Pagėgių krašto bibliotekose minėta „Skaitmeninė savaitė 2021“: organizuotos įvairios virtualios šviečiamosios veiklos

2021 m. kovo 22-26 dienomis visoje Europoje organizuota kasmetinė skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija „Skaitmeninė savaitė 2021“. Šiemet Lietuvoje vykusios „Skaitmeninės savaitės“, kurią tradiciškai organizuoja projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, tema – skaitmeninius įgūdžius ugdome mokydamiesi visą gyvenimą. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti Lietuvos gyventojus atrasti technologijas, jų kuriamą naudą, pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis savo kasdienėje bei profesinėje veikloje.

Kovo 19 d. Pagėgių krašto bibliotekininkai dalyvavo akcijos „Skaitmeninė savaitė 2021“ įžanginiame renginyje – nuotolinėje konferencijoje „#Prisijungusi Lietuva. Ar prisijungėme?“, kurios  metu buvo apžvelgti skaitmeninio amžiaus iššūkiai, analizuotas Lietuvos gyventojų požiūris ir pasirengimo jiems ypatumai. Aptartos sudarytos galimybės skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir susipažindinta su projekto „Prisijungusi Lietuva“ rezultatais savivaldybėse bei dalyvių įžvalgomis.

Kaip ir kasmet, šiemet prie akcijos „Skaitmeninės savaitė“ taipogi prisijungė ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka su filialais: Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių ir Žukų. Atsižvelgiant į pandemijos sukeltą situaciją, visos šios akcijos įgyvendinimui skirtos šviečiamosios veiklos organizuotos el. erdvėje arba bibliotekose, grupuojant po du asmeninis ir išlaikant saugius atstumus. Pagėgių krašto gyventojai kasdien galėjo stebėti įvairias tiesiogines vaizdo transliacijas skirtingomis temomis, užduoti klausimus ir pasipraktikuoti bei gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, tokius kaip: „Daugeliui mūsų įprastą darbo vietą ofise ar biure pakeitė darbas iš namų. Ko išmokome?‘, „Ką reiktų žinoti ir kokių principų laikytis dirbant nuotoliniu būdu?“, „Skaitmeninius duomenis kurti, saugoti ir jais dalintis šiandien įprastas dalykas. Darbo dokumentus, asmenines nuotraukas ar kitą informaciją laikome „Debesyje“. Todėl svarbu žinoti pagrindinius dalykus bei principus kaip tai daryti saugiai“, „Darbas ir bendravimas internete yra ne tik greitas, patogus ir efektyvus, bet gali turėti ir neigiamų padarinių mūsų sveikatai (mažas fizinis aktyvumas, psichinė sveikata, priklausomybė nuo interneto). Ką turėtume žinoti, kad darbas ir/ar pramogos internete būtų ne tik malonumas, bet ir neturėtų neigiamų padarinių?“, „Ką reikia žinoti šiandien, norint saugiai atlikti finansines operacijas internete, kaip elektroninėje erdvėje apsipirkti, taupyti ir/ar investuoti?“ ir kt.

Kovo 22-29 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje buvo vedami nuotoliniai pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems temomis „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“ bei „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“. Nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo trisdešimt vienas Pagėgių krašto gyventojas. Džiugu, jog gyventojai nepabūgo karantino sukeltų iššūkių mokytis virtualiai.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje nemokamus mokymus vedanti vyresnioji bibliotekininkė bibliografiniam-informaciniam darbui Asta Andrulienė kviečia prisijungti Pagėgių krašto gyventojus ir primena, jog šiuose mokymuose gali dalyvauti visi norintieji ir turintieji kompiuterinio raštingumo pradmenis, skaitmeninį įrenginį, elektroninio pašto adresą bei interneto ryšį. Mokymų trukmė – 6 valandos, kurios išdėstomos per 3 dienas po 2 val. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai. Norintieji prisijungti prie mokymų grupių gali kreiptis kontaktais: tel. 8 441 57 328, el. p. pagegiusvb@gmail.com.

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Skaitmeninio raštingumo mokymus organizuoja asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su partneriais UAB „Baltijos kompiuterių akademija“, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir VŠĮ „Informacinių technologijų institutas“.

Informacijos autorė – Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės  Vydūno viešosios bibliotekos 

vyresn. bibliotekininkė bibliografiniam-informaciniam darbui

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Vydūno viešoji biblioteka kviečia dalyvauti Vydūno 153-iųjų gimimo metinių ir doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 1-ųjų mirties metinių minėjimo iniciatyvose

Kovo 22-oji bibliotekai, o ir visai šaliai, yra ypatingai reikšminga data. Šiemet jau 153-ąjį kartą minėsime šviesuolio, rašytojo, dramaturgo, filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) gimimo metines. Simboliškas sutapimas, kad 2020 metais būtent šią – kovo 22 dieną, Amžinybėn iškeliavo žymiausias Vydūno gyvenimo, veiklos, filosofijos tyrinėtojas bei šio mąstytojo dvasinio palikimo skleidėjas, Pagėgių krašto Garbės pilietis, literatūrologas, filosofijos ir humanitarinių mokslų daktaras, docentas Vaclovas Bagdonavičius. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė, minėdama šiuos du įvykius, kviečia Jus dalyvauti organizuojamose iniciatyvose:

2021 m. kovo 22 d. – kviesime Jus apsilankyti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fojė ir multimedijos ekrane stebėti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos parengtą kraštotyrinę fotografijų parodą „Vaclovas Bagdonavičius: šviesos nešėją prisimenant…“, kurioje bus apžvelgiami gerb. doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus kultūrinės veiklos atspindžiai Pagėgių krašte. Ši paroda taipogi bus eksponuojama virtualia forma Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt ir bibliotekos „Facebook“ puslapyje.

2021 m. kovo 23 d. – Jūsų laukia virtuali bibliotekininko, ekonomisto, knygiaus, lietuvininkų poeto, kraštotyrininko, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos paveldo puoselėtojo, lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vieno iš įkūrėjų, o dabar valdybos nario ir Vilniaus skyriaus vadovo, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos kolegijos nario, žurnalo „Donelaičio žemė“ red. kolegijos nario Vytauto Alberto Gocento (Vilnius) tapybos, grafikos ir piešinių paroda „Vydūnas ir Klaipėdos kraštas“, kurią galėsite pamatyti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt ir bibliotekos „Facebook“ puslapyje.

Maloniai laukiame Jūsų!

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė.

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje paminėta Pasaulinė žemės diena

2021 m. kovo 19 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kartu su Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2b klasės mokiniais (mok. Gražina Noreikaitė) paminėjo Pasaulinę žemės dieną. Virtualaus edukacinio renginio „Žemės išsaugojimas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų“ metu su vaikais diskutuota, kodėl reikia saugoti gamtą, kas teršia mūsų orą, kodėl ir kaip reikia rūšiuoti šiukšles. Peržiūrėję edukacinį filmuką apie iššvaistomą maistą, vaikai sužinojo, kiek nesuvartoto maisto išmetama per metus. Pabendravę ir padiskutavę, palinkėjome vienas kitam taisyklingai rūšiuoti šiukšles ir saugoti gamtą.

Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

vyresn. bibliotekininkė darbui su vaikais

Vydūno viešoji biblioteka teikė pasiūlymą suteikti doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus vardą Pagėgių miesto gatvei

Simboliška ir liūdna, jog 2021 m. kovo 22 dieną, minint Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 153-iąsias gimimo metines, bus minimos ir 2020 m. Amžinybėn iškeliavusio Pagėgių krašto Garbės piliečio, filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo, ilgamečio Vydūno draugijos vadovo, Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno fondo premijos laureato doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus mirties metinės. Šis liūdnas sutapimas, rodos, nėra atsitiktinis – gerb. Vaclovas visą savo gyvenimą skyrė Vydūno –  filosofo, mąstytojo, rašytojo – asmenybės atskleidimui, jo kūrybinio palikimo studijoms ir sklaidai plačiajai visuomenei.

Vaclovas Bagdonavičius – 1991 m. spalio 19 dieną vykusio Vydūno palaikų perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse iniciatorius. Ne vieną dešimtmetį Vydūno atminimui skirtą veiklą vykdęs gerb. Vaclovas Bagdonavičius numatė, jog ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje vertinamo filosofo, visuomenės veikėjo, rašytojo, sveikuolio Vilhelmo Storosto (Vydūno) vardas turi būti suteiktas būtent Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai. Ir tai pareiškė visai Lietuvai, inicijuodamas, jog šis sprendimas būtų įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 150-ųjų Vydūno gimimo metinių minėjimo renginių planą. Pritarus Pagėgių savivaldybės tarybai, 2018 m. kovo 29 d. Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai buvo suteiktas Vydūno vardas. Tai – didžiulė garbė ne tik bibliotekai, tačiau ir visai Pagėgių savivaldybei.

Gerb. Vaclovą Bagdonavičių visą gyvenimą siejo ypatingai glaudus ryšys su Pagėgių kraštu. Svarų indėlį šio krašto kultūrai Vaclovas Bagdonavičius įnešė savo skelbtomis publikacijomis, kuriose minimas Pagėgių vardas, aprašomi čia savo gyvenimo brydę palikusių krašto raštijos, visuomenės veikėjų – Vydūno, Martyno Jankaus, Enzio Jagomasto, Viliaus Gaigalaičio ir kt. – veikla, darbai, nuopelnai Pagėgių kraštui. Gerb. V. Bagdonavičius visuomet rasdavo laiko apsilankymams Pagėgių krašto kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose, kraštiečiams pristatydavo naujausius savo leidinius, negailėdavo gražių žodžių bei patarimų vykdant Vydūno idėjų bei kito kultūrinio palikimo sklaidą, kuri šiuo metu ypatingai reikšminga visoje Lietuvoje.

2020 m. rugpjūčio 7 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotos tarptautinės konferencijos „Vydūno ir doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“ metu nuskambėjo idėja įprasminti gerb. Vaclovo Bagdonavičiaus indėlį į šio krašto kultūrą, pavadinant jo vardu vieną iš Pagėgių miesto gatvių.

Dėl visų šių priežasčių Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė 2021 m. kovo 22 dieną, minint Vaclovo Bagdonavičiaus mirties metines, teikė raštišką pasiūlymą Pagėgių savivaldybės tarybai įamžinti šio Pagėgių kraštui brangaus šviesuolio atminimą, suteikiant Vaclovo Bagdonavičiaus vardą Pagėgių mieste esančiai gatvei. Sprendimą Taryba turėtų priimti 2021 m. kovo 25 dieną vyksiančio posėdžio metu.

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė.

Bibliotekos kolektyvą papildė naujas darbuotojas

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti naują bibliotekos darbuotoją Mantą Iljinovą. Šis netrukus informatikos studijas baigsiantis tauragiškis bibliotekoje bus atsakingas už informacines technologijas. Tikimės, jog Manto entuziazmas ir veržlumas atneš naujų vėjų bibliotekos veikloje!