Lumpėnų bibliotekos skaitytojų išvažiuojamoji kultūrinė edukacija po Pagėgių kraštą

Rudeniop, kai saulės spinduliai mažiau pasiekia žemę, mes vis dažniau susimąstome, jog  vasaros linksmybės baigės. Pasidžiaugti paskutiniais saulės spinduliais gražiausių gimtojo krašto vietų apsupty suskubo ir būrelis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo skaitytojų, kurie pirmosiomis rugsėjo dienomis, lydimi bibliotekininkės Nijolės Šedienės, išsiruošė aplankyti dalį Rambyno regioninio parko direkcijos teritorijos.

Skaitytojai prisipažino: nors gyvena čia pat, bet Rambyno regioninio parko lankytojų centrą retas kuris yra aplankęs. Regioniniame parke mus maloniai pasitiko Rambyno regioninio parko vyr. specialistė darbui su lankytojais ir kultūra Ingrida Kuperskienė. P. Ingrida pasakojo, kad šis regioninis parkas, nors ir yra mažiausias parkas Lietuvoje, bet jame gausu žymių vietų, kultūrinių radinių, retų gyvūnų bei augalų. Smalsumo lydimi ir apdovanoti knygomis, lankstinukais, magnetukais, aplankėme Mažosios Lietuvos panteoną – Bitėnų kapinaites bei pasigrožėjome nuo Rambyno kalno atsiveriančia Nemuno slėnio didybe.

Tai – jau antrasis ruduo, kai bibliotekos skaitytojai lankosi Pamario krašte. Pernai rudenį buvome išvykę į Kintus, kur aplankėme Kintų Vydūno kultūros centrą bei Ventės ragą. Už keliones mes dėkingi Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos seniūnei Danguolei Mikelienei, kuri niekada nėra nepritarusi mūsų išvykoms ir visada maloniai skiria seniūnijos transportą. Tad tikimės, kad ir ši kelionė nebus paskutinė.

Nijolė Šedienė,  

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

 Lumpėnų filialo bibliotekininkė

  Nuotraukos iš bibliotekos archyvo                

                                                                                                                                      

                         

Pagėgių krašto bibliotekininkės dalyvavo Vakarų Lietuvos bibliotekininkų suvažiavime „Bibliotekų spiečius 2020“

2020 m. rugsėjo 4 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Jurbarko rajone, Raudonės pilyje vykusiame XIX-ajame Vakarų Lietuvos bibliotekininkų suvažiavime „Bibliotekų spiečius 2020“, kurį šiemet organizavo Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius bibliotekininkes į šį renginį išlydėjo su dovanomis.

Renginys iškilmingai atidarytas tradiciniu suvažiavimo vėliavos pakėlimu bei šių metų šventės šeimininkų ir svečių sveikinamaisiais žodžiais. Prisistatant bibliotekoms, pagėgiškės bibliotekininkės savo kraštą reprezentavo skaitydamos jo istorijos, gamtos ir kultūros paveldą atspindintį poezijos kūrinį bei renginio organizatoriams įteikdamos Nemuno užliejamų lankų sūrį. Dalyvauta atviroje diskusijoje „Bibliotekų vaidmuo regionuose – kas yra biblioteka šiandien?“, kurios metu analizuotas besikeičiantis bibliotekų vaidmuo visuomenėje bei aptarti iššūkiai, su kuriais vis dažniau susiduria bibliotekos.

Įsikūrusios Vydūno fotografijomis bei kitais Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos motyvais dekoruotame kiemelyje, Vydūno viešosios bibliotekos atstovės žaidybine-edukacine forma pristatė savo krašto savitumą, raštijos unikalumą, kultūrinių objektų įvairovę. Kolegos bibliotekininkai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias apie Pagėgių kraštą žaisdami Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sukurtą žaidimą-galvosūkį „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“. Rankų miklumą ir akies žvitrumą kviesta išmėginti dalyvaujant bibliotekos parengtoje dėlionių, kuriose įamžinti svarbiausi su Vydūnu susiję objektai, edukacijoje. Norintieji giliau suvokti Vydūno filosofijos esmę ir jo pasaulio sampratą, buvo kviečiami išbandyti jėgas žaidžiant VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ parengtą intelektualų žaidimą „Vydūno Visatos matymas“.

Vydūno viešosios bibliotekos komanda varžėsi linksmosiose sportinėse rungtyse ir netgi tapo viena pirmojo etapo rungtynių nugalėtojų. Už dalyvavimą Vakarų Lietuvos bibliotekininkų suvažiavime „Bibliotekų spiečius 2020“, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai suteiktas dvasiškiausios komandos vardas, o bibliotekos bendruomenė pagerbta padėkos raštu ir atminimo dovanėle. Į Pagėgius sugrįžta su geromis emocijomis, dalijantis patirtais įspūdžiais bei pasisėmus gražių idėjų tolesnėms veikloms.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos archyvo

Pagėgių Vydūno bibliotekoje vyksta nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiesiems

Rugpjūčio 24-28 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ skaitmeninio raštingumo pradžiamokslio suaugusiems gyventojams mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“. Susirinkę Pagėgių krašto gyventojai mokosi naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, planšete, rengti tekstinius dokumentus, saugiai naršyti internete, rasti aktualios informacijos, naudotis elektroninės valdžios paslaugomis ir t. t. Skaitmeninio raštingumo kursus vedė vyresn. bibliotekininkė Asta Andrulienė, mokymus vesti padėjo e. skautas Paulius Šimkus. Baigus mokymams, kiekvienam dalyviui įteikti pažymėjimai, kuriuos parengė projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovai.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.

Visus pageidaujančius įgyti skaitmeninio raštingumo pagrindus ar pagilinti turimas žinias, kviečiame registruotis į mokymus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

vyresn. bibliotekininkė bibliografiniam-informaciniam darbui

Nuotraukos iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos archyvo

,,Atminties skveras“ sulaukė kraštiečių dėmesio

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Pagėgių savivaldybės administracijos dalinai finansuojamą projektą „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“ įkurtas „Atminties skveras“, kurį puošia mažosios skulptūros darbai bei memorialinis Vydūno vardo suolelis. Idėja įkurti šį skverą gimė siekiant įveiklinti aplink biblioteką esančias lauko erdves ir visuomenei patrauklia menine-kraštotyrine forma pristatyti Pagėgių krašto raštijos istoriją. Nors nuo skvero įkūrimo praėjo vos savaitė, tačiau jau dabar galime pasidžiaugti, jog projektas buvo sėkmingas. Projekto naudą visuomenei jau šiandien galima įvertinti, nes jame sėkmingai vyksta sveikatinimo renginiai, organizuojami Pagėgių savivaldybės administracijos, tęsiant projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje“ veiklas. Šį skverą jau spėjo pamėgti jaunimas, senjorai bei miesto svečiai, kurie mielai atverčia savo mėgstamą knygą, prisėdę ant Vydūno suolelio.

Ramutė Vaitkuvienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę

Vydūno viešoji biblioteka kvietė į sueigą „Po Vydūno ženklu“

2020 m. rugpjūčio 7 d. vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, dalinai finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos ir Pagėgių savivaldybės administracijos, baigiamasis renginys – sueiga „Po Vydūno ženklu“.

Šio renginio šventine įžanga tapo „Atminties skvero“ atidarymas. Vasaros pradžioje organizuotas pleneras „Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje“, kurio metu auksarankių kraštiečių pastangomis sukurti „Atminties skverą“ įprasminantys, mąstytojo Vydūno gyvenimą, kūrybą ir veiklą atspindintys mažosios skulptūros darbai. Sueigos metu plenero vadovės ir dalyviai pagerbti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis. Saldžiu lauknešėliu už nuoširdžią pagalbą organizuojant plenero veiklas dėkota Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos seniūnei Danguolei Mikelienei. Atidaryti „Atminties skverą“ perkerpant simbolinę raudono šilko juostą pakviestas Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius bei patys jauniausi plenero dalyviai – lumpėniškiai Nojus Kriaučiūnas ir Vakaris Savickas. Pagėgių savivaldybės vadovas pasidžiaugė šia iniciatyva ir teigė neabejojantis, jog „Atminties skveras“ su jį puošiančiais mažosios skulptūros darbais bei memorialiniu Vydūno vardo suoleliu sulauks ne tik didelio kraštiečių, bet ir miesto svečių susidomėjimo bei gausaus lankomumo. Renginio metu kraštietei Giedrei Skipitienei suteiktas Pagėgių krašto garsintojos vardas ir įteikta Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen asmeninėmis lėšomis įsteigta premija, kurią laureatei įteikė Jūratės Caspersen įgaliota atstovė Jovita Kubilinskienė.

Sueigai „Po Vydūno ženklu“ persiritus į antrąją dalį ir šio renginio pratęsimui persikėlus į Pagėgių savivaldybės kultūros centro koncertų salę, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę Ramutė Vaitkuvienė pristatė konferencijos „Vydūno ir doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“ programą. Pagerbiant šviesų amžinybėn išėjusio Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, žymiausio Vydūno gyvenimo, veiklos bei dvasinio palikimo skleidėjo, literatūrologo, Pagėgių krašto Garbės piliečio, filosofijos ir humanitarinių mokslų daktaro, docento Vaclovo Bagdonavičiaus atminimą, konferencija pradėta tylos minute bei sugiedotu Vydūno draugijos himnu „Lietuvių giesme“ (aut. Vydūnas). Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas, LR Seimo bei Vydūno draugijos garbės nariai prof. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis bei amžinybėn išėjusio doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus našlė Virginija Bagdonavičienė.

Skaitydama pirmąjį konferencijos pranešimą „Dr. Vaclovas Bagdonavičius ir vydūnistikos tyrimai“, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, prof. humanitarinių mokslų dr. iš VilniausAušra Martišiūtė-Linartienė akcentavo, jog doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus rūpesčiu bei nenuilstamu darbu Vydūnui ir jo dvasiniam palikimui buvo suteikta derama vieta visuomenėje. Savo pranešime „V. Bagdonavičiaus sąsajos su Pagėgių kraštu“bitėniškė kultūrologė, visuomenininkė, kraštotyrininkė Giedrė Skipitienė šį mokslininką pavadino žmonių žmogumi, rasdavusiu kelią į kiekvieno žmogaus vidinį pasaulį, besirūpinusiu Bitėnų kapinaičių tvarkymu, rašiusiu ne tik apie Vydūną, bet taipogi ir apie kitus šio krašto šviesuolius.

Gausiai autentiškomis fotografijomis iš asmeninio archyvo iliustruotame pranešime vokiečių kalba „Johanas Storostas, vyriausias Vydūno Brolis (Johannes Storost, der älteste Bruder von Vidunas)“ iš Berlyno (Vokietija) atvykusi Vydūno vyriausiojo brolio Jono anūkė Brita Storost pristatė Storostų giminės genealogiją. Viešnios pranešimą į lietuvių kalbą vertė vilnietis prof. habil. socialinių mokslų dr. Viktoras Justickis, pristatęs ir sekantį – savo – pranešimą tema „Kas yra aisčių dvasinis paveldas?“ (Vydūno ir V. Bagdonavičiaus požiūriu). Svečio teigimu, svarbiausias vydūniškosios išminties šaltinis yra jo begalinė meilė Lietuvai, o svarbiausia Vydūno palikimo dalis – jo mokymas apie tai, koks turi būti žmogus. Šią vydūniškąją žmogaus viziją skleidė ir doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius. Prof. habil. dr. Viktoras Justickis prisiminė, jog būtent doc. dr. V. Bagdonavičiaus raginimu į lietuvių kalbą buvo išverstos ir išleistos jo tėvo – vokiečių kalbininko, profesoriaus Viktoro Falkenhano novelės apie aisčius. Ištrauką iš vienos šių novelių, pavadinimu „Pasaulio sutvėrimas“, skaitė Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė.

Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė savo gausiai nuotraukomis praturtintame pranešime „Vaclovas Bagdonavičius ir Vydūno muziejaus įkūrimas Kintuose“ kalbėjo apie Vydūno atminimo įamžinimą Šilutės krašte bei Kintų Vydūno kultūros centro įkūrimo ypatumus. Pakilią konferencijos atmosferą dainomis kūrė pagėgiškiai Kotryna Norkutė, Matas Sragauskas, Gabija Sragauskaitė bei Regina Pilkionienė. Reginai akomponavo Evelina Norkienė.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, prof. humanitarinių mokslų dr. iš Vilniaus Aušra Martišiūtė-Linartienėpristatė šio instituto išleistą Vydūno raštų tritomį (I, II, III t.) – Vydūno dramaturgijos rinktinę. Pristatydama savo autorinę knygą „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“, etnologė, tautosakininkė, habil. humanitarinių mokslų dr. iš Vilniaus Nijolė Laurinkienėpabrėžė, kad rašant šią knygą buvo gilintasi į baltų mitologijoje vyravusias dangaus ir dangaus kūnų sudievinimo apraiškas. Lietuvos menų ir mokslo asociacijos ,,Vydūno šviesa“ prezidentas, metafizikos mokslų dr. Vilimantas Zablockis iš Klaipėdos pristatė ką tik iš leidyklos atkeliavusią savo išleistą knygą „Įrodyk man…“. Autorius akcentavo, kad gyvybę, dvasią žmogui suteikia būtent kultūra. Knygą „Pitagoro štabas“ (dvi pjesės) pristačiusio ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai padovanojusio jos autoriaus – kauniečio ekonomisto, habil. socialinių mokslų dr., prof. Valentino Klevo teigimu, šiame Vydūno gyvenimo filosofijos įkvėptame veikale reiškiama mintis, jog viena didžiausių vertybių yra humanizmas.

Visi pranešimų lektoriai, knygų autoriai bei svečiai pagerbti Vydūno viešosios bibliotekos ir Vydūno draugijos dovanomis. Visi norintieji galėjo įsigyti renginio metu pristatytų leidinių ir čia pat gauti jų autorių/rengėjų autografus. Konferencijos apibendrinimas ir diskusijos apie Vydūno bei doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus veiklą ir nuopelnus pratęstos prie arbatos puodelio.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja renginio bičiuliui – Pagėgių savivaldybės kultūros centrui bei informaciniams rėmėjams: laikraščiams „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Tauragės kurjeris“.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė