Maironio ruduo

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/maironio-ruduo-2041/

Su Maironio vardu

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/su-maironio-vardu-2092/

Vakaras apie gyvenimą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1527149651

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5171

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vakaras-apie-gyvenima/

http://www.zinios1.lt/naujiena/460_vakaras-apie-gyvenima.html

Bibliotekoje eksponuojami senųjų Pagėgių vaizdai

http://www.litera.lt/daugiau/3354

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5027

Knygelės „Miuziklai vaikams“ pristatymas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2969626187

Pasakas vaikams skaitė Pagėgių bendruomenės nariai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3633090985

Pagėgių krašto bibliotekininkų seminaras

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2012/05/pagegiu-krasto-bibliotekininku.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininku-seminaras/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vyko-pagegiu-krasto-bibliotekininku-seminaras/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4632

http://www.pagegiai.lt/index.php?431081010

Biblioteka – vaikams

http://www.pagegiai.lt/index.php?3497097542

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/biblioteka—vaikams/

http://www.siluteszinios.lt/biblioteka-vaikams/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

Knygų sutiktuvės Vilkyškių bibliotekoje

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/knygu-sutiktuves-vilkyskiu-bibliotekoje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4572

http://www.pagegiai.lt/index.php?134391602

Atverstų knygų šviesa

http://www.pagegiai.lt/index.php?1904274632

Turininga Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagėgiuose

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/turininga-nacionaline-biblioteku-savaite-pagegiuose/

http://www.siluteszinios.lt/turininga-nacionaline-biblioteku-savaite-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4561

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2012/05/turininga-nacionaline-biblioteku.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3325356365

Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagėgiuose

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=99899

Bibliotekoje viešėjo svečiai iš Kaliningrado srities

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekoje-viesejo-sveciai-is-kaliningrado-srities/

Pagėgių savivaldybėje vyko fotonuotraukų konkursas „Gera sveikata – ilgas gyvenimas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1514626812

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybeje-vyko-fotonuotrauku-konkursas-gera-sveikata–ilgas-gyvenimas/

Pokalbis – diskusija „Biblioteka ir knyga: tarptautinės kultūros patirtis ir įžvalgos“

http://www.siluteszinios.lt/pokalbis-diskusija-%e2%80%9ebiblioteka-ir-knyga-tarptautines-kulturos-patirtis-ir-izvalgos%e2%80%9c/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1752950111

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=99352

http://www.siluteszinios.lt/knygos-%e2%80%9emazosios-lietuvos-etnografiniai-kaimai%e2%80%9c-pristatymas-pagegiskiams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4460

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskiams-pristatyta-knyga-mazosios-lietuvos-etnografiniai-kaimai/

Knyga, pasakojanti ir apie senąjį Pagėgių kraštą

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/knyga-pasakojanti-ir-apie-senaji-pagegiu-krasta/

Pagalba dėl pajamų deklaracijų pildymo

http://www.pagegiai.lt/index.php?3156257336

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pajamas-deklaruokite-atvyke-i-pagegiu-biblioteka/

Eksponuojama Pagėgių savivaldybės mokyklų Dailės olimpiados darbų paroda

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/laisvalaikis/apsilankykite-parodoje/

Kvietimas aplankyti tradicinę piešinių parodą „Bundant gimtinei“

http://www.pagegiai.lt/index.php?11759598

Kviečia fotografijos paroda

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/laisvalaikis/kviecia-fotografijos-paroda/

V. Karaciejaus meninės fotografijos darbų paroda

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4406

http://www.pagegiai.lt/index.php?3078232799

Naujoji Pagėgių biblioteka atvėrė duris laikytojams

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/naujoji-pagegiu-biblioteka-atvere-duris-laikytojams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4415

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=98983

http://www.siluteszinios.lt/naujoji-pagegiu-biblioteka-atvere-duris-laikytojams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2577505230

Tauragės regiono plėtros tarybos išvažiuojamasis posėdis

http://www.pagegiai.lt/index.php?1803048957

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/surengtas-taurages-regiono-pletros-tarybos-isvaziuojamasis-posedis/

Pagėgių kraštas – mūsų atminty

http://www.pagegiai.lt/index.php?1857244908

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krastas–musu-atminty/

Pagėgių bibliotekos „sutiktuvės“

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekos-%e2%80%9esutiktuves%e2%80%9c/

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/28540

Bibliotekos 75-metis – erdviose, moderniose patalpose

http://www.litera.lt/daugiau/2925

Dviem šventėms prireikė trijų dienų

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Dviem-sventems-prireike-triju-dienu

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pagerbė V. A. Trumpjoną

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4347

Atidarytas modernus ir šiuolaikiškas Pagėgių kultūros centras

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/28296

Pagėgiuose – renovuoto Kultūros centro atidarymas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiuose-renovuoto-Kulturos-centro-atidarymas

Pagėgiuose atidarytas rekonstruotas kultūros centras

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96602

Pagėgių krašto garbės piliečio vardas – Vytautui Juodkaziui

http://www.litera.lt/daugiau/2784

Minint vasario 16-ąją Pagėgiuose duris atvėrė nauji kultūros centro namai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3585716601

http://www.siluteszinios.lt/minint-vasario-16-aja-pagegiuose-duris-atvere-nauji-kulturos-centro-namai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4286

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96088

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-garbes-piliecio-zenklas-bus-iteiktas-v.-juodkaziui/

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti garbingiausi krašto žmonės

http://www.litera.lt/daugiau/2832

Medaliai „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ – šešiems pagėgiškiams

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Medaliai-Uz-nuopelnus-Pagegiu-krastui-sesiems-pagegiskiams

Pagėgiuose – renovuoto Kultūros centro atidarymas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiuose-renovuoto-Kulturos-centro-atidarymas

Paminėta Valstybės atkūrimo diena

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pamineta-valstybes-atkurimo-diena/

Pagėgiuose atidarytas rekonstruotas kultūros centras

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96602

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną „Pagėgių krašto garbės piliečio“ ženklas bus įteiktas profesoriui, habilituotam daktarui Vytautui Juodkaziui

http://www.pagegiai.lt/index.php?3368627215

Bibliotekos ir savanorių bendrystei – TAIP!

http://www.litera.lt/daugiau/2766

Lietuvos laisvėje – šviesaus gyvenimo viltis

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/lietuvos-laisveje—sviesaus-gyvenimo-viltis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1354640634

Reprezentacinės knygos pristatytos lumpėniškiams

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=95613

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/reprezentacines-knygos-pristatytos-lumpeniskiams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4193

http://www.siluteszinios.lt/reprezentacines-knygos-pristatytos-lumpeniskiams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3476444708

Bibliotekos ir savanorių bendrystei – TAIP!

http://www.pagegiai.lt/index.php?9066410

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4170

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ir-savanoriu-bendrystei–taip/

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema–2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema–2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Biblioteka spaudoje

Pagėgių savivaldybės viešoji Biblioteka D Ė K O J A

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/biblioteka-dekoja-knygu-kaledos-2011-akcijos-dalyviams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4164

„Auszros“ archyvo paslaptis…

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/auszros-archyvo-paslaptis…/

http://www.pagegiai.lt/index.php?488423647

Pagėgių kraštas tarsi muzika

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4157

Pagėgių krašto visuomenei pristatyta knyga „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2682335342

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/visuomenei-pristatyta-knyga/

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Zmones/Pristatyta-knyga-apie-Pagegiu-savivaldybes-kurejus

Išsipildė seniai brandintas sumanymas – pristatyta knyga „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“

http://www.litera.lt/daugiau/2648

Pražuvęs „Auszros“ archyvas prisikėlė naujam gyvenimui

http://www.voruta.lt/prazuves-%e2%80%9eauszros%e2%80%9c-archyvas-prisikele-naujam-gyvenimui/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4050

Knygos „Auszros“ archyvas Martyno Jankaus rinkinys“ pristatymas

http://www.pagegiai.lt/index.php?1132556985

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/knygos-auszros-archyvas-martyno-jankaus-rinkinys-pristatymas/

Kalėdų senelis į Pagėgius atvažiavo baltu limuzinu

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Kaledu-senelis-i-Pagegius-atvaziavo-baltu-limuzinu

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Kaledu-senelis-i-Pagegius-atvaziavo-baltu-limuzinu

Pagėgiškiai aktyviai prisijungė prie gerumo akcijos

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4064

http://www.pagegiai.lt/index.php?3563716998

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskiai-aktyviai-prisijunge-prie-gerumo-akcijos/

Pagėgiuose įžiebta Kalėdų eglė

http://www.litera.lt/daugiau/2616

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4047

http://www.pagegiai.lt/index.php?2237669403

„Jaunimo linijos“ savanoriai aplankė Pagėgius

http://www.jaunimolinija.lt/100/?p=260&p2=492

Pagėgių krašto bibliotekininkės nesustoja profesinio tobulėjimo kelyje!

