Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai palengvina gyvenimo kasdienybę

Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai palengvina gyvenimo kasdienybę

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale tęsiasi suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems „E. bendruomenės TAU: Atsakingas turinio publikavimas internete ir saugus naršymas“ ir „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“. Kursą išklausiusioms stoniškietiems: Danutei Bakšienei, Angelei Ežerskienei, Ingai Kalnaitienei, Žydrūnei Kalnaitienei, Danguolei Kemėrienei, Daivai Krencienei, Sandrai Puodžiūnienei, Silvijai Stirbienei, Birutai Sudeikienei, Rasai Tamošaitienei bibliotekininkė Asta Andrulienė įteikė specialius kursų baigimo pažymėjimus.

Gavusios naudingų šiandienos gyvenime kiekvienam reikalingų žinių ir pažymėjimus apie išklausytus mokymus, kupinos gerų emocijų, stoniškietės dalijosi įspūdžiais, vaišinosi arbata. Visos jos tikino esą pasiryžusios gautas žinias gilinti ir rudenį planuojamuose mokymuose.

Visus, pageidaujančius įgyti skaitmeninio raštingumo pagrindų ar pagilinti savo turimas žinias, kviečiame registruotis į mokymus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. #PrisijungusiLietuva

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukų autorės Zofija Genutienė ir Violeta Kulikauskienės

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai

2019 m. birželio 18 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklas.

Mokymus vedė Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Martynas Senkus. Mokymo metu lektorius supažindino su bendruomenių ir jos narių skaitmeniniais poreikiais ir mokymosi galimybėmis, pristatė skaitmeninių lyderių ir konsultantų vaidmenį vietos bendruomenėse bei Viešosiose bibliotekose.

Renginio metu dalyviai dirbo grupelėmis, atliko užduotis bei dalinosi patirtimi siekdami ugdyti efektyvią, saugią ir atsakingą bendruomenę.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Liudmila Fetingienė

Stoniškių bibliotekoje prisiminimų popietė „Viską saugok, atmintie…“

Stoniškių bibliotekoje prisiminimų popietė „Viską saugok, atmintie…“

„Taip pasiilgau gintaro krašto,

Vėjo glamonių, marių dainų.

Širdį lyg peiliais nerimas drasko,

Noriu išbėgti, bet negaliu.“

                       (Stefa Večerskytė-Daukšienė)

   Tremtinės Stefos Večerskytės-Daukšienės sukurtomis eilėmis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo lankytoja Biruta Sudeikienė pradėjo popietę, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti. Bibliotekininkė Zofija Genutienė trumpai priminė tolimus, skaudžius laikus, kuomet daugybė žmonių buvo atplėšti nuo gimtinės ir gyvuliniais vagonais išvežti į nebūtį bei perskaitė Vytauto Cinausko eilėraštį „Kiek dar gyvensi, tremtiny?“, kuris ragina mylėti, kovoti, atleisti ir neturėti širdyje blogų minčių. Renginio metu pristatė  parengtą literatūrinę parodą „Liko Šiaurėj mūs pėdos įmintos…“.

Buvęs tremtinys Algimantas Kilinskas pasidalino savo prisiminimais, kurių dauguma klausėsi su grauduliu. Būdamas dar vaikas, 1944 metais jo šeima su šešiais mažais vaikais buvo išvežtas darbams į Vokietiją. Nors tai nebuvo Sibiro tremtis, bet nė kiek nesiskyrė savo sunkumais. Gerbiamo Algimanto vaikystės prisiminimai verti atskiros knygos . Su didžiulę pagarbą prisimenant Algimanto tėvus Praną ir Bronislavą Kilinskus, turėjusius 13 vaikų, tad tik galima įsivaizduoti, kaip jiems reikėjo stengtis, kad būtų visi pamaitinti ir aprengti. Laikai buvo sunkūs, visko stigo, bet niekada neapleido viltis, kad ateityje bus geriau. Tėvas buvo paprastas, darbštus ir kūrybingas žmogus.

Popietėje dalyvavusi Algimanto jaunesnioji sesuo šilgališkė Valerija Zumarienė  prisiminė tėvelio eilėraštį, sukurtą specialiai jiems, vaikams. Valerija su malonumu pasidalino ir savo pačios kurtomis eilėmis, širdimi išdainuotų – apie meilę Lietuvai, apie emigraciją, gimtinės ilgesį… Kiek artimieji prisimena, Valerija svajodavo ir kurdavo nuo pat mažumės.

Stoniškietis kraštotyrininkas, literatas Bronius Bagdonas gėrėjosi eilių skambumu, dalinosi savo pastebėjimais apie nelengvą daugumos lietuvių dalią, patirtus tremties sunkumus.

Netylant prisiminimams bei eilių posmams puodeliuose vėso kava…

Zofija Genutienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Stoniškių filialo bibliotekininkė

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale įvyko skaitmeninio raštingumo mokymai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale įvyko skaitmeninio raštingumo mokymai

Duok ranką, nežinomas drauge,

Minutę pabūsim drauge,

Keliausim po mūzų padangę,

Tiktai nepaklyskim laike…

Bronius Bagdonas

Šiomis stoniškiečio rašytojo, kraštotyrininko Broniaus Bagdono eilėmis birželio 10-14 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale prasidėjo suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems „E. bendruomenės TAU: Atsakingas turinio publikavimas internete ir saugus naršymas“ ir „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“.

Šių mokymų metu buvo skirta po 6-ias mokymosi valandas, kurių metu atsižvelgta į kiekvieno besimokančiojo gebėjimus, įgūdžius ir poreikius. Kursą išklausiusiems stoniškiečiams: Broniui Bagdonui, Bronei Janušauskienei, Domui Jurevičiui, Albinai Kilinskienei, Algimantui Kilinskui, Nijolei Kiltinavičienei, Tamarai Kovaliovai, Danutei Linkevičienei, Juozui Linkevičiui, Stasei Vasiliauskienei bibliotekininkė Asta Andrulienė įteikė specialius kursų baigimo pažymėjimus, kuriuos parengė projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovai.

Po pažymėjimų įteikimo visi dalyviai, pasiryžę dar gilinti žinias rudenį, kupini teigiamų emocijų, vaišinosi arbata bei džiaugėsi pasiektais rezultatais.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. #PrisijungusiLietuva

Visus, pageidaujančius įgyti skaitmeninio raštingumo pagrindų ar pagilinti savo turimas žinias, kviečiame registruotis į mokymus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Nuotraukų autorės Zofija Genutienė ir Violeta Kulikauskienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale – skaitmeninio raštingumo mokymai

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale – skaitmeninio raštingumo mokymai

2019 m. birželio 3-7 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale vyko skaitmeninio raštingumo pradžiamokslio mokymai gyventojams „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“. Mokymų organizatoriai – projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka.

 Mokymuose dalyvavo įvairaus amžiaus Lumpėnų kaimo gyventojai, norintys įgyti ar pagerinti savo įgūdžius informacinių technologijų naudojimo srityje. Gyventojai mokėsi naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete, rengti tekstinius dokumentus, saugiai naršyti internete bei rasti aktualios informacijos, naudotis elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis, dalintis informacija bei bendrauti internetu su artimaisiais ir draugais. Po 18 val. trukusių mokymų ir sėkmingai išlaikyto žinių patikrinimo testo mokymų lektorė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę Ramutė Vaitkuvienė mokymų dalyviams: Stasei   Eizienei, Danutei Januškevičienei, Irenai Klimavičienei, Stasei Masedunskienei, Brigitai  Motiekienei, Danguolei   Oberauskienei, Jadvygai   Oberauskienei, Gintarui   Stakvilevičiui, Birutei   Stankevičienei, Zitai Žaliauskienei įteikė projekto „Prisijungusi Lietuva“ parengtus pažymėjimus.

Po pažymėjimų įteikimo dalyviai neskubėjo skirstytis, kupini gražių emocijų vaišinosi arbata, džiaugėsi pasiektais rezultatais ir suteikta nemokama galimybe mokytis bei kūrė planus  toliau tęsti mokymus.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. #PrisijungusiLietuva

Mieli Pagėgių krašto gyventojai, kviečiame aktyviai registruotis į mokymus visuose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose, nes skaitmeninės technologijos mūsų ateitis!

Ramutė Vaitkuvienė,
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę.

Pagėgių bibliotekininkės profesinius įgūdžius ir žinias tobulino mokymuose „Media 2“

Pagėgių bibliotekininkės profesinius įgūdžius ir žinias tobulino mokymuose „Media 2“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotuose profesiniuose mokymuose, vykdant projektą „Media 2“. Šio projekto tikslas – siekti apmokyti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis ir paskatinti Klaipėdos regiono bibliotekas aktyviai viešinti teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

Mokymus vedė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus vyresnysis metodininkas elektroninių paslaugų administravimui Marius Apulskis, padedamas vyresniosios bibliotekininkės Linos Bimbirytės.

Bibliotekos darbuotojos mokėsi dirbti su video redagavimo programa „Shotcut“ bei naudotis nuotolinių mokymų platforma „Moodle“ teikiamomis galimybėmis.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti  direktorę Ramutė Vaitkuvienė pasidžiaugė galimybe kelti kvalifikaciją neišvykstant iš Vydūno viešosios bibliotekos ir atsidėkodama už mokymus lektoriams įteikė po bijūno žiedą.

Asta Andrulienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja