Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje minimas atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metis

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė jau eilę metų prisijungia prie Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtos gražios visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekvienais metais Sausio 13-osios rytą, 8.00 val., bibliotekos languose sužiba žvakelės, simbolizuojančios vienybę, šviesą, teisingumą, atmintį, pergalę, laisvės gynėjų laužus.

Šiemet Sausio 13-oji ypatinga – minimas atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metis. Šia visai šaliai ypač svarbia proga bibliotekos languose ne tik sutvisko atminties žvakučių liepsna, bet bibliotekos bendruomenė taipogi parengė virtualų dokumentinį prisiminimų ciklą „Sausio 13-oji: gyvoji atmintis pagėgiškių lūpomis“, kurį kviečiame stebėti 2021 m. sausio 12-15 dienomis socialinio tinklo „Facebook“ Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos paskyroje.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos informacija

Dosnumo, gerumo ir skaitymo džiaugsmo kupinos Kalėdos Pagėgių krašto bibliotekose

Šiemet Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai kvietė kraštiečius adventinį laikotarpį nuspalvinti margiausiomis skaitymo patirčių spalvomis, dalyvaujant įvairiose bibliotekos organizuotose ir nacionalinėse skaitymo skatinimo iniciatyvose.

Vydūno viešoji biblioteka kvietė visus – romantikus, kelionių ar detektyvų mėgėjus, fantastikos, vaikų ar paauglių literatūros mylėtojus – šventes sutikti drauge su bibliotekininko staigmena, kuri laukė kiekvieno atėjusiojo į biblioteką ir pasiėmusio slaptą bibliotekininko paruoštą, šventiškai įpakuotą ir originaliu palinkėjimu dekoruotą naujausių knygų rinkinį. Taipogi šios literatūrinės akcijos dalyviai galėjo kalėdiniame atvirlaiškyje įamžinti savo pažadą, kurį ketina ištesėti 2021-aisiais metais, ir palikti jį bibliotekininkių parengtoje naujametinio pašto dėžutėje.

Jubiliejinį – 10-ąjį kartą šalyje vyko Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota bei globojama akcija „Knygų Kalėdos“, kurios šių metų tikslas – naujomis knygelėmis pradžiuginti dėl pandemijos užimtumo trūkumą patiriančius vaikus, dovanojant jas ne tik bibliotekoms, bet ir Vaikų dienos centrams. Šios gražios ir prasmingos skaitymo skatinimo iniciatyvos metu Pagėgių krašto bibliotekų lankytojai bei skaitytojai dalinosi skaitymo šviesa ir džiaugsmu, dovanodami naujas knygas ne tik mažam, bet ir dideliam skaitytojui.

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, aplankydamas, sveikindamas didžiųjų metų švenčių proga ir įteikdamas literatūrines dovanas ne tik Vydūno viešajai bibliotekai, bet ir visiems jos filialams, maloniai pradžiugino visą bibliotekos bendruomenę. Bibliotekos bendruomenė taipogi yra labai dėkinga Pagėgių savivaldybės tarybos nariams Sigitui Stoniui, Ričardui Mažučiui, Aušrai Zongailienei bei aktyviems Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams Danutei Bardauskienei, Donatai Šaulytei ir Jurgai Štuikienei už dovanotas naujas knygas, o drauge su jomis – ir nepamirštamus knygose slypinčius skaitymo atradimus.

Dovanodami knygą – dovanojame pasaulio pažinimą, fantazijos skrydį, svajonės gimimą, o svarbiausia – šilumą ir šviesą.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos informacija

Liūdna žinia: netekome Kroatijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje J. E. p. Krešimir Kedmenec

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę…

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2020 m. gruodžio 8 d. po ligos mirė Kroatijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje J. E. p. Krešimir Kedmenec.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenei ši netektis ypatingai netikėta ir skaudi: dar visai neseniai, 2020 m. rugsėjo 18 d., Jo Ekscelencija Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje p. Krešimir Kedmenec Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje susirinkusius pagėgiškius sveikino lietuviškai ir drauge su asistente Jurga Jozič pristatė bibliotekos erdvėse eksponuotą fotografijos darbų parodą „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“. Pagėgiškius sužavėjo p. Krešimir Kedmenec išsakyti gražūs ir šilti žodžiai apie Lietuvą, apie tiesiamus bei plėtojamus prasmingus kultūrinius tiltus tarp Lietuvos ir Kroatijos valstybių.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą ambasadoriaus šeimai bei artimiesiems, bičiuliams, Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje darbuotojams bei bendražygiams.

Liūdna žinia: netekome žymaus fotožurnalisto, kraštotyrininko, Klaipėdos krašto šviesuolio Bernardo Aleknavičiaus

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2020 m. lapkričio 29 d. mirė klaipėdietis fotožurnalistas, kraštotyrininkas, kultūros istorikas, publicistas, Tautodailininkų ir Vydūno draugijų garbės narys, Klaipėdos miesto garbės pilietis, Klaipėdos kultūros magistras Bernardas Aleknavičius. Jis įkūrė Klaipėdos Vydūno klubą, iniciavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ steigimą, leido iliustruotą Šakių krašto šviesuolių enciklopediją „Novužės krašto vaikai“.

Bernardas Aleknavičius – daugybės iškilių parodų, knygų ir fotoalbumų apie Mažąją Lietuvą, jos istoriją, kultūrą bei šio krašto šviesuolius autorius. Apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Vinco Kudirkos, Ievos Simonaitytės premijomis bei Ferdinando Kelkio medaliu.

Gimė 1930 m. rugpjūčio 21 d. Lekėčiuose, Šakių apskrityje. 1956 m. baigė mokslus Kauno pedagoginėje mokykloje. 1960-1962 m. dirbo korespondentu Kauno rajono laikraštyje „Tėviškės žinios“. Beveik trisdešimt metų – 1963-1992 m. laikotarpiu – dirbo fotoreporteriu Klaipėdai ir Žemaitijai nacionalinėje Lietuvos naujienų agentūroje „Elta“. Anksčiau buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Vydūno viešoji biblioteka ir filialai laimėjo penkis akcijoje „Metų knygos rinkimai 2020“ dalyvaujančių knygų komplektus

Jau eilę metų Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja respublikinėje literatūrinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Šiais literatūriniais balsavimais siekiama pristatyti įvairioms skaitytojų amžiaus grupėms skirtas naujausias Lietuvos rašytojų knygas bei siekti, jog visuomenėje nuolat augtų domėjimasis skaitymu, šiuolaikine lietuvių literatūra, jos kryptimis, tendencijomis, šiuolaikiniais rašytojais ir jų kūriniuose reiškiamomis idėjomis. Įgyvendinant tai, bibliotekos teikia paraiškas akcijoje ‚Metų knygos rinkimai“ besivaržančioms knygoms gauti.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai kasmet laimi mažiausiai keletą Metų knygomis pretenduojančių tapti leidinių komplektų. Ne išimtis ir šie – 2020-ieji – metai: net 5 šiai akcijai pateiktos paraiškos pelnė geriausiomis pretenduojančių tapti knygų komplektus:

– Paauglių kategorijos knygos paskirtos Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filialui;

– Poezijos knygos – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filialui;

– Suaugusiųjų prozos knygos – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai;

– Publicistikos ir dokumentikos knygos – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių ir Žukų filialams.

Daugiau informacijos apie įgytas knygas:

http://www.skaitymometai.lt/index.php?3194176485

Kviečiame aktyviai skaityti, balsuoti ir išrinkti pačias geriausias 2020 m. Vaikų, Paauglių, Poezijos, Suaugusiųjų prozos bei Publicistikos ir dokumentikos knygas!  Balsuoti galite čia:

http://www.skaitymometai.lt/index.php?1358645194

Išsamų knygų rinkinius pelniusių Lietuvos bibliotekų sąrašą rasite čia:

http://www.skaitymometai.lt/index.php?3572377649

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja