Pagėgių krašto bibliotekininkai organizavo įvairias virtualias edukacines veiklas, skirtas akcijai „Saugesnio interneto savaitė 2021“

2021 m. vasario 8-12 dienomis projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ organizavo akciją „Saugesnio interneto savaitė 2021“. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų,  jaunuolių bei suaugusiųjų, naudojimąsi internetu bei skaitmeninėmis technologijomis. Kiekvienais metais  „Saugesnio interneto savaite“ siekiama atkreipti dėmesį į kylančias problemas internete.

Vasario 9 d. Pagėgių krašto bibliotekininkai dalyvavo virtualiame edukaciniame šiai akcijai skirtame renginyje „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“, kuriame bibliotekininkai buvo supažindinti su technologinėmis naujovėmis bei saugiu naudojimusi jomis. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į virtualių socialinių erdvių pranašumus, pavojus ir kitus aspektus.

Visos „Saugesnio interneto savaitės“ metu Vydūno viešosios bibliotekos bei Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių ir Žukų filialų bibliotekininkai rengė vaikams ir suaugusiems skirtas virtualias edukacijas temomis: „Internetiniai žaidimai“, „Asmeninė informacija internete“, „Žalingas turinys internete“, „Internetiniai draugai“ bei „Pasikartokime!“. Akcijos metu diskutuota, kaip reikėtų saugiai elgtis internete, kaip apsisaugoti nuo sukčių bei  apsaugoti savo nuotraukas bei žinutes, viešinamas socialiniame tinkle „Facebook“. Taipogi  vyko vaizdo transliacijų apie elektroninėje erdvėje tykančius pavojus peržiūros, aptarta kaip jų išvengti ir kt.

Vasario 10-12 dienomis buvo vedami nuotoliniai pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems „Būkime saugūs internete!“. Dešimt mokymuose dalyvavusių pagėgiškių teigė, jog  nuotoliniai mokymai – tai didelis iššūkis jiems. Džiugu, jog Pagėgių krašto gyventojai nepabūgo karantino sukeltų iššūkių mokytis virtualiai: į visas akcijos „Saugesnio interneto savaitė“ vykdomas virtualias edukacines veiklas įsijungė gausus Pagėgių krašto bendruomenės narių būrys: senjorai, bedarbiai, neįgalieji, studentai, pedagogai ir moksleiviai.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje nemokamus mokymus vedanti vyresn. bibliotekininkė bibliografiniam-informaciniam darbui Asta Andrulienė kviečia prisijungti Pagėgių krašto gyventojus ir primena, jog šiuose mokymuose gali dalyvauti visi norintys ir turintys kompiuterinio raštingumo pradmenis, skaitmeninį įrenginį, elektroninio pašto adresą bei interneto ryšį. Mokymų trukmė – 6 valandos, kurios išdėstomos per 3 dienas po 2 val. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai. Norintieji prisijungti prie mokymų grupių gali kreiptis kontaktais: tel. 8 441 57 328, el. p. pagegiusvb@gmail.com

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Informacijos autorė – Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės  Vydūno viešosios bibliotekos  

vyresn. bibliotekininkė bibliografiniam-informaciniam darbui

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

20-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę pasitinkant…

2020 m. balandžio 23-29 dienomis šalyje bus minima jubiliejinė – 20-oji – Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Kaip pasikeitėme per 20 metų?“, kuri šiemet ypatinga tuo, jog šiai progai skirtos bibliotekų kultūrinės veiklos perkeliamos į virtualią erdvę.

 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai šią savaitę kvies literatūros ir meno mylėtojus apsilankyti virtualiose Pagėgių krašto menininkų kūrybos darbų parodose, dalyvauti skaitymo skatinimo akcijoje „Skaitau – rekomenduoju“ ir nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose, stebėti virtualias temines transliacijas bei atrasti kitokio skaitymo galimybes klausantis nemokamų garsinių knygų ar skaitant knygas bei periodinius leidinius internete, kurių nuorodos nuolat skelbiamos socialinio tinklo „Facebook“ bibliotekos paskyroje.

Turiningas, prasmingas ir smagus laikas namuose? Taip! Kasdien su biblioteka – Jūsų kompiuteryje, planšetėje ar mobiliajame telefone. Tad, nors ir per nuotolį, būkime drauge…

Pagėgių krašto bibliotekininkų darbo ypatumai karantino metu

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai karantino metu dirba nuotoliniu būdu ir darbo vietose: tvarko dokumentų fondus, nurašo senus ir netinkamus naudoti leidinius, atlieka naujų dokumentų pirkimus, kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose nuotoliniuose mokymuose: Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos organizuojamame virtualių konsultacijų cikle ,,Projektų rašymo ypatumai“, projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ inicijuotuose mokymuose „Kaip naudotis programa TEAMS?“, per kurią vedami nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams bei užsiregistravo į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuojamą nuotolinį seminarą „Kaip sudominti paauglį knyga?“.

Pateikėme dvi konkursines paraiškas nominacijoms „Bendruomeniškiausia biblioteka“ bei „Biblioteka – vaikų ir jaunimo draugas“ Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos  organizuojamam Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijų skyrimo konkursui. Taipogi viena paraiška pateikta ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ bei VŠĮ „Informacinių technologijų institutas“ organizuojamam viešųjų bibliotekų Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ konkursui. Keletas bibliotekos darbuotojų parengtų video filmukų pateikta projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuotiems konkursams. Taip pat dedame visas pastangas, kad bibliotekos vartotojai neliktų užmiršti šiuo sudėtingu laikotarpiu, todėl teikiame visą eilę nuotolinių konsultacijų ir mokymų. Socialinio tinklo „Facebook“ bibliotekos paskyroje bei bibliotekos interneto svetainėje nuolatos keliame informaciją ir nuorodas apie galimybę skaityti elektronines knygas, virtualų muziejų ir meno parodų lankymą, virtualius susitikimus su rašytojais, virtualias darbelių pamokėles vaikams bei filmų peržiūras.

Kadangi karantinas pakoregavo suplanuotus bibliotekų renginius, kai kurie renginiai šiemet, deja, neįvyks, nes jie savo turiniu tampa nebeaktualūs. Renginiai, suplanuoti nuo liepos mėnesio, vyks pagal planą, dalis pavasarį turėjusių vykti renginių – susitikimai su rašytojais, naujų knygų pristatymai – perkelti į rudens laikotarpį, tikėkimės, ruduo bus mums palankus.

Ramutė Vaitkuvienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

                                         direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę

Pagėgių krašto bibliotekose – praūžė „Saugesnio interneto savaitė“

2020 m. vasario 10-15 dienomis Lietuvoje buvo skelbiama „Saugesnio interneto savaitė“. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai prisijungė prie šios iniciatyvos, kviesdami Pagėgių krašto vaikus, jaunimą, paauglius ir suaugusiuosius atkreipti dėmesį į elektroninę erdvę, kuri tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi, kurioje turime galimybę bendrauti, mokytis, pažinti pasaulį bei nepamiršti internete tykančių pavojų, saugoti save bei artimuosius.

Pagėgių bibliotekinė bendruomenė gali pasidžiaugti, kad akcijai „Saugesnio interneto savaitė“ skirtose ir vykdytose edukacinėse veiklose: „E. detektyvas“, „Interneto tyrėjas“, „Apuoko pamokėlė“, „Mano duomenys internete“, tiesioginėse pokalbių transliacijose: „Influenceris“ – ar tikrai svajonių gyvenimo būdas?“, ,,Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“ bei dokumentinio filmo peržiūroje „Interneto valytojai“ apsilankė apie 500 Pagėgių krašto gyventojų.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė dėkoja visoms Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigoms, Pagėgių krašto gyventojams už gražų bendradarbiavimą, įsijungiant į bibliotekų organizuojamas įvairias edukacines veiklas.

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Asta Andrulienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo