Biblioteka spaudoje 2013

Spalvų ir žodžių darna

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6652

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalvu-ir-zodziu-darna-72/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/12/spalvu-ir-zodziu-darna-pagegiu.html

„Septyni deimantėliai Pagėgių vaikams“

http://www.litera.lt/daugiau/4382

http://www.pagegiai.lt/index.php?2365652450

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/septyni-deimanteliai-pagegiu-vaikams-72/

Mokėsi Pagėgių krašto bibliotekininkės

http://www.pagegiai.lt/index.php?4203208743

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/mokesi-pagegiu-krasto-bibliotekininkes-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6576

Viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.tauragevb.lt/lt/naujienos/370-viesnage-pagegiu-bibliotekoje

Pagėgių bibliotekoje – sugrįžimai apmąstymų labirintais

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/10/pagegiu-bibliotekoje-sugrizimai.html

Tauragės ir Pagėgių bibliotekininkų susitikimas

http://www.litera.lt/daugiau/4339

Pagėgiuose susitiko kolegos

http://www.pagegiai.lt/index.php?358130621

http://www.siluteszinios.lt/pagegiuose-susitiko-kolegos/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6546

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiuose-susitiko-kolegos-72/

Pagėgių bibliotekoje – kraštiečių kūrybos vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?1366197771

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-vakaras-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6489

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-vakaras/

Jaunųjų Šilutės bibliotekininkų studijinė-pažintinė kelionė

http://www.siluteszinios.lt/jaunuju-silutes-bibliotekininku-studijine-pazintine-kelione/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6435

Pagėgių bibliotekoje – sugrįžimai apmąstymų labirintais

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-sugrizimai-apmastymu-labirintais-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6423

http://www.pagegiai.lt/index.php?2239331450

Kaimynų viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3847667029

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6421

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kaimynu-viesnage-pagegiu-bibliotekoje-72/

http://www.siluteszinios.lt/kaimynu-viesnage-pagegiu-bibliotekoje/

„Iš vargų ir dejonių graudžiųjų mus išvesk į palaimintą šalį…“

http://www.litera.lt/daugiau/4241

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6402

Pagėgių bibliotekoje – mažoji Aurelija ir „Lietuvos ryto“ televizija

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-mazoji-aurelija-ir-lietuvos-ryto-televizija-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6363

http://www.pagegiai.lt/index.php?475812843

Pagėgiškės – Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjime

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskes-pasaulio-lietuviu-vienybes-dienos-minejime-3594/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6268

„Tautiška giesmė“ skambėjo Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/4086

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6232

„Vardan vienos Lietuvos… 2013 m.“

http://www.litera.lt/daugiau/4081

Gražiname ir garsiname Pagėgius

http://www.litera.lt/daugiau/4082

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6228

,,Suopio paunksmę“ aplankė 1000-asis svečias

http://www.litera.lt/daugiau/4066

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?1185038386

Pagėgiuose paminėta pasaulinė diena be tabako

http://www.pagegiai.lt/index.php?3863880236

Vieneri bibliotekos metai: susipažinkime iš naujo

http://www.litera.lt/daugiau/3967

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6123

Gimnazistės paroda „Pažvelk“

http://www.litera.lt/daugiau/3947

F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – du apdovanojimai

http://www.siluteszinios.lt/f-bajoraicio-viesajai-bibliotekai-du-apdovanojimai

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6087

Pagėgių bibliotekai – „Išminties marės“ apdovanojimas

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekai-isminties-mares-apdovanojimas/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/04/bus-pagerbti-geriausi-klaipedos-krasto.html

Pagerbs geriausius bibliotekininkus ir bibliotekas

http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/pagerbs-geriausius-bibliotekininkus-ir-bibliotekas-964288/

Konferencija „Sveika mityba ir gera fizinė sveikata“

Publikuota informacija: http://www.pagegiai.lt/index.php?736314741

Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.pagegiai.lt/index.php?562323456

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti „Lietuvai pagražinti“ draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių parodą „Žalią ranką Tau tiesia Velykos…“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3754291218

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/biblioteka-kviecia-i-paroda-2887/

Pagėgiuose prisiminė Vydūno išmintį

http://www.litera.lt/daugiau/3856

Vydūno būties takai Pagėgių krašte

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vyduno-buties-takai-pagegiu-kraste-2885/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3340312001

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5965

http://www.zinios1.lt/naujiena/1491_vyduno-buties-takai-pagegiu-kraste.html

Pagėgiuose – Vydūno būties takais

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiuose-%e2%80%93-vyduno-buties-takais/

Pagėgių bibliotekoje – literatūros ir dailės talentais sužibęs vakaras

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-literaturos-ir-dailes-talentais-suzibes-vakaras-2756/

http://www.zinios1.lt/naujiena/1334_pagegiu-bibliotekoje–literaturos-ir-dailes-talentais-suzibes-vakaras.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5878

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

Gaivi kalbos versmė Piktupėnų bibliotekoje

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/gaivi-kalbos-versme-piktupenu-bibliotekoje-2733/

Įvyko mokymai ūkininkams tema „Žemės ūkio verslo sutarčių teisiniai pagrindai ir rizikų valdymas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?788390688

Istorinių likimų prisiminimų popietė bibliotekoje

http://www.litera.lt/daugiau/3754

Pagėgių bibliotekoje – istorinių likimų atgimimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?116965250

http://www.zinios1.lt/naujiena/1006_pagegiu-bibliotekoje-istoriniu-likimu-atgimimas-(nuotraukos).html

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/susitikimas-su-arvydu-juozaiciu-pagegiuose-2548/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5683

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/01/pagegiu-bibliotekoje-istoriniu-likimu.html

Didžiojo žygio metinės Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/3724

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5672

„Spalvų šokis“ Pagėgių Vaikų bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1402136285

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalvu-sokis-pagegiu-vaiku-bibliotekoje-2417/

http://www.zinios1.lt/naujiena/854_spalvu-sokis-pagegiu-vaiku-bibliotekoje.html

Stoniškių bibliotekoje – kūrybinių atsivėrimų vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?3462141776

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/stoniskiu-bibliotekoje—kurybiniu-atsiverimu-vakaras-2399/

http://www.zinios1.lt/naujiena/828_stoniskiu-bibliotekoje-kurybiniu-atsiverimu-vakaras.html

Pamąstymų vakaras Dekalogo tema

http://www.litera.lt/daugiau/3666

Pagėgių bibliotekoje – sielos monologų vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?274420280

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5544

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje–sielos-monologu-vakaras-2389/

http://www.zinios1.lt/naujiena/824_pagegiu-bibliotekoje–sielos-monologu-vakaras.html

Pagėgių bibliotekoje netrūksta svečių

http://www.litera.lt/daugiau/3653

Biblioteka spaudoje 2012

Pagėgių bibliotekoje – garbūs svečiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?2401433777

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje–garbus-sveciai-2366/

http://www.zinios1.lt/naujiena/776_pagegiu-bibliotekoje–garbus-sveciai.html

Pagėgių bibliotekoje pražydo alavijas

http://www.litera.lt/daugiau/3617

Pristatė fotografijų parodą

http://www.litera.lt/daugiau/3605

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5480

Bibliotekos ruduo

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ruduo-2278/

http://www.zinios1.lt/naujiena/708_bibliotekos-ruduo.html

Spalio mėnuo bibliotekoje – gausių ekskursijų metas

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalio-menuo-bibliotekoje–gausiu-ekskursiju-metas-2283/

http://www.pagegiai.lt/index.php?979570123

http://www.zinios1.lt/naujiena/711_spalio-menuo-bibliotekoje–gausiu-ekskursiju-metas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?912232811

Paskaita „Konfliktiško elgesio priežastys“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2514330754

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/organizuota-paskaita-konfliktisko-elgesio-priezastys/

Konferencija „Sveika gyvensena pilnaverčiam rytojui“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2179309124

Tarptautinė nerūkymo diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?3287579702

Aš tolerantiškas… Būk ir tu!

http://www.pagegiai.lt/index.php?133481178

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/as-tolerantiskas…-buk-ir-tu–2253/

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema–2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Literatūrinė premija Maironio šešėlyje

http://www.pagegiai.lt/index.php?4054464712

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/literaturine-premija-maironio-seselyje-2095/

http://www.zinios1.lt/naujiena/548_maironio-metus-palydint.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5301

Maironio ruduo

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/maironio-ruduo-2041/

Su Maironio vardu

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/su-maironio-vardu-2092/

Vakaras apie gyvenimą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1527149651

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5171

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vakaras-apie-gyvenima/

http://www.zinios1.lt/naujiena/460_vakaras-apie-gyvenima.html

Bibliotekoje eksponuojami senųjų Pagėgių vaizdai

http://www.litera.lt/daugiau/3354

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5027

Knygelės „Miuziklai vaikams“ pristatymas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2969626187

Pasakas vaikams skaitė Pagėgių bendruomenės nariai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3633090985

Pagėgių krašto bibliotekininkų seminaras

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2012/05/pagegiu-krasto-bibliotekininku.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininku-seminaras/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vyko-pagegiu-krasto-bibliotekininku-seminaras/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4632

http://www.pagegiai.lt/index.php?431081010

Biblioteka – vaikams

http://www.pagegiai.lt/index.php?3497097542

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/biblioteka—vaikams/

http://www.siluteszinios.lt/biblioteka-vaikams/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

Knygų sutiktuvės Vilkyškių bibliotekoje

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/knygu-sutiktuves-vilkyskiu-bibliotekoje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4572

http://www.pagegiai.lt/index.php?134391602

Atverstų knygų šviesa

http://www.pagegiai.lt/index.php?1904274632

Turininga Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagėgiuose

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/turininga-nacionaline-biblioteku-savaite-pagegiuose/

http://www.siluteszinios.lt/turininga-nacionaline-biblioteku-savaite-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4561

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2012/05/turininga-nacionaline-biblioteku.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3325356365

Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagėgiuose

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=99899

Bibliotekoje viešėjo svečiai iš Kaliningrado srities

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekoje-viesejo-sveciai-is-kaliningrado-srities/

Pagėgių savivaldybėje vyko fotonuotraukų konkursas „Gera sveikata – ilgas gyvenimas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1514626812

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybeje-vyko-fotonuotrauku-konkursas-gera-sveikata–ilgas-gyvenimas/

Pokalbis – diskusija „Biblioteka ir knyga: tarptautinės kultūros patirtis ir įžvalgos“

http://www.siluteszinios.lt/pokalbis-diskusija-%e2%80%9ebiblioteka-ir-knyga-tarptautines-kulturos-patirtis-ir-izvalgos%e2%80%9c/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1752950111

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=99352

http://www.siluteszinios.lt/knygos-%e2%80%9emazosios-lietuvos-etnografiniai-kaimai%e2%80%9c-pristatymas-pagegiskiams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4460

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskiams-pristatyta-knyga-mazosios-lietuvos-etnografiniai-kaimai/

Knyga, pasakojanti ir apie senąjį Pagėgių kraštą

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/knyga-pasakojanti-ir-apie-senaji-pagegiu-krasta/

Pagalba dėl pajamų deklaracijų pildymo

http://www.pagegiai.lt/index.php?3156257336

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pajamas-deklaruokite-atvyke-i-pagegiu-biblioteka/

Eksponuojama Pagėgių savivaldybės mokyklų Dailės olimpiados darbų paroda

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/laisvalaikis/apsilankykite-parodoje/

Kvietimas aplankyti tradicinę piešinių parodą „Bundant gimtinei“

http://www.pagegiai.lt/index.php?11759598

Kviečia fotografijos paroda

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/laisvalaikis/kviecia-fotografijos-paroda/

V. Karaciejaus meninės fotografijos darbų paroda

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4406

http://www.pagegiai.lt/index.php?3078232799

Naujoji Pagėgių biblioteka atvėrė duris laikytojams

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/naujoji-pagegiu-biblioteka-atvere-duris-laikytojams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4415

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=98983

http://www.siluteszinios.lt/naujoji-pagegiu-biblioteka-atvere-duris-laikytojams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2577505230

Tauragės regiono plėtros tarybos išvažiuojamasis posėdis

http://www.pagegiai.lt/index.php?1803048957

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/surengtas-taurages-regiono-pletros-tarybos-isvaziuojamasis-posedis/

Pagėgių kraštas – mūsų atminty

http://www.pagegiai.lt/index.php?1857244908

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krastas–musu-atminty/

Pagėgių bibliotekos „sutiktuvės“

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekos-%e2%80%9esutiktuves%e2%80%9c/

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/28540

Bibliotekos 75-metis – erdviose, moderniose patalpose

http://www.litera.lt/daugiau/2925

Dviem šventėms prireikė trijų dienų

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Dviem-sventems-prireike-triju-dienu

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pagerbė V. A. Trumpjoną

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4347

Atidarytas modernus ir šiuolaikiškas Pagėgių kultūros centras

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/28296

Pagėgiuose – renovuoto Kultūros centro atidarymas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiuose-renovuoto-Kulturos-centro-atidarymas

Pagėgiuose atidarytas rekonstruotas kultūros centras

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96602

Pagėgių krašto garbės piliečio vardas – Vytautui Juodkaziui

http://www.litera.lt/daugiau/2784

Minint vasario 16-ąją Pagėgiuose duris atvėrė nauji kultūros centro namai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3585716601

http://www.siluteszinios.lt/minint-vasario-16-aja-pagegiuose-duris-atvere-nauji-kulturos-centro-namai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4286

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96088

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-garbes-piliecio-zenklas-bus-iteiktas-v.-juodkaziui/

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti garbingiausi krašto žmonės

http://www.litera.lt/daugiau/2832

Medaliai „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ – šešiems pagėgiškiams

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Medaliai-Uz-nuopelnus-Pagegiu-krastui-sesiems-pagegiskiams

Pagėgiuose – renovuoto Kultūros centro atidarymas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiuose-renovuoto-Kulturos-centro-atidarymas

Paminėta Valstybės atkūrimo diena

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pamineta-valstybes-atkurimo-diena/

Pagėgiuose atidarytas rekonstruotas kultūros centras

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96602

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną „Pagėgių krašto garbės piliečio“ ženklas bus įteiktas profesoriui, habilituotam daktarui Vytautui Juodkaziui

http://www.pagegiai.lt/index.php?3368627215

Bibliotekos ir savanorių bendrystei – TAIP!

http://www.litera.lt/daugiau/2766

Lietuvos laisvėje – šviesaus gyvenimo viltis

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/lietuvos-laisveje—sviesaus-gyvenimo-viltis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1354640634

Reprezentacinės knygos pristatytos lumpėniškiams

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=95613

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/reprezentacines-knygos-pristatytos-lumpeniskiams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4193

http://www.siluteszinios.lt/reprezentacines-knygos-pristatytos-lumpeniskiams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3476444708

Bibliotekos ir savanorių bendrystei – TAIP!

http://www.pagegiai.lt/index.php?9066410

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4170

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ir-savanoriu-bendrystei–taip/

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema–2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema–2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Biblioteka spaudoje

Pagėgių savivaldybės viešoji Biblioteka D Ė K O J A

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/biblioteka-dekoja-knygu-kaledos-2011-akcijos-dalyviams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4164

„Auszros“ archyvo paslaptis…

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/auszros-archyvo-paslaptis…/

http://www.pagegiai.lt/index.php?488423647

Pagėgių kraštas tarsi muzika

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4157

Pagėgių krašto visuomenei pristatyta knyga „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2682335342

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/visuomenei-pristatyta-knyga/

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Zmones/Pristatyta-knyga-apie-Pagegiu-savivaldybes-kurejus

Išsipildė seniai brandintas sumanymas – pristatyta knyga „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“

http://www.litera.lt/daugiau/2648

Pražuvęs „Auszros“ archyvas prisikėlė naujam gyvenimui

http://www.voruta.lt/prazuves-%e2%80%9eauszros%e2%80%9c-archyvas-prisikele-naujam-gyvenimui/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4050

Knygos „Auszros“ archyvas Martyno Jankaus rinkinys“ pristatymas

http://www.pagegiai.lt/index.php?1132556985

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/knygos-auszros-archyvas-martyno-jankaus-rinkinys-pristatymas/

Kalėdų senelis į Pagėgius atvažiavo baltu limuzinu

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Kaledu-senelis-i-Pagegius-atvaziavo-baltu-limuzinu

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Kaledu-senelis-i-Pagegius-atvaziavo-baltu-limuzinu

Pagėgiškiai aktyviai prisijungė prie gerumo akcijos

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4064

http://www.pagegiai.lt/index.php?3563716998

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskiai-aktyviai-prisijunge-prie-gerumo-akcijos/

Pagėgiuose įžiebta Kalėdų eglė

http://www.litera.lt/daugiau/2616

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4047

http://www.pagegiai.lt/index.php?2237669403

„Jaunimo linijos“ savanoriai aplankė Pagėgius

http://www.jaunimolinija.lt/100/?p=260&p2=492

Pagėgių krašto bibliotekininkės nesustoja profesinio tobulėjimo kelyje!

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-nesustoja-profesinio-tobulejimo-kelyje/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=93381

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininkes-nesustoja-profesinio-tobulejimo-kelyje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?837648803

Kūrėjų pėdsakai Pagėgių krašte

http://www.siluteszinios.lt/kureju-pedsakai-pagegiu-kraste/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1525582866

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3929

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=93180

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-kureju-pedsakais/

Surengta akcija „Būk saugus, moksleivi“

http://www.siluteszinios.lt/buk-saugus-moksleivi/

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/surengta-akcija-buk-saugus-moksleivi/

„Neprašykit poetų kalbėti…“

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3923

Šilgalių bibliotekoje – poetinė viktorina mažiesiems lankytojams

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/silgaliu-bibliotekoje–poetine-viktorina-maziesiems-lankytojams/

Mums reikia nedaug – kad Jūs žinotumėt daug!

http://www.litera.lt/daugiau/2519

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3917

Kultūros namų statyba gali ir vėl sustoti

http://www.litera.lt/daugiau/2517

Pagėgių krašto raštijos fonduose – naujas leidinys

http://www.litera.lt/daugiau/2510

Piktupėnų bibliotekoje –  pagarbos ir meilės diena mažiesiems žmonių draugams

http://www.siluteszinios.lt/piktupenu-bibliotekoje-pagarbos-ir-meiles-diena-maziesiems-zmoniu-draugams/

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje—pagarbos-ir-meiles-diena-maziesiems-zmoniu-draugams-/

Bibliotekos obelaitė Martyno Jankaus sode

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3809

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-obelaite-martyno-jankaus-sode/

http://www.siluteszinios.lt/bibliotekos-obelaite-martyno-jankaus-sode/

Šventinis rugsėjo šurmulys Piktupėnų bibliotekoje

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/sventinis-rugsejo-surmulys-piktupenu-bibliotekoje/

Ekskursijos Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3734

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/ekskursijos-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?581264109

http://www.siluteszinios.lt/ekskursijos-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

70-mečio proga pasveikintas Pagėgių krašto garbės pilietis dr. Vacys Bagdonavičius

http://www.litera.lt/daugiau/2388

http://www.pagegiai.lt/index.php?2502793781

Širdimi į šviesą atsisukę…

http://www.litera.lt/daugiau/2371

Pagėgių centrą papuoš fontanas

http://www.litera.lt/daugiau/2337

Pagėgių miesto simbolio – fontano – skulptūrinės idėjos pristatymas viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?166765442

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-miesto-simbolio-%e2%80%93-fontano-%e2%80%93-skulpturines-idejos-pristatymas-viesojoje-bibliotekoje/

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-miesto-simbolio–fontano–skulpturines-idejos-pristatymas–viesojoje-bibliotekoje/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=89759

Dainiaus Kinderio knygos apie Filipinus pristatymas Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/2184

http://www.pagegiai.lt/index.php?4076981226

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=86379

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiuose-buvo-pristatyta-dainiaus-kinderio-knyga-apie-filipinus/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3605

http://www.siluteszinios.lt/dainiaus-kinderio-knygos-apie-filipinus-pristatymas-pagegiuose/

Literatūrinė – muzikinė popietė „Žodžių vainiką nupinsiu“ Stoniškių bibliotekoje

http://www.litera.lt/daugiau/2185

http://www.pagegiai.lt/index.php?1401829821

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=86341

http://www.pagegiai.lt/index.php?1401829821

http://www.siluteszinios.lt/literaturine-%e2%80%93-muzikine-popiete-zodziu-vainika-nupinsiu-stoniskiu-bibliotekoje/

Pagėgių krašto bibliotekų įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3765670041

Pagėgių literatai respublikinėje poezijos mėgėjų šventėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?294649742

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3592

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=85971

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-literatai-dalyvavo-respublikineje-poezijos-megeju-sventeje/

Eugenijaus Skipičio kūrybos vakaras „Po Rambyno ženklu“

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=85946

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3591

http://www.siluteszinios.lt/eugenijaus-skipicio-kurybos-vakaras-po-rambyno-zenklu/

Šimtas tylių žodžių

http://www.pagegiai.lt/index.php?3722799848

http://www.siluteszinios.lt/simtas-tyliu-zodziu/

Pagėgiškiai grįžo kupini naujų idėjų

http://www.litera.lt/daugiau/2122

Dėkosiu, kad buvote su manimi…

http://www.siluteszinios.lt/dekosiu-kad-buvote-su-manimi/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=85055

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3536

http://www.pagegiai.lt/index.php?3909942029

Informaciniai mokymai Pagėgių miesto viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1308939325

http://epilietis.eu/content/informaciniai-mokymai-pagegiu-miesto-viesojoje-bibliotekoje

Tauragės krašto „Ugnies“ choras Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3505205009

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=84244

http://www.siluteszinios.lt/taurages-krasto-ugnies%e2%80%9c-choras-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3478

http://www.siloaidas.lt/?p=1651

Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje

http://www.siluteszinios.lt/lietuviu-rasytoju-takais-sveicarijoje/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=84157

http://www.pagegiai.lt/index.php?1071249730

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3473

Tęsiasi mokomieji kursai Pagėgių savivaldybės gyventojams

http://www.pagegiai.lt/index.php?2671078332

http://www.siluteszinios.lt/tesiasi-mokomieji-kursai-pagegiu-savivaldybes-gyventojams/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=83579

http://epilietis.eu/content/tesiasi-mokomieji-kursai-pagegiu-savivaldybes-gyventojams

Bibliotekininkai organizuoja kursus

http://www.litera.lt/daugiau/1934

Literatūrinė šventė Pagėgiuose „Žalias vakaras“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2066553286

http://www.siluteszinios.lt/literaturine-svente-pagegiuose-%e2%80%9ezalias-vakaras%e2%80%9c/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=83342

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3424

Pagėgių krašto pristatymas Klaipėdos visuomenei

http://www.pagegiai.lt/index.php?3511644665

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-pristatymas-klaipedos-visuomenei/

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=83358

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3425

Tauragės regiono kūrybos vakaras Klaipėdoje

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2011/03/taurages-regiono-kurybos-vakaras.html

Riešinių parodos pristatymas Viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3680655038

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=82366

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9395&Itemid=2

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3345

,,Protų kova“ Pagėgių vaikų bibliotekoje ,,Knyguoliukė“

http://www.bibliotekospazangai.lt/Lists/Posts/Post.aspx?ID=214

http://www.pagegiai.lt/index.php?59344563

Įamžintas Pagėgių himno autorės Bronės Savickienės atminimas

http://www.litera.lt/daugiau/1842

http://www.pagegiai.lt/index.php?4075419191

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=82298

Dešimtoji Pagėgių krašto garbės pilietė – istorikė S. Pocytė / Saulius Sodonis. – Iliustr. // Šilokarčema. – 2011, vasario 18, p.8. Iškilmingai ir oriai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją – paminėjo Pagėgių savivaldybės žmonės.

Pagėgių bibliotekoje vyksta krašto gyventojų mokymai

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=82053

http://www.vipt.lt/cms/app?service=external/ComNewsDetails&sp=12340&sp=Sindex

http://www.bibliotekospazangai.lt/Lists/Posts/Post.aspx?ID=211

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9321&Itemid=112

http://www.epilietis.eu/content/pagegiu-bibliotekoje-vyksta-krasto-gyventoju-mokymai

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3300

http://www.pagegiai.lt/index.php?343886468

Krašto šviesuolei Bronei Savickienei

http://www.litera.lt/daugiau/1786

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainės pristatymas

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=81611

http://www.vipt.lt/cms/app;jsessionid=E3F1218F7015F4E093B286583C4B51A4.worker?service=external/ComNewsDetails&sp=12161&sp=Sindex

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9218&Itemid=112

http://www.pagegiai.lt/index.php?948340487

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=3250

Pagėgių viešojoje bibliotekoje atidaryta kolekcininko Vlado Liekio sukauptų eksponatų paroda.

http://www.tvk.lt/index.php?m=1&nid=1983

http://www.vipt.lt/cms/app?service=external/ComNewsDetails&sp=12060&sp=Sindex

http://www.pagegiai.lt/index.php?-1000733507

http://litera.lt/daugiau/1743

http://www.vpgt.lt/taurage/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=1

http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=9113&Itemid=112

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=81106

http://vpgt.lt/index.php?-1294937187

Šventojo Florijono karys – aistringas kolekcininkas / Edmundas Mieliulis. – Iliustr. // Pamarys. – 2011, sausio 18, p.3. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo Vlado Liekio kolekcija.

Majoras dar vis „žaidžia“ su mašinėlėmis / Eugenijus Šaltis. – Iliustr.  // Tauragės kurjeris. – 2011, sausio 18, p.9. Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Vladas Liekis pristato savo  kolekcijos parodą Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Paminėta Laisvės gynėjų diena

http://pagegiai.lt/index.php?-1701871884

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ir-savanoriu-bendrystei–taip/
http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4170
http://www.pagegiai.lt/index.php?9066410