Pagal
Kategorija: Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos nuostatai

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T- 120 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja tikslus, veiklos sritis ir rūšis, funkcijas, teises ir pareigas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymą, struktūrą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, reorganizavimą, likvidavimą bei nuostatų keitimo tvarką. 2. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga,…

Daugiau Daugiau