Viešosios bibliotekos renginiai balandžio mėn

Patalpos Nr.

Skyrius

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

 

Biblioteka

1-30 d.

Ekskursijos visiems „Raštijos ir kultūros tradicijos Pagėgių krašte: istorija ir nūdiena“

Pagėgių krašto etninės kultūros ir tautinės raštijos plėtojimo iniciatyvų XIX-XXI amžiuje atskleidimui.

 

 

1-30 d.

Poetės, dailininkės, grafikės, kraštietės Aldonos Gustas (Vakarų Berlynas, Vokietija) grafikos darbų paroda

Vaizduojamo meno krypčių atskleidimui.

 

 

22 d.

15.00 val.

Poeto, rašytojo, dainuojamosios poezijos atlikėjo, pedagogo, žurnalisto, literatūrinės Jono Aisčio premijos laureato Jono Endrijaičio (Vilnius) kūrybos popietė

Jubiliejinei – 15-ajai –Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

 

 

23-29 d.

Smulkiųjų informacinių spaudinių skaitymo skatinimo akcija „Dovanojame Jums“

Jubiliejinei – 15-ajai –Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

110

Informacijos skyrius

1-30 d.

Individualios konsultacijos informacijos paieškos elektroninėje erdvėje klausimais „Kai Internetas nepadeda, padės Biblioteka!“

Supažindinimui su bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir žinių apie svarbiausius interneto šaltinius suteikimui.

 

 

5-30 d.

Kraštotyrinė bibliotekos fotografijų paroda„Čia – ženklai praeities, čia – planai ateities“

Pagėgių savivaldybės įkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti.

 

 

9 d. ir 23 d.

13.30-16.00 val.

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai teiks gyventojams pajamų deklaravimo paslaugas

Visuomeniškumo skatinimui.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

1-30 d.

Optinių iliuzijų meistro, Ukrainos menininkų sąjungos nario, pedagogo Olego Shuplyako (Ukraina) tapybos darbų paroda

Modernaus meno krypčių pažinimo skatinimui.

 

 

1-15 d.

Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių paroda „Žalią ranką Tau tiesia Velykos…“

Šv. Velykų šventei ir Etnografinių regionų metams paminėti.

 

 

10-30 d.

Literatūrinė paroda „Pasimatymas su Knyga“

Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai bei jubiliejinei – 15-ajai –Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ paminėti.

 

 

15 d.

9.00-17.00 val.

Pagėgių krašto kultūros įstaigų atvirų durų diena

Kultūros dienai paminėti.

 

 

15 d.

17.00 val.

Susitikimas su rašytoju, filosofu, humanitarinių mokslų daktaru, dramaturgu, publicistu Arvydu Juozaičiu (Klaipėda).

Renginio vedėja – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėda).

Kultūros dienai bei Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti.

102

Tylioji skaitykla

1-30 d.

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda ,,Mažosios Lietuvos etninė kultūra: vertybių apžvalga“

Etnografinių regionų metams paminėti.

107

Vaikų literatūros skyrius

1-30 d.

Literatūrinė paroda ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams ,,Pasaka – tuo pasakyta viskas“

Danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno 210-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

 

 

1-30 d.

Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų įvairių klasių moksleivių piešinių paroda ,,Gamtos spalvos“

Šv. Velykų šventei.

 

 

1-30 d.

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda ,,Pamojuokim pavasariui“

Kultūros dienai paminėti.

 

 

14 d.

14.00 val.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojos Lauros Klymantaitės (Pagėgiai)pirmosios knygelės „Šiokios tokios istorijos“

(2015 m.) gimtadienis

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

 

 

23-29 d.

14.00 val.

Kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai 1-7 kl. mokiniams ,,Tau – smalsiam, siekiančiam pažinti ir atrasti“

Jubiliejinei – 15-ajai –Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

 

 

23-29 d.

 

Bibliotekos fotografijų paroda 1-6 kl. mokiniams „Biblioteka – antrieji namai“

Jubiliejinei – 15-ajai –Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

207

Suopio paunksmė

2 d.

12.00 val.

Teatralizuota – literatūrinė valandėlė ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-5 kl. mokiniams ,,Pasakaitės iš giraitės“

Danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno 210-osioms gimimo metinėms.

208

Kraštotyros fondas

10-30 d.

Kraštotyrinė – literatūrinė paroda „Pagėgių krašto paminklai – vedliai laiko kelionėje“

Tarptautinei paminklų apsaugos dienai paminėti.

