2015 metai

 • Vasario 19 d. – prof. habil. dr. Domo Kauno (Vilnius) pranešimas „Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo Pagėgių krašto literatės Virginija Budvytienė, Stasė Valužienė.
 • Vasario 23 d. ir 27 d. – naujo Pagėgių krašto reprezentacinio leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ (2015 m.) sutiktuvės. Knyga „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ išleista Pagėgių savivaldybės administracijai sėkmingai įgyvendinus vietos projektą „Leidinio, skirto Pagėgių krašto pristatymui, leidyba“. Reprezentacinio leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ idėjos autorius – Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis – padėkos raštus ir gėles už svarius darbus puoselėjant bei gausinant Pagėgių krašto kultūros paveldą, įteikė projekto vadovei – Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojai Loretai Razutienei, leidinio sudarytojui – Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovui Sigitui Stoniui bei žurnalistui, poetui, fotomenininkui Eugenijui Skipičiui, kurio daugiau negu 30 fotografijų papuošė naująjį Pagėgių savivaldybę reprezentuojantį leidinį. Dalyvavo literatės Lina Ambarcumian, Salomėja Ozgirdaitė, Marytė Sūdžienė.
 • Kovo 5 d12-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“, kurį organizavo ir vedė Pagėgių krašto literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė. Anoniminio eilėraščio konkurse INCOGNITO (tema – „Šlovnas čėsas bingtai kalbai…“ („Šlovingas laikas gražiai kalbai..“) nugalėtojo vardo nusipelnė poetės, pedagogės Veronikos Mockienės eilėraštis „Gimtasis mieste“, o autorė apdovanota specialiai įsteigtu gardžiu prizu – „Poetos užkandžiu prie kartupelių“. Vakaro metu Pagėgių krašto literatai Lina Ambarcumian, Danutė Bardauskienė, Agnietė Garmienė, Remigijus Kelneris, Veronika Mockienė, Kęstutis Paulauskas, Marytė Sūdžienė, Stasė Valužienė bei jau aštuntąją savo kūrybos rinktinę išleidęs poetas Audrius Šikšnius (Šilutė) žiūrovams dovanojo naujausios savo kūrybos darbų puokštę, iš kurios publika išrinko ją labiausiai sužavėjusių kūrinių autorių. Juo tapo Lina Ambarcumian. Šventės metu „Už literatūrinį debiutą“ apdovanotas romantinės poezijos kūrėjas Kęstutis Paulauskas. Sveikinamasis raštas, gėlės ir atminimo ženklas „Vieversys“ už ilgametę ir aktyvią veiklą Pagėgių krašto literatų sambūryje įteikti poetei Marytei Sūdžienei. Speciali padėka „Už įspūdingą lauknešėlį draugui iš dešinės“ bei „Poetos užkandis prie kartupelių“ paskirti literatei, visuomenininkei Danutei Bardauskienei.
 • Kovo 27 d. – pagėgiškės rašytojos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Pagėgių krašto literatų sambūrio narės Stasės Valužienės kūrybos vakaras. Renginio metu pasitikta jau ketvirtoji rašytojos knyga, šį kartą skirta vaikams – „Po žaliais skėčiais“ (2014 m.). Vyko knygos iliustracijų parodos pristatymas, dalyvaujant jų autorei Viktorijai Valužytei. Rašytoją Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio vardu sveikino jo patarėja Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė linkėjo kūrėjai džiaugsmingo įkvėpimo akimirkų. Renginio metu jau aštuntąjį kartą „Pagėgių krašto garsintojos“ titulas ir pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen asmeninio fondo piniginis prizas įteiktas Pagėgių krašto šviesuolei, rašytojai Stasei Valužienei. Tadas Girčius, paramos ir labdaros organizacijos „Meilė. Viltis. Tikėjimas“ vadovas, Stasės Valužienės šeimai padovanojo prabangų pianiną, kuriuo čia pat rašytojos anūkė Viktorija atliko muzikinę improvizaciją. Rašytoją sveikino artimieji, draugai, Pagėgių krašto literatai ir jos kūrybos gerbėjai.
 • Balandžio 14 d. jaunosios pagėgiškės, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojos, Algimanto Mackaus gimnazijos penktos klasės mokinės Lauros Klymantaitės (11 m.) parašytos ir iliustruotos knygutės ,,Šiokios tokios istorijos“ gimtadienis. Renginio metu jaunąją kūrėją Laurą sveikino, kalbino ir kūrybine išmintimi su ja dalinosi ilgametė Pagėgių krašto literatų sambūrio narė Stasė Valužienė.
 • Balandžio 15 d. – Kultūros dienos minėjimas Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kurio kulminacija tapo susitikimas su filosofu, humanitarinių mokslų daktaru, rašytoju, publicistu, vienu iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjų ir iniciatyvinės grupės nariu  Arvydu Juozaičiu (Klaipėda) ir jo naujausios, 2015 m. išleistos grožinės eseistikos rinktinės „Kraštai ir žmonės“ sutiktuvės. Renginį vedė Pagėgių krašto Garbės pilietė (2011 m.), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėda). Pagėgių krašto literatams atstovavo Stasė Valužienė.
 • Balandžio 22 d. – poeto, rašytojo, dainuojamosios poezijos atlikėjo, pedagogo, žurnalisto Jono Endrijaičio (Vilnius) kūrybos popietė, skirta jubiliejinei – 15-ajai – Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Renginio metu pristatytos naujausios, 2015 m. išleistos rašytojo poezijos knygos: lyrikos kūrinių rinkinys suaugusiems „Vėpūtinis prie obels“ ir eilėraščių rinkinėlis vaikams „Vėpūtinukai“ – tai dvi knygos viename leidinyje. Renginio metu skambėjo rašytojo atliekamos, jo eilių pagrindu sukurtos dainos. Dalyvavo Pagėgių krašto literatų sambūrio narė Marytė Sūdžienė.
 • Gegužės 28 d. – Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų gynimas, kuriame dalyvavo Pagėgių krašto poetai, pedagogai, dailininkai Gediminas Kačiulis ir Lina Ambarcumian.
 • Birželio 11 d. – jungtinės Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodos „Atokvėpio valandėlė“ pristatymas. Renginio metu savo tapybos darbus pristatė Pagėgių krašto literatė Lina Ambarcumian.
 • Rugpjūčio 5 d. – susitikimas su Vydūno draugijos nariais, Vydūno leistų žurnalų „Darbymetis“, „Jaunimas“, „Naujovė“ (kopijuoti leidiniai), knygos „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ 2-ojo leidimo (2014 m.) bei  Vydūno draugijos įkūrėjo, garbės pirmininko, filosofo, dr. Vaclovo Bagdonavičiaus parašytos knygos „Vydūnas: trumpa biografija“ 3-iojo leidimo (2015 m.) pristatymas, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti. Renginio metu Vydūno draugijos narys, muziejininkas Audrius Daukša skaitė Justino Marcinkevičiaus kūrybos apie lietuvių literatūros klasiką K. Donelaitį pagrindu parengtą poetinę kompoziciją. Taipogi svečiai atliko Mažosios Lietuvos dainų. Pagėgių krašto literatams atstovavo rašytoja Stasė Valužienė.
 • Spalio 22 d.šilutiškio poeto, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario Audriaus Šikšniaus kūrybos vakaras. Renginyje dalyvavo ir rašytojui intriguojančių klausimų apie jo kūrybinį kelią negailėjo ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ narės Stasė Valužienė, Marytė Sūdžienė ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, sambūrio administratorė Elena Stankevičienė.
 • Spalio 27 d.Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parengtos ir išleistos knygos knygos „Pasmuokavuok, kāp skanē: Šilalės krašto kulinarinis paveldas“ sutiktuvės Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje, dalyvaujant Pagėgių krašto literatei Marytei Sūdžienei.
 • Lapkričio 28 d.Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ organizuota literatūrinė šventė „Rudenį palydėkime su šypsena“. Šiame Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusiame šventiniame renginyje savos kūrybos posmus žiūrovams dovanojo Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ narės Salomėja Ozgirdaitė, Marytė Sūdžienė ir sambūrio administratorė Elena Stankevičienė.
 • Gruodžio 18 d.organizacijos „Pagalba Lietuvai – tikėjimas, viltis, meilė“ vadovės Kerstin Lindquist (Kerstin Lindkvist) (Švedija) keramikos darbų parodos „Mano rankų kūriniai“ pristatymas, dalyvaujant autorei. Kerstin Lindkvist sveikino ir gražiausius linkėjimus dedikavo Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ atstovė Marytė Sūdžienė.

2014 metai

 • Vasario 19 d. – Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas, kurio metu pagėgiškiai susitiko su 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimo už etninės kultūros puoselėjimą laureate, lietuvininkų tarmės saugotoja ir skleidėja, Šilutės muziejaus etnografe Indre Skablauskaite. Vakaro metu šeštąjį kraštotyrinio žurnalo „Rambynas“ numerį pristatė jo rengėjai, straipsnių autoriai ir leidėjai, dalyvavo Pagėgių krašto literatai. Skambėjo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos ugdytinių Erikos Daugalaitės ir Kristinos Šeputytės pianinu atliekamos muzikinės kompozicijos.
 • Balandžio 3 d. – tradicinė literatūrinio Pagėgių pavasario šventė „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“. Jos metu pristatyta naujausia Pagėgių krašto literatų sambūrio, Skaudvilės literatų klubo „Laiko lašai“, Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narių kūryba, skambėjo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokytojų Reginos Pilkionienės bei Evelinos Norkienės atliekami muzikiniai kūriniai. Septintąjį kartą įteikta pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen (Šveicarija) asmeninio fondo premija „Pagėgių krašto garsintojas“. Nominantais tapo tautodailininkė Irena Ramanauskienė ir folkloro ansamblis „Kamana“. Šventės INCOGNITO dalyje pravestas anoniminio eilėraščio „Dar ne vakaras“ konkursas, kurio nugalėtoja tapo Vaida Petrauskienė (Tauragė). Vakaro metu skambėjo šmaikščios eilės su linksmais palinkėjimais krašto literatų jubiliejams pažymėti, o posmai renginio dalyje „Be tabu“ buvo palydimi gitaros garsais.
 • Gegužė – pagėgiškės, Pagėgių krašto literatų sambūrio narės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės, poetės, prozininkės, pedagogės Stasės Valužienės Pagėgių krašto raštijos kūrėjų atstovavimas Klaipėdos radijo stoties „Radijogama“ laidoje „Nuo knygų lentynos“. Laidos metu su S. Valužiene vyko pokalbis apie 2013 m. išleistą jos autorinę knygą „Sugrįžk, saulele! Vaikystės paveikslėliai“.
 • Gegužės 6 d. – dr. Kazio Napoleono Kitkausko ir dr. Laimutės Kitkauskienės autorinės  knygos „Мемориал Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. История создания“ (liet „Kristijono Donelaičio memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo istorija“) pristatymas, dalyvaujant knygos autorei dr. Laimutei Kitkauskienei (Vilnius), redaktoriui – poetui, rašytojui, dr. Borisui Bartfeldui (Kaliningradas, Rusija), vertėjai – poetei, Karaliaučiaus krašto lietuvių himno autorei, kraštietei Rūtai Leonovai (Kaliningradas, Rusija), Kristijono Donelaičio kraštiečių klubo Kaliningrade pirmininkei Olgai Dubovajai (Kaliningradas, Rusija) ir VšĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovui Sigitui Šamborskiui (Kaunas). Renginys vyko lietuvių ir rusų kalbomis. Jo vedėja – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė.
 • Gegužės 10 d. – Tauragės literatų klubas „Žingsniai“ ir Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos organizuota respublikinė literatų mėgėjų šventė „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“. Šventės dalyviai – literatai iš Marijampolės, Šiaulių, Raseinių, Šedbarų (Kelmės r.), Rietavo, Telšių, Kėdainių, Pagėgių, Jurbarko, Skaudvilės, Tauragės. Pagėgių krašto literatams atstovavo Salomėja Ozgirdaitė.
 • Liepos 18 d. – Skaudvilės literatų klubo „Laiko lašai“ organizuota literatūros ir muzikos šventė „Pašaukimai… Kalbėjimai… Skambėjimai…“, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo poetai ir bardai iš Kėdainių, Naujosios Akmenės, Raseinių, Pagėgių, Kelmės, Tauragės, Skaudvilės. Pagėgių krašto literatų atstovė – Marytė Sūdžienė. Šventės metu pristatyta fotomenininko Stasio Paškevičiaus (Vilnius) fotografijos darbų paroda „Mieli veidai“.
 • Rugpjūčio 30 d. – Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ ilgametės narės Marytės Sūdžienės klasės draugų – Pagėgių vidurinės mokyklos 29-osios laidos abiturientų – susitikimas. Skaityta K. Donelaičio poema „Metai“, suorganizuota ekskursija po biblioteką.
 • Spalio 21 d. – ekskursija po Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką šviesaus atminimo Pagėgių krašto rašytojos, ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ narės, Pagėgių himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorės, Pagėgių krašto „Metų žmogaus“ (2002 m.) Bronės Savickienės anūkei su šeima, aplankant bibliotekos Kraštotyros fonde parengtą nuolatinę Bronės Savickienės šviesiam atminimui pagerbti skirtą ekspoziciją, sudarytą iš laiškų, fotografijų, rankraščių, memuarų ir kt. jos giminaičių bibliotekai perduotų dokumentų.
 • Spalio 27 d. – šviesaus atminimo prozininko, dramaturgo, novelisto, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, literatūrinių Maksimo Gorkio (1988 m.) ir Ievos Simonaitytės premijų laureato (1995 m.), „Vaikų Metų knygos“ (2007 m., 2009 m.) autoriaus, Tarptautinės Kristijono Donelaičio premijos laureato (2008 m.), Klaipėdos kultūros magistro (2010 m.), Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininko, Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos tarybos (IBBY) Lietuvos skyriaus nario Rimanto Černiausko knygos „Tolminkiemio istorijos“ sutiktuvės, dalyvaujant knygos sudarytojai, rašytojo dukrai Rimantei Černiauskaitei (Vilnius), rašytojo žmonai Helenai Černiauskienei (Klaipėda) ir kraštietei, dailininkei, poetei Kristinai Blankaitei (Šilutė). Pagėgių krašto literatams atstovavo Eugenijus Skipitis, Salomėja Ozgirdaitė, Stasė Valužienė.
 • Gruodžio 1 d.Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro Pagėgių savivaldybės kultūros centre organizuotas informacinis – literatūrinis – muzikinis renginys „Neverk. Mes su Tavimi!“, skirtas Tarptautinei akcijai „16 dienų be smurto“. Renginio metu pristatyta aktorės Nijolės Narmontaitės knyga „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“, dalyvaujant autorei.
 • Gruodžio 4 d. – literatūros ir meno vidudienis, skirtas Pagėgių krašto raštijos ir meno sklaidai. Jo metu pristatytos literatūrinės akcijos „Knygų Kalėdos“ ir „Metų knygos rinkimai“. Pagėgių savivaldybės Kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė Pagėgių bibliotekai perdavė Tilžės akto signataro, spaustuvininko Jono Vanagaičio redaguoto ir išleisto istorinio almanacho „Kovos keliais“ (1938 m.) 2-ąjį leidimą, kurį bibliotekai dovanojo J. Vanagaičio vaikaičiai Romas Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė-Murphy. Plaškių kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Bardauskienė pristatė šios bendruomenės iniciatyva parengtą ir 2014 m. išleistą kraštotyrinę knygą „Kaimas rašo savo istoriją. Plaškiai“. Pristatyta šilutiškio dailininko Sauliaus Šedžio tapybos darbų paroda „Mažosios Lietuvos vaizdai ir ženklai“ bei jo žmonos Darijos Šedienės rankų darbo papuošalai.

2013 metai

 • Sausio 10 d. – susitikimas su visuomenės veikėju, filosofu, humanitarinių mokslų daktaru, Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos laureatu, dramaturgu Arvydu Juozaičiu (Vilnius). Renginio metu rašytojas su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore, doc. dr. Silva Pocyte pagėgiškiams pristatė naujausią savo  knygą „Gyvųjų teatras: istorinių asmenybių dramos“. Pagėgių krašto literatų sambūriui atstovavo literatės Veronika Mockienė ir Stasė Valužienė.
 • Vasario 27 d. – susitikimas su dailės istorike, menotyros mokslų daktare, rašytoja, žurnaliste Kristina Sabaliauskaite (Vilnius – Londonas), dalyvaujant Pagėgių krašto literatėms Linai Ambarcumian, Veronikai Mockienei, Marytei Sūdžienei, Stasei Valužienei.
 • Kovo 13 d. – Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 1 ir 3 klasių mokinių susitikimas su Pagėgių krašto literatų sambūrio nare, rašytoja, poete Stase Valužiene. Susitikimo metu vaikai klausėsi rašytojos eilių, pasakojimų, uždavė klausimų apie eilėraštukų „gimimą“, dalyvavo viktorinoje apie Pagėgių kraštą bei ekskursijoje po biblioteką.
 • Kovo 21 d. – šventinis Vydūno 145-ųjų gimimo metinių minėjimas, dalyvaujant Pagėgių krašto prozininkei, poetei Stasei Valužienei ir kitiems literatams. Iškilmių metu pagerbtas Vydūno atminimas Bitėnų kapinėse, pristatyta poeto, fotomenininko, žurnalisto Eugenijaus Skipičio (Bitėnai, Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Vydūnas. Laikas ir žmonės“, sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė skaitė pranešimą „Vydūno gyvenimas ir kūrinija“; Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, dr. Vaclovas Bagdonavičius (Vilnius) apžvelgė naujas knygas „Vydūnas, apie Vydūną, su Vydūnu“; pasisakė Vydūno draugijos nariai, koncertavo Rusnės moterų vokalinis ansamblis „Luotužė“.
 • Spalio 3 d. – susitikimas su pedagogu, žurnalistu, rašytoju, visuomenininku, Prienų rajono laikraščio „Krašto vitrina“ redaktoriumi Rimantu Greičiumi (Prienai) ir naujausios jo autorinės knygos „Sugrįžimai“ sutiktuvės, kurių metu Pagėgių krašto literatų sambūriui atstovavo Veronika Mockienė ir Stasė Valužienė.
 • Spalio 18 d. – pagėgiškių kūrėjų Igno Inciaus ir Stasės Valužienės naujausių kūrybos darbų pristatymui visuomenei skirta literatūrinė – meninė popietė „Iš meilės savam kraštui“. Renginio metu sutikta poetės, prozininkės, pedagogės, Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Stasės Valužienės autorinė knyga „Sugrįžk, saulele! Vaikystės paveikslėliai“. Tai – jau trečioji autorinė ir pirmoji prozinė šios kūrėjos knyga. Stasę Valužienę su nauja knyga sveikino savivaldybės vadovai, viešosios bibliotekos bendruomenė, buvusios kolegės mokytojos, literatai, Pagėgių bendruomenės atstovai. Rašytoja dėkojo knygos „Sugrįžk, saulele! Vaikystės paveikslėliai“ rėmėjams – Pagėgių savivaldybei bei Pagėgių bendruomenei, iliustratorei – pagėgiškei mokytojai, poetei, dailininkei Linai Ambarcumian.
 • Lapkričio 21 d. – literatūros ir meno vakaras „Spalvų ir žodžių darna“, kurio metu susitikta su menininkais iš Kauno – poete Dalia Poškiene, tautodailininke, gobelenų kūrėja Dalia Kerpauskiene, skaitove Vilma Urniežiūte, rašytoju Laimonu Iniu. Pristatytas bendras Dalios Poškienės ir Dalios Kerpauskienės albumas „Spalva ir žodis: tekstiliniai gobelenai ir eilėraščiai“. Dalios Poškienės eiles skaitė Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos filialo bibliotekininkė Vilma Urniežiūtė (Kaunas). Vakarą vainikavo rašytojo Laimono Inio (Kaunas) knygos „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas: Jaunasis Kazys Binkis“ pristatymas. Pagėgių krašto literatų sambūriui atstovavo literatės Lina Ambarcumian, Veronika Mockienė ir Stasė Valužienė.

2013 metų nuotraukų galerija

2012 metai

 • Sausio 19 d. – literatūrinė – muzikinė popietė „Šviesaus gyvenimo viltis“, skirta poeto Maironio metų paminėjimui. Maironio eiles skaitė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 8c kl. moksleivės Gabija Bergner ir Guoda Kariniauskaitė (auklėtoja – Tatjana Laukžemienė), o muzikinį dainuojamosios poezijos pasirodymą, kurio metu Maironio ir kitų visuomenei žinomų lyrikų eilės virto gitaros akordų palydimomis dainomis, atliko 2011 m. televiziniame projekte „Chorų karai“ dalyvavęs Tauragės krašto „Ugnies“ choro narys Artūras Ambarcumian.
 • Kovo 21 d. – trečioji Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato atidarymo ir bibliotekos 75-čio šventės diena – Knygos diena – Viešojoje bibliotekoje buvo paskirta šviesaus atminimo kraštietės poetės, prozininkės, Pagėgių himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorės, 2002-aisiais metais tapusios Pagėgių krašto „Metų žmogumi“, Bronės Savickienės 90-ojo jubiliejaus paminėjimui. Prisiminimų apie Bronę Savickienę popietėje dalyvavo rašytojos anūkas Remigijus su žmona Lina, Pagėgių krašto visuomeninių – kultūrinių sambūrių – bendrijos „Vaivorykštė“ ir literatų klubo „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“, kurių nare ši raštijos veikėja buvo ilgus metus, atstovai.
 • Balandžio 5 d. – architekto, Mažosios Lietuvos ir jos kultūros paveldo tyrinėtojo dr. Martyno Purvino knygos „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ pristatymo vakaras. Renginio svečiai – architektė Marija Purvinienė, leidėjas, istorijos laikraščio „Voruta“ vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius („Vorutos“ fondas išleido šį leidinį), Lietuvos Respublikos konsulato Sovetsko mieste  Ministras patarėjas, profesorius Bronius Makauskas.
 • Birželio 5 d. – Pagėgių pradinės mokyklos mokytojos – metodininkės Irenos Ubartienės knygelės „Miuziklai pradinukams“ pristatymo popietė. Dalyvavo Pagėgių krašto literatų atstovė Veronika Mockienė.
 • Liepos 26 d. – respublikinė poezijos ir muzikos šventė „Pašaukimai“, vykusi Skaudvilės kultūros namuose. Pagėgių krašto literatų sambūrį atstovavo Veronika Mockienė ir Marytė Sūdžienė.
 • Rugsėjo 13 d. – susitikimas su pedagogu, žurnalistu, rašytoju, visuomenininku, Prienų rajono laikraščio „Krašto vitrina“ redaktoriumi Rimantu Greičiumi. Renginio metu pristatyta šio prozininko autobiografinė knyga „Man nereikia likimo kito“. Skambėjo Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojų atliekamos dainos ir vadovės Zosės Židackienės bei Rimanto Greičiaus duetu atliekama lietuvių liaudies daina „Oi, užkylokit vartelius…“.
 • Spalio 8 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos mecenatės, literatūrinės premijos steigėjos, Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos narės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės, pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės, poetės, prozininkės Aldonos Ruseckaitės viešnagė bibliotekoje. Susitikimo metu pristatyta Aldonos Ruseckaitės naujausioji knyga „Šešėlis JMM“. Literatų klubui „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ atstovavo rašytoja Stasė Valužienė.
 • Gruodžio 6 d. – Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, respublikinio poezijos konkurso „Žydinti vyšnios šakelė“ (2009 m.) ir literatūrinės Fridricho Bajoraičio premijos (2012 m.) laureato, šilutiškio Audriaus Šikšniaus naujausios poezijos rinktinės „Atsivėrimai“ sutiktuvės Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Stoniškių filiale. Poetą į Stoniškius atlydėjo jo autorinės knygos „Atsivėrimai“ redaktorė, Šilutės rajono Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Morkevičienė, kurios fotografijos darbų paroda „Gėlės“ šio literatūrinio renginio metu puošė Stoniškių biblioteką.

2012 metų nuotraukų galerija

2011 metai

 • Kovo 9 d. – tradicinis jubiliejinis – 10-asis – literatūrinis pavasaris Pagėgiuose „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“.  Skaitytos ištraukos iš šviesaus atminimo ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio narės Bronės Savickienės biografijos bei kūrybinio palikimo. Vakaro metu surengti poezijos ir trumposios prozos skaitymai „Žalias vakaras“. Organizuotas žalio eilėraščio konkursas paslaptingu pavadinimu „INCOGNITO“. „Žaliausio“ ir meniškiausio eilėraščio autore pripažinta Virginija Budvytienė. Šalikėliais su užrašu „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“   buvo papuošti Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai bei ištikimiausi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamų renginių rėmėjai. Atminimo ženklu „Vieversiu“ ir padėkos raštais už literatūrinį debiutą apdovanotos naujos Pagėgių krašto literatų sambūrio narės – pagėgiškės Aušra Skačkovaitė bei Vaida Petrauskienė.
 • Kovo 17 d. – Tauragės krašto kultūros vakaras Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Vakaro metu Pagėgių bibliotekos darbuotojai pristatė fotografijos darbų parodą ,,Senieji Pagėgiai“, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė skaitė pranešimą apie krašto istoriją, kultūrą ir biblioteką, Pagėgių kultūros centro etnografė Aksavera Mikšienė atliko Martyno Jankaus užrašytas Mažosios Lietuvos liaudies dainas, o pagėgiškių poetų Salomėjos Ozgirdaitės, Eugenijaus Skipičio ir Marytės Sūdžienės skaitytos eilės susilaukė gausių aplodismentų.
 • Balandžio 29 d. – Pagėgių krašto literatų sambūrio nario, fotomenininko, žurnalisto, tapytojo, visuomenininko, krašto tyrinėtojo Eugenijaus Skipičio jubiliejinis kūrybos vakaras „Po Rambyno ženklu“. Jubiliatą sveikino Pagėgių savivaldybės meras, savivaldybės tarybos nariai, Tauragės krašto laikraščio „Tauragės kurjeris“, Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“, žurnalo „Šilainės sodas“, laikraščių „Šilokarčema“ bei „Pamarys“ atstovai, Pagėgių krašto literatai, kultūros darbuotojai, bitėniškiai, verslininkai.
 • Gegužės 3 d. – literatūrinė pokalbių apie meilę, gyvenimą, kūrybą, knygą popietė su vertėju, prozininku, poetu, žurnalistu, bibliotekininku Laimonu Iniu (Kaunas) ir poete, Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos (LUMA) prezidente, XVII Knygos draugijos pirmininke, bibliotekininke Dalia Poškiene (Kaunas) „Dėkosiu, kad buvote su manimi…“. Renginio svečiai su pagėgiškiais pasidalino savo kūrybos darbais bei mintimis apie knygą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime.
 • Gegužės 14 d. – Tauragės rajono poezijos mėgėjų klubo „Žingsniai“ ir Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojų organizuota respublikinė poezijos mėgėjų šventė „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“. Drauge su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojomis šventėje dalyvavo ir savos kūrybos posmus skaitė Pagėgių krašto literatų sambūrio atstovės Salomėja Ozgirdaitė ir Marytė Sūdžienė.
 • Spalio 27 d. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) knygos „Du keršuliai karvelėliai“ pristatymas. Paties poeto ir aktoriaus Vyganto Paldausko skaitomą poeziją ir prozą papildė daugybės Lietuvos ir tarptautinių konkursų dalyvės ir  laureatės, jaunosios pianistės Kornelijos Tunaitytės atliekami M.K. Čiurlionio, V. A. Mocarto, F. Šopeno ir kt. kompozitorių kūriniai.
 • Lapkričio 4 d. – lituanisto, literatūros kraštotyrininko, publicisto, rašytojo Benjamino Kondrato (Vilnius) knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ pristatymo vakaras. Knygoje pateikiamos 152 mūsų kraštui nusipelniusių raštijos veikėjų biogramos. Šios knygos leidybą rėmė LR Seimo narys Kęstas Komskis ir Pagėgių savivaldybės administracija, daug vertingos medžiagos autoriui teikė Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka.
 • Gruodžio 12 d. – leidinio „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“ pristatymas, skirtas Pagėgių savivaldybės savitumo išryškinimui ir šio krašto reprezentacijai. Leidinio rengėja – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir Pagėgių krašto literatų sambūrio administratorė – Elena Stankevičienė sakė, kad šios knygos paskirtis – atskleisti savo kraštą per jo išskirtinumą, t.y. per raštijos istoriją, kuri yra iškili, turi didžių, nusipelniusių ne tik mūsų kraštui, bet ir Mažajai Lietuvai  asmenybių.

2011 metų nuotraukų galerija

2010 metai

 • Sausio 21 d.  – Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 t. pristatymas. Dalyvauja MLE rengėjai, leidėjai dr. V. Bagdonavičius, V. Kaltenis, A. Matulevičius, Kaliningrado srities lietuvių bendruomenės atstovai. Mažosios Lietuvos dainas ir giesmes atliko Klaipėdos universiteto studentė  Milda Jašinskaitė.
 • Vasario 4 d. – vakaras „Gyvenimas – kelionė į namus“. Susitikimas viešojoje bibliotekoje su 2009 m. Lietuvos poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelės“ laureatu poetu Audriumi Šikšniumi (Šilutė). Koncertavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos solistės, mergaičių ansamblis.
 • Kovo 6 d. – „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ – devintasis Pagėgių literatūrinis pavasaris. Jo metu buvo pristatyta Marijos Stancikienės kūryba, Marija įvardinta grakštaus, moteriško poezijos žodžio meistrė. Literatūriniai apdovanojimai įteikti Danutei Bardauskienei – už literatūrinį debiutą, statulėlėmis „Sparnai“ – M. Stancikienė ir S. Valužienė, o Jūratės Jablonskytės – Caspersen (Šveicarija) pinigine premija – Bronius Bagdonas. Už nuolatinę paramą literatų sambūriui „Bičiulystės“ statulėlė įteikta – verslininkui Broniui Būdvyčiui. Vakaro svečiai –romansų atlikėjų grupė „Juodoji rožė“ (Vilnius).
 • Gegužės 2 d. – respublikinė poezijos šventė „Apkabinu eilėraštį kai draugą“ Tauragėje. Pagėgiams atstovavo literatė Marytė Sūdžienė, literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė, viešosios bibliotekos darbuotojos.
 • Liepos 2 d. netekome Pagėgių krašto šviesuolės, poetės, prozininkės, literatų sambūrio narės Bronės Savickienės (1922-03-12 – 2010-07-02). Amžino poilsio Pagėgių himno žodžių autorė, septynių knygų autorė, visuomenininkė atgulė Pagėgių senosiose kapinėse.
 • Liepos 27 d. – poeto Audriaus Šikšniaus naujos knygos „Kur keliai po rugius išsivaikšto“ sutiktuvės Šilutėje, „Pegaso“ knygyne. Dalyvavo literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė, bibliotekos darbuotojai.
 • Rugpjūčio 2 d. – literatūrinis vakaras „Žodžiai ir žmonės“ Skaudvilėje (Tauragės raj.). Susitikimas su rašytoju Benjaminu Kondrotu. Dalyvauja literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė, bibliotekos darbuotojos.
 • Rugsėjo 25 d. – Laukėsoje (Tauragės raj.) teminis vakaras „Paukštis visaip“. Literatus atstovavo literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė ir bibliotekos darbuotojos.
 • Lapkričio 11 d. – Vakaras „Visai šalia širdies“. Audriaus Šikšniaus knygos „Kur keliai po rugius išsivaikšto“. Dalyvavo autorius, aktorius Ferdinandas Jakšys (Vilnius), Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius Vygantas Paldauskas, dainuojamosios poezijos atstovai, bardai  Darius Levickis ir Rytas Germanavičius (Raseiniai).

2010 metų nuotraukų galerija

2009 metai

 • Sausio 29 d. – popietėje ,,Žodžio magija“ Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta krašto literato Eugenijaus Skipičio tekstų paroda,,Su pliuso ženklu“.
  Eugenijaus Skipitis – dailininkas, žurnalistas, poetas, rašytojas, fotografas. Jo foto darbų parodos nuolat puošia biblioteką, yra surengęs tapybos, fotografijos darbų parodų šalyje ir užsienyje, jis dažnas dalyvis literatūros vakaruose, Pagėgių kraštui atstovauja įvairiuose pleneruose, susibūrimuose, šventėse. Eugenijus – žodžio meistras, jo eilės žavi ne vieną klausytoją, o ir pats autorius įdomiai pristato save, savo gyvenimą, studijas, darbus, svajones ir sumanymus. Vakarą skaidrino Mildos Jašinskaitės atliekamos Mažosios Lietuvos dainos.
 • Kovo 9-oji. Aštuntoji literatūrinė šventė „Atidengsiu tau žodį it širdį“. Šventės metu pristatytas kraštotyrininko, poeto, literato, bibliotekininko Broniaus Bagdono kūrybos ir kraštotyros darbų aruodas. Literatūriniais apdovanojimais už gražius ir prasmingus darbus ir kūrybą pagerbti: Bronius Bagdonas – už ilgametę kraštotyrinę veiklą, už poezijos posmus, už meilę Pagėgių kraštui; Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokytojos Vilma Vaivadienė ir Vanda Žuklijienė – už poeto Algimanto Mackaus vardo ir kūrybos sklaidą Pagėgių krašte, šalyje  ir užsienyje; Poetė, prozininkė Bronė Savickienė – simboliu ,,Sparnai“ ir Jūratės Caspersen ( Šveicarija) pinigine premija už ilgametį Pagėgių krašto raštijos puoselėjimą. Bičiulystės simboliu ir diplomu apdovanota laikraščio Šilokarčema korespondentė Svetlana Jašinskienė. Vakaro metu skambėjo Papildomojo ugdymo mokyklos pedagogų koncertas.
  Tradicinis literatūrinis Pagėgių pavasaris įtrauktas į iškiliausių savivaldybės finansuojamų renginių programą – tai didžiulė garbė literatams, bibliotekai.
 • Rugsėjo 26 d. – Bronės Savickienės knygos „Dešinioji akis“ pristatymas. Tai jau septintoji rašytojos knyga, į kurios pristatymą susirinko gausus būrys jos gerbėjų, vaikų, vaikaičių ir  provaikaičių. Padėkos žodį tarė Pagėgių savivaldybės meras V.Komskis, kuris linkėjo rašytojai ilgų kūrybos metų, puikių skaitytojų. Sveikinimo žodžius tarė klebonas V. Gedvainis, leidyklos ,,Apyaušris“ redaktorius M. Mikalajūnas su žmona J. Mikalajūniene, kolegės, literatų sambūrio narė S. Valužienė, bei  Pagėgių moterų klubo                    ,,Vaivorykštė“ atstovė  A. Jokubauskienė. Vakaro metu skambėjo Klaipėdos universiteto Etnologiją studijuojančios studentės Mildos Jašinskaitės atliekamos Mažosios Lietuvos dainos.
 • Spalio 8 d. – Stasės Valužienės knygos,, Žodžiais į taikinį“ pristatymas.
  Rašytoja, Pagėgių krašto literatų sambūrio narė,  Kaimo rašytojų sąjungos narė, Stasė Valužienė nudžiugino skaitytojus dovanodama  antrąją savo knygą. Tai dešimties metų autorės gyvenimiškų pastebėjimų aforizmų knyga. Renginio svečiams koncertą dovanojo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos gitaristų ansamblis, rašytojai – pagėgiškiai negailėjo gėlių, nuoširdžiausių sveikinimų ir linkėjimų.
 • Lapkričio 10 d.- susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke Jūrate Jablonskyte – Caspersen ir knygos ,,Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ pristatymas. Jūratė – pagėgiškė, visuomet laukiama viešnia Pagėgiuose, jau daug metų gyvena Šveicarijoje. Aktyvi moteris 2001 m, Šveicarijoje įsteigia lietuviškos knygos klubą, o 2006 m. – ji tapo Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke. Bendruomenė įgyvendina daug  įvairių gražių ir prasmingų darbų, tarp jų ir knygų leidyba. ,, Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“- antroji, bendruomenės išleista knyga, skirta Lietuvos tūkstantmečio progai. Knygoje aprašyti lietuvių rašytojų Maironio, Salomėjos Nėries, Jono Biliūno ir kt. gyvenimas ir veikla Šveicarijoje. Į knygos sutiktuves ir vakarą- susitikimą su p. Jūrate susirinko krašto literatai, ne viena dešimtis pagėgiškių. Ponia Jūratė įsteigė savo vardo piniginę premiją, kurią kasmet skiria krašto literatams už nuopelnus raštijos srityje.

2009 metų nuotraukų galerija

2008 metai

 • Sausio 24 d. pristatoma  5-oji rašytojos B. Savickienės knyga „Gustė neranda savęs“. Dalyvauja LR Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas, grupė „Voriukas“, vadovė Irena Ubartienė.
 • Vasario 9 d.  – Viešojoje bibliotekoje Lietuvos televizijos laidos  „Geriau nebūna…“ kūrybinė grupė filmuoja rašytoją Bronę Savickienę.                Koncertuoja Pagėgių neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Rambynas“. Vadovė Virginija Bubelienė.
 • Kovo 6 d. 7-oji Pagėgių krašto literatų šventė „Atidengsiu Tau žodį it širdį“. Literatų kūrybos pristatymas išaugo iš poezijos rūbo. Šioje šventėje pristatyta Laimutės Mickevičienės knyga „Pasaulio klaidintojai“ ir poetės Salomėjos Oz (Ozgirdaitės) poezijos knygelė „Įsiklausymai“. Pirmą kartą įteikti literatūriniai apdovanojimai:
  Nominacija „Literatūrinis debiutas“ ir „Vyturio“ statulėlė bei diplomas – S. Oz už            savo kūrybos pristatymą visuomenei;
  Nominacija „Už pirmąją knygą“ ir statulėlė „Sparnai“ bei diplomas – Laimai Mickevičienei už pirmąją knygą „Pasaulio klaidintojai“;
  Nominacija „Už žiniasklaidos dėmesį Pagėgių krašto literatams ir bibliotekai“ statulėlė „Bičiulystė“ ir diplomas – „Šilokarčemos“ korespondentui Stasiui Bielskiui.
  Koncertavo Natkiškių kultūros centro duetas Kristina ir Laimutė (gitaros), vadovas Valdas Armonas.
 • Gegužės 1 d. Krašto literatai dalyvauja Senjorų renginyje „Metūsi kartą, kitūsi – kitą…“
  Fotosesijoje „Pagėgių krašto Senjoro portretas“ dalyvauja B. Savickienė, S. Valužienė ir kt. Parodos autorė bibliotekininkė Asta Andrulienė. Renginyje dalyvauja skaitovas, aktorius Česlovas Stonys (Vilnius), Milda Jašinskaitė (Pagėgiai, gitara), ansambliai „Kamona“ (Šilgaliai), „Lumpelė“ (Lumpėnai), „Vaivorykštė“ (Natkiškiai). Gegužinė visiems pagėgiškiams bibliotekos kiemelyje.
 • Gegužės 5 d. – „Poezijos pavasaris“ Punske, Lenkija. Vyksta literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė,Viešosios bibliotekos bibliotekininkės, o Pagėgių krašto literatams atstovauja Lina Ambarcumian, Salomėja Oz.
  Vakaronė prūsų ir jotvingių gyvenvietėje Šilainėje su poetais Mykolu Karčiausku, Kornelijumi Plateliu, kitais šioje šventėje dalyvavusiais poetais.
 • Spalio 21 d. – 6-osios rašytojos B. Savickienės knygos „Namai be stogo“ pristatymas.         Koncertuoja Ramutės ir Dainos duetas (Lumpėnai), dalyvauja „Apyaušrio“ leidyklos vadovai, leidėjai.
 • Lapkričio 14 d. – Tauragės apskrities literatų kūrybos rinktinės „Esame“ pristatymas Tauragės kultūros namuose. Dalyvauja literatų sambūrio administratorė Elena Stankevičienė, Lina Ambarcumian, Salomėja Oz, Eugenijus  Skipitis. Rinktinėje pristatyta  Pagėgių krašto literatų Marijos Stancikienės, Veronikos Mockienės, Linos Ambarcumian, Eugenijaus Skipičio, Salomėjos Oz, Stasės Valužienės, Bronės Savickienės, Airido Bladaičio, Mildos Jašinskaitės, Sigutės Kulikauskienės eilės.

2008 metų nuotraukų galerija

2007 metai

 • Kovo 9 d.  – 6-oji šventė „Poezijos pilnatis – 2007“. Dalyvauja rašytoja Sigutė Ach (Vilnius), dainuojamosios poezijos atlikėja Regina Mockutė (Tauragė). Dalyvauja literatai:
  Marija Stancikienė, Veronika Mockienė, Lina Ambarcumian, Eugenijus Skipitis, Salomėja Ozgirdaitė, Marytė Sūdžienė, Stasė Valužienė, Bronė Savickienė.
 • Kovo 23 d.  – „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ 3 t. pristatymas. Dalyvauja enciklopedijos leidėjai, rengėjai, sudarytojai: architektai Marija ir Martynas Purvinai, Mažosios Lietuvos fondo Čikagoje pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas, Vytautas Gocentas, dr. Vacys Bagdonavičius, Vytautas Kaltenis, akad. Algirdas Matulevičius ir kt. Koncertavo ansamblis „Ramytė“ (Šilutė).
 • Balandžio mėn. – vakaras „Tekėk, kaip teka Lietuva…“. Susitikimas su Sigitu Birgeliu, Punsko (Lenkija) visuomenės veikėju, poetu, fotomenininku, vertėju, Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, Lenkijos lietuvių leidinio „Aušra“ vyr redaktoriumi. Pristatoma jo poezija, veikia „Aušros“ leidyklos leidinių paroda. Dainuoja Milda Jašinskaitė.
 • Gegužės mėn. išleidžiamas Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachas „Mes nešam visa, kas gražu…“. Bibliotekos parengtame leidinyje – Pagėgių krašto moksleivių piešiniai, rašinėliai, fotografų plenero darbai.
 • Lapkričio 22 d. vakaras – susitikimas su poete, dailininke, kraštiete Kristina Blankaite (Šilutė). Pristatyta poetės knyga „Sulytos plaštakės“. Koncertavo Papildomojo ugdymo mokyklos mokiniai, mokytojai.

2007 metų nuotraukų galerija

2006 metai

 • Kovo 7 d. – 5-oji šventė „Poezijos pilnatis – 2006“. 4-asis literatų kūrybos almanachas „Poezijos pilnatis- 2005“. Šventės viešnia –  Klaipėdos dramos teatro aktorė Regina Šaltenytė. Eilėraščius skaito „šeimyniniai duetai“ – Veronika ir Lina, Agnietė ir Marija, Gediminas ir Eglė. Dalyvauja visi sambūrio nariai – 15 literatų:
  Agnietė Steponavičiūtė, Marija Stancikienė, Veronika Mockienė, Lina Ambarcumian, Eglė Kačiulytė, Gediminas Kačiulis, Eugenijus Skipitis, Salomėja Ozgirdaitė, Marytė Sūdžienė, Stasė Valužienė, Bronė Savickienė,       Valdas Kazlauskas, Zigmas Genys, Samanta Karinauskaitė, Airidas Bladaitis.
 • Balandžio 16 d. tarptautinis „Poezijos pavasaris – 2006“ Tauragėje, Pagėgiams atstovauja ir savo kūrybą pristatė  Eugenijus Skipitis.
 • Liepos 5 d. Literatūrinė popietė, skirta poeto Algimanto Mackaus atminimui. Organizatorės – Pagėgių vidurinės mokyklos mokytojos V. Vaivadienė ir V. Žuklijienė.
 • Gruodžio 7 d. – Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinės „Poezijos pilnatis“ sutiktuvės. E. Stankevičienės parengta paraiška Kultūros  ministerijai pirmajai krašto literatų kūrybos rinktinei išleisti, pasiekė tikslą. Knyga išleista LR Kultūros ministerijos, savivaldybės, rėmėjų lėšomis. Tiražas – 500 egz., spausdinta – S. Jokužio spaustuvėje (Klaipėda). Vakaro metu koncertuoja Šilutės muzikos mokyklos moksleiviai – saksofonininkų ansamblis.
  Už knygnešystę ir krašto literatų kūrybos populiarinimą diplomu ir nauju leidiniu apdovanojama E. Sauspreikšaitienė.
 • Gruodis – Tauragės rajono poezijos mėgėjų klubo „Žingsniai“ dešimtmetis. Pagėgių literatams atstovauja Marija Stancikienė, Marytė Sūdžienė, Salomėja Ozgirdaitė.
 • Gruodžio 21 d. –  4 – osios rašytojos B. Savickienės knygos „Nelieskit! Pastatyta“ pristatymas. Dalyvauja „Apyaušrio“ leidyklos darbuotojai (Vilnius), koncertuoja „Lietuvai pagražinti“ draugijos ansamblis.

2006 metų nuotraukų galerija