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-nesustoja-profesinio-tobulejimo-kelyje/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=93381

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-nesustoja-profesinio-tobulejimo-kelyje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?837648803

Kūrėjų pėdsakai Pagėgių krašte

http://www.siluteszinios.lt/kureju-pedsakai-pagegiu-kraste/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1525582866

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3929

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=93180

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-kureju-pedsakais/

Surengta akcija „Būk saugus, moksleivi“

http://www.siluteszinios.lt/buk-saugus-moksleivi/

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/surengta-akcija-buk-saugus-moksleivi/

„Neprašykit poetų kalbėti…“

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3923

Šilgalių bibliotekoje – poetinė viktorina mažiesiems lankytojams

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/silgaliu-bibliotekoje–poetine-viktorina-maziesiems-lankytojams/

Mums reikia nedaug – kad Jūs žinotumėt daug!

http://www.litera.lt/daugiau/2519

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3917

Kultūros namų statyba gali ir vėl sustoti

http://www.litera.lt/daugiau/2517

Pagėgių krašto raštijos fonduose – naujas leidinys

http://www.litera.lt/daugiau/2510

Piktupėnų bibliotekoje –  pagarbos ir meilės diena mažiesiems žmonių draugams

http://www.siluteszinios.lt/piktupenu-bibliotekoje-pagarbos-ir-meiles-diena-maziesiems-zmoniu-draugams/

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje—pagarbos-ir-meiles-diena-maziesiems-zmoniu-draugams-/

Bibliotekos obelaitė Martyno Jankaus sode

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3809

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-obelaite-martyno-jankaus-sode/

http://www.siluteszinios.lt/bibliotekos-obelaite-martyno-jankaus-sode/

Šventinis rugsėjo šurmulys Piktupėnų bibliotekoje

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/sventinis-rugsejo-surmulys-piktupenu-bibliotekoje/

Ekskursijos Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3734

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/ekskursijos-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?581264109

http://www.siluteszinios.lt/ekskursijos-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

70-mečio proga pasveikintas Pagėgių krašto garbės pilietis dr. Vacys Bagdonavičius

http://www.litera.lt/daugiau/2388

http://www.pagegiai.lt/index.php?2502793781

Širdimi į šviesą atsisukę…

http://www.litera.lt/daugiau/2371

Pagėgių centrą papuoš fontanas

http://www.litera.lt/daugiau/2337

Pagėgių miesto simbolio – fontano – skulptūrinės idėjos pristatymas viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?166765442

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-miesto-simbolio-%e2%80%93-fontano-%e2%80%93-skulpturines-idejos-pristatymas-viesojoje-bibliotekoje/

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-miesto-simbolio–fontano–skulpturines-idejos-pristatymas–viesojoje-bibliotekoje/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=89759

Dainiaus Kinderio knygos apie Filipinus pristatymas Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/2184

http://www.pagegiai.lt/index.php?4076981226

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=86379

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiuose-buvo-pristatyta-dainiaus-kinderio-knyga-apie-filipinus/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3605

http://www.siluteszinios.lt/dainiaus-kinderio-knygos-apie-filipinus-pristatymas-pagegiuose/

Literatūrinė – muzikinė popietė „Žodžių vainiką nupinsiu“ Stoniškių bibliotekoje

http://www.litera.lt/daugiau/2185

http://www.pagegiai.lt/index.php?1401829821

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=86341

http://www.pagegiai.lt/index.php?1401829821

http://www.siluteszinios.lt/literaturine-%e2%80%93-muzikine-popiete-zodziu-vainika-nupinsiu-stoniskiu-bibliotekoje/

Pagėgių krašto bibliotekų įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3765670041

Pagėgių literatai respublikinėje poezijos mėgėjų šventėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?294649742

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3592

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=85971

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-literatai-dalyvavo-respublikineje-poezijos-megeju-sventeje/

Eugenijaus Skipičio kūrybos vakaras „Po Rambyno ženklu“

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=85946

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3591

http://www.siluteszinios.lt/eugenijaus-skipicio-kurybos-vakaras-po-rambyno-zenklu/

Šimtas tylių žodžių

http://www.pagegiai.lt/index.php?3722799848

http://www.siluteszinios.lt/simtas-tyliu-zodziu/

Pagėgiškiai grįžo kupini naujų idėjų

http://www.litera.lt/daugiau/2122

Dėkosiu, kad buvote su manimi…

http://www.siluteszinios.lt/dekosiu-kad-buvote-su-manimi/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=85055

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3536

http://www.pagegiai.lt/index.php?3909942029

Informaciniai mokymai Pagėgių miesto viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1308939325

http://epilietis.eu/content/informaciniai-mokymai-pagegiu-miesto-viesojoje-bibliotekoje

Tauragės krašto „Ugnies“ choras Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3505205009

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=84244

http://www.siluteszinios.lt/taurages-krasto-ugnies%e2%80%9c-choras-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3478

http://www.siloaidas.lt/?p=1651

Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje

http://www.siluteszinios.lt/lietuviu-rasytoju-takais-sveicarijoje/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=84157

http://www.pagegiai.lt/index.php?1071249730

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3473

Tęsiasi mokomieji kursai Pagėgių savivaldybės gyventojams

http://www.pagegiai.lt/index.php?2671078332

http://www.siluteszinios.lt/tesiasi-mokomieji-kursai-pagegiu-savivaldybes-gyventojams/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=83579

http://epilietis.eu/content/tesiasi-mokomieji-kursai-pagegiu-savivaldybes-gyventojams

Bibliotekininkai organizuoja kursus

http://www.litera.lt/daugiau/1934

Literatūrinė šventė Pagėgiuose „Žalias vakaras“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2066553286

http://www.siluteszinios.lt/literaturine-svente-pagegiuose-%e2%80%9ezalias-vakaras%e2%80%9c/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=83342

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3424

Pagėgių krašto pristatymas Klaipėdos visuomenei

http://www.pagegiai.lt/index.php?3511644665

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-pristatymas-klaipedos-visuomenei/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=83358

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3425

Tauragės regiono kūrybos vakaras Klaipėdoje

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2011/03/taurages-regiono-kurybos-vakaras.html

Riešinių parodos pristatymas Viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3680655038

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=82366

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9395&Itemid=2

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3345

,,Protų kova“ Pagėgių vaikų bibliotekoje ,,Knyguoliukė“

http://www.bibliotekospazangai.lt/Lists/Posts/Post.aspx?ID=214

http://www.pagegiai.lt/index.php?59344563

Įamžintas Pagėgių himno autorės Bronės Savickienės atminimas

http://www.litera.lt/daugiau/1842

http://www.pagegiai.lt/index.php?4075419191

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=82298

Dešimtoji Pagėgių krašto garbės pilietė – istorikė S. Pocytė / Saulius Sodonis. – Iliustr. // Šilokarčema. – 2011, vasario 18, p.8. Iškilmingai ir oriai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją – paminėjo Pagėgių savivaldybės žmonės.

Pagėgių bibliotekoje vyksta krašto gyventojų mokymai

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=82053

http://www.vipt.lt/cms/app?service=external/ComNewsDetails&sp=12340&sp=Sindex

http://www.bibliotekospazangai.lt/Lists/Posts/Post.aspx?ID=211

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9321&Itemid=112

http://www.epilietis.eu/content/pagegiu-bibliotekoje-vyksta-krasto-gyventoju-mokymai

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3300

http://www.pagegiai.lt/index.php?343886468

Krašto šviesuolei Bronei Savickienei

http://www.litera.lt/daugiau/1786

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainės pristatymas

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=81611

http://www.vipt.lt/cms/app;jsessionid=E3F1218F7015F4E093B286583C4B51A4.worker?service=external/ComNewsDetails&sp=12161&sp=Sindex

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9218&Itemid=112

http://www.pagegiai.lt/index.php?948340487

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3250

Pagėgių viešojoje bibliotekoje atidaryta kolekcininko Vlado Liekio sukauptų eksponatų paroda.

http://www.tvk.lt/index.php?m=1&nid=1983

http://www.vipt.lt/cms/app?service=external/ComNewsDetails&sp=12060&sp=Sindex

http://www.pagegiai.lt/index.php?-1000733507

http://litera.lt/daugiau/1743

http://www.vpgt.lt/taurage/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=1

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9113&Itemid=112

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=81106

http://vpgt.lt/index.php?-1294937187

Šventojo Florijono karys – aistringas kolekcininkas / Edmundas Mieliulis. – Iliustr. // Pamarys. – 2011, sausio 18, p.3. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo Vlado Liekio kolekcija.

Majoras dar vis „žaidžia“ su mašinėlėmis / Eugenijus Šaltis. – Iliustr.  // Tauragės kurjeris. – 2011, sausio 18, p.9. Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Vladas Liekis pristato savo  kolekcijos parodą Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Paminėta Laisvės gynėjų diena

http://pagegiai.lt/index.php?-1701871884

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ir-savanoriu-bendrystei–taip/
http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4170
http://www.pagegiai.lt/index.php?9066410