2003 metai

  • 2003 metais vasario 16 d. Bronei Savickienei suteikiamas Pagėgių „Metų žmogaus – 2002“ titulas už pirmąją poezijos knygą ,,Nuo saulėtekio iki saulėlydžio“,  išleistą už Pagėgių bendruomenės suaukotas lėšas.
  • Kovo 7 d. –  2-oji šventė „Poezijos pilnatis – 2003“.  Ta proga bibliotekoje išliestas ir šventės metu pristatytas 1-asis literatų kūrybos almanachas „Poezijos pilnatis – 2003“. Pagėgių literatų šventėje dalyvauja 8 literatai: Marytė Sūdžienė, Marija Stancikienė, Veronika Mockienė, Eugenijus Skipitis, Gediminas Kačiulis, Bronė Savickienė, Zigmas Genys. Šventės metu vyksta Adelės Gėrikienės rankdarbių parodos pristatymas. Dalyvauja Šilgalių klojimo teatras „Malūnas“, rodo spektaklį, pastatytą pagal P. Cvirkos novelę „Kurpės“.
  • Spalio 24 d. pristatyta 2- oji Bronės Savickienės knyga „Ką iškukuoja gegutė“. Dalyvauja leidyklos „Apyaušris“ (Vilnius) leidėjai, Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos mergaičių choras, vadovė R. Šiaulinskaitė.

2003 metų nuotraukų galerija

Parašykite komentarą