Žukų bibliotekos renginiai kovo mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems ,,Aukso minčių lobynas Justino Marcinkevičiaus kūryboje“

Dramaturgo Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

2.

2-31 d.

Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai: žiema“

Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

3.

5-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams ,,Tautos troškimas nepriklausomybė

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui.

4.

10 d.

15.00 val.

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams ,,Į vaikystę nuklydus…“. Programoje – parodos ,,Tautos troškimas nepriklausomybėpristatymas.

Poeto Justino Marcinkevičiaus

85-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

Vėlaičių bibliotekos renginiai kovo mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Nepriklausomos Lietuvos žodžio šviesa“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Knygnešio dienai paminėti.

2.

2-31 d.

1-7 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Gamtos ir tėviškės motyvai“

Poeto Justino Marcinkevičiaus

85-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

3.

10-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Raidelių draugystė gramatikos šalyje“

Vaikų literatūros kūrėjo, kalbininko Jono Šukio 80-ies metų sukakčiai ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

4.

24 d.

15.00 val.

Literatūrinė valandėlė 5-8 kl. mokiniams „Nepakartojama eilėraščio jėga“. Programoje – parodos „Gamtos ir tėviškės motyvai“ pristatymas.

Poeto Justino Marcinkevičiaus

85-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

Šilgalių bibliotekos renginiai kovo mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Likimo hieroglifai“

Rašytojo Roberto Keturakio 80-ies metų sukakčiai ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

2.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Poezijos vaikystė“

Poeto Justino Marcinkevičiaus

85-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

3.

2-31 d.

Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio centro 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Ta žemė po Dievo dangum – Lietuva“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui.

4.

2-31 d.

Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai: vasara“

Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

5.

10, 17 d.

13.00 val.

Literatūrinių skaitymų ciklas 1-7 kl. mokiniams „Lietuvos praeities prisilietimas: Rambyno kalno legendos“

Etnografinių regionų metams ir Knygnešio dienai paminėti.

 

Piiktupėnų bibliotekos renginiai kovo mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Eilės – it lašai Lietuvos širdin“

Poeto Justino Marcinkevičiaus

85-osioms gimimo metinėms, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo

25-mečiui ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

2.

2-31 d.

Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai: pavasaris“

Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

3.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kūryba vaikams – maloniausios gyvenimo akimirkos“

Prozininko Broniaus Jauniškio

95-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

4.

18 d.

12.30 val.

Edukacinė – pažintinė popietė 9-10 kl. mokiniams ir suaugusiems „Realus žvilgsnis praeitin“

 

Piktupėnuose paminklo, skirto I pasaulinio karo aukoms atminti, pastatymo 95-mečiui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui,

Piktupėnuose gimusio giesmynų sudarytojo, kunigo Jono Andriaus Kaizerio 365-osioms ir M. Lietuvos kunigo (1656-1667 m. kunigavusio Piktupėnuose) Mikelio Engelio

405-osioms gimimo metinėms.

Natkiškių bibliotekos renginiai kovo mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Žodžio skonis

Poeto Justino Marcinkevičiaus

85-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

2.

2-31 d.

Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 7-10 kl. mokinių piešinių paroda „Žeme gimta, Tu lyg antroji mama“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

3.

5-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – didi, miela, graži“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui.

4.

17 d.

14.00 val.

Literatūrinė – informacinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Širdys plaka lietuvišku žodžiu“

Knygnešio dienai paminėti.

Lumpėnų bibliotekos renginiai kovo mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-31 d.

Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokytojos Danguolės Miklovės karpinių paroda „Išlaisvintai svajonei – 25-eri metai“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-čiui.

2.

2-31 d.

Literatūrinė paroda „Mažosios Lietuvos žemės knygiaus takais Lumpėnuose“

Lumpėnuose gimusio Mažosios Lietuvos veikėjo, spaustuvininko, leidėjo Enzio Jagomasto 145-osioms gimimo metinėms.

3.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „MES – lyg užburtame knygų labirinte“

Knygnešio dienai ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

4.

9 d.

14.00

Literatūros kūrinių garsinio skaitymo popietė 5-8 kl. mokiniams „Tau, mano Tėvyne“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

Viešosios bibliotekos renginiai kovo mėn

Patalpos Nr.

Skyrius

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

 

Biblioteka

2-15 d.

(Data gali keistis. Sekite informaciją)

Dailininko, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro Komplektavimo skyriaus vedėjo Vytauto Gocento (Vilnius) tapybos darbų paroda „Rusnės peizažai 2012-2014 m.“

Mažosios Lietuvos gamtos paveldo atskleidimui.

 

 

2-31 d.

Ekskursijos visiems „Raštijos ir kultūros tradicijos Pagėgių krašte: istorija ir nūdiena“

Pagėgių krašto etninės kultūros ir tautinės raštijos plėtojimo iniciatyvų XIX-XXI amžiuje atskleidimui.

 

 

Kovo 20 d. – balandžio 20 d.

(Data gali keistis. Sekite informaciją)

Poetės, dailininkės, grafikės Aldonos Gustas (Vakarų Berlynas, Vokietija) grafikos darbų paroda

Vaizduojamo meno krypčių atskleidimui.

110

Informacijos skyrius

2-31 d.

Individualios konsultacijos informacijos paieškos elektroninėje erdvėje klausimais „Pagėgių krašto gamtos paveldas iš arti“

Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

 

 

5-31 d.

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda „Tautos didžiavyriams – knygnešiams“

Knygnešio dienai paminėti.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

2-31 d.

Dailininkės, žurnalistės, Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo narės Loretos Mcivor (Šilutė) tapybos ir akvarelės darbų paroda „Kelias link akvarelės“

Vaizduojamojo meno populiarinimui ir sklaidai.

 

 

5 d.

15.00 val.

 

Tradicinis 12-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Etnografinių regionų metams.

 

 

10-31 d.

Literatūrinė paroda „Prisiglausti prie gyvenimo“

Poeto, dramaturgo Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

102

Tylioji skaitykla

2-31 d.

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda ,,Mažosios Lietuvos etninė kultūra: vertybių apžvalga“

Etnografinių regionų metams paminėti.

107

Vaikų literatūros skyrius

2-31 d.

Tauragės Moksleivių kūrybos centro 1-4 dailės klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Būti savimi“

Vaikų ir jaunimo kūrybinių gebėjimų ugdymui bei vaizduotės lavinimui.

 

 

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams ,,Tauta prasideda nuo žodžio“

Knygnešio dienai paminėti.

 

 

9 d.

14.00 val.

Literatūrinė – pažintinė edukacija 1-4 kl. mokiniams „Lietuvos valstybės ženklai ir vėliavos“

Lietuvos Nepriklausomybės

atkūrimo 25-mečiui.

207

Suopio paunksmė

17 d.

14.00 val.

Teatralizuota garsinio skaitymo valandėlė ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Gėlės suknelė“

Vaikų literatūros kūrėjo Broniaus Jauniškio

95-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

208

Kraštotyros fondas

5-31 d.

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda „Vardan spaudos, kalbos ir tautos“

Mažosios Lietuvos veikėjo, spaustuvininko, leidėjo, bibliofilo Enzio Jagomasto

145-osios gimimo metinėms.

Žukų bibliotekos renginiai vasario mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2-28 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems Įspūdžių kolekcija“

Rašytojo Sigito Parulskio 50-ies metų sukakčiai paminėti.

2.

2-28 d.

Tautodailininko, kraštiečio Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai“

Lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio šviesiam atminimui pagerbti.

3.

10-28 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Lietuvai, su Lietuva, už Lietuvą!“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

4.

13 d.

15.00 val.

Literatūrinė popietė 10-12 kl. mokiniams ir suaugusiems Trepai į tautos valnybę(„Laiptai į tautos laisvę“)

Etnografinių regionų metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

5.

20 d.

15.00 val.

Literatūrinė – edukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Tautos brangiausias turtas gimtoji kalba“

Tarptautinės gimtosios kalbos dienai paminėti.

Vėlaičių bibliotekos renginiai vasario mėn

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

2 d.

15.00 val.

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams ,,Vaikystės dienų brydėse“

Rašytojo Alekso Baltrūno 90-osioms gimimo metinėms.

2.

2-20 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems ,,Vasario 16-osios aktas – laisvės ir vilties žiburys“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

3.

2-28 d.

Literatūrinė paroda ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams ,,Iš mėnulio mergelės pasakaičių skrynelės“

Prozininkės Aldonos Liobytės-Paškevičienės 100-osioms gimimo metinėms.

4.

10-28 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems ,,Atgyjanti liaudies kultūra Pranės Dundulienės veikaluose“

Rašytojos, etnologės Pranės Dundulienės 105-osioms gimimo metinėms.