Pagal
Kategorija: Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013-05-13 Įsakymu Nr. 6-2.6 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos respublikos Kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 10 d. Įsakymu Nr. ĮV – 442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. Įsakymu Nr. B-164 „Lietuvos integralios bibliotekos informacijos sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės“ ir nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje…

Daugiau Daugiau