Pagal
Kategorija: Naudojimosi internetu taisyklės

Naudojimosi internetu taisyklės

Naudojimosi internetu taisyklės

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.  23-2.6   PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI INTERNETO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę. 2.  Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) teikiamos registruotiems vartotojams; 3. Bibliotekoje vartotojams skirti kompiuteriai naudojami: 3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų…

Daugiau Daugiau