Pagal
Kategorija: Apie mus

Bibliotekos rėmėjai, draugai ir bičiuliai

Bibliotekos rėmėjai, draugai ir bičiuliai

Rėmėjas Informacija apie rėmėją Bibliotekos remiama veikla INFORMACINIAI RĖMĖJAI Prof. Vytautas Juodkazis Vilnius Remia leidiniais Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė Kaunas   Remia leidiniais Benjaminas Kondratas Vilnius Remia leidiniais Dr. Vacys Bagdonavičius; Vilnius Remia leidiniais Doc. dr. Vytenis Almonaitis Kaunas Remia leidiniais Dr. Algirdas Matulevičius Vilnius Remia leidiniais Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius Vilnius Remia leidiniais Prof. habil. dr. Domas Kaunas Vilnius Remia leidiniais Vytautas Kaltenis Vilnius Remia leidiniais Doc. dr. Silva Pocytė Klaipėda Remia leidiniais Sigitas…

Daugiau Daugiau

Naudojimosi internetu taisyklės

Naudojimosi internetu taisyklės

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.  23-2.6   PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI INTERNETO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę. 2.  Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) teikiamos registruotiems vartotojams; 3. Bibliotekoje vartotojams skirti kompiuteriai naudojami: 3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų…

Daugiau Daugiau

Apie biblioteką

Apie biblioteką

1937 m. Pagėgiuose atidaryta Valstybinė biblioteka, tuo metu – vienintelė Klaipėdos krašte; 1946 m. ji tapo Pagėgių rajonine biblioteka; 1976 m. – Šilutės rajono centrinės bibliotekos filialas; 2000 m. rugpjūčio 10 d. Pagėgių savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 62, įsteigta Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka; Viešosios bibliotekos sistemoje yra centrinė biblioteka su 4 skyriais, 8 filialais ir Mainų rezerviniu fondu; Šiandien bibliotekos fonduose sukaupta apie 101 tūkst. egz. įvairių leidinių; Bibliotekos lankytojai skaito 65 pavadinimų periodinius leidinius; Per metus bibliotekose apsilanko virš…

Daugiau Daugiau

Pagėgių bibliotekos istorija

Pagėgių bibliotekos istorija

Pagėgių viešoji biblioteka {gallery}ApiemusIstorija1{/gallery}   2007 m. pradėta rekonstrukcija pastato (Jaunimo g. 3, Pagėgiai), kuriame įsikurs Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka {gallery}ApiemusIstorija2{/gallery} {gallery}ApiemusIstorija3{/gallery} {gallery}ApiemusIstorija4{/gallery} 2012 – 02 – 16 {gallery}ApiemusIstorija5{/gallery} Pagėgių viešosios bibliotekos atidarymo akimirkos 2012 m. kovo 19 – 21 d. {gallery}ApiemusIstorija6{/gallery} Lietuvos vakaruose, Pajūrio žemumoje, šalia Nemuno upės, įsikūręs Pagėgių kraštas. Pirmą kartą istorijos šaltiniuose Pagėgiai paminėti 1307 metais. XX amžiaus pradžioje per Pagėgius buvo gabenama draudžiama lietuviška bei rusiška spauda. Tuo metu aktyviai steigėsi jaunimo draugijos „Rūta“, Klaipėdos…

Daugiau Daugiau

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013-05-13 Įsakymu Nr. 6-2.6 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos respublikos Kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 10 d. Įsakymu Nr. ĮV – 442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. Įsakymu Nr. B-164 „Lietuvos integralios bibliotekos informacijos sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės“ ir nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje…

Daugiau Daugiau

Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos nuostatai

PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T- 120 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja tikslus, veiklos sritis ir rūšis, funkcijas, teises ir pareigas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymą, struktūrą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, reorganizavimą, likvidavimą bei nuostatų keitimo tvarką. 2. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga,…

Daugiau Daugiau