Profesinis susitikimas su Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos atstovais

Profesinis susitikimas su Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos atstovais

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė visuomet atvira naujoms žinioms, iniciatyvoms, profesiniams susitikimams su kolegomis ir dalijimuisi gerąja profesine patirtimi. Vienu iš tokių prasmingų ir įsimintinų susitikimų tapo Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos, kuri yra apskrities teritorijoje veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, atstovų profesinė viešnagė Vydūno viešojoje bibliotekoje. Apsilankymo Pagėgiuose metu, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė vedė bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo mokymus tema „Emocinio intelekto pasekmė – kūrybiškumas“.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė šiuose mokymuose dalyvavusiems Pagėgių krašto bibliotekininkams pristatė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorę dr. Laurą Juchnevič. Tardama sveikinamąjį žodį, viešnia pasidžiaugė gausiai lankomomis, funkcionaliomis Vydūno viešosios bibliotekos erdvėmis, jaukiomis bibliotekos filialų patalpomis, organizuojamais gražiais renginiais bei entuziastingu pagėgiškių bibliotekininkų nuolatinio profesinio tobulėjimo siekimu.

Vaizdinėmis priemonėmis iliustruotą mokymų medžiagą sudarė tokios temos kaip emocinio intelekto gebėjimai, įgūdžiai ir ugdymo būdai bei kūrybiškumo veiksniai, komponentai ir pritaikymo sritys. Analizuotas spalvų poveikis kūrybiškumui ir aptarti idėjų generavimo būdai. Teorinėje mokymų dalyje įgytos žinios įtvirtintos praktikoje – kūrybiškumą lavinančių individualių ir grupinių pratimų bei užduočių metu. Baigiamoji mokymų dalis buvo skirta bibliotekų kultūrinėje veikloje plėtojamų įvairių kūrybiškų sprendimų apžvalgai, analizei ir interpretacijai. Visiems mokymų dalyviams įteikti profesinės kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys pažymėjimai.

Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė už Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų profesinių žinių kraitę praturtinusį susitikimą direktorei dr. Laurai Juchnevič ir mokymų lektorei Daivai Nakrošienei dėkojo simbolinėmis atminimo dovanėlėmis bei kvietė vėl ir vėl sugrįžti į Pagėgius su naujomis mokymo programomis.

                                                                                                          Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Liudmila Fetingienė

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi pasaulio pažinimo pamoka

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi pasaulio pažinimo pamoka

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko interaktyvi pasaulio pažinimo pamoka, kurioje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 4 klasės mokiniai su mokytoja Aušra Majoravičiene.

Pedagogės Aušros Majoravičienės vedamos pamokos metu mokiniai susipažino su bibliotekos  interaktyvaus ekrano galimybėmis ir išbandė įvairius inovatyvius bei virtualius mokymosi metodus. Šio edukacinio užsiėmimo metu vaikai susipažino su žmogaus vidaus organais ir jų veikla.

Smalsieji ketvirtokai linksmai ir entuziastingai sprendė virtualius lavinamuosius galvosūkius apie maisto medžiagas, kurias suvartoja žmogus. Patys ekrane grupavo įvairius maisto produktus pagal jų maistines savybes – riebalus, baltymus, skaidulines medžiagas ir pan. Remdamiesi ekrane pateiktais pavyzdžiais sprendė įvairius matematikos uždavinius.

Spendžiant interaktyvias lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo bei kitas užduotis ugdomas jaunosios kartos pastabumas, bei stiprinama jų motyvacija mokytis, nes žinios pateikiamos netradicine forma.

Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Teatralizuoti rytiniai skaitymai su Pepe Ilgakojine

Teatralizuoti rytiniai skaitymai su Pepe Ilgakojine

Lapkričio 11 dieną Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje buvo organizuojami skaitymai vaikams „Auštant“ pagal Astridos Lindgren knygą „Pepė Ilgakojinė“. Pagėgių pradinė mokykla bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąja biblioteka dalyvavo projekte „Šiaurės šalių literatūros savaitė“, kurios metu ir yra rengiami skaitymai vaikams „Auštant“. Projektas  skirtas skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra.

Į Pepės Ilgakojinės gimtadienio šventę atvyko Pagėgių pradinės mokyklos pirmokai, lydimi mokytojų Dalios Kuisienės, Gražinos Noreikatės bei socialinės pedagogės Giedrės Grigaitienės. Į teatralizuotą susitikimą su knygos personažu, kurį įkūnijo bibliotekininkė Liudmila Fetingienė, pirmokai atėjo ne tuščiomis, o nešini įvairiausiomis dovanomis Pepei. Susipažinę su šia išdykėle mergaite, mažieji svečiai klausėsi ištraukos iš Astridos Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“, kurioje pasakota apie tai, kaip Pepė šventė savo gimtadienį. Mažieji Pepės svečiai taip pat buvo pavaišinti gimtadienio saldėsiais.

Žaismingas rytmetis baigėsi fotosesija su Pepės Ilgakojinės personažu.

Liudmila Fetingienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose E. SKAUTAS – šių dienų superherojus

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose E. SKAUTAS – šių dienų superherojus

Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ sukurtas e. skautų tinklas, skirtas 14-29 metų jaunimui, norinčiam dalyvauti savanoriškoje veikloje ir gebančiam naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje bei Facebook paskyroje paviešinus informaciją apie kuriamą e. skautų tinklą ir pakvietus Pagėgių krašto jaunimą aktyviai prie jo jungtis, Vydūno viešojoje bibliotekoje, Kentrių, Lumpėnų, Piktupėnų bei Žukų filialuose užsiregistravo net 20 jaunuolių iš Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Piktupėnų pagrindinės mokyklos, Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos bei kitas krašto jaunimas.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė kviečia jaunimą aktyviau jungtis prie e. skautų tinklo ir tapus e. skautu padėti vyresnio amžiaus vietiniams gyventojams naudotis skaitmeniniais įrenginiais, o pačiam mėgautis šauniais prizais ir naudingai praleistu laiku.

Kaip tapti e. skautu?

  • prisijunk prie svetainės  https://www.prisijungusi.lt/e-skautai/
  • registruokis, atsakyk į 5 klausimus – gauk e. skauto pažymėjimą.
  • su e. skauto pažymėjimu keliauk į artimiausią biblioteką ir padėk bent 5 lankytojams pažinti daugiau išmaniojo telefono ar kompiuterio funkcijų ir interneto galimybių.
  • bibliotekoje pasiimk išmaniąją apyrankę!

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos informacija

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose sugrįžo akcija „Senjorų dienos internete“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose sugrįžo akcija „Senjorų dienos internete“

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ visą savaitę spalio 21-25 dienomis rengė tiesiogines internetinius seminarus. Akcijos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius.

Prie šios akcijos prisijungė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai: Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių ir Žukų. Pagėgių bibliotekininkai laukė visų Senjorų, kur smagioje kompanijoje kasdien nuo 11.00 val. galėjo stebėti vis kitas vaizdo transliacijas,  užduoti ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus: kokia e. recepto nauda, ar žinote kur ieškoti patikimos informacijos apie Lietuvoje registruotus ar kompensuojamus vaistus, kaip patogiai ir pigiai, būnant namuose, susiplanuoti kelionę, kaip tvarkytis su savo pinigais, kokios yra populiariausios skaitmeninio bendravimo priemonės, kokie svarbiausi darbai sode prieš žiemos sezoną ir kt.

Spalio 25 d. Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė su Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andruliene pasidžiaugė senjorų aktyvumu ir dėkojo bibliotekos bičiuliams, draugams už bendradarbiavimą, susidomėjimą akcija, norą tobulinti savo žinias bei skaitmeninius įgūdžius. Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose visiems seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai ir atminimo dovanėles, kuriuos parengė projekto ,,Prisijungusi Lietuva“  atstovai. Popietė užbaigta pokalbiais prie arbatos puodelio.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuotos akcijos „Senjorų dienos internete 2019“ metu buvo paskelbtas nuotraukų konkursas. Fotografijose turėjo atsispindėti viena iš akcijos temų bei joje dalyvavę Senjorai. Pagėgių Senjorai, dalyvavę teminėje transliacijoje „Išmanusis daržas“ #ismanusisdarzas ir nusiuntę nuotrauką (nuotraukos autorė Liudmila Fetingienė) iš šios temos, tapo nugalėtojais.

 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė dar kartelį dėkoja visiems Pagėgių karšto Senjorams už dalyvavimą akcijoje „Senjorų dienos internete 2019“.

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos informacija

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kviečia aplankyti kino menininko, tapytojo Gintauto Stungurio (studija „Gin-Dia“, Šiauliai) inicijuotą ir organizuotą jungtinę tarptautinę tapytų portretų parodą „Vydūną liudiju“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kviečia aplankyti kino menininko, tapytojo Gintauto Stungurio (studija „Gin-Dia“, Šiauliai) inicijuotą ir organizuotą jungtinę tarptautinę tapytų portretų parodą „Vydūną liudiju“