Pagal
Kategorija: Sambūrio veikla

2015 metai

2015 metai

Vasario 19 d. – prof. habil. dr. Domo Kauno (Vilnius) pranešimas „Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo Pagėgių krašto literatės Virginija Budvytienė, Stasė Valužienė. Vasario 23 d. ir 27 d. – naujo Pagėgių krašto reprezentacinio leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ (2015 m.) sutiktuvės. Knyga „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ išleista Pagėgių savivaldybės administracijai sėkmingai įgyvendinus vietos projektą „Leidinio, skirto Pagėgių krašto pristatymui, leidyba“. Reprezentacinio leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ idėjos autorius…

Daugiau Daugiau

2014 metai

2014 metai

Vasario 19 d. – Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas, kurio metu pagėgiškiai susitiko su 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimo už etninės kultūros puoselėjimą laureate, lietuvininkų tarmės saugotoja ir skleidėja, Šilutės muziejaus etnografe Indre Skablauskaite. Vakaro metu šeštąjį kraštotyrinio žurnalo „Rambynas“ numerį pristatė jo rengėjai, straipsnių autoriai ir leidėjai, dalyvavo Pagėgių krašto literatai. Skambėjo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos ugdytinių Erikos Daugalaitės ir Kristinos Šeputytės pianinu atliekamos muzikinės kompozicijos. Balandžio 3 d. – tradicinė literatūrinio Pagėgių pavasario…

Daugiau Daugiau

2013 metai

2013 metai

Sausio 10 d. – susitikimas su visuomenės veikėju, filosofu, humanitarinių mokslų daktaru, Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos laureatu, dramaturgu Arvydu Juozaičiu (Vilnius). Renginio metu rašytojas su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore, doc. dr. Silva Pocyte pagėgiškiams pristatė naujausią savo  knygą „Gyvųjų teatras: istorinių asmenybių dramos“. Pagėgių krašto literatų sambūriui atstovavo literatės Veronika Mockienė ir Stasė Valužienė. Vasario 27 d. – susitikimas su dailės istorike, menotyros mokslų daktare, rašytoja, žurnaliste Kristina Sabaliauskaite (Vilnius – Londonas),…

Daugiau Daugiau

2012 metai

2012 metai

Sausio 19 d. – literatūrinė – muzikinė popietė „Šviesaus gyvenimo viltis“, skirta poeto Maironio metų paminėjimui. Maironio eiles skaitė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 8c kl. moksleivės Gabija Bergner ir Guoda Kariniauskaitė (auklėtoja – Tatjana Laukžemienė), o muzikinį dainuojamosios poezijos pasirodymą, kurio metu Maironio ir kitų visuomenei žinomų lyrikų eilės virto gitaros akordų palydimomis dainomis, atliko 2011 m. televiziniame projekte „Chorų karai“ dalyvavęs Tauragės krašto „Ugnies“ choro narys Artūras Ambarcumian. Kovo 21 d. – trečioji Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato…

Daugiau Daugiau

2011 metai

2011 metai

Kovo 9 d. – tradicinis jubiliejinis – 10-asis – literatūrinis pavasaris Pagėgiuose „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“.  Skaitytos ištraukos iš šviesaus atminimo ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio narės Bronės Savickienės biografijos bei kūrybinio palikimo. Vakaro metu surengti poezijos ir trumposios prozos skaitymai „Žalias vakaras“. Organizuotas žalio eilėraščio konkursas paslaptingu pavadinimu „INCOGNITO“. „Žaliausio“ ir meniškiausio eilėraščio autore pripažinta Virginija Budvytienė. Šalikėliais su užrašu „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“   buvo papuošti Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai bei ištikimiausi Pagėgių savivaldybės viešosios…

Daugiau Daugiau

2010 metai

2010 metai

Sausio 21 d.  – Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 t. pristatymas. Dalyvauja MLE rengėjai, leidėjai dr. V. Bagdonavičius, V. Kaltenis, A. Matulevičius, Kaliningrado srities lietuvių bendruomenės atstovai. Mažosios Lietuvos dainas ir giesmes atliko Klaipėdos universiteto studentė  Milda Jašinskaitė. Vasario 4 d. – vakaras „Gyvenimas – kelionė į namus“. Susitikimas viešojoje bibliotekoje su 2009 m. Lietuvos poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelės“ laureatu poetu Audriumi Šikšniumi (Šilutė). Koncertavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos solistės, mergaičių ansamblis. Kovo 6 d. – „Atidengsiu Tau žodį it…

Daugiau Daugiau

2009 metai

2009 metai

Sausio 29 d. – popietėje ,,Žodžio magija“ Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta krašto literato Eugenijaus Skipičio tekstų paroda,,Su pliuso ženklu“.Eugenijaus Skipitis – dailininkas, žurnalistas, poetas, rašytojas, fotografas. Jo foto darbų parodos nuolat puošia biblioteką, yra surengęs tapybos, fotografijos darbų parodų šalyje ir užsienyje, jis dažnas dalyvis literatūros vakaruose, Pagėgių kraštui atstovauja įvairiuose pleneruose, susibūrimuose, šventėse. Eugenijus – žodžio meistras, jo eilės žavi ne vieną klausytoją, o ir pats autorius įdomiai pristato save, savo gyvenimą, studijas, darbus, svajones ir sumanymus. Vakarą…

Daugiau Daugiau

2008 metai

2008 metai

Sausio 24 d. pristatoma  5-oji rašytojos B. Savickienės knyga „Gustė neranda savęs“. Dalyvauja LR Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas, grupė „Voriukas“, vadovė Irena Ubartienė. Vasario 9 d.  – Viešojoje bibliotekoje Lietuvos televizijos laidos  „Geriau nebūna…“ kūrybinė grupė filmuoja rašytoją Bronę Savickienę.                Koncertuoja Pagėgių neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Rambynas“. Vadovė Virginija Bubelienė. Kovo 6 d. 7-oji Pagėgių krašto literatų šventė „Atidengsiu Tau žodį it širdį“. Literatų kūrybos pristatymas išaugo iš poezijos rūbo. Šioje šventėje pristatyta Laimutės Mickevičienės knyga „Pasaulio klaidintojai“…

Daugiau Daugiau

2007 metai

2007 metai

Kovo 9 d.  – 6-oji šventė „Poezijos pilnatis – 2007“. Dalyvauja rašytoja Sigutė Ach (Vilnius), dainuojamosios poezijos atlikėja Regina Mockutė (Tauragė). Dalyvauja literatai:Marija Stancikienė, Veronika Mockienė, Lina Ambarcumian, Eugenijus Skipitis, Salomėja Ozgirdaitė, Marytė Sūdžienė, Stasė Valužienė, Bronė Savickienė. Kovo 23 d.  – „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ 3 t. pristatymas. Dalyvauja enciklopedijos leidėjai, rengėjai, sudarytojai: architektai Marija ir Martynas Purvinai, Mažosios Lietuvos fondo Čikagoje pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas, Vytautas Gocentas, dr. Vacys Bagdonavičius, Vytautas Kaltenis, akad. Algirdas Matulevičius ir kt. Koncertavo ansamblis…

Daugiau Daugiau

2006 metai

2006 metai

Kovo 7 d. – 5-oji šventė „Poezijos pilnatis – 2006“. 4-asis literatų kūrybos almanachas „Poezijos pilnatis- 2005“. Šventės viešnia –  Klaipėdos dramos teatro aktorė Regina Šaltenytė. Eilėraščius skaito „šeimyniniai duetai“ – Veronika ir Lina, Agnietė ir Marija, Gediminas ir Eglė. Dalyvauja visi sambūrio nariai – 15 literatų:Agnietė Steponavičiūtė, Marija Stancikienė, Veronika Mockienė, Lina Ambarcumian, Eglė Kačiulytė, Gediminas Kačiulis, Eugenijus Skipitis, Salomėja Ozgirdaitė, Marytė Sūdžienė, Stasė Valužienė, Bronė Savickienė,       Valdas Kazlauskas, Zigmas Genys, Samanta Karinauskaitė, Airidas Bladaitis. Balandžio…

Daugiau Daugiau