Pagal
Kategorija: Naujienos

Vydūno viešojoje bibliotekoje bus apdovanoti Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigtų nominacijų laureatai

Vydūno viešojoje bibliotekoje bus apdovanoti Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigtų nominacijų laureatai

2019 m. gegužės 9 d.  Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuojamos tradicinės – šiemet jau 16-osios – Pagėgių literatūrinio pavasario šventės „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ metu Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen (Jablonskytė) įteiks apdovanojimus savo asmeninio fondo lėšomis įsteigtų nominacijų „Pagėgių krašto garsintojas“ ir „Jaunoji viltis“ laureatams.

Už Pagėgių krašto istorijos, kultūros, gamtos paveldo įamžinimą savo rašytinėje ir meninėje kūryboje bei jo sklaidą visuomenėje, „Pagėgių krašto garsintojos“ vardas bus sutektas ir piniginė premija įteikta pagėgiškei pedagogei, dailininkei, poetei Linai Ambarcumian. Nominacijos „Jaunoji viltis“ apdovanojimas keliaus pas kraštietį, regioninių ir respublikinių meninio skaitymo konkursų laureatą Nikodemą Vytuvį.

Renginio metu savo naujausius kūrinius pristatys ne tik Pagėgių krašto literatai, bet ir plunksnos virtuozai iš Tauragės, Skaudvilės, Šilutės bei Šilalės, vyks naujų narių priėmimas į Pagėgių krašto literatų sambūrio gretas, muzikinę programą dovanos bardas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Kazimieras Jakutis (Aukštaitija). Bus skelbiami anoniminio eilėraščio konkurso INCOGNITO kūriniai ir renkamas nugalėtojas (-a). Šių metų konkurso tema – „Pasaulio lietuvis“, kadangi šalyje minimi Pasaulio lietuvių metai.

Laukiame Jūsų Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje (Jaunimo g. 3, Pagėgiai). Išsamesnė informacija tel.: 8 441 68 042, 57 328.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Lumpėnų bibliotekoje – spalvų pavasaris

Lumpėnų bibliotekoje – spalvų pavasaris

Jau devynioliktą kartą šalyje minima Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šiemet šios savaitės metu šalies bibliotekininkai lankytojus pasitinka su šūkiu „Ateik – sužinok ir išmok“. Pasinerti į kūrybinius ieškojimus bei atradimus skaitytojus pakvietė ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialas, kuriame pristatyta lumpėniškės, knygų mylėtojos, bibliotekos renginių lankytojos Jadvygos Oberauskienės nėrinių ir mezginių paroda „Kūryboje – spalvingos svajos“. Bibliotekos erdves papuošusius megztus spalvingus pavasario žiedus autorė skyrė Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Šiltus sveikinimo žodžius parodos autorei bei popietės dalyviams tarė bibliotekininkė Nijolė Šedienė. Auksarankės Jadvygos Oberauskienės teigimu, ji pavasario neįsivaizduojanti be per žiemą išmegztų ir nunertų rankdarbių. Parodos autorė susirinkusiesiems pasakojo apie didelį norą nerti, tik apgailestavo, kad šiai veiklai vis pritrūksta laiko, mat didesnę jo dalį skirianti knygai. Į renginį Jadvygą Oberauskienę atlydėjusi anūkė Agnė Vasiliauskaitė džiaugėsi, kad močiutė savo mezginius bei nėrinius maloniai dovanoja ne tik anūkams, bet ir proanūkiams. Pedagogė Rolanda Rastauskienė dalinosi savo kūrybiniais sumanymais ir idėjomis bei pakvietė popietės dalyvius diskusijoms apie kūrybos svarbą žmogui ir bendruomenei.

Nijolė Šedienė, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo bibliotekininkė

Nuotraukų autorė Agnė Vasiliauskaitė

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – Bernardo Aleknavičiaus (Klaipėda) knygos „Aisčių pasaka: nuo Rambyno žvelgiant“ pristatymas

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – Bernardo Aleknavičiaus (Klaipėda) knygos „Aisčių pasaka: nuo Rambyno žvelgiant“ pristatymas

19-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Ateik – sužinok ir išmok“ Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka minėjo pasitikdama iškilų leidinį apie Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos šviesuolius – fotoapybraižą „Aisčių pasaka: nuo Rambyno žvelgiant“. Dėl sveikatos problemų renginyje, deja, negalėjo dalyvauti šios knygos autorius – klaipėdietis fotožurnalistas, kraštotyrininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, Vinco Kudirkos ir Ievos Simonaitytės premijų laureatas, bendrijos „Mažoji Lietuva“ sumanytojas, Klaipėdos Vydūno klubo įkūrėjas, Vydūno draugijos garbės narys Bernardas Aleknavičius. Tad leidinį pristatė jį išleidusios leidyklos „Eglė“ leidėjas Antanas Stanevičius su žmona Egle bei Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus atstovai: Valė Ragauskaitė, Norbertas Stankevičius, Virginija Jurgilevičienė bei Vaclovas Stončius. Garbius svečius sveikino ir į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės kultūrines, literatūrines, edukacines, kūrybines veiklas, vyksiančias ne tik Vydūno viešojoje bibliotekoje, bet ir filialuose, įsijungti kraštiečius kvietė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė. Šviesią vakaro atmosferą kūrė tautiniu kostiumu pasidabinęs šeimyninis kraštiečių vokalinis duetas – Daina Masedunskienė ir Ramutė Murauskienė. Kalbėdamas apie 27-ąją Mažosios Lietuvos paveldo bei dabarties būklės tyrinėtojo Bernardo Aleknavičiaus knygą „Aisčių pasaka: nuo Rambyno žvelgiant“ bei visą jo kūrybą, leidinio redaktorius, žurnalistas, poetas, fotografas Antanas Stanevičius autorių pavadino unikaliu žmogumi bei universaliu kūrėju, kurio darbai pasižymi išskirtine verte bei reikšme ne tik Mažosios Lietuvos, bet ir visos šalies istorijos išsaugojimui. Virginijos Jurgilevičienės teigimu, Bernardo Aleknavičiaus knygos – tai istorinės tiesos perdavėjos ateities kartoms. Rašytojas, istorikas Norbertas Stankevičius pranešime „Žvilgsnis į Rambyno krašto istoriją“ apžvelgė pristatomos knygos tematiką, apimančią rašytinės lietuvių kalbos ištakas, kilnių žmonių portretus bei Mažosios Lietuvos vaizdus. Ištraukas iš knygos skaitė gidė, verslininkė Rita Rangvicienė. Akcentuota, jog leidinys gausiai praturtintas ne tik jo autoriaus nuotraukomis, bet ir fotografijomis iš Mažosios Lietuvos reikalų tarybos bibliotekos archyvo, Arūno Trukano šeimos ir kitų archyvų, istorinių veikalų. Renginio koordinatorė Valė Ragauskaitė pristatė drauge su svečiais iš Klaipėdos į Pagėgius atvykusį jauniausio Tilžės akto signataro, lietuvybės puoselėtojo, gydytojo dr. Valterio Didžio vaikaitį Tomą Arą. Šio asmens atvykimas į knygos „Aisčių pasaka: nuo Rambyno žvelgiant“ sutiktuves Pagėgiuose ypatingai svarbus: būtent 1918-ųjų Tilžės Aktui ir 1923-iųjų Šilutės Seimui skirtas šis Bernardo Aleknavičiaus leidinys. Sveikindamas pagėgiškius, dr. Valterio Didžio anūkas pabrėžė, jog nors yra gimęs ir užaugęs Australijoje, tačiau visada jo ir šeimos narių širdyse degė lietuvybės ugnis. Tai, anot Tomo Aro, paskatino jį grįžti gyventi į Tėvynę, Mažąją Lietuvą – Klaipėdą, ir kurti savo ateitį šioje senelio numylėtoje žemėje. Svečias, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams dovanodamas 1961-1983 m. Sidnėjuje (Australijoje) leisto leidinio „Australijos lietuvių metraštis“ rinkinį, kvietė artimiau susipažinti su lietuvių išeivių kultūriniu gyvenimu Australijoje. Tardama sveikinamąjį žodį, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė teigė: „Simboliška, kad knygą pasitinkame knygos namuose. Ir ši knyga nepaprasta: apie Mažąją Lietuvą, apie Pagėgių kraštą. Džiugu, kad jį kaskart atrandame naujai, vis kitokiose spalvose“. Vicemerė, Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus vardu, perdavė Bernardui Aleknavičiui gėles bei Pagėgių krašto reprezentacinį leidinį „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“, kuriuos autoriui įsipareigojo parvežti Antanas Stanevičius. Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė visus renginyje dalyvavusius svečius iš Klaipėdos pagerbė simbolinėmis Lietuvos nacionalinės vėliavos spalvų žvakelėmis, Valę Ragauskaitę, Antaną Stanevičių, Bernardą Aleknavičių – literatūrinėmis dovanomis, o vakaro dainininkes – gardžiais lauknešėliais. Savo ruožtu, rašytojas Norbertas Stankevičius Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojai Ligitai Kazlauskienei, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai bei vakarą dainomis nuskaidrinusioms Dainai Masedunskienei ir Ramutei Murauskienei įteikė po savo autorinę knygą apie Mažąją Lietuvą „Nuo Romintos iki Nemuno“. Vakaras baigtas šiltais ir pakylėtais Bernardo ir Antaninos Aleknavičių mokinės, pedagogės, bibliotekininkės Laimutės Cidejevienės prisiminimais apie šiuos šviesuolius, leidyklos „Eglė“ išleistų knygų įsigijimo valanda bei žodžiais: „Lietuva bus gyva tol, kol bus gyvas bent vienas lietuvis“.

Sonata Nognienė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė